Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 55 søknader denne runden, hvorav 26 fikk støtte. Flertallet av søknadene gjaldt støtte til konsertarrangører eller utøvere. Blant disse igjen utgjør korkonserter med innleide profesjonelle solister og orkestermusikere en vesentlig andel.

Kulturrådet ønsker en god geografisk fordelingen av fondets midler, men i likhet med tidligere søknadsrunder på kirkemusikkordningen er søknadene fordelt ujevnt geografisk. Dette skyldes hovedsakelig at flesteparten av søknadene er sendt inn fra Oslo, Hordaland, Rogaland og Nordland, mens det eksempelvis ikke er kommet inn søknader fra Agderfylkene.

Kirkemusikkordningen er som de fleste av Kulturrådets ordninger, sjangeruavhengig. I likhet med tidligere runder er et stort flertall av søknadene prosjekter med klassisk musikk. Det er dermed mindre sjangerspredning på kirkemusikkordningen enn øvrige ordninger.

Barn og unge

Av de innkomne søknadene er det kun to prosjekter som primært er rettet mot barn og unge, hvorav ett er opplæringstiltak. Kirkemusikkordningen er en av få ordninger i Kulturrådet som ønsker å fange opp slike prosjekter, dette er for å bidra til oppnåelsen av ordningens mål om å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 57, hvorav én trukket og én avvist.
  • Søknadssum: 7 887 600
  • Antall tildelinger: 26
  • Tildelingssum: 2 110 000

Søknader som kommer inn til Støtteordning for kirkemusikk blir behandlet i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Kristin Hafstad Stokka Kirkekonsert under Vikedal Roots Music Festival 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 15000 15.3.2018 Avslått 0 Kristin Hafstad Stokka Kirkekonsert under Vikedal Roots Music Festival 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 30000 15.3.2018 Avslått 0 Kristin Hafstad Stokka Kirkekonsert under Vikedal Roots Music Festival 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2020 30000 15.3.2018 Avslått 0 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommerlørdag 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommerlørdag 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 60000 15.3.2018 Avslått 0 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommerlørdag 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2020 70000 15.3.2018 Avslått 0 Christopher James Eva Mo sokn - Mo Kirkemusikkfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 20000 15.3.2018 Avslått 0 LØRENSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD Fjellhamar kirke - Fjellhamar gudstjenesteorkester 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 36000 15.3.2018 Avslått 0 LØRENSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD Fjellhamar kirke - Fjellhamar gudstjenesteorkester 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 36000 15.3.2018 Avslått 0 LØRENSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD Fjellhamar kirke - Fjellhamar gudstjenesteorkester 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 36000 15.3.2018 Avslått 0 JAN CLEMENS CARLSEN Engegårdkvartetten - Turné 23-26 Mars 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 65000 15.3.2018 Avslått 0 KONGSBERG KANTORI Kongsberg Kantori - Kyrie 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Kari Monsen Sødal Jevnaker menighet - Konsertserie sommer 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 35000 15.3.2018 Avslått 0 HAUG SOKN Haug Menighetsråd - Orgelmusikk i Haug kirke, 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 30000 15.3.2018 Avslått 0 HAUG SOKN Haug Menighetsråd - Orgelmusikk i Haug kirke, 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 30000 15.3.2018 Avslått 0 HAUG SOKN Haug Menighetsråd - Orgelmusikk i Haug kirke, 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2020 30000 15.3.2018 Avslått 0 VÅR FRELSERS KIRKES KANTORI Vår Frelsers kirkes kantori - Johannespasjonen 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 40000 15.3.2018 Avslått 0 Birgit Djupedal Birgit Djupedal - 50 nye, norske salmetoner Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 14000 15.3.2018 Avslått 0 RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD Spikkestad kirke- og kultursenter - Åpningsfest 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN Gamlebyen og Grønland menighet - Grønland mot natta. Musikk i Østkantens katedral. 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 600000 15.3.2018 Avslått 0 DET NORSKE DAMEKOR Det norske Damekor - kirkemusikkturné våren 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 213000 15.3.2018 Avslått 0 Magne Askeland Askeland/Øien - "Vannspeil" 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 45000 15.3.2018 Avslått 0 Håkon Inge Grotnes Musikk i Heimdal prosti - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Daniel Herskedal Myhre/Herskedal - Innspilling 2018 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 90000 15.3.2018 Avslått 0 PØJ MULTIMODAL ARTIST, PER-ØIVIND JOHANNESSEN P-Ø Johannessen og M Krumins - turné våren 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2018 285000 15.3.2018 Avslått 0 Tore Eriksen "Dovre i verda" - Dovrejul 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Kattas Figurteater/B. V. Ulvedalen - Petra og Ulven 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL Førdefestivalen - "Op sødeste sang" - Kyrkjeprosjekt med konsertserie og seminar 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 John Vegard Schow John Vegard Schow - Song of Songs - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 VANG SOKN Vang kirkemusikk - Barokk i gudstjenesten 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 72000 15.3.2018 Avslått 0 VANG SOKN Vang kirkemusikk - Barokk i gudstjenesten 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 72000 15.3.2018 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen kirkeautunnale - Festival for kirkekunst og musikk 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 INGVILL ESPEDAL COS, JVEM, dirigent Julia Selina Blank - „Chants“ mars 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 NORGES KFUK-KFUM Norges KFUK-KFUM - Ten Sing 50 år - Jubileumsfestdag - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 310000 15.3.2018 Avslått 0 Bjørn Alexander Bratsberg Orgelinnvielse i Sakshaug kirke 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nord-Trøndelag 2018 300000 15.3.2018 Avslått 0 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Stavanger Barokk - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ Kirkens Bymisjon Bodø - Påskemysteriet 2017 - 2018 Populærmusikk Nordland 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Gisli Johann Gretarsson Gisli Gretarsson - Stabat Mater: Sønnens siste øyeblikk - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 80000 15.3.2018 Avslått 0 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Nidaros domkirke og Vår Frue menighet - I begynnelsen var Orgelet - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 140000 15.3.2018 Bevilget 100000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Vår Frue Åpen kirke (Kirkens Bymisjon) - Søndag i Vår Frue 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 79950 15.3.2018 Bevilget 100000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Vår Frue Åpen kirke (Kirkens Bymisjon) - Søndag i Vår Frue 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2019 54650 15.3.2018 Avslått 0 OSLO DOMKIRKE SOKN Internasjonale orgelkonserter 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 140000 15.3.2018 Bevilget 100000 SOGNDAL OG LEIKANGER KYRKJELEGE FELLESRÅD Konsert med Olivier Latry - Orgelinnviing, Stedje kyrkje juni 2018 Klassisk/samtidsmusikk Sogn og Fjordane 2018 35000 15.3.2018 Bevilget 25000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Mariafestdagene 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 112000 15.3.2018 Bevilget 70000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter i Mariakirken 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2018 50000 15.3.2018 Bevilget 50000 Guy Boris Poupart Vestfold orgelfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 135000 15.3.2018 Bevilget 100000 GRUE KIRKELIGE FELLESRÅD Finnskogkonserter 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 75000 KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO Oslo orgelfestival 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 448000 15.3.2018 Bevilget 150000 TRÆNA SOKN Træna Sokn - Kulturminneuke/miljøåret 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 50000 15.3.2018 Bevilget 35000 RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Slemmestad - Konserterserie 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 110000 15.3.2018 Bevilget 90000 Ingeborg Christophersen Folkekirken på Nesodden - Kantorissimo-konserter i mars til oktober 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 60000 15.3.2018 Bevilget 60000 TORVASTAD SOKN Kulturutvalget i Torvastad menighet - "Stille rom" 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 19000 15.3.2018 Bevilget 15000 AVALDSNES SOKN Avaldsnes menighet - Olavsdagene på Avaldsnes 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 25000 15.3.2018 Bevilget 20000 HIJOO MOON Tromsø domkirke - Veien mot påske 2018 Klassisk/samtidsmusikk Troms 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 75000 ENSEMBLE PAULUS BAROKK Paulus Barokk - Kirkemusikkkonserter i 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 295000 15.3.2018 Bevilget 150000 HØNEFOSS SOKN Hønefoss menighetsråd - Orgel til alle (pipekonserter) 2018 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 50000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikksenter Nord - Kurs for unge organister 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 60000 15.3.2018 Bevilget 60000 BORG VOKALENSEMBLE Borg vokalensemble, Tord Gustavsen m.fl. - Alle dine veier 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 100000 BORG VOKALENSEMBLE Borg vokalensemble, Tord Gustavsen m.fl. - Alle dine veier 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2019 400000 15.3.2018 Avslått 0 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Stavanger domkirke - "Søndag i sentrum" 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 490000 15.3.2018 Bevilget 350000 INGEBORG AADLAND MUSIKK Mørkets leksjoner - Lecons de ténèbres, serie konsert og gudstjeneste vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 20000 15.3.2018 Bevilget 20000 Hans Olav Skaare Baden Peter Baden og Hans Olav Baden - ORGANICS - orgel, elektronikk og visuals 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 170000 15.3.2018 Bevilget 70000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord kirke - Konsertserie vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 75000 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Frogner menighet - Konsertserie 2018 i Frogner kirke på Lier Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 40000 15.3.2018 Bevilget 40000 STAVANGER KONSERTHUS IKS Orgelet i Stavanger konserthus - Messiaen Complete, 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 100000 LILLESTRØM SOKN Lillestrøm menighet - Konserter i Lillestrøm kirke våren 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 30000 15.3.2018 Bevilget 30000