Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstnerassistentordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 59 søknader til behandling og 14 av disse fikk støtte.

Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Målet med ordningen er å utvikle unge kunstnerskap. I 2019 er det bevilget kr 4 116 000 til formålet og dette tilsvarer 14 stillinger à kr 294 000. Assistenten vil parallelt med assistentstillingen kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd. Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter.

De fleste kunstneriske uttrykk er representert, men filmproduksjon/video, skulptur/ installasjon samt maleri og fotografi peker seg ut. Videre er tekstil, lydkunst, tegning, keramikk, performance, glass, grafikk, flermedialt uttrykk sterkt tilstede i søknadsbunken.

Assistent Randi Furuberg og Mai Hofstad Gunnes fikk støtte for to år. Det var også fire stillinger som ble videreført ett år; assistent Miriam Myrstad og Sara Eliassen, Audar Kantun og Steinar Haga Kristensen, Even Grimsgaard og Knut Åsdam, samt Marthe Elise Stamrud og Anders Smeby.

I vurderingen til utvalget ble beskrivelsen av formålet og begrunnelsen for samarbeidet mellom kunstner og assistent særlig vektlagt. Konkrete planer for perioden for begge skulle også utdypes og særlig ble motivasjonsbrevet til assistenten vurdert som utslagsgivende. Strenge prioriteringer ble gjort av utvalget, ut fra kvalitet, faglig innhold, profesjonalitet, assistentens mulighet for utvikling av egen kunstnerisk karriere, bredde i kunstuttrykk og sjanger, gjennomføringsevne og geografisk spredning.

Mange av kunstnerne har allerede erfaringer med å ha assistenter i kortere perioder. Ordningen ser ut til å ha god effekt i feltet, og man ser at det genereres flere utstillinger / oppdrag. Dermed øker inntekten for begge og kunstnerøkonomien blir bedret. Det er et klart behov for flere stillinger.

Det er planlagt en evaluering av ordningen som nå har vært utlyst og behandlet tre ganger.

Søknadene fordelte seg slik: Akershus (4), Finnmark (1), Hedmark (1), Hordaland (6), Møre og Romsdal (1), Nordland (1), Oppland (1), Oslo (32), Rogaland (3), Troms (1), Østfold (1), utlandet (2). Det var 31 kvinner og 28 menn som søkte.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 59

Søknadssum: 23 520 000

Antall tildelinger: 14

Tildelingssum: kr 4 116 000 (2019), 294 000 (2020).

Søknader om kunstnerassistent behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 22.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SARA ELIASSEN Magnus Holmen - Sara Eliassen Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 KNUT ÅSDAM STUDIO Alexander Bruc - Knut Åsdam Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 GLASSHYTTA AS Heidi Skofsrud - Abel Sawe Østfold 294000 22.5.2019 Avslått 0 ADMIR BATLAK Victoria Elizabeth Duffee - Admir Batlak Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Jostein Venås - Villa Lofoten Nordland 294000 22.5.2019 Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Jostein Venås - Villa Lofoten Nordland 294000 22.5.2019 Avslått 0 YAMAMOTO TEKSTIL OG KUNST Sara Plantefeve-Castdryck - Kiyoshi Yamamoto Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANE HJORT GUTTU Eva Rosa Hollup Roald - Ane Hjort Guttu Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANE HJORT GUTTU Eva Rosa Hollup Roald - Ane Hjort Guttu Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 KILPPER-PROJECTS Laurie Lax - Thomas Kilpper Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 KILPPER-PROJECTS Laurie Lax - Thomas Kilpper Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANNE KATRINE DOLVEN Gabrielle Paré - A K Dolven Nordland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANNE KATRINE DOLVEN Gabrielle Paré - A K Dolven Nordland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ATELIER AH ESER AFACAN Ibrahim hakan el-roman - Eser Afacan Rogaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ATELIER AH ESER AFACAN Ibrahim hakan el-roman - Eser Afacan Rogaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ELIN MELBERG Mari Kolbeinson - Elin Melberg Rogaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 Bill Dane Dan Skjæveland - Bill Dane Utlandet 294000 22.5.2019 Avslått 0 TERJE NICOLAISEN TN Øyvind Sørfjordmo - Terje Nicolaisen Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 JONAS BENDIKSEN PHOTOGRAPHY Julie Hrncírová - Jonas Bendiksen Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 JONAS BENDIKSEN PHOTOGRAPHY Julie Hrncírová - Jonas Bendiksen Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 PETRINE LILLEVOLD VINJE Shahrzad Malekian - Petrine Vinje Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 PETRINE LILLEVOLD VINJE Shahrzad Malekian - Petrine Vinje Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 JON BENJAMIN TALLERÅS Karoline Sætre - Jon Benjamin Tallerås Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 YNGVILD SÆTER KUNST Anna Slamova - Yngvild Sæter Utlandet 294000 22.5.2019 Avslått 0 RAGNA BLEY Hedda Hørran - Ragna Bley Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 JAVIER BARRIOS Jon Gorospe - Javier Barrios Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 VANNA BOWLES Maja Bang Haugsgjerd - Vanna Bowles Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 STINE HOFF KUNSTGLASS Charlotte Lemaire - Stine Hoff Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 KRUNGLEVICIUS Thomas Bremerstent - Ignas Krunglevicius Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 KRUNGLEVICIUS Thomas Bremerstent - Ignas Krunglevicius Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 SVEIN OVE KIRKHORN Større omfattende kunstprosjekter. - Svein Ove Kirkhorn Østfold 294000 22.5.2019 Avslått 0 KRISTINE ØKSENDAL Solveig Aurora Lien Granberg - Kristine Øksendal Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 THORSTEINSDOTTIR ÆSA BJORK Patricia Sichmanova - Æsa Björk Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 THORSTEINSDOTTIR ÆSA BJORK Patricia Sichmanova - Æsa Björk Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 HILDE SKANCKE PEDERSEN Linda Aslaksen - Hilde Skancke Pedersen Finnmark 294000 22.5.2019 Avslått 0 HEUCH HANNE Stella Michelet - Hanne Heuch Østfold 294000 22.5.2019 Avslått 0 TROND HUGO HAUGEN Stine Bø - Trond Hugo Haugen Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 Eamon O'Kane Robin Everett - Eamon OKane Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 Eamon O'Kane Robin Everett - Eamon OKane Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 CHARLOTTE THIIS EVENSEN Nina Krogh - Charlotte Thiis-Evensen Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 GITTE SÆTRE Tone Andersen - Kunstnerduo: Frans Jocobi og Gitte Sætre Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 GITTE SÆTRE Tone Andersen - Kunstnerduo: Frans Jocobi og Gitte Sætre Hordaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 ARE MOKKELBOST Trond Sebastian Rusten. - Are Mokkelbost Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 YNGVE HOLEN HEINZERLING Matias Kiil Halvorsen - Yngve Holen Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 ALVENG DAG Giulia Mangione - Dag Alveng Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 ALVENG DAG Giulia Mangione - Dag Alveng Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 KRISTOFFER MYSKJA Jørn Tore Egseth - Kristoffer Myskja Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 STIAN ÅDLANDSVIK Stan D'Haene - Stian Ådlandsvik Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 KUNSTNER ANDERS SLETVOLD MOE Andreas Hans Mikael Öhman - Anders Sletvold Moe Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 KUNSTNER ANDERS SLETVOLD MOE Andreas Hans Mikael Öhman - Anders Sletvold Moe Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 GLASSARTIST LENE C. TANGEN Heather Vansvik - Lene Charlotte Tangen Akershus 294000 22.5.2019 Avslått 0 TOVE KOMMEDAL Ingvild Melberg Eikeland - Tove Kommedal Rogaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 TOVE KOMMEDAL Ingvild Melberg Eikeland - Tove Kommedal Rogaland 294000 22.5.2019 Avslått 0 CAMILLE NORMENT STUDIO Mor Efrony - Camille Norment Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 ASLAUG JULIUSSEN Trond Ansten - Aslaug M Juliussen Troms 294000 22.5.2019 Avslått 0 ASLAUG JULIUSSEN Trond Ansten - Aslaug M Juliussen Troms 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANE GRAFF Sindre Hustveit - Ane Graff Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 KANCK, KUNST OG HÅNDVERK Louise Jacobs - Marianne Hurum Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Marita Eri Mo - Torbjørn Kvasbø Oppland 294000 22.5.2019 Avslått 0 CHRISTIAN MESSEL Ruben Hojem - Christian Messel Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 CHRISTIAN MESSEL Ruben Hojem - Christian Messel Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 TWENTYONE PICTURES ELLEN UGELSTAD Tonje Alice Madsen - Ellen Harriet Ugelstad Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 TWENTYONE PICTURES ELLEN UGELSTAD Tonje Alice Madsen - Ellen Harriet Ugelstad Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANAWAX DESIGNS ANNIE ANAWANA HALOBA HOBØL Erika Stöckel - Anawana Haloba Hobøl Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 ANAWAX DESIGNS ANNIE ANAWANA HALOBA HOBØL Erika Stöckel - Anawana Haloba Hobøl Oslo 294000 22.5.2019 Avslått 0 MARTE AAS Istvan Virag - Marte Aas Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 MOGSTAD JON ARNE Fabia Bürger - Jon Arne Mogstad Møre og Romsdal 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 ANDERS SMEBYE Marthe Elise Stramrud - Anders Smebye Hedmark 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 PER-OSKAR LEU Kim Svensson - Per-Oskar Leu Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 JOHNSLIEN BILLEDKUNST Linn Lervik - Marte Johnslien Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 KROELL Marianne Heske Johanne Marie Aagaard Laache - Marianne Heske Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 METTE TRONVOLL Gard Aukrust - Mette Tronvoll Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 TULLA ELIESON Sisse Lee - Tulla Elieson Østfold 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 JORUNN HANCKE ØGSTAD, KUNSTNER Hedda Grevle Ottesen - Jorunn Hancke Øgstad Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 STEINAR T H KRISTENSEN Audar Kantun - Steinar Haga Kristensen Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 HOLIDAY AS Isak Wisløff - Ida Ekblad Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 MAI HOFSTAD GUNNES Randi Furuberg - Mai Hofstad Gunnes Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000 MAI HOFSTAD GUNNES Randi Furuberg - Mai Hofstad Gunnes Oslo 294000 22.5.2019 Bevilget 294000