Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstnerassistentordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen skal gi kunstnerne i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50% stilling i ett år. Målet er å utvikle unge kunstnerskap. Assistenten vil samtidig kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd.

Formålet er å bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere samt samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter. Det kan søkes om tilskudd til en assistentstilling i 50 prosent i ett år med mulighet til forlengelse inntil ett år.

Tilskuddet tilsvarer 12 måneder i 50 prosent stilling i lønnstrinn 50 i hovedlønnstabellen for staten. En prosentdel av dette beløpet skal dekke arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, yrkesskadeforsikring og skatt.

Økonomisk oversikt

Kto. 2217 Kunstnerassistentordningen

Til disposisjon: Kr 4 200 000

Vedtak i møtet i mars: Kr 3 900 000

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 40

Søknadssum: Kr 14 700 000

Antall tildelinger (vedtak): 13

Vedtakssum Kr 3 900 000

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

I 2020 ble det bevilget kr 3 900 000 til formålet og dette tilsvarer 13 stillinger a kr 300 000. Vanligvis er det 14 stillinger som tildeles, men i 2019 fikk assistent Randi Furuberg og Mai Hofstad Gunnes støtte for to år. Det var også fem stillinger som ble videreført ett år i denne runden: Assistent Istvan Virag og Mare Aas, Ane Landfald og Lotte Konow Lund, Ray Hegelbach og Ann-Cathrin November Høibo, Isak Wisløff og Ida Ekblad, Aksel Ree og Anne Katrine Dolven (ny assistent).

De fleste kunstneriske uttrykk var representert i søknadsbunken, men filmproduksjon/video, skulptur/installasjon samt maleri og fotografi peker seg ut. Videre er tekstil, lydkunst, tegning, keramikk, performance, glass, grafikk, flermedialt uttrykk sterkt tilstede.

I vurderingen til utvalget ble beskrivelsen av formålet og begrunnelsen for samarbeidet mellom kunstner og assistent særlig vektlagt, som også refleksjon over det å ha en assistent og hva dette innebærer av kunnskapsoverføring og arbeidssamtaler. Konkrete planer for perioden for begge skulle også utdypes og motivasjonsbrevet til assistenten der redegjørelse for egen utvikling ble vurdert som utslagsgivende. Strenge prioriteringer ble gjort av utvalget, ut fra kvalitet, faglig innhold, profesjonalitet, assistentens mulighet for utvikling av egen kunstnerisk karriere, bredde i kunstuttrykk og sjanger, samt gjennomføringsevne og geografisk spredning.

Det var 11 kvinner og 2 menn som fikk støtte. Hovedvekten av tildelingene gikk til Oslo (8), Agder (1), , Nordland (1), Trøndelag (2) Viken (1).

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.1.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DAG HOL Julie Eugenie Tennes - Dag Hol Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 OLE JOHN AANDAL Hannah Marie Dokken - Ole John Aandal Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KROELL Marianne Heske Johanne Marie Aagaard Laache - Marianne Hesk Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 Studio Dominique Hurth Linda Morell - Dominique Hurth Utlandet 300000 18.3.2020 Avslått 0 KAJSA DAHLBERG Eva Rosa Hollup - Kajsa Dahlberg Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KAJSA DAHLBERG Eva Rosa Hollup - Kajsa Dahlberg Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 YAMILE CALDERON Yamile Calderon Bermudez Annelen Røe - Yamile Calderón Bermúdez Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 YAMILE CALDERON Yamile Calderon Bermudez Annelen Røe - Yamile Calderón Bermúdez Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KRISTINA AAS Agnes Eriksson - Kristina D. Aas Vestland 300000 18.3.2020 Avslått 0 INGOFILM Lilja Maria Ingolfsdottir Lisa Enes - Lilja Ingolfsdottir Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 EVA BAKKESLETT Ione Maria Rojas - Eva Bakkeslett Nordland 300000 18.3.2020 Avslått 0 THORSTEINSDOTTIR ÆSA BJORK Patricia Sichmanova - Æsa Björk Vestland 300000 18.3.2020 Avslått 0 VANNA BOWLES Maja Bang Haugsgjerd - Vanna Bowles Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 Eamon O'Kane Skade Henriksen Svennevig - Eamon O'Kane Utlandet 300000 18.3.2020 Avslått 0 ANE GRAFF Hanna Roloff - Ane Graff Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 ANE GRAFF Hanna Roloff - Ane Graff Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 MONICA WINTHER Marie Skribenes Botilsrud - Monica Winther Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KØNSTVÆRK Signe Lidén Liliana Borge - Signe Lidén Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KAROLINE JAHN HJORTH Aksel Octavius Norreen Hauklien - Karoline Hjorth Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KVASBØ TORBJØRN Marita Eri Mo - Torbjørn Kvasbø Innlandet 300000 18.3.2020 Avslått 0 JENNIE KRISTINA HAGEVIK BRINGAKER Helene Duckert - Jennie Bringaker Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 JENNIE KRISTINA HAGEVIK BRINGAKER Helene Duckert - Jennie Bringaker Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 GORO TRONSMO Ylva Greni Gulbrandsen - Goro Tronsmo Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 GORO TRONSMO Ylva Greni Gulbrandsen - Goro Tronsmo Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 NORWEGIAN TOOLBOX AS Suzannah Rehell Øistad - Kristin Günther Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 SOLVEIG LØNSETH Mio Oribe Ueno Stuberg - Solveig Lønseth Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 ELLEN GRIEG Liilian Saksi - Ellen Grieg Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 ELLEN GRIEG Liilian Saksi - Ellen Grieg Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 J.SÆRNBLOM Victoria Duffee - Jim Særnblom Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 SE NÅ AS Jostein Venås - Camilla Figenschou Nordland 300000 18.3.2020 Avslått 0 WILLIBALD STORN Amalie Vestergaard Olsen - Willibald Storn Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 VILDE VON KROGH Ask Holmen - Vilde von Krogh Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 VILDE VON KROGH Ask Holmen - Vilde von Krogh Oslo 300000 18.3.2020 Avslått 0 KRISTIN LINDBERG Rosanna Leonor Vibe - Kristin Lindberg Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 KRISTIN LINDBERG Rosanna Leonor Vibe - Kristin Lindberg Viken 300000 18.3.2020 Avslått 0 LOTTE KONOW LUND AS Ane Landfald - Lotte Konow Lund Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 MARTE AAS Istvan Virag - Marte Aas Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 ANNE KATRINE DOLVEN Aksel Ree - A K Dolven Nordland 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 LIV BUGGE Andrea Galiazzo - Liv Bugge Utlandet 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 MARIANNE HURUM Melanie Kitti - Marianne Hurum Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 APICHAYA WANTHIANG Jasmine Christensson - Apichaya Wanthiang Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 PER KRISTIAN NYGÅRD BILLEDKUNSTNER Eva Margrethe Ballo - Per Kristian Nygård Trøndelag 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 ANN CATHRIN NOVEMBER HØIBO Ray Hegelbach - Ann Cathrin November Høibo Agder 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 HOLIDAY AS Isak Wisløff - Ida Ekblad Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 Studio Susanne M. Winterling Anaclara Talento Acosta - Susanne M. Winterling Trøndelag 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 JAVIER BARRIOS Jon Gorospe - Javier Barrios Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 GERD TINGLUM Sofia Eliasson - Gerd Tinglum Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000 VIBEKE TANDBERG Louise Jacobs - Vibeke Tandberg Oslo 300000 18.3.2020 Bevilget 300000