Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstnerassistentordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tall fra søknadsrunden / søknadsoversikt

Antall søknader: 46    
Søknadssum: kr 19 372 045    
Antall tilrådinger: 14     
Tilrådingssum: kr 4 340 000

Kunsterassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett år. Målet med ordningen er å utvikle unge kunstnerskap. Assistenten vil parallelt med assistentstillingen kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd. Formålet er å bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Kunstnerassistentordningen har søkandsfrist desember hvert år, og dette var den sjette runden siden ordningen ble etablert. Til denne runden kom det inn 46 søknader, der det absolutte flertallet (31) kom fra søkere med base i Oslo. Fem søkere er fra Viken, fem fra Troms og Finnmark, to fra fylkene Nordland og Vestland, og én fra Rogaland. 

Ingen søkere ble tildelt toårig assistentstøtte i denne runden. Men fem av kunstnerne som fikk assistent i fjorårets runde, og som søkte forlengelse på ett år, fikk innvilget forlengelsen. Det var derfor bare ni nye søkere som fikk assistent i runden. 

Det var i år et høyt antall søkere som jobber med tekstil, inkludert vev. Faglig utvalg for visuell kunst valgte å tildele assistentmidler til tre av disse søkerne. De tre assistentene jobber også med tekstil som hovedmedium. Det var mange sterke søknader også innenfor andre, materialbaserte kunstformer som skulptur, glass og keramikk. To av søkerne fra keramikkfeltet fikk innvilget sine søknader. Det ble også tildelt midler til to skulptører og en maler. 

Utenfor disse tradisjonelle mediene innvilget utvalget to søknader der både kunstner og assistent jobber forskningsbasert og prosessorientert, med digitale, romlige, installasjonsbaserte uttrykk. 

To filmkunstnere ble tildelt assistent i denne søknadsrunden. Begge er basert i Nordland, og både kunstnerne og assistentene har eller har hatt et forhold til Nordland kunst og filmhøgskole i Kabelvåg. 

Den 14. og siste tildelingen gikk til en kunstner som har tyngdepunktet sitt i performance. 
I 2021 var film/video, maleri, skulptur/installasjon og kunst i offentlig rom mer tydelig representert i søknadsbunken. Også i 2022 var det mange søkere som jobber med film eller foto, men relativt færre søknader som vektlegger kunst i offentlig rom eller maleri. 

Antall kvinnelige søkere økte fra årene før. I denne runden var majoriteten (26) av søkerne kvinner, mot 18 mannlige. Også på assistentsiden var det flere kvinner enn menn. Dette forholdet er også reflektert i tildelingene. Fem av søkerne i runden var fra Troms og Finnmark, mot én i fjor. To av disse søkerne er samiske.

I denne, som tidligere runder, er Kunstnerassistentordningen kjennetegnet av internasjonalitet. Utdanningsinstitusjonene for visuell kunst i Norge tar hvert år inn en del internasjonale studenter som har oppholdstillatelse så lenge de studerer eller jobber her i landet. Assistentordningen gir en mulighet for denne gruppen til å få kunstfaglig inntekt etter studiene, og dermed også mulighet for forlenget oppholdstillatelse. Disse er relativt unge søkere, men holder likevel et høyt nivå. Dette ser man på tildelingsprosenten fra denne gruppen. Seks av de som blir tildelt stilling som assistent er i denne runden utenlandske. Tre av disse er uten statsborgerskap i Norge eller annet EU eller EØS-land.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget la blant annet vekt på kunstneriske kvaliteter hos søkere og assistenter, samt søkers rolleforståelse, assistentens motivasjon og potensialet for at de skal jobbe godt sammen og kunne lære av hverandre. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddSøkt antall årTildelt antall århidden
SYNNE TOLLERUD BULL Ana Henriques Brotas - Bull.Miletic Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 1 1 SE NÅ AS Andrea Hveding - Camilla Figenschou Nordland 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 1 1 INGER JOHANNE RASMUSSEN Ingrid Aarvik Berge - Inger Johanne Rasmussen Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 LENE BERG Ida Ribu - Lene Berg Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 JOHN K. RAUSTEIN Line Solberg Dolmen - John K. Raustein Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 1 1 HILDE ROGNSKOG SOLAR FORLAG OG KUNST Anton Benua - Hilde Rognskog Viken 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 LUKT AS Sanjey Sureshkumar - Trygve Luktvasslimo Nordland 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 1 1 MUNAN ØVRELID Christopher Holt-Iversen - Munan Øvrelid Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 POMIA KRISTIN SÆTERDAL Kornelia Remø Klokk - Kristin Tinsa Sæterdal Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 INGRID TORVUND Iben Isabell Krogsgaard - Ingrid Torvund Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 ARE BLYTT Jinbin Chen - Are Blytt Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 JOSEFINE LYCHE Nathalie Fuica Sanchez - Josefine Lyche Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 KRISTINA AAS Mariell Bratheim Oksnes - Kristina Aas Vestland 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 HARALD C. LYCHE Vibeke Frost Andersen - Harald Lyche Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 SIGNE BECKER Nikolai Lieblein Røsæg - Signe Becker Trøndelag 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 LAWRENCE MALSTAF Mari Bø - Lawrence Malstaf Troms og Finnmark 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 PETRINE VINJE Ingrid K. Bjørnaali - Petrine Vinje Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 MARHAUG RITA Thanee Andino - Rita Marhaug Vestland 300000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 MAIDAS Marit Anne Iverdatter Sara Alexandra Harald - Maret Anne Sara Troms og Finnmark 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 GERMAIN NGOMA Enrique Guadarrama Solis - Germain Ngoma Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 LØBERG MORTEN FOTOGRAF Christian Andre Strand - Morten Myhre Løberg Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 TORI WRÅNES Qi Tan - Tori Wrånes Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 ANNAS BOK ANNA DANIELL Erle Saxegaard - Anna Daniell Viken 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 1 1 ELIN MELBERG Maja Freiberg - Elin Melberg Rogaland 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 CHRISTER GLEIN Alexander Magnus Øvreaås Wille - Christer Glein Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 HILDE HAUAN JOHNSEN Anne Lindgaard Møller - Hilde Hauan Johnsen Troms og Finnmark 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 IRENE NORDLI Amalie Vöge Jensen - Irene Nordli Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 1 1 MARIT ELLISIV LANDSEND Sophie Berenika Broch - Marit Ellisiv Landsend Troms og Finnmark 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 NANGO DESIGN Robert Julian Badenhope Hvistendahl - Joar Nango Troms og Finnmark 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 KRUTTHUSET OSLO SA Anders Hergum - Sverre Wyller Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 GLASSARTIST LENE C. TANGEN Jeanne-Sophie Aas - Lene Charlotte Tangen Viken 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 KAJSA DAHLBERG Lexie Owen - Kajsa Dahlberg Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 LISE BJØRNE Lucia Aragón - Lise Bjørne Linnert Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 KUNSTNER SONJA KROHN Suzannah Rehell Øistad - Sonja Krohn Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 ANDERS KJELLESVIK Jad El Khoury - Anders Kjellesvik Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 RAGNA BLEY Love Terins - Ragna Bley Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 ALVENG DAG Chia-yu Lin - Dag Alveng Oslo 310000 10.3.2022 Bevilget 310000 2 1 MARIUS ENGH Jørn Aagaard - Marius Engh Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 STEINAR T H KRISTENSEN Magnus Andreas Hagen Olsen - Steinar Haga Kristensen Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 ANNE GURO LARSMON Asmaa Barakat - Anne Guro Larsmon Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 THOMAS ØSTBYE PLYMSERAFIN Johanna Nyström - Thomas Østbye Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 SLYNGSTAD VIBEKE BÄRBEL Lena Trydal - Vibeke Slyngstad Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 BJARRE BJØRN Kim Henning Andreassen - Tegneklubben Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 GORO TRONSMO Mattias Hellberg - Goro Tronsmo Viken 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0 ANAWAX DESIGNS ANNIE ANAWANA HALOBA HOBØL Bobby Shuk Pui Yu - Annie Anawana Haloba Hobøl Oslo 310000 10.3.2022 Avslått 0 2 0 SVERRE GULLESEN Matias Kiil - Sverre Gullesen Viken 310000 10.3.2022 Avslått 0 1 0