Hopp til innhold
Vedtaksliste

Litteraturformidling

Søk støtte

Om søknadsrunden

I tillegg til de ordinære søknadene på litteraturformidlingsordningen, kom det også inn 18 søknader på Tilleggsutlysning for formidling av litteratur for barn og unge til søknadsfristen i september. Faglig utvalg for litteratur fattet vedtak i alle de 18 sakene.

Norsk kulturfond har i 2022 satt av inntil 5,5 millioner kroner til en satsing på formidling av litteratur for barn og unge gjennom en tilleggsutlysning på tilskuddsordningen for litteraturformidling. Tilleggsutlysningen gjelder for søknadsfristene 2. juni og 2. september 2022. Et hovedmål for tilleggsutlysningen er å nå ut til nye aktører og målgrupper og å oppmuntre til økt samarbeid mellom et bredere mangfold av aktører på feltet. Midlene skal bidra til formidlingsprosjekter for barn og unge over hele landet og stimulere til nye typer formidlingsaktiviteter knyttet til litteratur. 

Det ble gitt i alt 13 tilskudd, på totalt 1 763 000 kroner.

I behandlingen av søknadene valgte utvalget i stor grad å prioritere formidlingstiltak som tilrettelegger for nye publikumsgrupper og inkluderer grupper som i dag i liten grad oppsøker eller deltar på den litterære scenen. I den forbindelse ble det også vektlagt å prioritere prosjekter på steder i Norge hvor det er lite formidling av litteratur for barn og unge, og på utvikling av arrangørmangfold og inkluderende arenaer. 
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 24.11.2022

  • Vedtak i rådsmøte: 15.4.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NORSK FORFATTERSENTRUM #PostkodeNorge - 2023-2025 Oslo 2023 1950000 Bevilget 230000 URHJERTET AS Formidling av litteratur for barn og unge - 2023-2025 Innlandet 2023 1421000 Avslås 0 TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK Søndagsbarn - 2022-2023 Trøndelag 2022 30000 Avslås 0 DEICHMAN GRÜNERLØKKA Seriefest - 2023 Oslo 2022 112500 Bevilget 110000 MALVIK KOMMUNE Forfattermøter i ungdomsskolen - 2022 Trøndelag 2023 330000 Bevilget 200000 NORDLAND FYLKESBIBLIOTEK AVD NARVIK Les Høyt! for de minste - 2023 Nordland 2023 210000 Bevilget 200000 RANDABERG FOLKEBIBLIOTEK Litterære familiehelger - 2023 Rogaland 2022 165000 Avslås 0 SANDEFJORD BIBLIOTEK 100 bøker før du er seks år - 2023-2024 Vestfold og Telemark 2023 70000 Bevilget 40000 ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Altaungdommens kritikerpris - 2023 Troms og Finnmark 2023 160000 Bevilget 100000 Anne Solbjør Kaslegard Lørdagsbarn - 2023-2025 Viken 2023 450000 Bevilget 150000 SAMI GIRJECALLIID SEARVI SGS Forfattere møter barn og elever - 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 Bevilget 100000 NORDLAND FYLKESBIBLIOTEK AVD NARVIK Les for meg! Nasjonalt tøyveskebibliotek. - 2022 Nordland 2022 287495 Bevilget 253000 AGDER FYLKESKOMMUNE Escape Room og forfatterturné - 2022-2025 Oslo 2022 360000 Avslås 0 SKIEN KOMMUNE Ordførerne - 2023 Vestfold og Telemark 2022 230000 Bevilget 30000 LILLESTRØM KOMMUNE KULTUR, MILJØ OG SAMFUNN Formidling for barn og unge-Tirsdagstalk - 2023 Viken 2023 400000 Avslås 0 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Skal vi snakke om det? - 2023 Trøndelag 2023 270000 Bevilget 220000 TVEDESTRAND FOLKEBIBLIOTEK Biblioteket - ditt sted - 2023 Agder 2023 270000 Bevilget 30000 SUNNFJORD KOMMUNE Lik og del ei god bok  - 2023 Vestland 2022 300000 Bevilget 100000