Hopp til innhold
Vedtaksliste

Museumsprogrammer (Avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 37 søknader til søknadsfristen for museumsprogrammet for digital utvikling. Syv søknader er tildelt støtte. Søknader til fellessystemer og felles infrastruktur, forbedring av datakvaliteten og tilgjengeliggjøring av museumsdata, har blitt prioritert.

Total tilskuddssum for denne søknadsrunden er 2,965 mill. kroner for 2016 (utbetales tidlig i 2017), samt tilsagn om 3,35 mill. kroner for 2017. 2017-midlene gis som tilsagn med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2017, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen. Disse midlene utbetales når endelig ramme for spillemidlene 2017 er fastsatt. Midlene kommer i tillegg til tidligere vedtatte tilskudd og tilsagn i programutlysningen for 2015-17.

Se tildelingsliste for museumsprogrammene i 2015.

Fordi det innenfor de andre tre museumsprogrammene; Museenes samfunnsrolle, Sikring og Samlingsforvaltning,  ble gitt mange tilsagn til flerårige prosjekter (dvs. utbetalinger i 2015, 2016 og 2017), ble det ingen ny utlysning innenfor disse programmene i 2016.

Prosess:

  • Åpent for mottak av søknader: 14.9.2016

  • Søknadsfrist: 15.10.2016

  • Søknader under behandling: Dato ikke satt

  • Tildelinger: 10.1.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelProgramFylkeÅrVedtakSøknadssumTilskuddSøknaderhidden
Bymuseet i Bergen Utvikling av avhendingsportal Digital utvikling Hordaland 2016 Avslått 615000 0 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Samlinger på nett Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 1265000 0 Anno Museum OPP! Opplevelser i Øvrebyen Digital utvikling Hedmark 2016 Avslått 155000 0 Anno Museum Digital håndbok for samlingsforvaltning Digital utvikling Hedmark 2017 Avslått 285750 0 Norsk teknisk museum Frå kaos til metode – veiledning i SPECTRUM Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 365000 0 Jødisk museum Trondheim Tilgjengeliggjøring av Judaika Samling Digital utvikling Sør-Trøndelag 2016 Avslått 460000 0 Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Sekvens & aksess, forteljing & fordypning Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 222500 0 Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Sekvens & aksess, forteljing & fordypning Digital utvikling Oslo 2017 Avslått 230350 0 Telemark museum (og Brevik historielag) Digitalt historielag i Brevik Digital utvikling Telemark 2016 Avslått 150000 0 Stiftinga Jærmuseet Mobilt samlingsforvaltningsteam – digitale fellesløysingar Digital utvikling Rogaland 2016 Avslått 750000 0 Museet Midt IKS 3D dokumentasjon‐ og formidlingsverktøy (forprosj.) Digital utvikling Nord-Trøndelag 2016 Avslått 183000 0 Kon-Tiki museet Flåtebyggersimulator for Kon‐Tiki Museet Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 500000 0 Norsk Industriarbeider-museum Digital tilgang til Notoddens fotohistorie Digital utvikling Telemark 2016 Avslått 400000 0 Norsk Industriarbeider-museum Digital tilgang til Notoddens fotohistorie Digital utvikling Telemark 2017 Avslått 400000 0 Museum Nord Digitale rekonstruksjoner – opplevelser og læring Digital utvikling Nordland 2016 Avslått 2020000 0 Ryfylkemuseet Bygningsdokumentasjon i 3D Digital utvikling Rogaland 2016 Avslått 580000 0 NTNU Vitenskapsmuseet Collections online Digital utvikling Sør-Trøndelag 2016 Avslått 250000 0 NTNU Vitenskapsmuseet Collections online Digital utvikling Sør-Trøndelag 2017 Avslått 250000 0 Gudbrandsdalsmusea Folkemusikkarkiva inn i framtida Digital utvikling Oppland 2016 Avslått 546000 0 Gudbrandsdalsmusea Folkemusikkarkiva inn i framtida Digital utvikling Oppland 2017 Avslått 468000 0 Stiftelsen Nord-Troms Museum Mobil forvaltningsenhet for utadrettet museumsvirksomhet Digital utvikling Troms 2016 Avslått 330000 0 Stiftelsen Nord-Troms Museum Mobil forvaltningsenhet for utadrettet museumsvirksomhet Digital utvikling Troms 2017 Avslått 120000 0 Vestfoldmuseene IKS Digital og virtuell formidling av grevens residens Digital utvikling Vestfold 2016 Avslått 240000 0 Vestfoldmuseene IKS Digital og virtuell formidling av grevens residens Digital utvikling Vestfold 2017 Avslått 900000 0 Norsk folkemuseum Hovinkoia – formidling av minner om hytteliv Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 250000 0 KODE – Kunstmuseene i Bergen Beacon-teknologi i formidling av studiemagasin Digital utvikling Hordaland 2016 Avslått 750000 0 Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Bevaring og digitalisering av skipsportrett Digital utvikling Hordaland 2016 Avslått 420000 0 Blaafarveværket Blåfargeproduksjon – frå kobolt til blå farge Digital utvikling Buskerud 2016 Avslått 300000 0 Norsk Bergverksmuseum Digitalt bergverksatlas Digital utvikling Buskerud 2016 Avslått 200000 0 Norsk Bergverksmuseum Digitalt bergverksatlas Digital utvikling Buskerud 2017 Avslått 200000 0 Nidaros Domkirkes Restaurerings-arbeider Digital formidling av Nidarosdomens fotosamling Digital utvikling Sør-Trøndelag 2016 Avslått 225328 0 Nidaros Domkirkes Restaurerings-arbeider Digital formidling av Nidarosdomens fotosamling Digital utvikling Sør-Trøndelag 2017 Avslått 265328 0 Stiftelsen Kistefos‐Museet Digital utvikling og forskning Digital utvikling Oppland 2016 Avslått 800000 0 Stiftelsen Kistefos‐Museet Digital utvikling og forskning Digital utvikling Oppland 2017 Avslått 1000000 0 RiddoDuottarMuseat Mu gákti Digital utvikling Finnmark 2016 Avslått 38000 0 Nobels Fredssenter Veggavisen på nett Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 1200000 0 Nidaros Domkirkes Restaurerings-arbeider Den digitale Vestfronten Digital utvikling Sør-Trøndelag 2016 Avslått 560000 0 Vestfoldmuseene IKS avd. Slottsfjellet Videreføring av digitale utstillinger og tilbud ved Slottsfjellsmuseet Digital utvikling Vestfold 2016 Avslått 350000 0 Vestfoldmuseene IKS avd. Slottsfjellet Videreføring av digitale utstillinger og tilbud ved Slottsfjellsmuseet Digital utvikling Vestfold 2017 Avslått 350000 0 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Autoritetsliste over norske kunstnere Digital utvikling Oslo 2016 Avslått 380000 0 Nasjonalmuseet for kunst RFID-teknologi i samlingsforvaltningen Digital utvikling Oslo 2016 Bevilget 132000 130000 Se søknaden Museene i Sør-Trøndelag (KulturIT) Videreutvikling av eKultur Digital utvikling Sør-Trøndelag 2016 Bevilget 3000000 2200000 Se søknaden Museene i Sør-Trøndelag (KulturIT) Videreutvikling av eKultur Digital utvikling Sør-Trøndelag 2017 Bevilget 3000000 3000000 Se søknaden Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Senter & periferi, ute & inne Digital utvikling Oslo 2016 Bevilget 178500 135000 Se søknaden Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Senter & periferi, ute & inne Digital utvikling Oslo 2017 Bevilget 195000 150000 Se søknaden RiddoDuottarMuseat Sámi vuorkkát digitála máilbmái – Samiske samlinger Digital utvikling Finnmark 2016 Bevilget 150000 100000 Se søknaden Vestfoldmuseene IKS Sjøfart, data & samlinger – integrert samlingsforvaltning Digital utvikling Vestfold 2016 Bevilget 100000 100000 Se søknaden Vestfoldmuseene IKS Sjøfart, data & samlinger – integrert samlingsforvaltning Digital utvikling Vestfold 2017 Bevilget 400000 200000 Se søknaden Valdresmusea på vegne av nettverket for drakt og tekstil Nomenklatur for drakt og tekstil Digital utvikling Oppland 2016 Bevilget 200000 150000 Se søknaden Nordnorsk kunstmuseum En samling for alle Digital utvikling Troms 2016 Bevilget 2490000 150000 Se søknaden