Hopp til innhold
Vedtaksliste

Museumsprogrammer (Avsluttet)

Søk støtte

Søker Prosjektets tittel Tilskudd 2015 Tilsagn 2016/2017
SAMFUNNSROLLE; demokrati, menneskerettigheter og refleksjon
Helgeland Museum Grønsvik ‐ mellom varm og kald krig 200 000 (2015)
100 000 (2016)
Vardobaiki samisk senter Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 350 000 (2015)
200 000 (2016)
400 000 (2017)
Det humanistiske fakultet, NTNU Nettverk for arbeid med likestilling i kunstmuseene 700 000 (2015)
Museene i Sør Trøndelag Det relevante museum 500 000 (2016)
Nynorsk kultursentrum/Litteraturnettverket Museum som minnepolitiske aktørar 200 000 (2015)
200 000 (2016)
250 000 (2017)
Ryfylkemuseet Barn i bygda 250 000 (2015)
600 000 (2016)
Vest-Agder-museet Samfunnsaktør i teori og praksis 300 000 (2015)
1 000 000 (2016)
1 500 000 (2017)
Vestfoldmuseene Det angår også deg 250 000 (2015)
450 000 (2016)
BuskerudMuseene Ordet fanger! 325 000 (2015)
Norsk Bergverksmuseum Min by Din by ‐ kulturmøter før og nå 130 000 (2015)
140 000 (2016)
Valdresmusea Manifest 100 000 (2015)
200 000 (2016)
300 000 (2017)
Anno museum 51,2 mill. + 400 000 (2015)
Anno museum Fornying og formidling Latjo drom 80 000 (2015)
400 000 (2016)
Norsk Folkemuseum Bååstede ‐ fellesamlinger og sluttkonferanse 50 000 (2015)
100 000 (2016)
100 000 (2017)
Norsk Teknisk Museum Tingenes metode 400 000 (2015)
500 000 (2016)
800 000 (2017)
Oslo Museum Minoriteter og inkludering 300 000 (2015)
300 000 (2016)
Oslo Museum Oss og de andre ‐ rasisme og fordommer i dagens Norge 100 000 (2015)
200 000 (2016)
500 000 (2017)
Eidsvoll 1814, Norsk Folkemuseum Demokratilæring for barn og unge 150 000 (2015)
600 000 (2016)
800 000 (2017)
DIGITAL UTVIKLING; fellesløsninger, økt kvalitet, rikere opplevelser
Musea i Sogn og Fjordane Digital reiselivshistorisk formidling 300 000 (2015)
Bymuseet i Bergen Avhendingsportal for museumsgjenstandar 100 000 (2015)
Museum Vest Total museumsoppleving med mobilteknologi 200 000 (2015)
400 000 (2016)
Museum Vest / Museumsnettverket for fiskeri og kystkultur Farleia ‐ kystreise.no 200 000 (2015)
200 000 (2016)
200 000 (2017)
Jærmuseet Designmodellar frå Figgjo i KulturNAV 200 000 (2015)
Telemark Museum Brukervennlig porselen 800 000 (2015)
Vestfoldmuseene Videretvikling av museumsapp 100 000 (2015)
Norsk Bergverksmuseum Haus Sachsen ‐ formidling av et kulturlandskap 180 000 (2015)
140 000 (2016)
Lillehammer museum og Norsk Folkemuseum Videreutvikle museenes digitale økosystemVedlegg til søknad 2 500 000 (2015)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Prinsipalkomponenter/ Principal Components 125 000 (2015)
125 000 (2016)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Samlinger på nett 400 000 (2015)
200 000 (2016)
300 000 (2017)
Norsk Teknisk Museum Museets digitale landskap: plasseringsteknologi i digital formidling 95 000 (2015)
180 000 (2016)
Oslo Museum Evakueringsmodul for samlinger 100 000 (2015)
Riksantikvaren, Kartverket, Riksarkivet, Kulturrådet Kultur- og naturreise 1 000 000 (2015)
Østfoldmuseene Visualisering og digital formidling ved museet 125 000 (2015)
125 000 (2016)
SAMLINGSFORVALTNING; koordinering og prioritering i samlinger
Varanger museum Plan, prioritering og rutiner 250 000 (2015)
200 000 (2016)
200 000 (2017)
Midt-Troms Museum Felles samlingsforvaltning for fire museer i Troms 200 000 (2015)
200 000 (2016)
100 000 (2017)
Nordlandsmuseet Prioriteringer av bygninger i Nordland 300 000 (2015)
300 000 (2016)
300 000 (2017)
Institusjonsfotografenes Forening Veiledning for gjenstandsfotografering 10 000 (2015)
100 000 (2016)
100 000 (2017)
Jødisk museum Trondheim Vi søker detektiver! 200 000 (2015)
Museene i Sør Trøndelag Nettsted for samlingsforvaltning 600 000 (2015)
400 000 (2016)
400 000 (2017)
Museumssenteret i Hordaland Nasjonal innsamlings‐ og dokumentasjonsplan for tekstilindustri 150 000 (2015)
150 000 (2016)
Bymuseet i Bergen Retningslinjer avhending ‐ oversetjing til engelsk 14 000 (2015)
Haugalandmuseene Kurs og seminar om vurdering av samlinger 100 000 (2015)
350 000 (2016)
Haugalandmuseene Innsamling av digitalt fødte fotografier 300 000 (2015)
Jærmuseet Felles innsats for å møte klimautfordringene 180 000 (2015)
570 000 (2016)
Jærmuseet Mobilt samlingsforvaltningsteam for Rogaland 150 000 (2015)
150 000 (2016)
Museum Stavanger Felles dokumentasjons‐ og innsamlingsplan Rogaland 140 000 (2015)
220 000 (2016)
Ryfylkemuseet Prioritering i bygningssamlinga 200 000 (2015)
400 000 (2016)
Norsk Industriarbeidermuseum SPECTRUM og prioritering av industrielle samlinger 200 000 (2015)
250 000 (2016)
Gudbrandsdalsmusea Implementering av Significancse i samlingsarbeid 160 000 (2015)
600 000 (2016)
Anno museum Nettbasert håndbok i samlingsforvaltning 150 000 (2015)
500 000 (2016)
Anno museum Prioritering i praksis 350 000 (2015)
250 000 (2016)
Anno museum 4,9 millioner bilder: Hva nå? 250 000 (2015)
200 000 (2016)
SIKRING; ROS-analyser (risiko- og sårbarhet) og sikringsplaner
Nordnorsk Kunstmuseum Ulike arenaer ‐ ulike risikoer 400 000 (2015)
Vest-Agder-museet ROS‐analyse og sikringsplaner 650 000 (2015)
Vestfoldmuseene Helhetlig satsning på ROS analyse‐sikringsarbeid 200 000 (2015)
BuskerudMuseene Sikringsplan og ROS‐analyse for BuskerudMuseene 350 000 (2015)
Lillehammer museum ROS‐analyse Lillehammer museum 150 000 (2015)