Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2020

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 65 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2020 og 2019 kom det inn hhv 62 og 53 søknader. Søknadstallet til septemberfristen i 2020 var på kun 38. Det er oppløftende å se at søknadstallet har gjort et tydelig sprang opp igjen, og at det til desemberfristen er høyere enn til samme frist de to foregående årene. Det er vedtatt støtte til 23 av prosjektene.

Tildelingsprosenten i denne runden ligger på litt over 30 %, som er noe lavere enn i tildelingsrundene i 2020. Til gjengjeld framgår det av vedtaksprotokollene at det er gitt relativt mange store bevilgninger som sikrer realisering av viktige prosjekter på satsingsområder som mangfold og representativitet i kulturvernet.

Denne ordningen genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Prosjektporteføljen er også temmelig sammensatt hva angår konkret rigging og tematisk orientering. Dette er for øvrig en ordning som genererer søknader fra alle kanter av landet. Den geografiske fordelingen er svært god, noe som kommer til syne også i inneværende runde, hvor det igjen er mottatt søknader fra samtlige fylker. Alle fylkene er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hver runde, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet over hele landet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i de ulike søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene fremviser også en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling/produksjon i form av f.eks fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en omtale av ett av prosjektene som har fått støtte:

Nok er nok – Dokumentarfilm om Masi-gruppen

Det er bevilget kr 250 000 til Rein film i produksjonsstøtte til dokumentarfilmen Nok er nok/Enough is enough. Frøet til denne dokumentarfilmen ble sådd da regissøren, Gunilla Bersky, for fem-seks år siden besøkte poet og billedkunstner Synnøve Persen (f 1950) i atelieret hennes i Bevkop utenfor Lakselv. Persen fortalte her om Masi-gruppen. I 1979 flyttet hun sammen med seks andre unge mennesker til bygda Masi i Finnmark. De var alle samer og hadde tatt ulike kunstutdannelser.

I et gammelt skolehus innredet de atelier og startet sitt prosjekt under mottoet «All kunst til folket». I tillegg til Persen, møter vi i filmen fire av de andre opprinnelige kunstnerne i Masi-gruppen; billedhugger og fotograf Aage Gaup (f 1943), illustratør og kostymedesigner Berit Marit Hetta (f 1948), tekstilkunstner og grafiker Britta Marakatt-Labba (f 1951) og billedkunstner og forfatter Hans Ragnar Mathisen (f 1945).

Første del av filmen omhandler kunstnernes barndom, formidlet med deres egne stillbilder, samtidig arkivfilm og rekonstruksjon av spesielle minner. Filmens andre del vil skildre tiden i Masi, mens del tre vil portrettere kunstnerne idag, i sine egne miljøer. En rød tråd gjennom den siste delen vil være kunstnernes egne refleksjoner om betydningen Masi-tiden har hatt.

Masi-gruppen revolusjonerte begrepet samisk kunst, og var forløperen for dannelsen av Sámi Dáiddaèehpiid Searvi/Samiske Kunstneres Forbund (SDS). De første årene gjennomførte gruppen en rekke reiser og utstillinger. Det høye aktivitetsnivået bidro til økt oppmerksomhet på, og anerkjennelse av, samisk kunst både i og utenfor Sápmi. Kunstnergruppen ble i en tidlig fase også dradd inn konflikten rundt Alta-utbyggingen. Inspirert av ideer og strømninger i norsk kunstliv i 1970-årene, har Masi-gruppens virksomhet fått avgjørende betydning for samisk kultur- og kunstforståelse.


Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 65
Søknadssum: 15 109 018
Antall tildelinger: 23
Tildelingssum: 4 550 000


Prosess

Søknadsfrist: 02.12.2020 kl. 13:00 
Vedtak i fagutvalg: 02.03.2021
Vedtak i rådet: 25.03.2021

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KRISTINA R. KRISTINA RENATE JOHNSEN Hamsun i Bø Nordland 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historiske dokumenter Møre og Romsdal 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historiske dokumenter Møre og Romsdal 2022 4000 2.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historiske dokumenter Møre og Romsdal 2023 4000 2.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN Dokumentasjon og bevaring av Nordisk Mønster -Tidende i tidsrommet 1908 til 1929. Trøndelag 2020 12000 2.3.2021 Avslått 0 Luca Berti Valdres. Folk og landskap. Fotodokumentarisk utstilling om Valdres anno 2021. Oslo 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Bevaringsprosjekt: Kvinnelege kulturberarar langs hovudvegen mellom aust og vest Innlandet 2021 100000 2.3.2021 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Bevaringsprosjekt: Kvinnelege kulturberarar langs hovudvegen mellom aust og vest Innlandet 2022 50000 2.3.2021 Avslått 0 RYFYLKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Formidling av Stavanger-distrikets maritime historie gjennom en permanent utstilling med tekst, foto, film osv. Rogaland 2021 114400 2.3.2021 Avslått 0 FRK KVAM Unni Irmelin Kvam Bunadspodden – sesong 4 Oslo 2021 115815 2.3.2021 Avslått 0 Arne Blix Historien om nothengene Trøndelag 2021 75000 2.3.2021 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Kvinnebevegelsens arkiver: Berit Ås, Trine Eklund, Torild Skard - katalogisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring Innlandet 2021 10000 2.3.2021 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Kvinnebevegelsens arkiver: Berit Ås, Trine Eklund, Torild Skard - katalogisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring Innlandet 2022 90000 2.3.2021 Avslått 0 ROALD AMUNDSEN FØDESTED Roald Amundsen fødested Viken 2021 250000 2.3.2021 Avslått 0 MIO ORIBE STUBERG UENO AV STEIN  Trøndelag 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 Solveig Sørheim Folketonar frå Etne Vestland 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 ARKITEKT KRISTIN SØNDERSRØD OSE Bygg for fremtiden 1984 Agder 2021 200000 2.3.2021 Avslått 0 KVINNEBEVEGELSENS ARKIV Digital portal for Kvinnebevegelsens arkiv Oslo 2022 500000 2.3.2021 Avslått 0 GUDBRANDSDALSMUSEA AS Frå Gudbrandsdalen til Cremona. Kan instrumentgjenstandar i Norge gje svar på fiolinens utvikling i Italia? Innlandet 2021 120000 2.3.2021 Avslått 0 LIER BYGDETUN Fortid, nåtid og framtid på Lier Bygdetun Viken 2021 110000 2.3.2021 Avslått 0 LIER BYGDETUN Fortid, nåtid og framtid på Lier Bygdetun Viken 2022 100000 2.3.2021 Avslått 0 LIER BYGDETUN Fortid, nåtid og framtid på Lier Bygdetun Viken 2023 160000 2.3.2021 Avslått 0 FRAGMENT AS Hus På Vei Oslo 2021 150000 2.3.2021 Avslått 0 ISME FILM AS The Land of Ice and Fire Vestland 2021 300000 2.3.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske Albumklassikere Viken 2021 254500 2.3.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske Albumklassikere Viken 2022 254500 2.3.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske Albumklassikere Viken 2023 254500 2.3.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Innsamling og formidling av lokalhistorie, utstilling av redskap m.m. Kunst og håndtverksutstilling, salg. Trøndelag 2021 500000 2.3.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Innsamling og formidling av lokalhistorie, utstilling av redskap m.m. Kunst og håndtverksutstilling, salg. Trøndelag 2022 530000 2.3.2021 Avslått 0 LENSVIK TIL LANDS OG TIL VANNS, STERTEN Innsamling og bevaring av lokalhistorie i Agdenesområdet. Trøndelag 2021 50000 2.3.2021 Avslått 0 LENSVIK TIL LANDS OG TIL VANNS, STERTEN Innsamling og bevaring av lokalhistorie i Agdenesområdet. Trøndelag 2022 50000 2.3.2021 Avslått 0 Siri Østvold The Changing Tundra  Oslo 2021 105000 2.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM Ordning, registrering og formidling av bildesamlingene rundt Næs Jernverk Agder 2021 137000 2.3.2021 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Briste eller bera! Vestfold og Telemark 2021 180000 2.3.2021 Avslått 0 KATTAS FIGURTEATER AS Oseberg-katta Vestfold og Telemark 2021 150000 2.3.2021 Avslått 0 SEPTOPIA PRODUCTIONS JONAS REIN SEEHUUS Bjørnsons løkke - et multimedialt nettsted Oslo 2021 136000 2.3.2021 Avslått 0 MEMOAR Virus - inntrykk og uttrykk fra et annerledes år Vestland 2021 195800 2.3.2021 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Regionale samtalemøter: Bevaring, videreføring og dokumentasjon av bunadbruk i Norge Innlandet 2021 85000 2.3.2021 Avslått 0 NØRDALEN NATUR- OG KULTURSTI Smiedagan 2021. Innlandet 2021 253000 2.3.2021 Avslått 0 WIKIMEDIA NORGE Reinebeitekommisjonen av 1913: bevaring og formidling av dokument- og bildesamling under fri lisens Oslo 2021 265000 2.3.2021 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS “Those Who Kept the Light” Oslo 2021 173785 2.3.2021 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS “Those Who Kept the Light” Oslo 2022 120216 2.3.2021 Avslått 0 ROSKVA FORMIDLING Tone Holte Onkel Birgers bagasje Viken 2021 90000 2.3.2021 Avslått 0 Maria Manuela Rodrigues "kvinnen i oss", "Lønn for Arbeid" og "Outsiders" Vestfold og Telemark 2021 134000 2.3.2021 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Stavkirkene 2.0 - digital formidling av unik kulturarv Oslo 2021 257202 2.3.2021 Avslått 0 LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE Tuberkulosens stemmer. Historier om en glemt sykdom. Oslo 2021 165000 2.3.2021 Avslått 0 LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE Tuberkulosens stemmer. Historier om en glemt sykdom. Oslo 2022 210000 2.3.2021 Avslått 0 GURO EKORNHOLMEN Øyeblikket - Eidsvoll, 16. februar 1814 Viken 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 KONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN Sikring av kildemateriale knyttet til fløtingsminnene i Numedalslågen. Viken 2021 53000 2.3.2021 Avslått 0 MARIT STRANDEN Ungdomskulturarv Trøndelag 2021 121000 2.3.2021 Avslått 0 MARIT STRANDEN Ungdomskulturarv Trøndelag 2022 122000 2.3.2021 Avslått 0 Tora Karen Elisabeth Augestad Stillhetsfestivalen på Ladegården 2022 Viken 2022 60000 2.3.2021 Avslått 0 MEMOAR Pilot - AV-arven i frivillig sektor Vestland 2021 300000 2.3.2021 Avslått 0 MEMOAR Pilot - AV-arven i frivillig sektor Vestland 2022 200000 2.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Tidsreisa Rogaland 2021 200000 2.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Tidsreisa Rogaland 2022 200000 2.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Tidsreisa Rogaland 2023 400000 2.3.2021 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg - utstilling #3 Oslo 2020 400000 2.3.2021 Avslått 0 SOGN BUNADNETTVERK Immaterielt kulturvern "Den stiva konehuva i Sogn" Vestland 2021 100000 2.3.2021 Bevilget 50000 DET MOSAISKE TROSSAMFUND Synagogens 100-års jubileum. Oslo 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000 STERKE ORD Professor dr. Yngvar Nielsens faglige og politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2021 180000 2.3.2021 Bevilget 240000 STERKE ORD Professor dr. Yngvar Nielsens faglige og politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2022 180000 2.3.2021 Avslått 0 VERONIKA SØUM Munnharpetradisjonen i Norge - innsamling og dokumentasjon fase I Viken 2021 200000 2.3.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER Arkivet etter Knut Christensen et Co. Moen Båtbyggeri Risør Etablert 1875 Agder 2021 100000 2.3.2021 Bevilget 100000 VESTLAND FYLKESKOMMUNE Digitalisering og formidling av negativarkivet etter fotograf Willum Ekrheim Vestland 2021 200000 2.3.2021 Bevilget 150000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS arkivformidling: formidlingspilot Trøndelag 2021 50000 25.3.2021 Bevilget 100000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS arkivformidling: formidlingspilot Trøndelag 2022 50000 25.3.2021 Avslått 0 NORSK MÅLUNGDOM Ungt engasjement og språklege rettar. Norsk Målungdom 60 år. Oslo 2021 100000 2.3.2021 Bevilget 100000 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL TVEIT Historisk podcast og audioguide langs "Den romantiske vegen"  Vestland 2021 150000 2.3.2021 Bevilget 60000 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS «Filleryer, vever og tradisjonskunnskap» Troms og Finnmark 2021 70000 2.3.2021 Bevilget 65000 VÅLERENGA KULTURLAG Bratliekjelleren Oslo 2021 160000 2.3.2021 Bevilget 145000 FX PRODUKSJONER AS FILM OG TV Siste Wingeslag (arbeidstittel) Troms og Finnmark 2021 350000 2.3.2021 Bevilget 350000 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Dokumentasjon og synliggjøring av utvalgte kunstverk av Elle-Hánsa - Keviselie - Hans Ragnar Mathisen. Nordland 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000 OSAFESTIVALEN AS Systerspel Vestland 2021 600000 2.3.2021 Bevilget 400000 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Dokumentasjon av verksted etter snekkermester Håkon Loe, Rana Nordland 2021 82000 2.3.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Dokumentasjon av verksted etter snekkermester Håkon Loe, Rana Nordland 2022 75000 2.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Dokumentasjon av verksted etter snekkermester Håkon Loe, Rana Nordland 2023 82000 2.3.2021 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Noah´s Ark Oslo 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000 HERSTORY AS Min pappa og Marta Trøndelag 2021 200000 2.3.2021 Bevilget 200000 ANTIRASISTISK SENTER Digitalisering av antirasistisk historie i Norge 1980-2010. Oslo 2021 450000 2.3.2021 Bevilget 200000 MONDAY PRODUCTION AS RAHCAN Oslo 2021 350000 2.3.2021 Bevilget 350000 NORSK FYRHISTORISK FORENING Regional fyrhistorie - vår kollektive kunnskap Oslo 2021 89000 2.3.2021 Bevilget 145000 NORSK FYRHISTORISK FORENING Regional fyrhistorie - vår kollektive kunnskap Oslo 2022 90500 2.3.2021 Avslått 0 KALLIJOEN ÄÄNI - LYDEN AV SKALLELV ”Skallelv i skala, ingen vinkler er rette”  Formidling og dokuemntasjon Troms og Finnmark 2021 198800 2.3.2021 Bevilget 95000 REIN FILM FINNMARK AS Nok. er nok (enough is enough) Troms og Finnmark 2021 250000 2.3.2021 Bevilget 250000 RIDDODUOTTARMUSEAT Verddevuohta – Gjestevennskap gjennom historie og i dag Troms og Finnmark 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000