Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Mer informasjon om søknadsrundene dette året

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
KRISTINA R. KRISTINA RENATE JOHNSEN Hamsun i Bø Nordland 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historiske dokumenter Møre og Romsdal 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historiske dokumenter Møre og Romsdal 2022 4000 2.3.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historiske dokumenter Møre og Romsdal 2023 4000 2.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN UTHAUGSGÅRDEN Dokumentasjon og bevaring av Nordisk Mønster -Tidende i tidsrommet 1908 til 1929. Trøndelag 2020 12000 2.3.2021 Avslått 0 Luca Berti Valdres. Folk og landskap. Fotodokumentarisk utstilling om Valdres anno 2021. Oslo 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Bevaringsprosjekt: Kvinnelege kulturberarar langs hovudvegen mellom aust og vest Innlandet 2021 100000 2.3.2021 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Bevaringsprosjekt: Kvinnelege kulturberarar langs hovudvegen mellom aust og vest Innlandet 2022 50000 2.3.2021 Avslått 0 RYFYLKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Formidling av Stavanger-distrikets maritime historie gjennom en permanent utstilling med tekst, foto, film osv. Rogaland 2021 114400 2.3.2021 Avslått 0 FRK KVAM Unni Irmelin Kvam Bunadspodden – sesong 4 Oslo 2021 115815 2.3.2021 Avslått 0 Arne Blix Historien om nothengene Trøndelag 2021 75000 2.3.2021 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Kvinnebevegelsens arkiver: Berit Ås, Trine Eklund, Torild Skard - katalogisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring Innlandet 2021 10000 2.3.2021 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Kvinnebevegelsens arkiver: Berit Ås, Trine Eklund, Torild Skard - katalogisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring Innlandet 2022 90000 2.3.2021 Avslått 0 ROALD AMUNDSEN FØDESTED Roald Amundsen fødested Viken 2021 250000 2.3.2021 Avslått 0 MIO ORIBE STUBERG UENO AV STEIN  Trøndelag 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 Solveig Sørheim Folketonar frå Etne Vestland 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 ARKITEKT KRISTIN SØNDERSRØD OSE Bygg for fremtiden 1984 Agder 2021 200000 2.3.2021 Avslått 0 KVINNEBEVEGELSENS ARKIV Digital portal for Kvinnebevegelsens arkiv Oslo 2022 500000 2.3.2021 Avslått 0 GUDBRANDSDALSMUSEA AS Frå Gudbrandsdalen til Cremona. Kan instrumentgjenstandar i Norge gje svar på fiolinens utvikling i Italia? Innlandet 2021 120000 2.3.2021 Avslått 0 LIER BYGDETUN Fortid, nåtid og framtid på Lier Bygdetun Viken 2021 110000 2.3.2021 Avslått 0 LIER BYGDETUN Fortid, nåtid og framtid på Lier Bygdetun Viken 2022 100000 2.3.2021 Avslått 0 LIER BYGDETUN Fortid, nåtid og framtid på Lier Bygdetun Viken 2023 160000 2.3.2021 Avslått 0 FRAGMENT AS Hus På Vei Oslo 2021 150000 2.3.2021 Avslått 0 ISME FILM AS The Land of Ice and Fire Vestland 2021 300000 2.3.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske Albumklassikere Viken 2021 254500 2.3.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske Albumklassikere Viken 2022 254500 2.3.2021 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Norske Albumklassikere Viken 2023 254500 2.3.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Innsamling og formidling av lokalhistorie, utstilling av redskap m.m. Kunst og håndtverksutstilling, salg. Trøndelag 2021 500000 2.3.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Innsamling og formidling av lokalhistorie, utstilling av redskap m.m. Kunst og håndtverksutstilling, salg. Trøndelag 2022 530000 2.3.2021 Avslått 0 LENSVIK TIL LANDS OG TIL VANNS, STERTEN Innsamling og bevaring av lokalhistorie i Agdenesområdet. Trøndelag 2021 50000 2.3.2021 Avslått 0 LENSVIK TIL LANDS OG TIL VANNS, STERTEN Innsamling og bevaring av lokalhistorie i Agdenesområdet. Trøndelag 2022 50000 2.3.2021 Avslått 0 Siri Østvold The Changing Tundra  Oslo 2021 105000 2.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN NÆS JERNVERKSMUSEUM Ordning, registrering og formidling av bildesamlingene rundt Næs Jernverk Agder 2021 137000 2.3.2021 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Briste eller bera! Vestfold og Telemark 2021 180000 2.3.2021 Avslått 0 KATTAS FIGURTEATER AS Oseberg-katta Vestfold og Telemark 2021 150000 2.3.2021 Avslått 0 SEPTOPIA PRODUCTIONS JONAS REIN SEEHUUS Bjørnsons løkke - et multimedialt nettsted Oslo 2021 136000 2.3.2021 Avslått 0 MEMOAR Virus - inntrykk og uttrykk fra et annerledes år Vestland 2021 195800 2.3.2021 Avslått 0 VALDRESMUSEA AS Regionale samtalemøter: Bevaring, videreføring og dokumentasjon av bunadbruk i Norge Innlandet 2021 85000 2.3.2021 Avslått 0 NØRDALEN NATUR- OG KULTURSTI Smiedagan 2021. Innlandet 2021 253000 2.3.2021 Avslått 0 WIKIMEDIA NORGE Reinebeitekommisjonen av 1913: bevaring og formidling av dokument- og bildesamling under fri lisens Oslo 2021 265000 2.3.2021 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS “Those Who Kept the Light” Oslo 2021 173785 2.3.2021 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS “Those Who Kept the Light” Oslo 2022 120216 2.3.2021 Avslått 0 ROSKVA FORMIDLING Tone Holte Onkel Birgers bagasje Viken 2021 90000 2.3.2021 Avslått 0 Maria Manuela Rodrigues "kvinnen i oss", "Lønn for Arbeid" og "Outsiders" Vestfold og Telemark 2021 134000 2.3.2021 Avslått 0 FORTIDSMINNEFORENINGEN Stavkirkene 2.0 - digital formidling av unik kulturarv Oslo 2021 257202 2.3.2021 Avslått 0 LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE Tuberkulosens stemmer. Historier om en glemt sykdom. Oslo 2021 165000 2.3.2021 Avslått 0 LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE Tuberkulosens stemmer. Historier om en glemt sykdom. Oslo 2022 210000 2.3.2021 Avslått 0 GURO EKORNHOLMEN Øyeblikket - Eidsvoll, 16. februar 1814 Viken 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 KONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN Sikring av kildemateriale knyttet til fløtingsminnene i Numedalslågen. Viken 2021 53000 2.3.2021 Avslått 0 MARIT STRANDEN Ungdomskulturarv Trøndelag 2021 121000 2.3.2021 Avslått 0 MARIT STRANDEN Ungdomskulturarv Trøndelag 2022 122000 2.3.2021 Avslått 0 Tora Karen Elisabeth Augestad Stillhetsfestivalen på Ladegården 2022 Viken 2022 60000 2.3.2021 Avslått 0 MEMOAR Pilot - AV-arven i frivillig sektor Vestland 2021 300000 2.3.2021 Avslått 0 MEMOAR Pilot - AV-arven i frivillig sektor Vestland 2022 200000 2.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Tidsreisa Rogaland 2021 200000 2.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Tidsreisa Rogaland 2022 200000 2.3.2021 Avslått 0 SCENEKRAFT AS Tidsreisa Rogaland 2023 400000 2.3.2021 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg - utstilling #3 Oslo 2020 400000 2.3.2021 Avslått 0 SOGN BUNADNETTVERK Immaterielt kulturvern "Den stiva konehuva i Sogn" Vestland 2021 100000 2.3.2021 Bevilget 50000 DET MOSAISKE TROSSAMFUND Synagogens 100-års jubileum. Oslo 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000 STERKE ORD Professor dr. Yngvar Nielsens faglige og politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2021 180000 2.3.2021 Bevilget 240000 STERKE ORD Professor dr. Yngvar Nielsens faglige og politiske dagbøker 1871-1912 Utlandet 2022 180000 2.3.2021 Avslått 0 VERONIKA SØUM Munnharpetradisjonen i Norge - innsamling og dokumentasjon fase I Viken 2021 200000 2.3.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER Arkivet etter Knut Christensen et Co. Moen Båtbyggeri Risør Etablert 1875 Agder 2021 100000 2.3.2021 Bevilget 100000 VESTLAND FYLKESKOMMUNE Digitalisering og formidling av negativarkivet etter fotograf Willum Ekrheim Vestland 2021 200000 2.3.2021 Bevilget 150000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS arkivformidling: formidlingspilot Trøndelag 2021 50000 25.3.2021 Bevilget 100000 NORSK SENTER FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS arkivformidling: formidlingspilot Trøndelag 2022 50000 25.3.2021 Avslått 0 NORSK MÅLUNGDOM Ungt engasjement og språklege rettar. Norsk Målungdom 60 år. Oslo 2021 100000 2.3.2021 Bevilget 100000 OFFERDAL FILM MERETHE OFFERDAL TVEIT Historisk podcast og audioguide langs "Den romantiske vegen"  Vestland 2021 150000 2.3.2021 Bevilget 60000 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS «Filleryer, vever og tradisjonskunnskap» Troms og Finnmark 2021 70000 2.3.2021 Bevilget 65000 VÅLERENGA KULTURLAG Bratliekjelleren Oslo 2021 160000 2.3.2021 Bevilget 145000 FX PRODUKSJONER AS FILM OG TV Siste Wingeslag (arbeidstittel) Troms og Finnmark 2021 350000 2.3.2021 Bevilget 350000 ARRAN - JULEVSAME GUOVDASJ LULESAMISK SENTER Dokumentasjon og synliggjøring av utvalgte kunstverk av Elle-Hánsa - Keviselie - Hans Ragnar Mathisen. Nordland 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000 OSAFESTIVALEN AS Systerspel Vestland 2021 600000 2.3.2021 Bevilget 400000 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Dokumentasjon av verksted etter snekkermester Håkon Loe, Rana Nordland 2021 82000 2.3.2021 Bevilget 150000 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Dokumentasjon av verksted etter snekkermester Håkon Loe, Rana Nordland 2022 75000 2.3.2021 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Dokumentasjon av verksted etter snekkermester Håkon Loe, Rana Nordland 2023 82000 2.3.2021 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Noah´s Ark Oslo 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000 HERSTORY AS Min pappa og Marta Trøndelag 2021 200000 2.3.2021 Bevilget 200000 ANTIRASISTISK SENTER Digitalisering av antirasistisk historie i Norge 1980-2010. Oslo 2021 450000 2.3.2021 Bevilget 200000 MONDAY PRODUCTION AS RAHCAN Oslo 2021 350000 2.3.2021 Bevilget 350000 NORSK FYRHISTORISK FORENING Regional fyrhistorie - vår kollektive kunnskap Oslo 2021 89000 2.3.2021 Bevilget 145000 NORSK FYRHISTORISK FORENING Regional fyrhistorie - vår kollektive kunnskap Oslo 2022 90500 2.3.2021 Avslått 0 KALLIJOEN ÄÄNI - LYDEN AV SKALLELV ”Skallelv i skala, ingen vinkler er rette”  Formidling og dokuemntasjon Troms og Finnmark 2021 198800 2.3.2021 Bevilget 95000 REIN FILM FINNMARK AS Nok. er nok (enough is enough) Troms og Finnmark 2021 250000 2.3.2021 Bevilget 250000 RIDDODUOTTARMUSEAT Verddevuohta – Gjestevennskap gjennom historie og i dag Troms og Finnmark 2021 300000 2.3.2021 Bevilget 300000
Margrete Kristine Eskedahl Bevaring av Ulf Bygdinn Christensens arkiv Oslo 2021 83000 Avslått 0 SANDEN MEDIA AS Bykle Kyrkje 400 år Agder 2021 150000 Avslått 0 AV-TEAM V/BJØRN BREMDAL Digitalisering av analoge videoprogram Vestfold og Telemark 2021 47960 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historisk materiale i KFUK-KFUM Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2021 60000 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historisk materiale i KFUK-KFUM Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2022 10000 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Digitalisering av historisk materiale i KFUK-KFUM Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2023 10000 Avslått 0 Dejan Jankovic Digitalisering av lekesamlingen Oslo 2021 300000 Avslått 0 Olav Hein Skjeldal Draum av Sigurd Telnes Vestfold og Telemark 2021 80000 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Familien fra Lende flytter heim. Digital formidling og historiefortelling om unge voksne på søken etter lykke og trygghet. Oslo 2021 200000 Avslått 0 STIFTELSEN FALSTADSENTERET Fange nr. 424: Josef Grabowski Trøndelag 2021 150000 Avslått 0 Kjersti Aase Winjum Haakon og Kjersti murar (Stein på stein) Oslo 2021 200000 Avslått 0 FORENINGEN BOKBYEN PÅ HAMARØY Jakten på medaljen - hvor ble det av forfatter Knut Hamsuns Noblepris? Nordland 2021 100000 Avslått 0 ANE HURU THORSENG Jikti reppii - Gikta river - ord og uttrykk fra Skallelv Troms og Finnmark 2021 37800 Avslått 0 ANE HURU THORSENG Jikti reppii - Gikta river - ord og uttrykk fra Skallelv Troms og Finnmark 2022 51700 Avslått 0 Bjørn Malkjærn Lakkkegata Skoles musikkorps første 100 år Oslo 2021 500000 Avslått 0 Bjørn Malkjærn Lakkkegata Skoles musikkorps første 100 år Oslo 2022 200000 Avslått 0 EVA RØYRANE AS Naustlandet - ei bok om nausta langs norskekysten Vestland 2021 200000 Avslått 0 EVA RØYRANE AS Naustlandet - ei bok om nausta langs norskekysten Vestland 2022 200000 Avslått 0 STIFTELSEN NØSTETANGEN NORSK GLASSMUSEUM Nøstetangen- digital formidling av en unik del av norsk glasshistorie Viken 2021 300000 Avslått 0 STEINKARET SCENE AS Opplevelsesbasert formidling Trøndelag 2021 300000 Avslått 0 MIDTNORSK TREBÅTVERKSTED AS Organisering av dokumentasjon Trøndelag 2021 60000 Avslått 0 FRIDE KRAMER RISENG - TYLL & TØYS STING - Fattigmannssilke av Stornesle Viken 2021 200000 Avslått 0 FRIDE KRAMER RISENG - TYLL & TØYS STING - Fattigmannssilke av Stornesle Viken 2022 200000 Avslått 0 NORSK MÅLUNGDOM Ungdomleg målstrid – Norsk Målungdom 60 år Oslo 2021 100000 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Utvikling av permanent museumsutstilling ved Nye Várdobáiki Troms og Finnmark 2021 161250 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Utvikling av permanent museumsutstilling ved Nye Várdobáiki Troms og Finnmark 2022 161250 Avslått 0 THE HUMAN BOX NILSEN Øya der de lokale ble glemt - ‘Ylvingens historie gjennom menneskelige fortellinger’ (arbeidstittel) Oslo 2021 100000 Avslått 0 AKERSELVA TREBÅTFORENING Åpent trebåtbyggerverksted - midt i byen Oslo 2021 300000 Avslått 0 Michelle Tisdel «Din pust, din stemme». Kritiske refleksjoner om antirasisme, ytringsfrihet og protestdemonstrasjoner Oslo 2021 180000 Bevilget 180000 FENOMEN STUDIOS AS Alt for Norge Oslo 2021 350000 Bevilget 200000 BAAHDY & BIRDY AS BÆDI OG BØRDI – OG DU STORE KULTURMINNE-FISKEPINNE Nordland 2021 400000 Bevilget 400000 STIFTELSEN TAMILSK RESSURS OG VEILEDNINGSSENTER Et mangfold av historier - norsk-tamilenes historie Oslo 2021 269000 Bevilget 400000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Fagforeningenes Kooperative Bolig- og Byggeselskap - Holtet Hageby Borettslag - ordning av arkiv Oslo 2021 260000 Bevilget 150000 NORGES LINFORENING Informasjons-formidlingssenter om lin på Åker Gård Innlandet 2021 63000 Bevilget 63000 ARKIV I NORDLAND Jeg er her. Vi var her. Vi hører til her! - Norsk Afrikansk Asiatisk og Sør-amerikansk Digitalt Arkiv Nordland 2021 30000 Bevilget 230000 HÅ KOMMUNE LUKT, SJÅ, HØYR levande utstillingar på freda fyranlegg Rogaland 2021 150000 Bevilget 150000 MEMOAR Munnleg historie som mangfaldsprosjekt Vestland 2021 300000 Bevilget 300000 ALERT FILM AS Napoleonskaken Oslo 2021 250000 Bevilget 250000 NORDISK MUSEUMSFORBUND - DEN NORSKE SEKSJONEN Nordisk Museumskonferanse; Kultur og krise - museum og samfunn i møte med ekstreme situasjoner Vestland 2021 185000 Bevilget 100000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Registrering av Nils-Aslak Valkeapääs billedkunst - del II Troms og Finnmark 2021 65000 Bevilget 65000 Sarah Kazmi The Abandoned Mansions of Pakistan - "Sweet Dreams" and Cooking, Time? Oslo 2021 85000 Bevilget 100000 ANNA ULRIKKE ANDERSEN Ulydige Bygg ved Van Etten Gallery Viken 2021 90000 Bevilget 40000 FABELAKTIV AS VÅR VERDENSARV Innlandet 2021 300000 Bevilget 400000
GUDBRANDSDALSMUSEA AS "Frå spoleband til podcast" Innlandet 2021 200000 27.8.2021 Avslått 0 MEDHUS KNUT Arkivgull Viken 2021 50000 27.8.2021 Avslått 0 Ida Marielle Sølvi Kalldal Autopoiesis - Folkeminner 22.07.11 Oslo 2021 150000 27.8.2021 Avslått 0 SUBROSA FILM Anne Berit Vestby Belle Gunness - en seriemorder fra Selbu Trøndelag 2021 100000 27.8.2021 Avslått 0 SUBROSA FILM Anne Berit Vestby Belle Gunness - en seriemorder fra Selbu Trøndelag 2022 100000 27.8.2021 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Bibliotekets anatomi Oslo 2021 200000 27.8.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Brannsikring, digitalisering av opptil 130 år gamle dokumenter Møre og Romsdal 2021 38000 27.8.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Brannsikring, digitalisering av opptil 130 år gamle dokumenter Møre og Romsdal 2022 2700 27.8.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Brannsikring, digitalisering av opptil 130 år gamle dokumenter Møre og Romsdal 2023 2700 27.8.2021 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Digitalisering av NKS-møtebøker Nordland 2022 80000 27.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Emotional Bias Vestland 2021 58000 27.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Emotional Bias Vestland 2022 141349 27.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Emotional Bias Vestland 2023 100000 27.8.2021 Avslått 0 THOMAS ØSTBYE PLYMSERAFIN Enhver Oslo 2021 290000 27.8.2021 Avslått 0 ROGALAND FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGEN Formidling av historie og arkeologi ved rikssamlingsjubileet Hafrsfjord - Nordvegen 2022 Rogaland 2022 500000 27.8.2021 Avslått 0 Jan Tellef Raustøl Fra Telemark til Den norske kirke: Et kirkekunstnettverk av Guds nåde Oslo 2021 55000 27.8.2021 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2021 110000 27.8.2021 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2022 150000 27.8.2021 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2023 58000 27.8.2021 Avslått 0 ANE MOE Grenda Moe, sosialt liv før oss? Oslo 2021 61080 27.8.2021 Avslått 0 ANE MOE Grenda Moe, sosialt liv før oss? Oslo 2022 89000 27.8.2021 Avslått 0 ANE MOE Grenda Moe, sosialt liv før oss? Oslo 2023 88000 27.8.2021 Avslått 0 BLIX FORTELLER Historien om nothengene Trøndelag 2021 50000 27.8.2021 Avslått 0 HISTORISK SKIFERANLEGG - OPPDAL Historisk Skiferanlegg - Oppdal Trøndelag 2021 500000 27.8.2021 Avslått 0 HANDMADE FILMS IN NORWEGIAN WOODS AS Knut Rumohr Vestland 2021 100000 27.8.2021 Avslått 0 MEMOAR Mat og meg Vestland 2021 170000 27.8.2021 Avslått 0 BØMLO KOMMUNE Minner frå Bømlo Vestland 2021 20000 27.8.2021 Avslått 0 MEMOAR Norsk motkultur og undergrunnspresse - dokumentasjon for ettertiden Vestland 2021 62500 27.8.2021 Avslått 0 MEMOAR Norsk motkultur og undergrunnspresse - dokumentasjon for ettertiden Vestland 2022 187500 27.8.2021 Avslått 0 HARALD KIHLE Nytt liv for Harald Kihle! Vestfold og Telemark 2021 35000 27.8.2021 Avslått 0 TIDVIS UTVIKLING AS Oslo 1324 – Digital formidling av Oslos middelalder Oslo 2022 1000000 27.8.2021 Avslått 0 SIMENSTAD KULTUR AS Snekkerstua, en husmannsplass i Alf Prøysens rike - Dokumentasjon og aktivisering Innlandet 2021 107000 27.8.2021 Avslått 0 SIMENSTAD KULTUR AS Snekkerstua, en husmannsplass i Alf Prøysens rike - Dokumentasjon og aktivisering Innlandet 2022 119500 27.8.2021 Avslått 0 HÅ KOMMUNE SPOR – liv og natur på Hå i Steinalderen. Levendegjøring med digital formidling og fornya tablå Rogaland 2021 487000 27.8.2021 Avslått 0 HILDE KRISTIN KJØS Synna Berget Oslo 2021 80000 27.8.2021 Avslått 0 Fredrik Juel Tekst og bilder til kulturminner tilknyttet fløtningsvassdraget i øvre del av Kragerøvassdraget. Vestfold og Telemark 2021 174500 27.8.2021 Avslått 0 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM «Ta meg tilbake - etterkrigsgenerasjonens erfaringer etter holocaust» Trøndelag 2021 360000 27.8.2021 Bevilget 360000 SMAU MEDIA AS Blomster i blodet Vestland 2021 300000 27.8.2021 Bevilget 250000 ARKIV I NORDLAND Digitalisering og publisering av personalarkiv fra Sulitjelma Gruber Nordland 2022 125000 27.8.2021 Bevilget 100000 Sverre Gustav Krüger Dokumentarfilm om ‘Sta. Marias frontaler’   Trøndelag 2021 150000 27.8.2021 Bevilget 150000 VESTVÅGØY HISTORIELAG ÅRBOKA LOFOTR Gerhard Schøning 300 år 3 mai 1722 - 3 mai 2022 Nordland 2021 33150 27.8.2021 Bevilget 20000 REMEMBERING KENNETH Kenneth Sivertsen - Digitalisering av audio Vestland 2021 14300 27.8.2021 Bevilget 14000 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av Bååstedematerialet Troms og Finnmark 2021 155000 27.8.2021 Bevilget 130000 RADIORAKEL radiOrakel - Kvinneradio gjennom 40 år Oslo 2021 125000 27.8.2021 Bevilget 90000 MICHELLE A. TISDEL THE BLACK ROSE – LA OSS FORTELLE VERDEN Oslo 2021 300000 27.8.2021 Bevilget 300000 FRI FILM AS The Golden Swan Oslo 2021 250000 27.8.2021 Bevilget 250000 FORBUNDET KYSTEN Tromsøkonferansen 2021 - tradisjonsbåtkonferanse Oslo 2021 30000 27.8.2021 Bevilget 30000 KIRKENS BYMISJON OSLO HOVEDKONTOR Utstilling: Norske romer Oslo 2021 778000 27.8.2021 Bevilget 650000
Sahar Seyedian Choubi 1001 Oslo 2021 150000 23.11.2021 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD BERNTSEN Arctic Art Arena Troms og Finnmark 2022 152000 23.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST BEK Arkiv 2.0 Vestland 2023 50000 23.11.2021 Avslått 0 PENN OG ØRE Beate Heide Bygda som forsvant fra kartet- Haugnes på Andøya Trøndelag 2021 125000 23.11.2021 Avslått 0 Siri Skogstad Berntsen Digital rekonstruksjon Troms og Finnmark 2021 20000 23.11.2021 Avslått 0 STAVANGER VETERANBÅTHAVN Fartøyutstilling Rogaland 2022 200000 23.11.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Innsamling av lokalhistorisk kunnskap. Trøndelag 2021 60000 23.11.2021 Avslått 0 DANIEL PROIETTO KNOW Oslo 2021 160000 23.11.2021 Avslått 0 ANE MOE Merking av gamle ferdselsårer tilknyttet grenda Moe. Oslo 2021 37000 23.11.2021 Avslått 0 GAIA STUDIO AS Prosjekt Gokstadskipet. Vestland 2021 150000 23.11.2021 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Skatter fra Sápmi: Kreative reparasjoner og gjenbruk  Troms og Finnmark 2021 225000 23.11.2021 Avslått 0 Espen Dahl UTHUS Oslo 2021 50000 23.11.2021 Avslått 0 FIMFILM AS «LENSMANN BREKKE» – politibetjenten for en hel øy. Vestland 2021 200000 23.11.2021 Bevilget 200000 LOP LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER Bevaring av Landsforbundet for offentlige pensjonister sitt arkiv Oslo 2021 44450 23.11.2021 Bevilget 44000 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY Bevaring, sikring og formidling av den intellektuelle arven etter professor Arne Næss. Viken 2021 120000 23.11.2021 Bevilget 275000 ÅSHILD SAMSETH Bomber og granater Trøndelag 2021 130000 23.11.2021 Bevilget 130000 ANTIPODE FILMS AS Den andre siden Oslo 2022 300000 23.11.2021 Bevilget 300000 SIIVET AS Den nakne avskjeden Troms og Finnmark 2022 250000 23.11.2021 Bevilget 250000 NORSK TELEGRAMBYRÅ AS Digitalisering av historisk fotoarkiv Oslo 2021 400000 23.11.2021 Bevilget 200000 GAMAN UNDERHOLDNING AS Dokumentar Ull innerst i sjela Vestland 2021 50000 23.11.2021 Bevilget 300000 1HARMONI AS Kim og Wenche (Retten til å elske) Oslo 2021 175000 23.11.2021 Bevilget 175000 Pablo Castilla Making of an inventory file of Harestua's Solobservatoriet photo-collection: the first step for a long term preservation plan Viken 2021 50000 23.11.2021 Bevilget 50000 SIIVET AS Nå er det vi som burde vite Troms og Finnmark 2022 180000 23.11.2021 Bevilget 180000 VIGDIS LAUVRAK CONSULT Produkt av 70 åra Oslo 2022 150000 23.11.2021 Bevilget 100000 MELLEMSPELL AS Redningsarbeid for kvensk folkemusikk og kulturhistorie: Innsamling og dokumentasjon  Troms og Finnmark 2022 300000 23.11.2021 Bevilget 590000 FX PRODUKSJONER AS FILM OG TV Sau Troms og Finnmark 2021 200000 23.11.2021 Bevilget 400000 KRISTINE BJONER Stornesle - formidling av den trønderske tekstiltradisjonen Trøndelag 2021 12287 23.11.2021 Bevilget 10000