Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 27 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2020, 2019 og 2018 kom det inn hhv 38 og 46 og 43 søknader. Det er vedtatt tilskudd til 15 av prosjektene, derav fem som tematisk faller inn under rådets to satsingsområder mangfold/flere stemmer og større ytringsrom. Av de 15 bevilgningene er tre dekket inn med midler fra stimuleringsordningen, mens det til ett av prosjektene også er gitt tilsagn for 2022 og 2023.

Tildelingsprosenten i runde 4-2021 er på ca 50 %, som er noe høyere enn i de foregående rundene i 2021. En stor andel av søknadene/prosjektene holder igjen høy kvalitet, men en stram total budsjettramme til kulturverntiltak gir strenge prioriteringer som medfører at også gode prosjekter får avslag. For øvrig er det oppløftende å se den fortsatt gode responsen på hovedsatsingsområdene i rådets nye strategi og fagområdeplanen for kulturvern.

Ordningen genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Prosjektporteføljen er også temmelig sammensatt hva angår tiltakenes størrelse, rigging og tematiske orientering. Det kommer inn søknader fra aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hvert utvalgs- og rådsmøte, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet i hele Norge.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i de ulike søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene fremviser også en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling i form av f.eks fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en omtale av ett av prosjektene som har fått støtte:

1Harmoni: Kim og Wenche (Retten til å elske)

Dette er en langdokumentar for kino, festival, tv, web - om den norske homobevegelsen gjennom de siste 60 årene, med hovedfokus på Kim Friele og Wenche Lowzow. Retten til å være annerledes og retten til å elske den du vil, er ingen selvfølge. Den må forsvares og kjempes for. Det har kostet krefter, blod og tårer. Men det har nyttet og mye er oppnådd, mest av alt takket være Kim Friele. Det vil filmen dokumentere.

Gjennom ulike live-opptak og arkivmateriale er det målet med denne filmen få innblikk i homofiles livssituasjon i bevegelsens spede begynnelse og forløpet fram til i dag. Fra en tid preget av skam, hemmelighold, psykisk og fysisk trakassering, videre til fryktkulturen skapt av HIV/AIDS-epidemien i 1980-årene og fram til dagens situasjon med likekjønnet ekteskap og gay pride, sist i Oslo 2021 med 40 000 festglade deltakere og rundt 250 000 jublende tilskuere langs veien.

Filmen fokuserer på de homofiles rettighetskamp i Norge. Målet er en grundig dokumentasjon som også kan bidra til å endre holdningsmønstre. 1Harmoni viser til at det har vært en reise ingen hadde trodd var mulig. Samtidig er de opptatt av at kampen dessverre ikke er over. Trakasseringen lever videre, ikke minst på nettet. Reversering av oppnådde rettigheter og tilbakeslagene i mange land, vitner om hvor viktig filmen er. Slik henvender filmen seg til alle i samfunnet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 27

Søknadssum: 6 764 737

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: 3 204 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 23.11.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Sahar Seyedian Choubi 1001 Oslo 2021 150000 23.11.2021 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD BERNTSEN Arctic Art Arena Troms og Finnmark 2022 152000 23.11.2021 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST BEK Arkiv 2.0 Vestland 2023 50000 23.11.2021 Avslått 0 PENN OG ØRE Beate Heide Bygda som forsvant fra kartet- Haugnes på Andøya Trøndelag 2021 125000 23.11.2021 Avslått 0 Siri Skogstad Berntsen Digital rekonstruksjon Troms og Finnmark 2021 20000 23.11.2021 Avslått 0 STAVANGER VETERANBÅTHAVN Fartøyutstilling Rogaland 2022 200000 23.11.2021 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Innsamling av lokalhistorisk kunnskap. Trøndelag 2021 60000 23.11.2021 Avslått 0 DANIEL PROIETTO KNOW Oslo 2021 160000 23.11.2021 Avslått 0 ANE MOE Merking av gamle ferdselsårer tilknyttet grenda Moe. Oslo 2021 37000 23.11.2021 Avslått 0 GAIA STUDIO AS Prosjekt Gokstadskipet. Vestland 2021 150000 23.11.2021 Avslått 0 VARDOBAIKI AS Skatter fra Sápmi: Kreative reparasjoner og gjenbruk  Troms og Finnmark 2021 225000 23.11.2021 Avslått 0 Espen Dahl UTHUS Oslo 2021 50000 23.11.2021 Avslått 0 FIMFILM AS «LENSMANN BREKKE» – politibetjenten for en hel øy. Vestland 2021 200000 23.11.2021 Bevilget 200000 LOP LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER Bevaring av Landsforbundet for offentlige pensjonister sitt arkiv Oslo 2021 44450 23.11.2021 Bevilget 44000 ARNE NÆSS CENTRE FOR ECOLOGY AND PHILOSOPHY Bevaring, sikring og formidling av den intellektuelle arven etter professor Arne Næss. Viken 2021 120000 23.11.2021 Bevilget 275000 ÅSHILD SAMSETH Bomber og granater Trøndelag 2021 130000 23.11.2021 Bevilget 130000 ANTIPODE FILMS AS Den andre siden Oslo 2022 300000 23.11.2021 Bevilget 300000 SIIVET AS Den nakne avskjeden Troms og Finnmark 2022 250000 23.11.2021 Bevilget 250000 NORSK TELEGRAMBYRÅ AS Digitalisering av historisk fotoarkiv Oslo 2021 400000 23.11.2021 Bevilget 200000 GAMAN UNDERHOLDNING AS Dokumentar Ull innerst i sjela Vestland 2021 50000 23.11.2021 Bevilget 300000 1HARMONI AS Kim og Wenche (Retten til å elske) Oslo 2021 175000 23.11.2021 Bevilget 175000 Pablo Castilla Making of an inventory file of Harestua's Solobservatoriet photo-collection: the first step for a long term preservation plan Viken 2021 50000 23.11.2021 Bevilget 50000 SIIVET AS Nå er det vi som burde vite Troms og Finnmark 2022 180000 23.11.2021 Bevilget 180000 VIGDIS LAUVRAK CONSULT Produkt av 70 åra Oslo 2022 150000 23.11.2021 Bevilget 100000 MELLEMSPELL AS Redningsarbeid for kvensk folkemusikk og kulturhistorie: Innsamling og dokumentasjon  Troms og Finnmark 2022 300000 23.11.2021 Bevilget 590000 FX PRODUKSJONER AS FILM OG TV Sau Troms og Finnmark 2021 200000 23.11.2021 Bevilget 400000 KRISTINE BJONER Stornesle - formidling av den trønderske tekstiltradisjonen Trøndelag 2021 12287 23.11.2021 Bevilget 10000