Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2021

Tilbake til 2021 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 37 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2020, 2019 og 2018 kom det inn hhv 45 og 58 og 35 søknader. Det er vedtatt støtte til 12 av prosjektene, derav fem som tematisk faller inn under satsingsområdet mangfold og flere stemmer i kulturvernet.

Tildelingsprosenten i runde 3-2021 er på litt over 30 %, som er noe lavere enn i de to første rundene i 2021. En stor andel av søknadene/prosjektene holder høy kvalitet, men en stram budsjettramme gir strenge prioriteringer som medfører at også gode tiltak får avslag.

Ordningen Prosjektstøtte kulturvern genererer søknader fra et bredt spekter av aktører. Prosjektporteføljen er også temmelig sammensatt hva angår rigging og tematisk orientering. Dette er en ordning som også genererer søknader fra aktører over hele landet. Den geografiske fordelingen er svært god, og kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylker er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hvert utvalgs- og rådsmøte, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet over hele landet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i de ulike søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene fremviser også en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling i form av f.eks fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en omtale av ett av prosjektene som har fått støtte:

Kirkens bymisjon/Romano kher: Utstillingen Norske romer

Kirkens bymisjon har fått en bevilgning på kr 650 000 til utvikling og produksjon av en utstilling ved Romano kher, kultur - og ressurssenteret for norske romer. Prosjektet skal videreføre deler av utstillingen Norske sigøynere - Norvegiska romá, som ble vist på Interkulturelt museum (IKM) i Oslo i perioden 2014-2017. Også denne ble utviklet i nært samarbeid med norske romer. Hovedspråkene i utstillingen vil være romanés og norsk.

Søker legger vekt på at utstillingen blir en sentral del av senterets arbeid for formidling av kunnskap om en nasjonal minoritet som mange vet lite om, og som mange har fordommer mot. Utstillingen skal fortelle om romenes historie, om deres viktigste tradisjoner og deres hverdag i Norge i dag. Den skal gå bak mytene og få fram romenes egne perspektiver gjennom aktiv deltakelse i planlegging og utforming. Én målsetting er å bygge opp en utstilling som norske romer er stolte av og kan identifisere seg med. Den skal i tillegg bidra til en av de overordnede målsettingene med Romano kher, nemlig å være en møteplass mellom romer og ikke-romer, og øke den gjensidige tilliten mellom romer og storsamfunnet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 37
Søknadssum: 8 337 279
Antall tildelinger: 12
Tildelingssum: 2 344 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådet: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GUDBRANDSDALSMUSEA AS "Frå spoleband til podcast" Innlandet 2021 200000 27.8.2021 Avslått 0 MEDHUS KNUT Arkivgull Viken 2021 50000 27.8.2021 Avslått 0 Ida Marielle Sølvi Kalldal Autopoiesis - Folkeminner 22.07.11 Oslo 2021 150000 27.8.2021 Avslått 0 SUBROSA FILM Anne Berit Vestby Belle Gunness - en seriemorder fra Selbu Trøndelag 2021 100000 27.8.2021 Avslått 0 SUBROSA FILM Anne Berit Vestby Belle Gunness - en seriemorder fra Selbu Trøndelag 2022 100000 27.8.2021 Avslått 0 ANTIPODE FILMS AS Bibliotekets anatomi Oslo 2021 200000 27.8.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Brannsikring, digitalisering av opptil 130 år gamle dokumenter Møre og Romsdal 2021 38000 27.8.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Brannsikring, digitalisering av opptil 130 år gamle dokumenter Møre og Romsdal 2022 2700 27.8.2021 Avslått 0 KFUK-KFUM MØRE OG ROMSDAL KRINS Brannsikring, digitalisering av opptil 130 år gamle dokumenter Møre og Romsdal 2023 2700 27.8.2021 Avslått 0 ARKIV I NORDLAND Digitalisering av NKS-møtebøker Nordland 2022 80000 27.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Emotional Bias Vestland 2021 58000 27.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Emotional Bias Vestland 2022 141349 27.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Emotional Bias Vestland 2023 100000 27.8.2021 Avslått 0 THOMAS ØSTBYE PLYMSERAFIN Enhver Oslo 2021 290000 27.8.2021 Avslått 0 ROGALAND FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGEN Formidling av historie og arkeologi ved rikssamlingsjubileet Hafrsfjord - Nordvegen 2022 Rogaland 2022 500000 27.8.2021 Avslått 0 Jan Tellef Raustøl Fra Telemark til Den norske kirke: Et kirkekunstnettverk av Guds nåde Oslo 2021 55000 27.8.2021 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2021 110000 27.8.2021 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2022 150000 27.8.2021 Avslått 0 EIR FILM Handegard Gamlebyen Hvem, hva, hvor Viken 2023 58000 27.8.2021 Avslått 0 ANE MOE Grenda Moe, sosialt liv før oss? Oslo 2021 61080 27.8.2021 Avslått 0 ANE MOE Grenda Moe, sosialt liv før oss? Oslo 2022 89000 27.8.2021 Avslått 0 ANE MOE Grenda Moe, sosialt liv før oss? Oslo 2023 88000 27.8.2021 Avslått 0 BLIX FORTELLER Historien om nothengene Trøndelag 2021 50000 27.8.2021 Avslått 0 HISTORISK SKIFERANLEGG - OPPDAL Historisk Skiferanlegg - Oppdal Trøndelag 2021 500000 27.8.2021 Avslått 0 HANDMADE FILMS IN NORWEGIAN WOODS AS Knut Rumohr Vestland 2021 100000 27.8.2021 Avslått 0 MEMOAR Mat og meg Vestland 2021 170000 27.8.2021 Avslått 0 BØMLO KOMMUNE Minner frå Bømlo Vestland 2021 20000 27.8.2021 Avslått 0 MEMOAR Norsk motkultur og undergrunnspresse - dokumentasjon for ettertiden Vestland 2021 62500 27.8.2021 Avslått 0 MEMOAR Norsk motkultur og undergrunnspresse - dokumentasjon for ettertiden Vestland 2022 187500 27.8.2021 Avslått 0 HARALD KIHLE Nytt liv for Harald Kihle! Vestfold og Telemark 2021 35000 27.8.2021 Avslått 0 TIDVIS UTVIKLING AS Oslo 1324 – Digital formidling av Oslos middelalder Oslo 2022 1000000 27.8.2021 Avslått 0 SIMENSTAD KULTUR AS Snekkerstua, en husmannsplass i Alf Prøysens rike - Dokumentasjon og aktivisering Innlandet 2021 107000 27.8.2021 Avslått 0 SIMENSTAD KULTUR AS Snekkerstua, en husmannsplass i Alf Prøysens rike - Dokumentasjon og aktivisering Innlandet 2022 119500 27.8.2021 Avslått 0 HÅ KOMMUNE SPOR – liv og natur på Hå i Steinalderen. Levendegjøring med digital formidling og fornya tablå Rogaland 2021 487000 27.8.2021 Avslått 0 HILDE KRISTIN KJØS Synna Berget Oslo 2021 80000 27.8.2021 Avslått 0 Fredrik Juel Tekst og bilder til kulturminner tilknyttet fløtningsvassdraget i øvre del av Kragerøvassdraget. Vestfold og Telemark 2021 174500 27.8.2021 Avslått 0 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM «Ta meg tilbake - etterkrigsgenerasjonens erfaringer etter holocaust» Trøndelag 2021 360000 27.8.2021 Bevilget 360000 SMAU MEDIA AS Blomster i blodet Vestland 2021 300000 27.8.2021 Bevilget 250000 ARKIV I NORDLAND Digitalisering og publisering av personalarkiv fra Sulitjelma Gruber Nordland 2022 125000 27.8.2021 Bevilget 100000 Sverre Gustav Krüger Dokumentarfilm om ‘Sta. Marias frontaler’   Trøndelag 2021 150000 27.8.2021 Bevilget 150000 VESTVÅGØY HISTORIELAG ÅRBOKA LOFOTR Gerhard Schøning 300 år 3 mai 1722 - 3 mai 2022 Nordland 2021 33150 27.8.2021 Bevilget 20000 REMEMBERING KENNETH Kenneth Sivertsen - Digitalisering av audio Vestland 2021 14300 27.8.2021 Bevilget 14000 DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS Prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av Bååstedematerialet Troms og Finnmark 2021 155000 27.8.2021 Bevilget 130000 RADIORAKEL radiOrakel - Kvinneradio gjennom 40 år Oslo 2021 125000 27.8.2021 Bevilget 90000 MICHELLE A. TISDEL THE BLACK ROSE – LA OSS FORTELLE VERDEN Oslo 2021 300000 27.8.2021 Bevilget 300000 FRI FILM AS The Golden Swan Oslo 2021 250000 27.8.2021 Bevilget 250000 FORBUNDET KYSTEN Tromsøkonferansen 2021 - tradisjonsbåtkonferanse Oslo 2021 30000 27.8.2021 Bevilget 30000 KIRKENS BYMISJON OSLO HOVEDKONTOR Utstilling: Norske romer Oslo 2021 778000 27.8.2021 Bevilget 650000