Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte
Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Saker som blir behandla i fleire fagutval (se alle tverrfaglege tildelingar)
Falck Forlag OSLO Skjoldmøyslaget - Faremoslåttar frå Setesdal - norsk faglitteratur med allment siktemål 25000
Halti Kvenkultursenter IKS TROMS Videodokumentar - Paaskiviikko - Kvenske kulturdager i Nord-Troms 50 000
Heimen Husflid OSLO Create norway - fagleg og kunstnarleg seminar og cat walk 50000
Munch-museet OSLO Flerårig prosjekt - Edvard Munchs tekster - fase III- forskning og publisering 200000 (2012)200000 (2013)200000 (2014)
Norsk kulturråd OSLO Kulturrådets historie 200 000
Plastic Strip Press OSLO I want the Beatles to play at the art centre! - tekstlig publikasjon samt DVD- og vinylplater om Henie Onstads tverrkunstneriske scene 100000
Museumstiltak
Falstadsenteret NORD-TRØNDELAG Prosjektet Kvinneliv i krig - et formidlingsopplegg om tause kvinnestemmer i krig og konflikt 100000 (2013) 100 000 (2012)
Falstadsenteret NORD -TRØNDELAG Vandreutstilling om sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45 - produksjon av dublett 150000
Jødisk Museum i Oslo OSLO Spor - Beretninger fra en menneskeskapt katastrofe - utstilling i i Jødisk Museum i Oslo 150000 (2013) 150 000 (2012)
Stabbursnes Naturhus og Museum FINNMARK Dokumentasjon og videoinstallasjon basert på sjøsamiske og reindriftssamiske aktiviteter 120000
Varanger Samiske Museum / Varjjat Sami Musea FINNMARK Dokumentasjonsprosjektet Tradisjonelle produkter av sau i Unjárga/Nesseby 100000
Andre kulturverntiltak
Alta Qvænforening/Alattion Kvaaniserua FINNMARK Samuli Paulaharju og kvenene i Alta : En visuell formidling i foto, skisser og tekst - forprosjekt 6000
Den Norske Kirke OSLO Tidemand og Gud - utstillingsturné - Grunnlovsjubileet 2014 200000
Folkemusikkarkivet for Rørosområdet SØR-TRØNDELAG I cirkumferenca går de ti pols – folkemusikk-tradisjonen i Røros-regionen - utstilling sommeren 2013 60000
Forbundet Kysten OSLO Prosjektet Register over småbåter av kulturhistorisk verdi 100000
Hans Reidar Bjelke AKERSHUS Rossemalsreip - møte mellom norsk, russisk og grønlandsk tradisjonshåndverk - dokumentasjon og kunnskapsutvikling 50000
Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST SØR-TRØNDELAG Prosjektet Døvblindes historier - innsamling, dokumentasjon og formidling 150000 (2013) 150 000 (2012)
Kai-Samual Vigardt ØSTFOLD Romanimanus rakra avri - Romanifolkets egne historier - videreføring og formidling i 2012 100000
Knut Aastad Bråten OPPLAND Vandreutstilling om kvinneleg skihoppar - Johanne Kolstad (1913-1997) - The Queen of Skis 100000
Landslaget for lokalhistorie SØR-TRØNDELAG Prosjektet Mange stemmer fra levde liv - nasjonal minneinnsamling 100000 (2012) 100000 (2013) 100000 (2014)
Nesseby kommune FINNMARK Dokumentasjon, bevaring, opplæring og formdling av grindveving i Nesseby 70000
Norsk forening for fartøyvern OSLO Fartøyvernets ABC Modul 1 - opplæringsprogram for kompetanseheving i det frivillige fartøyvernet 50000
Norsk lokalhistorisk institutt OSLO 17 mai som kulturmøte - hvordan innvandrerfamilier i Akershus tenker om og markerer Norges nasjonaldag 200000
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn OSLO Fotografisk dokumentasjon og formidling av høytidsmarkeringer i ulike tros- og livssynssamfunn 45000
Senter for nordlige folk as TROMS Bygging av tradisjonell bealljegoahti - samisk bolig 70000
Sigdal kommune BUSKERUD Erverv av Christian Skredsvigs kunstnerhjem 250000 (2012) 250 000 (2013) 250 000 (2014)
Siri Benjaminsen SOGN OG FJORDANE Blå-eller blådropla? - undersøking og dokumentasjon av manglende broderifelt i Huldreduken fra 1400-tallet 49000
Stiftelsen Nytt Osebergskip VESTFOLD Fagrapport om erfaringene fra rekonstruksjonen av Osebergskipet i Tønsberg 70000
Sørøstgrønland 2012 MØRE OG ROMSDAL Sørøstgrønland 2012 - innsamling og dokumentasjon i anledning ekspedisjon til gamle norske fangstfelt 50000
Tekniske og industrielle kulturminne
Foreininga Osbanens Venner HORDALAND Dokumentasjon og utvikling av spesifikasjon og tegninger til Norges minste personvogn litra CDFo nr 1 100000 (2013) 100 000 (2012)
Film, foto og video
Falck Forlag OSLO Dokumentarfilmen Rammeslotten - udøydeleg ekstase 150000
Falstadsenteret NORD -TRØNDELAG Kjøp av fotoalbum etter Josef Terboven 30000
Hummel Film OSLO Sammys beretninger - dokumentarfilmprosjekt om Samuel Steinmann 250000
Media Service AUST-AGDER Dokumentarfilmen Broen til Toscana 200000
Nordland fylkeskommune NORDLAND Kartlegging av Lofotpostens fotoarkiv 70000
Norges Samemisjon SØR-TRØNDELAG Tilgjengeliggjøring av historisk samisk billedmateriale fra 1890-1960 90000
Sturlason AS Polyfoto OSLO Sikring og konservering av fotosamlingen fra Sturlasons Pressebyrå, fase 2 175000 (2013) 250 000 (2012)
Winsents Film OSLO Sørlandsrefseren - en dokumentarfilm om stedsutvikling på Sørlandet 150000
Arkivtiltak
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek OSLO Historisk dokumentasjon av "Solidaritets-Norge" 75000
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek OSLO Bevaring av analogt videomateriale ca. 1965-1985 (privatarkiver) 160000
Nordland fylkeskommune Arkiv i Nordland NORDLAND Gjenklang - kulturlivets utvikling i Lofoten - 2012 - 2013 40000
Oslo kommune – Oslo byarkiv OSLO Sikring og ordning av privatarkiver - Skoleskipet Christian Radich og Lysaker Kjemiske Fabrikk 300000