Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte kulturvern

Søk støtte

Mer informasjon om søknadsrundene dette året

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeTilskudd
Simone Grøtte Pedersen Forestillingen Glemt Finnmark 70000 EBONY RECORDS / ABUWA EDEMA Bevaring og formidling av privatarkiv Oslo 150000 REIN FILM AS Sangen om havet Oslo 200000 FORTELLERHUSET Lakseeventyr Oslo 150000 ODDA KOMMUNE Utstilling om betongbygninger i Odda kommune Hordaland 200000 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Matklokketårn på Hedmarken Hedmark 200000 OSELVARVERKSTADEN Målesystem i tradisjonell småbåtbygging Hordaland 50000 David-Andersen AS Arkiv og markering av 140 års norsk kunsthistorie Oslo 100000 Henning Østberg Huldreland - sunkne øyer daget opp av havet Oslo 35000 IBIS FILM AS Exhibition Hordaland 100000 Sigurd Nielsen Mjøsbåtarkivet på nett Hedmark 20000 ALDELES AS Den frivillige Hordaland 150000 SADIO NOR TEATER SA Krystallnattvandring Troms 60000 SALTDAL HISTORIELAG Vensmoen - 100 år i samfunnets tjeneste Nordland 200000 RIDDODUOTTARMUSEAT Digitalisering av samisk film- og lydmateriale Finnmark 70000 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE Lars Dunfjeld 1916-2016 Nord-Trøndelag 95000 GUDBRANDSDALSMUSEA AS Digitalisering av Den Norske Turistforenings fotosamling Oppland 200000 NORDIC BLACK THEATRE Nordic Black Archives (NBT Archives) Oslo 150000 STIFTELSEN LINDESNES FYRMUSEUM The Baltic and North Sea Maritime Heritage Vest-Agder 350000
Solveig Otlo Norsk leketøyproduksjon, innsamling, dokumentasjon Nord-Trøndelag 100000 MEDIEOPERATØRENE AS Tungeskjærerne Oslo 200000 GRÜNDER FILM AS I ditt blod, på veggen Oslo 200000 DISEN KOLONIAL Sjur Harby Sikring av Hroar Deges bibliotek Hedmark 15000 SILJE ENSBY Reperbanen - 3 korte videoer Oslo 40000 NORSK VETERANSKIBSKLUB «Børøysund» - en kullfyrt opplevelse langs kysten! Oslo 100000 MEMOAR Munnleg kjeldemateriale - dokumentasjon og samling Hordaland 70000 STIFTELSEN RISØR KYSTKULTURSENTER Arkiv etter Em. Moen & Sønns båtbyggeri, Risør Aust-Agder 100000 INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS Tidsmaskin Troms Troms 100000 NORSK FOLKEMUSEUM Bååstede - Jubileumsutstilling Trondheim 2017 Oslo 80000 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Historiske toll- og skipsanløp- Tilgjengeliggjørin Oslo 200000 NORSK SKOGFINSK MUSEUM Finnskogen botaniske hage Hedmark 500000 Christina Skreiberg Christina Skreiberg: Hei nabo! - bok Oslo 75000
GOLLEGOMPA ARDIS RONTE ERIKSEN Dokumentere bygging av tradisjonell pulk Troms 25000 SANT OG USANT AS Med hjerte i dansen - visningsprosjekt Oslo 100000 FX PRODUKSJONER AS FILM OG TV Dacca og reinsdyrene (arbeidstittel) Troms 200000 FINNMARK FYLKESBIBLIOTEK AVD VADSØ Synliggjøring av glemte grupper Finnmark 300000 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fiskevær i Innlandet Hedmark 135000 LOFOTEN KORTHALESAULAG Håndverk og sauehold knyttet til spelsauene Nordland 65000 Birger Haugdal Ordning av arkivet til arkitekt Anders Nordvedt Hordaland 150000 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Arkivet etter Edvard K. og Sonja Barth Oppland 200000 DIS-NORGE, SLEKT OG DATA Slekt og Data - 2016 Oslo 60000 FIMFILM AS Fuglane i mytologien Hordaland 200000 HALVARI MEDIA 100 samiske portretter. Samisk identitet 2016 Akershus 200000 MIKROFILM AS Digitalisering og tilgjengeliggjøring Oslo 100000 ANNO MUSEUM AS Sikring m.v. av prosjektet "Gamle treleker" Hedmark 45000 NORSK FOLKEMUSEUM Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv Oslo 500000 Marit Vestrum Innsamling av gammeldanssving i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 80000
GAIA STUDIO AS Nevertekking i Tradisjonen Hordaland 200000 BYGDAGNIST AS HardingSlit Hordaland 75000 NORSKE INTERIØRARKITEKTERS OG MØBELDESIGNERES LANDSFORENING NILs årbøker 1988 til 2016 - bibliografisk datareg Oslo 200000 POPSENTERET PopSound - Fra Crooners til Kygo Oslo 300000 INGRID ERIKSEN HAGEN Digital edisjon av eldre koralbokmanuskript Hordaland 25000 FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON KULTUR, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING Kartportal med historisk materiale Østfold 150000 NORSKE KVENERS FORBUND/ RUIJAN KVEENILITTO Ung vinkling - kvensk arv Troms 120000 VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS Kunnskaps- og tradisjonsoverføring Møre og Romsdal 220000 LOWRI REES PRODUKSJONER Norske Rom - bevaring og formidling Oslo 150000 Kenneth Elvebakk Homohistoriske filmer - bevaring og turne/foredrag Oslo 60000 Valdres Folkemusikkarrangement Kjelda mi Oppland 25000 ABLE MAGIC AS Formidlingstiltak for barn - Tidsreise Sápmi Sør-Trøndelag 350000 NORGES KULTURVERNFORBUND Flere barn og unge i kulturvernet Oslo 150000 Landslaget for lokalhistorie Nye partnerskap for kulturarvsproduksjoner i DKS Sør-Trøndelag 200000 FORTIDSMINNEFORENINGEN Barn og unge - vern og håndverk Oslo 155000 Perspektivet museum In cod we trust Troms 65000 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS La meg! Sør-Trøndelag 100000 STIFTELSEN OLE BULL AKADEMIET Oldefars dansemoves Hordaland 60000 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE Kvensk kulturarv til barn og unge Troms 50000 Anno museum ANNO - Kongens nei Hedmark 150000 Norske Kunsthåndverkeres Formidlingssentral Firing Up - keramikk før og nå Oslo 200000