Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 226 søknader behandlet og det er gitt 59 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 27 932 346. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 132 søknader ble behandlet og 37 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 585 000. Samlet søknadssum var kr 10 063 107.

Tildelingene viser at bredden i kunstneriske uttrykk er godt ivaretatt med stor variasjon av materialer og teknikker, gjerne kombinert i flermediale og stedsspesifikke installasjoner. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, video, kunstfilm, installasjon, keramikk, tekstil, performance, tegning, grafikk, lyd, video og relasjonell praksis.

Gruppeutstillingen «Open Call» på Kristiansand Kunsthall/Kristiansand folkebibliotek med fokus på skriftlig praksis, boken og litteratur som en del av det visuelle kunstfeltet og «Juniutstillingen» på Kunstnerforbundet i Oslo satte sitt preg på søknadsrunden. Tre av syv prosjekter nådde opp i den endelige prioriteringen og ble tildelt midler.

I tillegg til generelle formale kunstneriske undersøkelser, gjenspeiles menneskets påvirkning på natur- og miljø i flere prosjekter på tvers av kunstneriske teknikker. Et eksempel er Jana Winderens stedspesifikke flerkanals lydinstallasjoner på Gyrud gård i Stange som er en del av «Mjøsa – et kunstprosjekt». Gjennom lydopptak av små undervannsskapninger med hydrofon og ultralyd av gnagere og flaggermus kombinert med opptak tatt inne i trær fokuserer Winderen på økosystemer knyttet til vann- og våtmarksområder, og knytter miljøendringer i Mjøsa til Taigaen og den smeltende permafrosten.

Videre favner tematikken vidt, fra det underbevisste via sanselighet, symbolikk, kjønn og makt. Ahmed Umar tar opp aktuell problematikk knyttet til kjønnsidentitet, etnisitet og religion gjennom fotografier og materialbaserte arbeider i utstillinger på henholdsvis KRAFT – Rom for Kunsthåndverk i Bergen og ved Kunstplass Contemporary Art og Galleri BOA i Oslo.

Det er også flere prosjekter som undersøker digitale muligheter og teknologi. I Øystein Wyller Oddens serie lydverk, «Mains Hum», tar kunstneren opptak av strømlyden i kirkebygg, eksempelvis lyden av kirkens sikringsskap, lys eller lydanlegg. Opptaket analyseres, transkriberes og blir så fremført på kirkens orgel. Prosjektet involverer Asker, Arendal, Seljord, Lillehammer og Sør-Fron kirke og lydverkene stilles ut på Østlandsutstillingen, Arendal Kunstforening, Seljord Kunstforening, Oppland Kunstsenter og Harpefoss Hotell.

Av søkerne som mottar støtte er det henholdsvis 18 kvinner og 19 menn. Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillingsaktivitet i Kongsberg, Arendal, Seljord, Kristiansand, Kapp i Østre Toten, Slemmestad, Surnadal, Porsgrunn, Lillehammer, Nesbru, Lillestrøm, Bergen, Notodden, Svolvær, Molde og til de små bygdene Hå i Nærbø, Eidfjord i Hardanger og Leinesfjord i Steigen.

Søknader om utstillinger behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m.

Det er behandlet 40 søknader og gitt fem bevilgninger, til sammen kr 425 000. Samlet søknadssum var kr 7 383 559.

Antall søknader er ganske stabilt med 30 – 40 søknader per runde. I denne runden var det flere søknader til filmprosjekter og nettbaserte visningssteder. Det var fem barn og unge søknader hvor en fikk bevilgning.      

Søknader om diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner omfatter forskjellige typer tiltak: utstillingsprogrammering, konferanser, formidlingstiltak og enkeltutstillinger. I denne runden kom det inn til sammen 54 søknader, og av disse ble 17 bevilget støtte, til sammen kr 1 515 000. Samlet søknadssum var kr 10 485 680.

Søknader fra festivaler setter sitt preg på søknadsbunken, med Bergen Art Book Fair, Arctic Movie Film Festival, Hvitsten Salong og Arctic Action Art. Sistnevnte er en festival som finner sted på Svalbard i september måned. Arrangementet fokuserer på performance, og en rekke nordiske og internasjonale performancekunstnere skal delta. Tematikken kretser rundt bærekraftig natur og miljø og menneskelig eksistens. Et viktig formidlingsgrep er å dokumentere de ulike performansene som foregår ute i naturen og publiserer verkene på nett og i sosiale medier.

En annen festival som allerede har etablert seg som en viktig arena for diskusjon og refleksjon omkring kunstfilmens posisjon og muligheter i Norge er Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) i Harstad. Festivalen som går av stabelen i oktober, har som mål å øke bevisstheten om filmmediet som kunstform og samtidig belyse samfunnsaktuelle problemstillinger. Årets tema er periferier - som i spenningsforholdet mellom utkant og sentrum, eller mellom det avvikende og det sosialt aksepterte. Festivalen evner å engasjere både et faglig miljø av filmskapere og visuelle kunstnere i Nord-Norge og et lokalt publikum i Harstad.

Blant andre vitale tiltak finner vi kunstnerdrevne Destiny's Atelier i Oslo som ble bevilget støtte til høstens utstillingsprogram. Destiny's er et forholdsvis nytt initiativ, men har allerede utviklet seg til å bli et viktig visningssted i hovedstaden med interessant programmering og høy kvalitet i formidlingen.

Porteføljen inneholder også søknader til mindre enkeltstående formidlingstiltak. Lille Fokk Forlag, drevet av kurator Kari Skippervold, planlegger en podcast-serie med interessante kunstnerportrett. Tiltaket henvender seg til en bred målgruppe kulturinteresserte lyttere uten spesiell kompetanse om det visuelle kunstfeltet.

Den geografiske fordelingen viser at det fremdeles er en overvekt av søknader fra Hordaland. Litt overraskende er fraværet av søknader fra Trøndelag i denne runden, mens antall søknader fra Nordland og Troms er jevnt stigende. Fylkesvis fordeling av søknader: Akershus (5), Aust-Agder (2), Buskerud (1) Hedmark (1), Finnmark (1), Hordaland (15), Nordland (5), Oppland (4), Oslo (11), Rogaland (2), Svalbard (1), Telemark (1), Troms (3), Vest-Agder (1) og Østfold (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 226
  • Søknadssum: kr 27 932 346
  • Antall tildelinger: 59
  • Tildelingssum: kr 3 525 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26.5.2018

  • Vedtak i fagutvalg: 30.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SCOTT HENRY ELLIOTT Coda Press - Newly commissioned work in 2018 Hordaland 2018 180000 26.5.2018 Avslått 0 SCOTT HENRY ELLIOTT Coda Press - Newly commissioned work in 2018 Hordaland 2019 200000 26.5.2018 Avslått 0 Michael O'Donnell MICHAEL O'DONNELL - SHHH. NEON SCULPTURE 1973 -2018 Vestfold 2018 35000 26.5.2018 Avslått 0 Synnøve Aslaug Nupen Med yoga og palett blir livet lett - Troms fylke, 2018 Troms 2018 200000 26.5.2018 Avslått 0 Synnøve Aslaug Nupen Med yoga og palett blir livet lett - Troms fylke, 2018 Troms 2019 180000 26.5.2018 Avslått 0 Synnøve Aslaug Nupen Med yoga og palett blir livet lett - Troms fylke, 2018 Troms 2020 180000 26.5.2018 Avslått 0 DEN NORSKE KIRKE Henrik Sørensen m.fl, jmf Sola Gratia - Sola Gratia, 2017-2018 Oslo 2018 125000 26.5.2018 Avslått 0 Synnøve Aslaug Nupen "Med pensel og palett blir livet lett" - Troms 2018 - 2019 Troms 2018 350000 26.5.2018 Avslått 0 Synnøve Aslaug Nupen "Med pensel og palett blir livet lett" - Troms 2018 - 2019 Troms 2019 350000 26.5.2018 Avslått 0 Synnøve Aslaug Nupen "Med pensel og palett blir livet lett" - Troms 2018 - 2019 Troms 2020 300000 26.5.2018 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland kunstsenter - Formidling av arkiv for kunst i offentlig rom Hordaland 2018 110000 26.5.2018 Avslått 0 FOTOGRAF LEIF GABRIELSEN Leif Gabrielsen - i fjæra 2018 Oslo 2018 35000 30.5.2018 Avslått 0 Patrick Huse Patrick Huse - Lund Property Project 2018 Oppland 2018 160000 26.5.2018 Avslått 0 Victoria Lorentzen Victoria Lorentzen - Fantasibyer 2018 Oslo 2018 20000 30.5.2018 Avslått 0 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Hedmark og Oppland fylkeskommuner - Mjøsa - et kunstprosjekt 2016-2019 Oppland 2018 300000 26.5.2018 Avslått 0 Inger Karthum Inger Karthum Malcolm Ashman - Overganger/Transitions 2018 Buskerud 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 Thor Sivertsen Thor Sivertsen - Sivertsen Project Nord-Trøndelag 2018 17000 30.5.2018 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - Entrée Video 2018-2019 Hordaland 2018 130000 26.5.2018 Avslått 0 Ole Johan Hagen Ole Hagen - Orbitology 2018 Utlandet 2018 32882 30.5.2018 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen - Forstørrelser Oslo 2018 30000 30.5.2018 Avslått 0 Charlotte Thiis-Evensen Charlotte Thiis-Evensen - Forstørrelser Oslo 2019 30000 30.5.2018 Avslått 0 POLARIA MUSIC FEST AS Alexander Menukhov, Taibola Assemble - The Mythical Ship Troms 2018 250000 26.5.2018 Avslått 0 Grethe Unstad Grethe Unstad, Brit Bøhme, Anne K Wille - Respectare - utstilling Galleri Christinegaard 2018 Hordaland 2018 30000 30.5.2018 Avslått 0 Reidar Martin Kraugerud Reidar Martin Kraugerud - Arbeidstittel: 4 fra 1792 Oslo 2018 160000 26.5.2018 Avslått 0 ELIN GLÆRUM HAUGLAND Elin Glærum Haugland - Formidling av kunstprosjekt i sosiale medier, 2018 Akershus 2018 20000 26.5.2018 Avslått 0 BENGT MATTIAS HÄRENSTAM Mattias Härenstam - Tresnitt, 2018 Oslo 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 FORMBAR GLASSVERKSTED AS Formbar Glassverksted - The Harbour Series, 2018 Rogaland 2018 34000 26.5.2018 Avslått 0 KUNSTPILOTENE Annette L Marandon kunstpilotene - Dyrelandsbyen 2018 Hordaland 2018 17000 26.5.2018 Avslått 0 FOTOGRAF MORTEN LEINE Morten Leine - Før neste bølge 2018 Østfold 2018 34300 30.5.2018 Avslått 0 Thomas Falstad Thomas Falstad - Trafo kunsthall 2018 Nordland 2018 67000 30.5.2018 Avslått 0 Marit Roland Marit Roland - Paper Drawing 2018 Oslo 2018 30000 30.5.2018 Avslått 0 Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang Caroline H-B-T Dang & Else Olsen S. - Turnéen "Mormor, Mat og Andakt" (2018) Oppland 2018 30000 26.5.2018 Avslått 0 K. S. MATHISEN Kamilla Sajetz Mathisen - Skulpturell korsvandring - Ytrebygda kirke 2018 Hordaland 2018 20000 26.5.2018 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHÅNDVERK Kunsthåndverk for barn og ungdom - Bærums Verk, Bærum, 6 mars - 19 desember 2018 Akershus 2018 70000 26.5.2018 Avslått 0 HILDE K. FRANTZEN Hilde Frantzen - Terreng 2018 Oslo 2018 25000 30.5.2018 Avslått 0 NYJORDET BJØRG Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg - Jorda bind 2018 Nord-Trøndelag 2018 197000 26.5.2018 Avslått 0 Marte Aas Marte Aas - Uncanny Valley 2018 Oslo 2018 90000 30.5.2018 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Nurturing, Docile and Eager to Please, 2018 Sør-Trøndelag 2018 60000 30.5.2018 Avslått 0 MATILDE WESTAVIK GAUSTAD Matilde Westavik Gaustad - Nurturing, Docile and Eager to Please, 2018 Sør-Trøndelag 2019 60000 30.5.2018 Avslått 0 Assne-Anastasia Katinka Goldberg Katinka Goldberg och Stig Lundgren - Dialog (utställning) 2019 Akershus 2018 80000 30.5.2018 Avslått 0 Morten Vidar Gran Mona Grønstad og Morten Gran - Kunstarena 2018 Akershus 2018 200000 26.5.2018 Avslått 0 ANE THON KNUTSEN Ane Thon Knutsen - The Mark on The Wall, 2017/2018 Oslo 2018 139000 30.5.2018 Avslått 0 Bror Sander Berg Størseth Aurora Sander - Dude, Where’s My Cat? 2018 Akershus 2018 60500 30.5.2018 Avslått 0 FRYSJA FELLESROM Frysja Kunstnersenter - Kulturnatt 2018 Oslo 2018 55000 26.5.2018 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland kunstsenter - Regionsutstilling for Oppland og Hedmark i 2019, forprosjekt Oppland 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 CARL MARTIN HANSEN Carl Martin Hansen - Utstilling Svalbard 2018 Hordaland 2018 40000 30.5.2018 Avslått 0 Geir Johansen Jahren Geir Johansen Jahren - Visuell kunst og kunstformidling 2018 Vestfold 2018 25900 26.5.2018 Avslått 0 Janne Maria Lysen Oppositional Contemporary Dancefloor - Oslo, 2018 Hordaland 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD Nordic Art Concepts - Digital Visningsarena 2018/2019 Oslo 2018 825000 26.5.2018 Avslått 0 SIRI SKOGSTAD Nordic Art Concepts - Digital Visningsarena 2018/2019 Oslo 2019 540000 26.5.2018 Avslått 0 Elfi Sverdrup Elfi Sverdrup - Children Project. Fantasier rundt velkjente malerier 2018 Vestfold 2018 10000 26.5.2018 Avslått 0 Anne-Britt Lerøy Utstilling i visningsrommet USF - Skygger og Spor 4.september-23 september 2018 Hordaland 2018 93000 30.5.2018 Avslått 0 Sverre Aurstad Sverre Aurstad - AVRYKK / IMPRESSIONS 2018–2020 Oslo 2018 26200 30.5.2018 Avslått 0 Sverre Aurstad Sverre Aurstad - AVRYKK / IMPRESSIONS 2018–2020 Oslo 2019 34200 30.5.2018 Avslått 0 Sverre Aurstad Sverre Aurstad - AVRYKK / IMPRESSIONS 2018–2020 Oslo 2020 50480 30.5.2018 Avslått 0 EINARSEN HANNE GRETE Hanne Grete Einarsen - Trekk pusten opp i det blå Finnmark 2018 45000 30.5.2018 Avslått 0 MARIANNE MOE Marianne Moe - Tekstil skulptur 2018 Hordaland 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 Hanne Ekkeren Hanne Ekkeren - Borderline 2018 Oslo 2018 45000 30.5.2018 Avslått 0 Heidi Rognskog Mella Heidi Rognskog Mella - Min far fiskeren (arbeidstittel) 2018 Oslo 2018 40000 30.5.2018 Avslått 0 Ole Brodersen Ole Brodersen - Horizontal Displacement 2018 Aust-Agder 2018 50000 26.5.2018 Avslått 0 SAMVIRKE GJESTEATELIER OG GALLERI SA Samvirke giesteatelier og galleri SA - RIKSVEI NR. 1 / 2018 Oslo 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER OG SIVILARKITEKT MARIT AANESTAD AS Marit Aanestad - Utstillingen Paint,Pleksi og Marbel i Skur 2,Stavanger Rogaland 2018 70000 30.5.2018 Avslått 0 Emilija Skarnulyte Emilija Skarnulyte - MIRROR MATTER OBSERVATORY ( 360 dome video production ) Troms 2018 90000 30.5.2018 Avslått 0 Kay Arne Kirkebø Kay Arne Kirkebø - Utstilling Ved Galleri Ask, Horten Hordaland 2018 38000 30.5.2018 Avslått 0 Anna Lisa Stålspets Lisa Stålspets - Dada kitchen knife, 2018 Oslo 2018 40000 30.5.2018 Avslått 0 Serina Erfjord ERFJORD/OLEDAL Haugesund kunstforening - Haugesund kunstforening Erfjord/Oledal 2018 Oslo 2018 200000 30.5.2018 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - The Bhutan Trilogy 2018 Hordaland 2018 90000 30.5.2018 Avslått 0 Karolina Maria Bieszczad-Roley Butoh Encounters - 2018 Butoh Encounters: visual embodies Oslo 2018 150000 26.5.2018 Avslått 0 GALLERI EXLAGER Galleri Exlager - Galleri Exlager Utstillingsprogram, 2018-19 Hedmark 2018 74500 26.5.2018 Avslått 0 GALLERI EXLAGER Galleri Exlager - Galleri Exlager Utstillingsprogram, 2018-19 Hedmark 2019 68500 26.5.2018 Avslått 0 ANDERS KJELLESVIK Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland - KONTOR 2018 Oslo 2018 120000 26.5.2018 Avslått 0 HARDING PULS Solfrid Aksnes med fleire - ODDArT 2018 Hordaland 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland kunstsenter - Utadrettet virksomhet i 2018 Oppland 2018 450000 26.5.2018 Avslått 0 OPPLAND KUNSTSENTER Oppland kunstsenter - Utadrettet virksomhet i 2018 Oppland 2019 450000 26.5.2018 Avslått 0 Markus Li Stensrud Markus Li Stensrud - The World Beyond Oslo 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 Anna Erika Stöckel Erika Stöckel och Mina Weider - BeautyFul Slime 2018 Oslo 2018 55000 26.5.2018 Avslått 0 Ida Helen Windingstad Erfjordgt 8/ Elefant AS orgnr: 913624475 - Stavanger Open 2018 Rogaland 2018 150000 26.5.2018 Avslått 0 HAVFERD AS Pøbel, SALT - New Chapter Act II - 2018 Oslo 2018 300000 26.5.2018 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - The Jhomolhari Chapter 2018 Hordaland 2018 60000 30.5.2018 Avslått 0 Camilla Luihn Camilla Luihn m.fl. - Northern Alchemy 2018 Oslo 2018 90000 30.5.2018 Avslått 0 ANNE-MAY FOSSNES Anne-May Fossnes - Kretsgrensen 2018 Aust-Agder 2018 75750 26.5.2018 Avslått 0 Christiane Lieungh Elementene - 2018 Telemark 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 ARCTIC MOVEMENT Arctic Movement - Kunst I AR 2018 Oslo 2018 138600 26.5.2018 Avslått 0 Trude Johansen Trude Johansen - "Skisse til en samtale", 2018 Østfold 2018 25000 30.5.2018 Avslått 0 Ellef Prestsæter SICV - Situationist Times: Tilt (nettside og installasjon) Akershus 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 Siri Camilla Torset Merete Løndal - BULGARSK VÅR 2018-2019 Telemark 2018 80000 30.5.2018 Avslått 0 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi yamamoto - Utstillingen produksjon 2018 Hordaland 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 Ellen Sofie Frøysaa Ellen Frøysaa - Rosa og lyseblå 2018 Oslo 2018 47000 30.5.2018 Avslått 0 Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Jon Benjamin Tallerås - Palmera mai 2018 - QB september 2018 Oslo 2018 160000 30.5.2018 Avslått 0 Øystein Dahlstrøm Øystein Dahlstrøm - Det som var og det som er igjen, separatutstilling 2019 Oslo 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 Mats Jørgen Sivertsen Mats Jørgen Sivertsen - CYBERNOTIC 2018 Oslo 2018 20000 30.5.2018 Avslått 0 LISE STRØMDAL BOTTOLFS Lise Strømdal Bottolfs - Skåthuker og spillopper Telemark 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 HILDE KRISTINE TINKEN LAURANTZON Marius Wahl Gran m.fl. - Opplev labyrinten ! En lysfest – En happening 2018 Akershus 2018 50000 26.5.2018 Avslått 0 Yngvar Larsen DARKER 5 - Darker 5 – Strand/Kultur og Oslo S (arbeidstittel) 2018 Utlandet 2018 44950 30.5.2018 Avslått 0 Serina Erfjord ERFJORD/OLEDAL On the edge - I BALANSE MED... 2018 Oslo 2018 80390 30.5.2018 Avslått 0 NORTHING YILEI WANG Northing - Mini Zine in Norway Hordaland 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 IBRAHIM FAZLIC PRODUKSJONER Ibrahim Fazlic - SWINE 2019 Sør-Trøndelag 2018 82000 26.5.2018 Avslått 0 MARIUS PRESTERUD Marus Presterud - Night Butter Oslo 2018 40366 30.5.2018 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Piksel Studio 207 - utstillinger 2018 Hordaland 2018 300000 26.5.2018 Avslått 0 KOLBJØRNSEN, ELKE KARNIK Elke Karnik Kolbjørnsen - Utprøvingsperiode. Tema: installasjon og kunstnerbok 2018 Hordaland 2018 25000 30.5.2018 Avslått 0 TERESE LONGVA Vardøger - Ålesund Kunsthall. 25.09.2018 Møre og Romsdal 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 TRØGSTAD KOMMUNE Trøgstad kommune - Galleri Aula glasset, senhøsten 2018-jan. 2020 Østfold 2018 30400 26.5.2018 Avslått 0 TRØGSTAD KOMMUNE Trøgstad kommune - Galleri Aula glasset, senhøsten 2018-jan. 2020 Østfold 2019 86000 26.5.2018 Avslått 0 Julia Gina Plahte Vance Julia Vance - WE-ME #8 Oslo 2019 200000 30.5.2018 Avslått 0 Dag Bratbergsengen Dag Bratbergsengen - "Rå. Vare." Festivalutstilling Galleri Zink 2018. Telemark 2018 30000 30.5.2018 Avslått 0 HELENE TORP PRODUKSJONER Helene Torp - Portraits of the plants Østfold 2018 75000 26.5.2018 Avslått 0 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Vårutstillingen 2018 Oslo 2018 35000 30.5.2018 Avslått 0 Anders Elsås Anders Elsås - Installasjon for kor 2018 Sør-Trøndelag 2018 80000 30.5.2018 Avslått 0 Linda Marie Westgaard Dokk 5; Gusdal og Westgaard - Danskebåten 2018 Hordaland 2018 30000 26.5.2018 Avslått 0 Pernille Meidell Pernille Meidell - Arbeidstittel: Hav/Havn/Favn/Savn 2018 Oslo 2018 29000 30.5.2018 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Live Coding 2018 Hordaland 2018 200000 26.5.2018 Avslått 0 Anne-Britt Rage Anne-Britt Rage m.fl. - River connections - 9 rivers of the north and south, 2019 Buskerud 2018 70000 26.5.2018 Avslått 0 ARNOLD JOHAN JOHANSEN Arnold Johansen - Vanishing 2018-2019 Troms 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 5 utstillinger Galleri Blaker Skanse; 2 i 2018 og 3 i 2019 Akershus 2018 100000 26.5.2018 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 5 utstillinger Galleri Blaker Skanse; 2 i 2018 og 3 i 2019 Akershus 2019 160000 26.5.2018 Avslått 0 Marit Viljugrein Marit Viljugrein - grønske (for instant use only) 2018 Vestfold 2018 25000 30.5.2018 Avslått 0 HAVFERD AS Stian Antonsen Abrahamsen - Naturmangfoldskulptur, Kraken 2018-2019 Oslo 2018 124280 26.5.2018 Avslått 0 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatellier - Åpent kunstrykkverksted 2018 Hordaland 2018 50000 26.5.2018 Avslått 0 Johan Urban Bergquist Johan Urban Bergquist - 23 Songs from the Grassy Knoll 2018 Oslo 2018 27000 26.5.2018 Avslått 0 Jorunn Steffensen Jorunn Steffensen - I PROSESS, 2018 Telemark 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 Camilla Steinum Camilla Steinum - Hvorfor bøye seg så dypt, 2018 Oslo 2018 70000 30.5.2018 Avslått 0 Marthe Aune Eriksen Marthe Aune Eriksen - Nytt fotografisk prosjekt. 2018 Utlandet 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 BLANK SPACE AS Blank Space - EXHIBITIONS PROGRAMMING IN 2018 06.04.2018 – 20.12.2018 Oslo 2018 211000 26.5.2018 Avslått 0 Bror August Vestbø Bror August - "HOW TO DRESS LIKE ME" 2018 Oslo 2018 60000 30.5.2018 Avslått 0 Katharina Barbosa Blad Katharina Barbosa Blad - Another Word for Nothing Left to Lose. Oslo 2018 66813 30.5.2018 Avslått 0 Eirik Arthur Blekesaune Eirik Arthur Blekesaune - Lyd går i stillhet installasjon 2018 Oslo 2018 20000 30.5.2018 Avslått 0 HANNE GRIEG HERMANSEN Hanne Grieg Hermansen - Separatutstilling i Sandefjord Kunstforening høsten 2018 Oslo 2018 65000 30.5.2018 Avslått 0 JONSSON&FERM PRODUKTIONER DA Jonsson & Ferm - Making a Plate 2018 Oslo 2018 150375 26.5.2018 Avslått 0 Erik Wessel Erik Wessel - Life on Earth - life in art Oslo 2018 180000 30.5.2018 Avslått 0 Erik Wessel Erik Wessel - Life on Earth - life in art Oslo 2019 108000 30.5.2018 Avslått 0 DOMINIK MYSIAK ARTIST Dominik Mysiak Artist - Projection 2018 Sør-Trøndelag 2018 30000 26.5.2018 Avslått 0 Talleiv Taro Manum Talleiv Taro Manum / Lars Paalgard - Ringnes Kunsthall – åpning 22.9.2018 Akershus 2018 73000 30.5.2018 Avslått 0 ALDELES AS RAS - Hordaland/Norge 2018-2019 Hordaland 2018 150000 26.5.2018 Avslått 0 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Aust-Agder bibliotek og kulturformidling - Trylle på ekte 2018/19 Aust-Agder 2018 50000 26.5.2018 Avslått 0 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Aust-Agder bibliotek og kulturformidling - Trylle på ekte 2018/19 Aust-Agder 2019 80000 26.5.2018 Avslått 0 Inge Jensen KunstSkansen - Fellesutstilling i Lørenskog Kunstforening 2018 Vestfold 2018 60000 30.5.2018 Avslått 0 Ketil Robert Born Ketil Born - EARTH SHAPES 2018 Oslo 2018 343034 30.5.2018 Avslått 0 AKSEL HØGENHAUG Aksel Høgenhaug m.fl. - V.R.U. on Tour Oslo 2018 113215 26.5.2018 Avslått 0 FOTOGRAF CHRISTOPHER JONASSEN Christopher Jonassen - Hildring Utstilling 2018 Rogaland 2018 80000 30.5.2018 Avslått 0 STORMEN BIBLIOTEK Stormen kunst - Se naturen før - nå - 2018 Nordland 2018 70000 26.5.2018 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foundation - FLF18 - Støvloftet (Programmering & Produksjon) Buskerud 2018 109000 26.5.2018 Avslått 0 Björn Hegardt Bjørn Hegardt - Focal Point, 2018 Oslo 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 Marit Tunestveit Dyre Marit Tunestveit Dyre - langt fra bare en tekstil flate, 2018 Hordaland 2018 37000 30.5.2018 Avslått 0 KIRSTENOPSTAD Kirsten Opstad Kirsten Opstad - Utstilling i Kragerø kunstforening 2018 Rogaland 2018 120000 30.5.2018 Avslått 0 Kristoffer Zeiner Christiansen Kristoffer Zeiner Christiansen - Suvenirer fra Vishovgrad, 2018 Akershus 2018 114300 30.5.2018 Avslått 0 Marit Ellisiv Landsend Marit Ellisiv Landsend, m fl. - FELLES JORD - FELLES ILD 2018 Troms 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 Lykourgos Porfyris Lykourgos Porfyris - Mainstream Is the New Alternative Oslo 2018 105500 26.5.2018 Avslått 0 RANDI NYGÅRD randi nygård - Breteikning, brevandring, utstillingar 2018/2020 Oslo 2018 146500 30.5.2018 Avslått 0 RANDI NYGÅRD randi nygård - Breteikning, brevandring, utstillingar 2018/2020 Oslo 2019 162000 30.5.2018 Avslått 0 RANDI NYGÅRD randi nygård - Breteikning, brevandring, utstillingar 2018/2020 Oslo 2020 110000 30.5.2018 Avslått 0 KAMILLA LANGELAND Kamilla Langeland - Utprøving av nytt materiale og teknikk 2018 Hordaland 2018 20000 26.5.2018 Avslått 0 Pernille Elida Fjoran Pernille Elida Fjoran - Konstellasjoner Heimdal, Konstellasjoner Steinkjer, 2018 Oslo 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 Apichaya Wanthiang APICHAYA WANTHIANG - Flood(ed) - a performative installation 2018 Oslo 2018 145000 30.5.2018 Avslått 0 JON S. LUNDE Jon S. Lunde - Building A Narrative 2018 Vest-Agder 2018 60000 30.5.2018 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Se verden med nye øyne Sør-Trøndelag 2018 164000 26.5.2018 Avslått 0 Thomas Kvam Thomas Kvam - The Hamsun sessions 2018 Oslo 2018 85000 30.5.2018 Avslått 0 CHRISTIANE LIEUNGH Christiane Lieungh - VI ER FUKT, 2018 Hordaland 2018 55000 30.5.2018 Avslått 0 SOPHIE RODIN Sophie Rodin - Min bok, Min stemme - Vårt Asker 2018-2019 Akershus 2018 165000 30.5.2018 Avslått 0 Geir Harald Samuelsen Geir Harald Samuelsen - Fra steinens synsvinkel / From the Viewpoint of Stone, 2018 Oslo 2018 70000 30.5.2018 Avslått 0 KRS GADEKUNSTLAUG Marc Jenkins - Inngrep Vest-Agder 2018 60000 26.5.2018 Avslått 0 Ingrid Vetlesen Ingeborg Neukirchen Rosenberg - Klassisk til sjøs Aust-Agder 2018 22500 26.5.2018 Avslått 0 Adriana Bertet Adriana Bertet - Regntanker i Urtehagen Grønland 2018-2020 Oslo 2018 241500 26.5.2018 Avslått 0 Adriana Bertet Adriana Bertet - Regntanker i Urtehagen Grønland 2018-2020 Oslo 2019 200000 26.5.2018 Avslått 0 Adriana Bertet Adriana Bertet - Regntanker i Urtehagen Grønland 2018-2020 Oslo 2020 100000 26.5.2018 Avslått 0 Jason Benjamin Olav Havneraas Jason Havneraas and Kjetil Berge - Assembly (Arbeidstittel) Oslo 2018 85000 30.5.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Adde Zetterquist kunstgalleri - Tegning i fokus, 2018 Nordland 2018 60000 26.5.2018 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Speaker Park - - Bergen 2019 - Os 2019 Hordaland 2018 120000 26.5.2018 Avslått 0 Kristoffer Myskja Kristoffer Myskja - Forsøksprosjekt med industrirobot, 2018 Oslo 2018 100000 30.5.2018 Avslått 0 NINA GRIEG Nina Grieg - Utstilling 2018 Hordaland 2018 95000 30.5.2018 Avslått 0 Ole Erik Løvold Ole Erik Løvold - Long Island 2018-2019 Oslo 2018 40000 30.5.2018 Avslått 0 Ole Erik Løvold Ole Erik Løvold - Long Island 2018-2019 Oslo 2019 20000 30.5.2018 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark Kunstsenter - Onsdagsprogram 2018 - 2020 Telemark 2018 60000 26.5.2018 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark Kunstsenter - Onsdagsprogram 2018 - 2020 Telemark 2019 120000 26.5.2018 Avslått 0 TELEMARK KUNSTSENTER Telemark Kunstsenter - Onsdagsprogram 2018 - 2020 Telemark 2020 120000 26.5.2018 Avslått 0 MARITEA DÆHLIN Maritea Dæhlin og Hanne Grieg Hermansen - Gitte Dæhlin - Retrospektiv utstilling på Galleri Dobloug Oslo 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 Dimitry Lurie Dimitri Lurie - Kunstfilm Oslo 2018 30000 30.5.2018 Avslått 0 ALDEA AS Aldea AS - Innholdsutvikling og oppstart første driftsår Aldea AS Hordaland 2018 400000 26.5.2018 Avslått 0 Gunnhilde Høyer Gunnhilde Høyer - Tracing sea 2018 Aust-Agder 2018 35000 30.5.2018 Avslått 0 SUKHI KARLSEN Sukhi Karlsen - Rett frem? 2018 Sør-Trøndelag 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 TONJE TUNOLD Norgesglass nettverk glasshytter - Etableringsfase Norgesglass Finnmark 2018 460000 26.5.2018 Avslått 0 TONJE TUNOLD Norgesglass nettverk glasshytter - Etableringsfase Norgesglass Finnmark 2019 570000 26.5.2018 Avslått 0 TONJE TUNOLD Norgesglass nettverk glasshytter - Etableringsfase Norgesglass Finnmark 2020 470000 26.5.2018 Avslått 0 Maria Andrea Pasenau Lyngnes Maria Pasenau - Animals By Pasenau Buskerud 2018 108135 30.5.2018 Avslått 0 Cristian Stefanescu Cristian Stefanescu - Concrete Is Stranger Than Fiction 2018 Hordaland 2018 65000 30.5.2018 Avslått 0 Are Blytt Are Blytt - 3 utstillinger 2018 Oslo 2018 80000 30.5.2018 Avslått 0 Alena Pazdniakova Aliona Pazdniakova - Something bigger, 2018 Oslo 2018 45000 30.5.2018 Avslått 0 RINA EIDE LØVAASEN Rina Eide Løvaasen - 2 soloutstillinger 2019 - 2020 + produksjon 2018 Telemark 2018 225396 30.5.2018 Avslått 0 RINA EIDE LØVAASEN Rina Eide Løvaasen - 2 soloutstillinger 2019 - 2020 + produksjon 2018 Telemark 2019 19000 30.5.2018 Avslått 0 RINA EIDE LØVAASEN Rina Eide Løvaasen - 2 soloutstillinger 2019 - 2020 + produksjon 2018 Telemark 2020 5000 30.5.2018 Avslått 0 Monica Aasprong Monica Aasprong - Nomenclatur Mnemosyne Utlandet 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 KUNSTHÅNDVERKERNE I KONGENS GT. Kunsthåndverkerne i Kongens gate - BRAVO!, jubileumsutstilling. 2019 Oslo 2019 231000 26.5.2018 Avslått 0 Nora Turato Nora Turato - Pool 2, 2018 Utlandet 2018 145000 30.5.2018 Avslått 0 Mette Moestrup SHE'S A SHOW - SHE’S A SHOW. Litteratur, musik og visuelle kunstformer 2018 Utlandet 2018 38800 30.5.2018 Avslått 0 MIA GÖRAN Mia Göran Kari Beate Tandberg - Synestetiske dikt / Synestetiske rom Oslo 2018 50000 30.5.2018 Avslått 0 MIA GÖRAN Mia Göran Kari Beate Tandberg - Synestetiske dikt / Synestetiske rom Oslo 2019 50000 30.5.2018 Avslått 0 Åsil Bøthun Åsil Bøthun - Transitional Objects Hordaland 2018 70000 26.5.2018 Bevilget 60000 BILLEDKUNSTNER PETRA RAHM Petra Rahm - Utstilling i Galleri N. Bergslien, Eidfjord 2018 Hordaland 2018 18000 30.5.2018 Bevilget 18000 Mikkel Wettre Mikkel Wettre - Failing Twilight, 2018 Hordaland 2018 69700 30.5.2018 Bevilget 50000 Sara Katrine Tanderø Sara Tanderø - Ansikt til ansikt- Hvem er jeg? 2018 Oslo 2018 55073 30.5.2018 Bevilget 55000 Sara Katrine Tanderø Sara Tanderø - Ansikt til ansikt- Hvem er jeg? 2018 Oslo 2019 55073 30.5.2018 Avslått 0 Sara Katrine Tanderø Sara Tanderø - Ansikt til ansikt- Hvem er jeg? 2018 Oslo 2020 55073 30.5.2018 Avslått 0 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - Arctic Action, Live Performance Art Festival 18/19 Svalbard 2018 145000 19.6.2018 Bevilget 100000 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - Arctic Action, Live Performance Art Festival 18/19 Svalbard 2019 145000 19.6.2018 Avslått 0 FOKK FORLAG KARI SKIPPERVOLD Fokk Forlag - Karis Kunstpod Aust-Agder 2018 35000 26.5.2018 Bevilget 35000 KAJA HAUGEN LEIJON Kaja Leijon - White Dust, 2018 Oslo 2018 50000 30.5.2018 Bevilget 50000 HORDALAND KUNSTSENTER Kate Newby - Kate Newby - exhibition at Hordaland Kunstsenter 2018 Hordaland 2018 60000 26.5.2018 Bevilget 60000 Anders Wibstad Smebye Anders Smebye og Anders Dahl Monsen - Eremitten 2 prosjekter 2018 Hedmark 2018 65000 30.5.2018 Bevilget 40000 Cato Løland Separatutstilling Cato Løland - Kongsberg Kunstforening, februar 2019 Hordaland 2018 50000 30.5.2018 Bevilget 50000 KIRSTI VAN HOEGEE Kirsti van Hoegee - VERDENSROMMET Hordaland 2018 20000 30.5.2018 Bevilget 20000 NOUA AS Atelier NOUA - The Universe Makers - 2018 Nordland 2018 25000 26.5.2018 Bevilget 25000 STEINAR T H KRISTENSEN Steinar Haga Kristensen - Brun Periode Buskerud 2018 65000 30.5.2018 Bevilget 50000 AUD MARIT SKARREBO HOLMEN Aud Marit Skarrebo Holmen - Kunstprosjektet ORD og STED, 2018 - 2019 Sogn og Fjordane 2018 300000 30.5.2018 Bevilget 100000 Silje Linge Haaland Silje Linge Haaland - Separatutstilling Kunstnerforbundet og Blokk Bergen Hordaland 2018 75000 30.5.2018 Bevilget 75000 STORMEN BIBLIOTEK Stormen kunst - Utstilling Evelyn Scobie 75 år - 2018 Nordland 2018 50000 26.5.2018 Bevilget 50000 BODØ KUNSTFORENING Mattias Hârenstam - Senere den kvelden - 2018 Nordland 2018 40000 26.5.2018 Bevilget 40000 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - Østlandsutstillingens jubileumsmarkeringer 2019 Akershus 2018 100000 26.5.2018 Bevilget 50000 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Utstillings- og arrangementprogram høsten 2018 Oslo 2018 200000 26.5.2018 Bevilget 100000 Beatrice Gibson Beatrice Gibson - Bergen Kunsthall, NO.5 25. januar– 24. mars 2019 Utlandet 2018 106000 30.5.2018 Bevilget 70000 Kjell Bjørgeengen Kjell Bjørgeengen - Video til Worstward Ho av Samuel Beckett Akershus 2018 72500 30.5.2018 Bevilget 50000 Saman Kamyab Saman Kamyab - Saman Kamyab, 2018 Oslo 2018 30000 30.5.2018 Bevilget 30000 Anders Holen Anders Holen - Separatutstilling 2018 Oslo 2018 40000 30.5.2018 Bevilget 40000 Marius Stefan Moe Marius Stefan Moe - "Bortenfor", 2018 Oslo 2018 65000 30.5.2018 Bevilget 30000 PROJEKTORPØBLENE AS ProjektorPøblene - Space Invaders 2018 Oslo 2018 40000 30.5.2018 Bevilget 25000 VANDALER FORENING Vandaler Forening - Winter Solstice Night Exhibition 2018 Oslo 2018 220000 19.6.2018 Bevilget 80000 VANDALER FORENING Vandaler Forening - Winter Solstice Night Exhibition 2018 Oslo 2019 120000 19.6.2018 Avslått 0 VANDALER FORENING Vandaler Forening - Winter Solstice Night Exhibition 2018 Oslo 2020 120000 19.6.2018 Avslått 0 Robin Anders Simon Danielsson Robin Danielsson - Separatutstilling Tegnerforbundet 2018 Oslo 2018 131000 30.5.2018 Bevilget 50000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjuner - Piksel Kidz Lab 2018 Hordaland 2018 200000 26.5.2018 Bevilget 200000 Astrid Sleire Astrid Sleire - Separatutstilling Galleri Det Gule Huset 2018 Hordaland 2018 30000 30.5.2018 Bevilget 30000 Cecilia Ester Jiménez Ojeda Cecilia Jiménez Ojeda - Utslettelse 2018 Oslo 2018 135000 30.5.2018 Bevilget 30000 Johan Söderström Johan Söderström - Entitled 2018 Oslo 2018 50000 30.5.2018 Bevilget 30000 JANA WINDEREN Jana Winderen - Fra Mjøsa til Okhotskhavet, 2018 Oslo 2018 65000 30.5.2018 Bevilget 65000 ELLIDA AS Ellida AS - Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2018 Troms 2018 300000 26.5.2018 Bevilget 220000 Marius Moldvær Soloutstilling ved Soft Galleri - Soft Galleri, Oslo Oslo 2018 37000 30.5.2018 Bevilget 37000 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam - Oslo (arbeidstittel) Oslo 2018 300000 30.5.2018 Bevilget 150000 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam - Oslo (arbeidstittel) Oslo 2019 100000 30.5.2018 Avslått 0 Ingrid Lønningdal Ingrid Lønningdal - Separatutstilling Oslo 2018 80000 30.5.2018 Bevilget 60000 KUNSTNER MARIANNE HURUM Marianne Hurum - Separatutstilling, Lillehammer Kunstmuseum februar 2019 Oslo 2018 240500 30.5.2018 Bevilget 90000 Ingrid Haug Erstad Anton Vidokle m.fl - Russisk kosmisme 2018 Hordaland 2018 50000 26.5.2018 Bevilget 50000 Jon Erik Lundell Jon Erik Lundell - Hvitsten Salong 2018 Akershus 2018 150000 26.5.2018 Bevilget 75000 Hans Christian Gilje HC Gilje - spor 2018 Oslo 2018 30000 30.5.2018 Bevilget 30000 Evelyn Holm Oseana Kunst & Kultursenter - Raus Dialog. 2018 Hordaland 2018 90000 26.5.2018 Bevilget 60000 HELLE SILJEHOLM Helle Siljeholm - The richest man in Gaza- forestilt landskap (2018) Vestfold 2018 50000 30.5.2018 Bevilget 40000 Matthew Quentin Midtskau Sverre Wyller og Matthew Midtskau - Sverre Wyller + Matthew Midtskau 2018 Oslo 2018 30000 30.5.2018 Bevilget 30000 SARA ELIASSEN Sara Eliassen - The Feedback Loop, 2018 Oslo 2018 44880 30.5.2018 Bevilget 40000 PAMFLETT PAMFLETT - Bergen Art Book Fair 2018 Hordaland 2018 250000 26.5.2018 Bevilget 100000 Jessica Williams Norsk Risoforening - Norsk Risoforening 2018 Oslo 2018 75000 30.5.2018 Bevilget 50000 Morten Underberg Slettemeås Morten Slettemeås - Telemarksgalleriet / Norsk Industriarbeidermuseum 2019 Oslo 2018 70000 30.5.2018 Bevilget 40000 Leander Odin Djønne Leander DJØNNE - Under kvelv. 2018 Hordaland 2018 60000 30.5.2018 Bevilget 40000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - Don't Scratch the Image - Analog Film in 2018 Troms 2018 90000 26.5.2018 Bevilget 60000 DESTINYS ATELIER Destiny´s Atelier - Destiny´s Atelier 2018-2019 Oslo 2018 160000 26.5.2018 Bevilget 160000 Øystein Wyller Odden Øystein Wyller Odden - Mains Hum 2018 Oslo 2018 55430 30.5.2018 Bevilget 40000 Else Marie Bergem Hagen Else Marie Hagen - Liste over atferd Oslo 2018 324000 30.5.2018 Bevilget 60000 LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE LNM - 1968 | 2018, LNM i 50 år Oslo 2018 250000 26.5.2018 Bevilget 100000 Christina Leithe Hansen Christina Leithe Hansen - Fields of Vision Oslo 2018 60000 30.5.2018 Bevilget 45000 MARITA ISOBEL SOLBERG Marita Isobel Solberg - TEGN EN TYNN LINJE FRA DINE ØRER TIL DINE ØYNE 2018 Troms 2018 50000 30.5.2018 Bevilget 40000 Gunnhild Torgersen Gunnhild Torgersen - Separatutstilling ved Møre og Romsdal Kunstsenter Oslo 2018 40000 30.5.2018 Bevilget 25000 Thomas Pihl Thomas Pihl - Utstilling Kunsthuset Tare i Leinesfjord, Steigen Hordaland 2018 25000 30.5.2018 Bevilget 25000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab Emilija Skarnulyte - Ethnic Experience Troms 2018 150000 30.5.2018 Bevilget 70000 Ahmed Umar AHMED UMAR - 2 utstillinger 2019 Oslo 2018 42851 30.5.2018 Bevilget 30000