Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble 223 søknader behandlet og det er gitt 51 bevilgninger. Samlet søknadssum var kr 60 206 110. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak og søknader fra institusjoner:

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 109 søknader ble behandlet og 33 prosjekter er tildelt midler, til sammen kr 1 555 000. Samlet søknadssum var kr 10 357 719.

Søknadene representerer en stor variasjon av materialer og teknikker, og tildelingene viser at denne bredden er godt ivaretatt. Det er bevilget midler til prosjekter med fokus på maleri, fotografi, kunstfilm, installasjon, tekstil, performance, tegning, grafikk, lyd og video.

Utstillingene Munchs Hus på Haugar Vestfold Kunstmuseum og Vestlandsutstillingen 2018 setter sitt preg på søknadsrunden, og fire prosjekter nådde opp i den endelige prioriteringen og ble tildelt midler.

I tillegg til generelle formale kunstneriske undersøkelser, gjenspeiles menneskets forvaltning av naturen i flere prosjekter på tvers av kunstneriske teknikker, særlig forsøplingen av havet. Et eksempel er Munan Øvrelids utstilling «Frutti di Mare 2118» på Tegnerforbundet i Oslo, som gjennom en kombinasjon av figurative stillebensmalerier, pH-kromatografier, lydarbeid og søyleformede freskomalerier tematiserer forsuring av havet og hva dette gjør med livet på havbunnen. Asbjørn Blokkum Flø kombinerer på sin side spørsmål om klima, teknologi og lydens materialitet i «Elektrisk regn», bestående av 100 høyttalere, hvor lyden av regn styres til å frembringe et tredimensjonalt lydbilde.

I denne runden var det også flere gode søknader til kunstfilmprosjekter som går i retning av spillefilm i lengde og produksjonsomfang. En tendens er å kombinere virkemidler i spenn fra undersøkende dokumentarfilm til poetisk fiksjon for å belyse samfunnsmessige utfordringer som miljøtematikk, identitetspolitikk og ytringsfrihet. Ane Hjort Guttus filmprosjekt «OwnVoice2018» er et eksempel på sistnevnte. Gjennom fortellingen om en filmskaper som mister kontrollen i forsøket på å lage en dokumentar om et aktivistisk filmverksted drevet av minoritetsungdom, tematiserer kunstneren maktforskyvninger i fremveksten av en ny medievirkelighet med nye former for metafiksjon og hybridfilm.

Søkerne har ofte bostedsadresse i de store byene, men aktiviteten foregår over hele landet. Det er for eksempel bevilget midler til utstillingsaktivitet i Harstad, Ålesund, Trondheim, Bergen, Lillehammer, Porsgrunn, Tønsberg, Farsund, Sandefjord, Kragerø og til de små bygdene Øystese og Aga i Hardanger. Av kunstnerne som mottok støtte er 21 kvinner og 12 menn.

Søknader om utstillinger behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Diverse tiltak

Porteføljen omfatter forskjellige tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordninger på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekter, kurs og workshops, happenings, andre formidlingstiltak m.m. Det er behandlet 39 søknader og gitt 2 bevilgninger, til sammen kr 110 000. Samlet søknadssum var kr 30 601 643.

Antall søknader er ganske stabilt med 30 – 40 søknader per runde. I denne runden var det flere søknader til filmprosjekter og nettbaserte visningssteder. Det var 7 barn og unge søknader hvorav 1 fikk bevilgning.

Søknader om diverse tiltak behandles av faglig utvalg for visuell kunst.

Søknader fra institusjoner

Prosjektstøtten for institusjoner omfatter forskjellige typer tiltak: utstillingsprogrammering, konferanser, formidlingstiltak og enkeltutstillinger. I denne runden kom det inn til sammen 75 søknader, og av disse ble 16 bevilget støtte, til sammen kr 1 975 000. Samlet søknadssum var k 19 246 748.

En av virksomhetene som fikk støtte er Sámi Dáiddaguovddáš - Samisk senter for samtidskunst - i Karasjok i Finnmark. Deres omfattende prosjekt URKUNST, URKULTUR, URFORM: ÅR 10(00)1 inneholder både utstillinger, språkarkeologisk forskning, seminarer, performance og workshop. Prosjektet har som mål å revidere og etablere ny kunnskap om den samiske og norrøne historien og kunsthistorien, og flere interessante kunstnere er involvert i dette utstrakte programmet.

Av andre virksomheter som ble bevilget støtte finner vi Unge Kunstneres Samfund. De fyller 100 år i 2021, men sjøsetter jubileet allerede i år med en storstilt og ambisiøs konferanse som setter søkelys på det kunstnerdrevne og eksperimentelle institusjonsfeltet i dag. Konferansen skal finne sted på Kunsthøyskolen i Oslo over tre dager i november. Talelisten inkluderer en bred rekke nasjonale og internasjonale størrelser.

Tilfanget av søknader fra Nordland har historisk ligget lavt, men denne tendensen synes nå sakte, men sikkert å snu. Et lite, men faglig sterkt tiltak som fikk støtte i denne runden er Atelier NOUA i Bodø som sentrerer virksomheten sin rundt kamerabasert kunst og fotobøker. Stedet er initiert av Marianne Bjørnmyr og Dan Mariner og det planlegges nå både kunstnersamtaler og foredragsserie med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

Av enkeltstående utstillingsprosjekter i denne søknadsrunden utpeker det film- og fotobaserte Foreign Office, Chapter 2: Unity & Struggle av den fransk-marokkanske kunstneren Bouchra Khalili seg. Prosjektet, som produseres av Transnational Arts Production (TrAP) i samarbeide med Fotogalleriet og Oslo Kunstforening, holder et høyt kunstnerisk nivå samtidig som det fremstår både sjeldent politisk og visjonært.

Oversikt over fylkesvis fordeling, søkere: Akershus (6), Buskerud (3), Finnmark (3) Hedmark (2) Hordaland (12), Møre og Romsdal (1), Nord-Trøndelag (2), Nordland (4), Oslo (24), Rogaland (7), Sogn og Fjordane (2), Sør-Trøndelag (2), Telemark (1), Troms (3), Vestfold (2) og Østfold (1).

Fylkesvis fordeling, bevilgninger: Akershus (1), Buskerud (1), Finnmark (1), Hordaland (5), Nordland (1), Oslo (4), Troms (1), Sør-Trøndelag (1) Vestfold (1).

Prosjektstøttesøknader fra institusjoner behandles av arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 223
  • Søknadssum: 60 206 110
  • Antall tildelinger: 51
  • Tildelingssum: 3 640 000.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Sebastian Makonnen Kjølaas Sebastian Makonnen Kjølaas - Wittgenstein on Vacation Part II, 2018 Oslo 2018 120000 27.2.2018 Avslått 0 Anne-Sophie Blytt Anne-Sophie Blytt - Separatutstilling 2018 Hordaland 2018 47500 7.3.2018 Avslått 0 Kristina Kvalvik Kristina Kvalvik - Uplands 2018 Oslo 2018 34167 7.3.2018 Avslått 0 KATHEART-KÄTHE ØIEN Käthe Øien - transformasjon av lånte ord til tekst og bilde Oslo 2018 40000 7.3.2018 Avslått 0 KUNSTBYGDA BALESTRAND AS Kunstbygda Balestrand AS - Ung kreativitet i Lisahuset 2018 Sogn og Fjordane 2018 50000 27.2.2018 Avslått 0 Tore Eidebakk Reisch Tore Reisch - Separatutstilling Oppland Kunstsenter Sør-Trøndelag 2018 38000 7.3.2018 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - Samarbeid med Wifredo Lam Contemporary Art Center Akershus 2019 265353 27.2.2018 Avslått 0 Marit Tingleff Marit Tingleff - Ferdigstilling av fire keramiske arbeider 2017/2018 Buskerud 2018 80000 7.3.2018 Avslått 0 Katharina Barbosa Blad Katharina Barbosa Blad - Sengen Oslo 2019 222043 27.2.2018 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Galleri Exlager, 2018 Hedmark 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 Lars Ellefsen Nordby Lars Nordby - Galleri Exlager, 2018 Hedmark 2019 100000 27.2.2018 Avslått 0 Victor Andreas Uglun Boullet Victor Boullet - Phillip Glass 1995 - 2018 Utlandet 2018 85500 27.2.2018 Avslått 0 Johannes Laukvik Nannestad Johannes Laukvik Nannestad - Pilotinnspilling av Espen 2018 Aust-Agder 2018 40000 27.2.2018 Avslått 0 Trude Westby Nordmark Trude Westby Nordmark og Gunhild Vatn - Dyrebar 2018 Oslo 2018 90000 7.3.2018 Avslått 0 Anita Hillestad Anita Hillestad - As we are.. The art show Akershus 2018 130400 7.3.2018 Avslått 0 Are Blytt Are Blytt m.fl. - Kunsthalle CCA Andratx 2018 Oslo 2018 125000 7.3.2018 Avslått 0 NAMTARU CREATIONS Irene Laura Domingues Marquez Irene Dominguez Marquez - Natur og kultur fraktes, miljøet endres. Hvor går vi? 2018 Sør-Trøndelag 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 Eva Kun Ingvaldsen "INNVENDIG UTSYN" - installasjon - Visningsrommet USF Bergen, 10-19 august, 2018 Hordaland 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 Amber Simone Veronica Ablett Amber Ablett - Anthems: exhibition development at Lydgalleriet, Bergen. Hordaland 2018 24500 7.3.2018 Avslått 0 Amber Simone Veronica Ablett Amber Ablett - Anthems: exhibition development at Lydgalleriet, Bergen. Hordaland 2019 19400 7.3.2018 Avslått 0 FREMMEDART AS Galina Manikova - "Fisk og fugl" 2018 Vestfold 2018 70000 7.3.2018 Avslått 0 TASC ABLETT & BRAFIELD ANS TASC Ablett and Brafield - D I N N E R with... (2018) Hordaland 2018 36500 27.2.2018 Avslått 0 INA OTZKO / IO PRODUCTIONS / IO Ina Otzko: I am here, can you feel me? - Separatutstilling Bodø kunstforening 10.11-23.12.2018 Nordland 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 Philipp Dommen Philipp Dommen og Gunnar Torvund - uventa ting skjer 2018 Telemark 2018 150000 7.3.2018 Avslått 0 CONTEMPORARY ART STAVANGER Contemporary Art Stavanger - Daglig leder – pilot 2018 Rogaland 2018 150000 27.2.2018 Avslått 0 INA OTZKO / IO PRODUCTIONS / IO 100 Norwegian Photographers - 01.01 - 10.04.2018 Nordland 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 WORLD CULTURES UNITED World Cultures United - Kultur fraktes 2018 Akershus 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 Kristine Næss Øksendal Kristine Næss Øksendal - Scenes From The Garden 2018-2019 Oslo 2018 80000 7.3.2018 Avslått 0 Kristine Næss Øksendal Kristine Næss Øksendal - Scenes From The Garden 2018-2019 Oslo 2019 20000 7.3.2018 Avslått 0 Eivind Reierstad Eivind Reierstad - A-project #5 2018 Akershus 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 JISKA HUIZING Jiska Huizing - Torn Tracks 2018 Hordaland 2018 60000 27.2.2018 Avslått 0 Nils Olav Bøe Nils Olav Bøe - Foto/lyd skulptur Akershus 2018 58200 7.3.2018 Avslått 0 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk Kunstnersenter - Lofoten Sound Art Symposium - Sound Disturbance, 2018 Nordland 2018 60000 27.2.2018 Avslått 0 Felipe Ridao antipodes café - UNF 2018-2021 Oslo 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 Felipe Ridao antipodes café - UNF 2018-2021 Oslo 2019 220000 27.2.2018 Avslått 0 Felipe Ridao antipodes café - UNF 2018-2021 Oslo 2020 220000 27.2.2018 Avslått 0 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang, at LNM(Oslo) - Flood(ed)_working title Oslo 2018 70000 7.3.2018 Avslått 0 INCORPORATED & UNLIMITED/ SISSEL M BERGH Sissel M Bergh - Elmie/Knowhowknow 2018 Sør-Trøndelag 2018 150000 7.3.2018 Avslått 0 Camilla Elisabeth Løw Camilla Løw - Videreutvikling av materialene betong og svart stål 2017 Oslo 2018 60000 27.2.2018 Avslått 0 Liv Tandrevold Eriksen Liv Tandrevold Eriksen og Ingrid Toogod - Painters Painter Party Oslo 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - Buffering, gruppeutstilling, 2018 Oslo 2018 25000 27.2.2018 Avslått 0 Hanna Fauske Hanna Fauske - Fuskenytt 2018 Sør-Trøndelag 2018 35000 27.2.2018 Avslått 0 Marit Roland Marit Roland - Paper Drawings (to separatutstillinger) 2018 Oslo 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 Inga Skålnes Slå På Kunst - Tomrom 2018 Sør-Trøndelag 2018 70000 27.2.2018 Avslått 0 NORSK KRITIKERLAG Norsk kritikerlag - Kritikersalonger kunst 2018 Oslo 2018 90000 27.2.2018 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS Billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Prosjektopphold og arrangementer mai-juli 2017 Oslo 2018 180000 27.2.2018 Avslått 0 YTTER Anne Marthe Dyvi m.fl - Forbannelsen v/Ytter og KNIPSU på TKS 2018 Hordaland 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 STIGTOMMY Stig Tommy Høvik Tommy Høvik - A nest on the waves of the sea, 2017 Oslo 2018 105930 7.3.2018 Avslått 0 AKERSHUS KUNSTSENTER Akershus Kunstsenter - SUB Akershus 2018 225000 27.2.2018 Avslått 0 KATARINA SKJØNSBERG Katarina Skjønsberg - Arb.tittel: 'I am Adam'/'A Tree is Strong by its Roots' 2019 Oslo 2018 70000 27.2.2018 Avslått 0 KATARINA SKJØNSBERG Katarina Skjønsberg - Arb.tittel: 'I am Adam'/'A Tree is Strong by its Roots' 2019 Oslo 2019 50000 27.2.2018 Avslått 0 Anastasia Isachsen Anastasia Isachsen - Genus Pulveris 2018 Akershus 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Behjat Omer Abdulla - Resignation 2018 Oslo 2018 95000 27.2.2018 Avslått 0 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - ILIOS samtidsmusikkfestival i Harstad 2018 Hordaland 2018 80000 7.3.2018 Avslått 0 KUNSTPILOTENE Annette L Marandon kunstpilotene - KunstCamp Nordnesparken 2018 Hordaland 2018 25000 27.2.2018 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - Utstillingen ”For a Gentle Song” på Fotografisk Center, 2018 Hordaland 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 Magne Kolbjørn Rygh Magne Rygh og Hilde Vemren - Olsokkunstnere 2018 Oslo 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 Marit Gunhild Arnekleiv Marit Gunhild Arnekleiv - Samleren, Arken og radioamatøren 2017-2019 Oppland 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 Rita Marhaug Rita Marhaug m. flere - It's Personal Part 3 Hordaland 2018 130000 27.2.2018 Avslått 0 OLA SENDSTAD ARKITEKT Ola Sendstad - Maries hender 2018 Hedmark 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 Yamile Calderon Yamile Calderon - La Cita / 2018 Oslo 2018 185000 7.3.2018 Avslått 0 Martina Bobrikova martinka bobrikova - 2 solo exhibitions 2018 Oslo 2018 48000 7.3.2018 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Pushwagner - Soft City and unseen works 2018 Oslo 2018 180000 27.2.2018 Avslått 0 Dania Anita Ursula Burger Dania Burger - Daniabunad, 2018 Oslo 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 Helena Wik Helena Wik - Lerret, 2018 Sør-Trøndelag 2018 30000 27.2.2018 Avslått 0 Josefine Lyche Josefine Lyche - Sparatutstilling på QB Gallery Oslo 2018 59200 7.3.2018 Avslått 0 Magne Strand Lyngvær Born for Burning - AMERICAN ADDICTION, 2018 Oslo 2018 20000 27.2.2018 Avslått 0 TROMSØ OPEN Tromsø Open - Tromsø Open 2018 Troms 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 OSLO MUSEUM Oslo Museum - Interkulturelt Museum - Resonance 2018 Oslo 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Kunstled Vestfold/Art Inbetween International 2018 2019 2020 Vestfold 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Kunstled Vestfold/Art Inbetween International 2018 2019 2020 Vestfold 2019 300000 27.2.2018 Avslått 0 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Kunstled Vestfold/Art Inbetween International 2018 2019 2020 Vestfold 2020 100000 27.2.2018 Avslått 0 ANNE THOMASSEN Temp Kunstnergruppe - Utstilling Bodø Kunstforening juni/juli 2018 Oslo 2018 150000 7.3.2018 Avslått 0 Ansgar Ole Olsen Ansgar Ole Olsen - Mjøsa et Kunstprosjekt- 2018 Oppland 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - For the love of artist books 2018-2019 Oslo 2018 336800 27.2.2018 Avslått 0 HVERDAG BOOKS JESSICA WILLIAMS Hverdag Books - For the love of artist books 2018-2019 Oslo 2019 412800 27.2.2018 Avslått 0 Trude Johansen LandSkapt - Kunst i natur 2018-2020 Østfold 2018 50000 27.2.2018 Avslått 0 Trude Johansen LandSkapt - Kunst i natur 2018-2020 Østfold 2019 110000 27.2.2018 Avslått 0 Trude Johansen LandSkapt - Kunst i natur 2018-2020 Østfold 2020 50000 27.2.2018 Avslått 0 VEVRINGUTSTILLINGA Vevringutstillinga 2018 - Vevring, 21.-23. september 2018 Sogn og Fjordane 2018 50000 27.2.2018 Avslått 0 Elin Margrethe Mack Elin Mack - arbeidstittel: "Prosjekt Subjekt" Oslo 2018 42000 7.3.2018 Avslått 0 Ruth Tulle Koefoed-Jespersen Tulle Ruth - Drive In for Lydkunst x 3 Østfold 2018 80000 27.2.2018 Avslått 0 Ruth Tulle Koefoed-Jespersen Tulle Ruth - Drive In for Lydkunst x 3 Østfold 2019 60000 27.2.2018 Avslått 0 Ruth Tulle Koefoed-Jespersen Tulle Ruth - Drive In for Lydkunst x 3 Østfold 2020 60000 27.2.2018 Avslått 0 HÅ KOMMUNE Hå gamle prestegard - Avtrykk 2018 Rogaland 2018 315000 27.2.2018 Avslått 0 Ilija Wyller ILIJA WYLLER - Oystered - a working title Oslo 2018 145000 7.3.2018 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - utstillingsåret 2018 for Verk-Stedet Buskerud 2018 108000 27.2.2018 Avslått 0 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Separatutstilling Ingrid Torvund Bergen 2018 Oslo 2018 62000 7.3.2018 Avslått 0 Kristen Veste-Rønnevik Kristen Veste Rønnevik - Til fyret, halvveis (2018) Rogaland 2018 30000 7.3.2018 Avslått 0 YNGVILD KINGREN ROLLAND Yngvild K. Rolland - Jeg hører deg, 2018 Oslo 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 Pia Myrvold Pia MYrvoLD - Pia MYrvoLD#LightHacks-2018 Utlandet 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 15MINFAME AS 15minfame AS - Gatekunst workshop 2018 Oslo 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 Karen Elisabeth Tjomsland Pettersen Karen Pettersen - Geometry of folds 2018 Vest-Agder 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 CECILIA JONSSON Cecilia Jonsson - Mareograf 2018 Hordaland 2018 110000 7.3.2018 Avslått 0 Jonathan Timothy Herbert Johnny Herbert - Oblique Strategies 2018 Oslo 2018 76000 27.2.2018 Avslått 0 Ingeborg Kvame Ingeborg Kvame og Nils Viga Hausken - 'Jeg ser' Rogaland 2018 150000 27.2.2018 Avslått 0 Julia Gina Plahte Vance Julia Vance - LET ME IN - 2018 Oslo 2018 200000 7.3.2018 Avslått 0 HEGE TAPIO Hege Tapio - Humanfuel 2018 Rogaland 2018 149550 7.3.2018 Avslått 0 Renate Soleng Renate Soleng og Hedvig Biong - Good Blood Is Our True Wealth 2018 Oslo 2018 300000 27.2.2018 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - Tredje modul - 2018-2020 Oslo 2018 236000 27.2.2018 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - Tredje modul - 2018-2020 Oslo 2019 206000 27.2.2018 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café - Tredje modul - 2018-2020 Oslo 2020 206000 27.2.2018 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt [BCAP AS] - 'Photographic Field Trips/Artists on the Move' Hordaland 2018 1000000 27.2.2018 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - [BCAP AS] - Slakt 2018 Hordaland 2018 600000 27.2.2018 Avslått 0 Heidi Berg Heidi Berg og Martin Adolfsson - Relate 2018 Utlandet 2018 110000 27.2.2018 Avslått 0 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam - Basisfinansiering for Knut Åsdam Studio 2018-22 Oslo 2018 4200000 27.2.2018 Avslått 0 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam - Basisfinansiering for Knut Åsdam Studio 2018-22 Oslo 2019 4200000 27.2.2018 Avslått 0 KNUT ÅSDAM STUDIO Knut Åsdam - Basisfinansiering for Knut Åsdam Studio 2018-22 Oslo 2020 4200000 27.2.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Tou Trykk - Workshop med Alva Mooses og Claudia Cortinez, 2018 Rogaland 2018 97000 27.2.2018 Avslått 0 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann Moldestad - Separatutstilling ved Trondhjems Kunstforening i mars 2018 Oslo 2018 23000 7.3.2018 Avslått 0 Ella Marie Berglund Jørgensen Ella-Marie Jørgensen - Silicon Valley/My 90`s are better than your 00`s -2018 Oslo 2018 70000 7.3.2018 Avslått 0 HELENE TORP PRODUKSJONER Helene Torp - Healers and helpers of all kinds, portrait with a plant 2018 Østfold 2018 50000 27.2.2018 Avslått 0 LENE BERG Lene Berg - Pilotprosjekt/basisfinansiering av kunstnerprodusert film Oslo 2018 4250000 27.2.2018 Avslått 0 LENE BERG Lene Berg - Pilotprosjekt/basisfinansiering av kunstnerprodusert film Oslo 2019 4250000 27.2.2018 Avslått 0 LENE BERG Lene Berg - Pilotprosjekt/basisfinansiering av kunstnerprodusert film Oslo 2020 4250000 27.2.2018 Avslått 0 RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS Riddu Riddu Festivála - Bærekraftig duodji inn i fremtiden Troms 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 ANDREAS SIQUELAND Knudsen Andreas Siqueland - Utstilling på Galleri LNM og Kunstnerforbundet i 2019 Oppland 2018 150000 7.3.2018 Avslått 0 ENTRÉE Tag Team, Felt, Entrée samarbeid 2018 - Orientering (2018) Hordaland 2018 75000 27.2.2018 Avslått 0 Earl Stanley Javate Pascua Jet Pascua - Exhibitions in 2018 Troms 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 CARMEN AGACHE Carmen Agache - Vårutstillingen 2019 Oslo 2018 151000 7.3.2018 Avslått 0 LILLESAND KUNST, PEDAGOGIKK OG FORMIDLING Kunst-I-Festival og Sund Folkehøgskole - BOKSEN GÅR  2018 Nord-Trøndelag 2018 60000 27.2.2018 Avslått 0 KLARA SOFIE LUDVIGSEN Klara Sofie Ludvigsen - Allopoiesis 2018 (arbeidstittel) Hordaland 2018 65000 7.3.2018 Avslått 0 SABINA JACOBSSON Sabina Jacobsson - I VÅRT NU 2018 Oslo 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 LINN LERVIK Farhad Kalantary og Linn Lervik - The Bridge, 2018 Oslo 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 Hilde Aagaard Hilde Aagaard - LYDEN AV TÅKE, 2018, en del av Mjøsa -et kunstprosjekt. Oppland 2018 140000 7.3.2018 Avslått 0 Ole Lislerud Ole Lislerud - Cultural Reinvention 2018 Oslo 2018 150000 7.3.2018 Avslått 0 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Kunstsal, Kinokino - Sweep - Landskip 2018 Rogaland 2018 150000 27.2.2018 Avslått 0 MARIUS VON DER FEHR Marius von der Fehr - New Frontiers / Nuevas Fronteras - 2018/19 Oslo 2018 100000 7.3.2018 Avslått 0 KRISTIN BERGAUST Kristin Bergaust - Oslofjord Ecologies Arena Akershus 2018 150000 27.2.2018 Avslått 0 RANDI ANNIE STRAND Randi Annie Strand - 99/9 Vestervik. Portrett av en nær fortid. 2017 Oslo 2018 40000 7.3.2018 Avslått 0 URD J. PEDERSEN Slursula - 6 utstillinger 2018 Oslo 2018 198000 27.2.2018 Avslått 0 TRANSFORM Transform - "Kunsten med søppel" 2018 Sør-Trøndelag 2018 250000 27.2.2018 Avslått 0 Martin Bernar Storjord Losvik Martin Losvik - "Evigmark" 2018 Nordland 2018 80000 27.2.2018 Avslått 0 SIRI SANDERSEN HI10 - 2018-2020 Telemark 2018 240000 27.2.2018 Avslått 0 SIRI SANDERSEN HI10 - 2018-2020 Telemark 2019 240000 27.2.2018 Avslått 0 SIRI SANDERSEN HI10 - 2018-2020 Telemark 2020 240000 27.2.2018 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER HELGA D STORBEKKEN Galleri TØYsentralen , Tolga - 3 Utstillinger 2018 Oslo 2018 68000 27.2.2018 Avslått 0 Linn Horntvedt Linn Horntvedt - "Lengder, dybder, overflater" 2018 Oslo 2018 53331 7.3.2018 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstnerne i Oslo og Akershus - Sted søker kunst, festival 2018 Oslo 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 NORSKE KUNSTFORENINGER Norske Kunstforeninger - NåDa 2018-2019 Oslo 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Kunstklubben for barn og PLOT/Stavanger 2018 Rogaland 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Kunstklubben for barn og PLOT/Stavanger 2018 Rogaland 2019 200000 27.2.2018 Avslått 0 STAVANGER KUNSTFORENING Kunsthall Stavanger - Kunstklubben for barn og PLOT/Stavanger 2018 Rogaland 2020 200000 27.2.2018 Avslått 0 RIDDODUOTTARMUSEAT RiddoDuottarMuseat - SAMISK KUNSTMUSEUM PÅ HJUL, 2018 Finnmark 2018 296430 27.2.2018 Avslått 0 RANDABERG KOMMUNE I BALANSE MED. Kunst på fyrstasjoner. - Rogaland juni - september 2018 Rogaland 2018 370000 27.2.2018 Avslått 0 NOEMATA Noemata - NFC Digital Art Biennal & One-Off Moving Image Festival 2018 Buskerud 2018 75000 27.2.2018 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA STUDIO BLIKKET - STUDIO BLIKKET -42 utstillinger-arrangementer 2018 Nord-Trøndelag 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 MONA ORSTAD HANSEN Mona Orstad Hansen - Nattarbeid, 2018 Rogaland 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 UNNI GJERTSEN Unni Gjertsen m.fl - Herfra til Svartehavet 2017 Oslo 2018 120000 7.3.2018 Avslått 0 Morten Underberg Slettemeås Morten Slettemeås - Yellow sky 2018 Oslo 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 CECILIE ALMBERG STØRKSON Cecilie A. Størkson - Kunstvenn - en lydguide til kunst, 2018 Hordaland 2018 60000 27.2.2018 Avslått 0 Katharina Zahl Fagervik Katharina Zahl Fagervik - «Ånden slumrer i stenen» 2018 Buskerud 2018 26530 7.3.2018 Avslått 0 Adam Apostrophe Sindre Randen Tufte Johnson k4galleri - 6 utstillinger våren 2018 Oslo 2018 82000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Digital formidling av KiN og Statens utstillingsstipend Oslo 2018 500000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTSENTRENE I NORGE Kunstsentrene i Norge (KiN) - Digital formidling av KiN og Statens utstillingsstipend Oslo 2019 200000 27.2.2018 Avslått 0 Anne-Lise Stenseth Anne-Lise Stenseth - Helene 2017-18 Oslo 2018 170000 7.3.2018 Avslått 0 ALTA KUNSTFORENING Josef Halse - Alta Kunstforening - Abstrakt samspill 2018 Finnmark 2018 45000 27.2.2018 Avslått 0 Inger Holbø Inger Holbø Maihaugen, Lillehammer - Maihaugen, Byen, Dalen, 2018 - 2019 Oppland 2018 200100 7.3.2018 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Sundal - Sundal 2018 Oslo 2018 300000 27.2.2018 Avslått 0 Ida Sannes Hansen Astrup Fearnley Museet - Video om samtidskunst for barn, 2018 Oslo 2018 157000 27.2.2018 Avslått 0 Jiri Havran Jiri Havran - Historic Lanscape 2018 Oslo 2018 49000 7.3.2018 Avslått 0 TIAN ANETTE MILLER Tian Miller - Repeating lines 2018 Akershus 2018 58500 7.3.2018 Avslått 0 Janne Kruse Janne Kruse - To utstillinger 2018 Oslo 2018 90000 7.3.2018 Avslått 0 Lars Ivar Cuzner Lars Cuzner - Intelligenspartiet 2017-2021 Oslo 2018 50000 7.3.2018 Avslått 0 Aud Marit Skarrebo Holmen Aud Marit Skarrebo Holmen - "VEGGANE", 2018 Sogn og Fjordane 2018 80000 7.3.2018 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - Utstillingsprogram 2018 Sør-Trøndelag 2018 307000 27.2.2018 Avslått 0 UFORIA AS Oslo Art Weekend - Oslo Art Weekend 2018 Oslo 2018 300000 27.2.2018 Avslått 0 BERGEN ZINES Bergen Zines - Bergen Zines program - våren 2018 Hordaland 2018 60000 27.2.2018 Avslått 0 ANA RITA DE FARIA ANTONIO Ana Rita António- House of Foundation - Good Design, 2018 (solo exhibition) Hordaland 2018 70000 7.3.2018 Avslått 0 Jon Arne Mogstad Jon Arne Mogstad - Separatutstilling Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna 2018 Møre og Romsdal 2018 35000 7.3.2018 Avslått 0 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER M & R Kunstsenter / Rabalderfestivalen - Festivalverksted for barn 2018 Møre og Romsdal 2018 31000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - To utstillinger 2018 - 2020 Hedmark 2018 125000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTBANKEN HEDMARK KUNSTSENTER Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - To utstillinger 2018 - 2020 Hedmark 2019 125000 27.2.2018 Avslått 0 Julie Cecilie Engaas Julie Engaas - Tittel: "I begynnelsen var det kaos", 2018 Akershus 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 BARBOSA FILM AS Barbosa Film - Barbosa Film 2018 - 2019 Oslo 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 BARBOSA FILM AS Barbosa Film - Barbosa Film 2018 - 2019 Oslo 2019 100000 27.2.2018 Avslått 0 BERGEN ZINES Bergen Zines - Bergen Art Book Fair 2018 på Coast Contemporary Hordaland 2018 145000 27.2.2018 Avslått 0 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Se Kunst i Nord-Norge - Kunstproduksjon 2018-2019 Nordland 2018 700000 27.2.2018 Avslått 0 KARLSEN-PRATT AS Kunst på Øya - Kunstklubbdagen 2018 Oslo 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 Kåre Aleksander Grundvåg Trond Ansten og Kåre Grundvåg - Devil's Apron -Semipermeable membraner Troms 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 ROGALAND KUNSTSENTER ROM FOR ROGALAND KUNSTSENTER - Utstillingsprogram i Haugesund 2018 Rogaland 2018 190000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTLOGEN AS Kunstlogen AS - Kunstlogen 2018 på KODE 1 Hordaland 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTLOGEN AS Kunstlogen AS - Kunstlogen 2018 på KODE 1 Hordaland 2019 100000 27.2.2018 Avslått 0 KUNSTLOGEN AS Kunstlogen AS - Kunstlogen 2018 på KODE 1 Hordaland 2020 100000 27.2.2018 Avslått 0 SANDVIKA INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL Sven Pålsson - Sandvika Vinterfestival - Art & Music Akershus 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 Rachel Elizabeth Dagnall Rachel Dagnall - Fine-Art-Education.no, 2018 Akershus 2018 200000 27.2.2018 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Høytalerparken - Hordaland 2018-2019 Hordaland 2018 120000 27.2.2018 Avslått 0 Aase-Hilde Brekke Aase-Hilde Brekke Tara Media - Meditations, Artist Books, 2018 Oslo 2018 122000 27.2.2018 Avslått 0 Astrid Borgny Mcgarrighan Astrid McGarrighan - "The Past is Present" 2 utstillinger 2018 Hordaland 2018 60000 7.3.2018 Avslått 0 Sindre Wexelsen Goksøyr Sindre Goksøyr - Yes! 2017 Oslo 2018 126300 7.3.2018 Avslått 0 GEIR TORE HOLM Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm og TKF - Balkong Tromsø 2018 Østfold 2018 100000 27.2.2018 Avslått 0 ATELIER NORD Atelier Nord - Mapping Skrova 2018 Oslo 2018 120000 27.2.2018 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - Coast Contemporary 2018 Oslo 2018 210000 27.2.2018 Avslått 0 Maria Veie Sandvik Johs Rian m.fl. - Jeg hører deg 2018 Sør-Trøndelag 2018 160000 7.3.2018 Avslått 0 SANDRA VAKA OLSEN Sandra Vaka Olsen - Separatutstilling på KABUSO 2018 Oslo 2018 120000 7.3.2018 Avslått 0 SÅNAFEST Hans Ulrich Obrist and the ICI - Do It 2018 Akershus 2018 126000 27.2.2018 Avslått 0 Ask Bjørlo Ask Bjørlo - Havmenn som tenner månen 2017 Buskerud 2018 30000 7.3.2018 Avslått 0 Synnøve Gabrielsen Wetten Synnøve Sizou G. Wetten - transition - kala-guurka - overgang (2018) Oslo 2018 170000 7.3.2018 Avslått 0 FOTOGRAF ARNFINN JOHNSEN Arnfinn Johnsen - BEST 2018-2020 Hedmark 2018 201706 7.3.2018 Avslått 0 Heidi Øiseth Heidi Øiseth - Utstilling, Tegnerforbundet, vår 2018 Oslo 2018 42000 27.2.2018 Bevilget 30000 Petrine Lillevold Vinje Petrine Vinje - Utstilling på Fotogalleriet, 2018: SUBJECT/ OBJECT/ SPACE Oslo 2018 100000 27.2.2018 Bevilget 60000 KARI ANNE HELLEBERG BAHRI Kari Anne Helleberg Bahri - ..til i dag 2018 Buskerud 2018 40000 27.2.2018 Bevilget 40000 Gunvor Nervold Antonsen Gunvor Nervold Antonsen m.fler - Hvorfor bøye seg så dypt? Grenland Kunsthall 2018 Buskerud 2018 200000 27.2.2018 Bevilget 100000 Munan Elling Øvrelid Munan Øvrelid - Frutti di mare 2118, 2018 Oslo 2018 74000 27.2.2018 Bevilget 50000 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Norsk Billedhoggerforening - Prosjektrom Carl Berner 2018 Oslo 2018 100000 27.2.2018 Bevilget 50000 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - Trondheim Open 2018 Sør-Trøndelag 2018 330000 27.2.2018 Bevilget 200000 Janine Cecilie Magelssen Janine Magelssen - Separatutstilling 2019 Akershus 2018 27000 7.3.2018 Bevilget 20000 Linn Anita Pedersen Linn Pedersen - separatutstilling på MELK 2018 Vest-Agder 2018 70000 5.3.2018 Bevilget 50000 Mathijs van Geest Archipelago - Hordaland Kunstsenter - Archipelago Mixtape 2018 Hordaland 2018 40000 27.2.2018 Bevilget 20000 Arne Heglum Ingvaldsen «KOL PÅ PAPIR – ANDRE OBJEKT» - Tegnerforbundet, Oslo 2018 Kulturhuset Oseana 2018 Hordaland 2018 40000 7.3.2018 Bevilget 40000 Sveinn Fannar Johannsson Sveinn Fannar Jóhannsson - Recent Works and Other Myths, 2018 Oslo 2018 74000 7.3.2018 Bevilget 50000 TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Bouchra Khalili - Foreign Office, Chapter 2: Unity & Struggle Oslo 2018 492850 27.2.2018 Bevilget 150000 Asbjørn Blokkum Flø Asbjørn Blokkum Flø - Separatutstilling på ANX 2018 Oslo 2018 100000 7.3.2018 Bevilget 60000 Lin Wang Lin Wang - Performance Dinner 2018 Hordaland 2018 65000 7.3.2018 Bevilget 50000 Kari Dyrdal Kari Dyrdal - Ornament–Vegg til Teppe,Teppe til Vegg Hordaland 2018 100000 7.3.2018 Bevilget 75000 Reinhard Haverkamp Reinhard Haverkamp - Skulpturinstallasjion til Kunstgarasjen 2018 Hordaland 2018 30000 7.3.2018 Bevilget 30000 Liva Mork Haugerudbekken - Oslo 2018-2019 Oslo 2018 160000 27.2.2018 Bevilget 70000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2018-2020 Hordaland 2018 520000 27.2.2018 Bevilget 100000 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2018-2020 Hordaland 2019 520000 27.2.2018 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Alt Går Bra 2018-2020 Hordaland 2020 520000 27.2.2018 Avslått 0 David Augusto Rios Alomia David A. Rios - Borders, Boundaries, Limits 2018 Hordaland 2018 60000 7.3.2018 Bevilget 40000 Ragnhild Aamås Ragnhild Aamås - Foreløpig tittel "flyt", Kunstmuseet KUBE, VU-2018 Oslo 2018 88000 7.3.2018 Bevilget 40000 SANDEFJORD KUNSTFORENING Sandefjord Kunstforening - Svartedauden - en fremmed fortid, en usikker framtid, 2018 Vestfold 2018 70000 27.2.2018 Bevilget 40000 Rina Eide Løvaasen Rina Eide Løvaasen - There Will Be Inevitable Loss, 2 utstillinger 2018-2019 Utlandet 2018 44880 7.3.2018 Bevilget 30000 Rina Eide Løvaasen Rina Eide Løvaasen - There Will Be Inevitable Loss, 2 utstillinger 2018-2019 Utlandet 2019 3000 7.3.2018 Avslått 0 Aleksander Stav Aleksander Stav - Separatutstilling Oppland kunstsenter 2018 Oppland 2018 45000 7.3.2018 Bevilget 40000 - P A L M E R A - FELT - Utstillingsprogrammering 2018 Hordaland 2018 659115 27.2.2018 Bevilget 200000 Aleksi Mannila-Wildhagen Aleksi Wildhagen Patrik Entian -& Co. - Munch, Wirkola -& Co. (2018) Oslo 2018 60000 7.3.2018 Bevilget 60000 Bodil Elise Furu Bodil Furu - Grønn Strek 2018 Oslo 2018 100000 7.3.2018 Bevilget 60000 Ignas Krunglevicius Ignas Krunglevicius - Solo exhibition at Lydgalleriet in Bergen 2018 Akershus 2018 100000 7.3.2018 Bevilget 50000 Unn Fahlstrøm Unn Fahlstrøm - Separatutstilling Kunstgarasjen 2018 Utlandet 2018 45000 7.3.2018 Bevilget 30000 Natalie Price Hafslund Unge Kunstneres Samfund - Primitive Accumulation 2018 Oslo 2018 70000 7.3.2018 Bevilget 40000 JORUNN HANCKE ØGSTAD, KUNSTNER Jorunn Hancke Øgstad - Soloutstilling på Kunsthall Oslo, 2018 Oslo 2018 149191 7.3.2018 Bevilget 50000 Raina Pencheva Vlaskovska Raina Vlaskovska - 2018 Hordaland 2018 80300 7.3.2018 Bevilget 40000 ALDELES AS Ane Hjort Guttu - OwnVoice 2018 Hordaland 2018 800000 7.3.2018 Bevilget 100000 PAMFLETT Pamflett - Pamflett spring program 2018 Hordaland 2018 65000 27.2.2018 Bevilget 65000 KONGSBERG KUNSTFORENING Natur og miljø - Kongsberg kunstforening 2018 Buskerud 2018 200000 27.2.2018 Bevilget 50000 Anders Gudjonsson Eiebakke Anders Eiebakke og Erland Svingen - I Can See You Now (For Kurt Eisner) Akershus 2018 50000 7.3.2018 Bevilget 30000 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Trafo Kunsthall - Utstillingsprogram 2018 Akershus 2018 300000 27.2.2018 Bevilget 250000 Daisuke Kosugi Louis Dany - Program 2018 Oslo 2018 150000 27.2.2018 Bevilget 100000 Sveinung Rudjord Unneland Andreas V Holm & Sveinung R Unneland - Tåkeklokkene, 2018 Hordaland 2018 80000 7.3.2018 Bevilget 40000 NOUA DA Atelier NOUA - Programmering foredragsprogram 2018 Nordland 2018 60000 27.2.2018 Bevilget 60000 EIRIN STØEN Eirin Støen - Foreløpig uten tittel 2018 Oslo 2018 68000 7.3.2018 Bevilget 40000 Arne Skaug Olsen Arne Skaug Olsen og Anders Dahl Monsen - Fermenting Subjects Academy, 2018 Troms 2018 75000 7.3.2018 Bevilget 50000 Lauren Alyssa Davis Lauren Davis - Eaten, Consumed, Forgotten, 2018 Oslo 2018 20000 7.3.2018 Bevilget 20000 Marthe Ramm Fortun Marthe Ramm Fortun - Separatutstilling på Sandefjord Kunstforening Oslo 2018 50000 7.3.2018 Bevilget 30000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk senter for samtidskunst - URKUNST/URKULTUR/URFORM: År 10(00)1 Finnmark 2018 300000 27.2.2018 Bevilget 200000 Kjersti Vetterstad Kjersti Vetterstad - Fjellet og Fjorden (arbeidstittel) 2018-2020 Buskerud 2018 54928 7.3.2018 Bevilget 60000 Kjersti Vetterstad Kjersti Vetterstad - Fjellet og Fjorden (arbeidstittel) 2018-2020 Buskerud 2019 54928 7.3.2018 Avslått 0 Kjersti Vetterstad Kjersti Vetterstad - Fjellet og Fjorden (arbeidstittel) 2018-2020 Buskerud 2020 74178 7.3.2018 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND UKS (Unge Kunstneres Samfund) - ARTISTS' INSTITUTIONS - 2018 Oslo 2018 500000 27.2.2018 Bevilget 150000 SARAH SCHIPSCHACK Arsenal, Lux, sixpack, Filmoteka, Kurant - What is film? - What is Artists’ Moving Image? Troms 2018 96000 27.2.2018 Bevilget 90000 KNIPSU KNIPSU - Program 2018 Hordaland 2018 600000 27.2.2018 Bevilget 250000 Trudi Ann Jaeger Trudi Jaeger - Quartus Illuminations. 2 utstillinger 2018 Hordaland 2018 60000 7.3.2018 Bevilget 40000 Mette Fiske Tronvoll Mette Tronvoll - Nordmenn i det 21. århundre 2018-2032 Oslo 2018 200000 27.2.2018 Bevilget 50000 Mette Fiske Tronvoll Mette Tronvoll - Nordmenn i det 21. århundre 2018-2032 Oslo 2019 100000 27.2.2018 Avslått 0 NK-NORD-NORGE Norske Kunsthåndverkere i Nord-Norge - FOKUS Nordland 2018 130000 27.2.2018 Avslått 0