Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av Faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i Arrangørutvalget for visuell kunst.

Utstillinger

Kategorien omfatter søknader til utstillinger fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. 

Antall søknader: 106    
Søknadssum: kr 9 596 482        
Antall tildelinger: 48    
Vedtakssum: kr 2 500 000

I prioriteringene har utvalget lagt vekt på at midlene skal komme en bredde av kunstnere, miljøer og ulike utstillingsprosjekter til gode, spredning i kunstneriske teknikker og geografi, mangfold, kunstneriske kvaliteter, gjennomføringsevne og hvorvidt tiltaket representerer en god mulighet for kunstneren. Tildelingene gjenspeiler den store bredden i teknikker, metoder og materialer som kjennetegner det visuelle kunstfeltet. Det er bevilget til utstillinger og annen visning av maleri, fotografi, skulptur, installasjon, kunstfilm, tekstil, grafikk, glasskunst, deltakerbasert kunst, digital animasjonsfilm, keramikk og tegning. Sammenlignet med forrige søknadsrunde er det også en økning i performance og lydkunstprosjekter.

Porteføljen spenner over vidt forskjellige kunstneriske perspektiver, ståsteder, tematikker og problemstillinger. Verdt å trekke frem er prosjekter som problematiserer sansehierarkier og retter seg spesielt mot blinde og svaksynte (Thale Vangen), fremmer urfolksperspektiver og øko-feminisme (Carolina Caycedo), belyser sjøsamiske tekstile tradisjoner (Ramona Salo Myrseth) og skeive kunstnerperspektiver (Jannik Aabel).

Samtidig vedvarer tendensen med stedspesifikke og flermediale totalinstallasjoner. Eksempelvis har Camille Norment mottatt tilskudd til Festspillutstillingen våren 2023. Norment undersøker sosiokulturelle fenomener gjennom lyd, det kunstneren selv omtaler som kulturell psykoakustikk, og arbeider tverrfaglig med tegning, glass, lys, lyd, musikk, video, installasjon og performance. Bergen Kunsthall skal omformes til en stor stedsspesifikk flermedial lydinstallasjon som kretser rundt klokkelyd, resonans, feedback og sinusbølger. Det vil avholdes performance og offentlige publikumsarrangementer som en del av utstillingen. Gunvor Nervold Antonsen har fått en bevilgning til en separatutstilling ved Kunstnernes Hus i Oslo juni – august 2023. Utstillingen vil kretse rundt eksistensielle menneskelige erfaringer og skal blant annet vise store pigmenterte veggrelieffer i tre, monumentale bemalte tekstile montasjer og serier med frittstående treskulpturer i et ekspressivt uttrykk.

En overvekt av søkerne til denne ordningen har bostedsadresse i de store byene, men utstillingsaktiviteten viser en større geografisk spredning enn kunstnerens bostedsadresse. Samtlige søkere bosatt i Troms og Finnmark (3) og Nordland (1) fikk innvilget støtte. Det er bevilget midler til utstillingsprosjekter som finner sted i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Hamar, Kongsberg, Skien, Moss, Svolvær, samt mindre plasser og tettsteder som Manndalen i Kåfjord, Berger i Vestfold, Lier, Rakkestad, Brekstad i Ørland kommune, Tolga, Eidsberg og Nordre Follo. 

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. Porteføljen omfatter ymse tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m. 

Tal på søknadar: 12     
Søknadssum: kr 1 544 800        
Tal på tildelingar: 4 (2 BU)    
Vedtakssum: kr 270 000

Mangfald i uttrykk, metodar og målgrupper er høgt. Dei to prosjekta som vart løyva midlar er Fugleperspektiver – The conference to the Birds (Eva Bakkeslett) og Kjøkken hage (Stacy Brafield). Begge er prosjekt som involverer publikum. Førstnemnte fordi det er ein konferanse, den andre fordi den er relasjonell kunst med – og soleis av – innsette i Bergen fengsel. Prosjekta skjer i Nordland og i Vestland.

Barn og unge

Dei to søknadane som blei tildelt støtte er verkstadsbaserte, og involverer barn eller unge aktivt: Liva Mork og Katja Høst får støtte til å engasjere ungdommar ved Hersleb Vidaregåande skule med tekstilarbeid. Prosjektet utforskar tekstil som kunstnarisk og politisk uttrykksform. Wisam Al-Samad er ein keramikar som har fått støtte før for verkstadar i leire. No testar han ut ein ny type verkstad for barn i barnehagealder der barn ned til tre års alder få moglegheit til å jobbe med leire med ein profesjonell keramikar.

Institusjoner

Prosjektstøtte visuell kunst institusjoner omfavner søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, kunstforeninger og museer landet over.
Antall søknader: 60 
Søknadssum: kr 16 461 415 
Antall tildelinger: 32 (2 BU)
Vedtakssum: kr 3 010 000 

Tiltakene spenner over et bredt felt av uttrykksmåter og gjenspeiler et aktivt og samtidsengasjert kunstfelt. Tematikk i søknadene berørte blant annet miljø, biologi, arkiv og historie, aktivisme, institusjons- og kunstkritikk, fokus på materialitet og formidling gjennom programmering, utstillinger, workshops og seminarer - både fysisk og digitalt. Eksempelvis har Norwegian BioArt Arena (NOBA) fra Vitenparken på Ås mottatt midler til et internasjonalt seminar som tar for seg miljørelaterte aspekter knyttet til jord og jordsmonn. KRAFT i Bergen mottar støtte til en workshop som bygger opp under institusjonens arbeid med synsformidling for blinde og svaksynte. Khartoum Contemporary Art Center i Oslo ble trukket frem av utvalget i forhold til felleskap og mangfold, og fikk innvilget støtte for utvidelse av sine lokaler i Møllergata i Oslo. I Trøndelag ble Stiftinga Hilmart Alexander og Saemien Sitje Museum på Snåsa tilgodesett for andre del av triologien Jord-Luft-Vann. Speed arkitekter, og Miguel Quintanilla og Torfinn Ergas mottok midler til to utstillinger knyttet til Skeivt kulturår på Rom for kunst og arkitektur våren 2023. 

Det var ti nye søkere og fire av disse mottok tildelinger. Prosjektet fra Salangen Biennale i indre Troms tar utgangspunkt i ruinene for den nedlagte jernindustrien Salangsverket (1907-1912). Biennalen har valgt kunstnergruppen IPHIAN som kuratorer i 2023 og har lokal tilhørighet og nedslagsfelt. Det var i runden ti søkere som mottar driftsmidler over statsbudsjettet. Seks av disse ble tilgodesett. Kristiansand Kunsthall mottok midler til en større produksjon som omhandler den norske kunstnergruppen Lambretta, og til produksjon av et nytt lydverk i forbindelse med Søssa Jørgensen & Geir Tore Holms retrospektive utstilling Samarbeide 1992-2022. Lydarbeidet vil ta utgangspunkt i tilstedeværelsen av reindriftssamer i Setesdal i perioden 1886 til 1979. 

Det visuelle feltet har mange kunstnerinitierte visningssteder i og rundt de største byene som spiller en sentral rolle i utviklingen av feltet. Følgende steder mottok midler til programmering i denne runden: Gyldenpris Kunsthall, Oceana kunst- og kultursenter, Mikey Laundry Art Garden (MLAG) og BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, Piksel, Hulias, Femtensesse, 222T, Spikersuppa Lydgalleri og K4. Vestfold Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Kongsberg Kunstforening mottok også midler. Alle landets elleve fylker var representert i søknadsrunden og tildelingsprosenten i forhold til antall søknader var femti prosent eller over i følgende fylker: Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Trøndelag, Vestfold/Telemark, Vestland og Viken. 

Barn og unge

Formidling til barn og unge er ofte inkludert som en del av den ordinære programmeringen for tiltakene som har mottatt midler, men det var kun tre søknader i denne søknadsrunden med hovedfokus på barn og unge. Møre og Romsdal Kunstsenter ble bevilget til Såkorn 2022-2024 som er et bredt formidlingsprosjekt med yrkesmessig fokus for barn og unge. I løpet av våren 2023 skal femten profesjonelle kunstnere fra regionen besøke tjuetre sentrale skoler i fylket. Norske Grafikere ble også tildelt midler til formidlingsprosjektet Blikk for grafikk i samarbeide med fritidsklubber i Oslo. Prosjektet har som mål å synliggjøre og aktualisere grafiske uttrykk hos unge i målgruppen 15-18 år.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BILDEKUNSTNER SOLFRID OLETTE MORTENSEN Solfrid Olette Mortensen - LOVE_LOVE_LOVE_ kunstmarkering for fred og toleranse 2022 Agder 2022 50000 1.9.2022 Avslått 0 DET ØDE GALLERI OG SKAPERI V/LICIUS Det Øde Galleri og Skaperi + Silje Olsen - Feministisk samtidskunst 2022 Viken 2022 50000 25.8.2022 Avslått 0 Ingvild Rydland Brekke Radiologisk avdeling Arendal - Vakkert sykehusmiljø: Agder i bilder Agder 2022 20000 1.9.2022 Avslått 0 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim - Innholdsproduksjon 2023-24 Trøndelag 2023 350000 25.8.2022 Bevilget 350000 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim - Innholdsproduksjon 2023-24 Trøndelag 2024 350000 25.8.2022 Avslått 0 Astrid Bente Brodtkorb astrid brodtkorb - Folk og hus ved havet .23.03. - 03.06. 23 Oslo 2022 10500 1.9.2022 Avslått 0 Astrid Bente Brodtkorb astrid brodtkorb - Folk og hus ved havet .23.03. - 03.06. 23 Oslo 2023 36000 1.9.2022 Avslått 0 BRYNHILD WINTHER Brynhild G Winther, Kunstgarasjen - Seperatutstilling Kunstgarasjen 2023 Vestland 2022 95000 1.9.2022 Avslått 0 BRYNHILD WINTHER Brynhild G Winther, Kunstgarasjen - Seperatutstilling Kunstgarasjen 2023 Vestland 2023 60000 1.9.2022 Avslått 0 Anne-Gry Løland Anne-Gry Løland - "Frå tekstil til støv og tilbake til tekstil" 2022 Vestland 2022 43633 1.9.2022 Bevilget 20000 Andreas Knag-Danielsen Andreas Knag-Danielsen - B3IG3 x RAM 2022 Utlandet 2022 45000 1.9.2022 Bevilget 45000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Utstilling Rakkestad KF 2023 Vestfold og Telemark 2022 35000 1.9.2022 Bevilget 35000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Utstilling Rakkestad KF 2023 Vestfold og Telemark 2023 20600 1.9.2022 Avslått 0 Gunvor Nervold Antonsen Gunvor Nervold Antonsen - Separatutstilling Kunstnernes Hus 2023 Viken 2022 100000 1.9.2022 Bevilget 200000 Gunvor Nervold Antonsen Gunvor Nervold Antonsen - Separatutstilling Kunstnernes Hus 2023 Viken 2023 164758 1.9.2022 Avslått 0 Margrethe Kolstad Brekke Margrethe Kolstad Brekke - In search of a rainbow- a challenge of sustainability Vestfold og Telemark 2022 20000 1.9.2022 Avslått 0 Veronica Molin Bruce GOOD WEATHER - Anou Anou 2022 Oslo 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 ELEMENT KUNSTGRUPPE Element Kunstgruppe - Persepsjon 22, 2022 Rogaland 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 MARGARIDA PAIVA Margarida Paiva - I Am The Forest, 2021 Oslo 2022 38000 1.9.2022 Avslått 0 Peter Knudsen Peter Knudsen og Rolf Wallin - Strøk installasjon (2022) Oslo 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 Kim Kvello Kim Kvello - Their words don't say our things 2022 Trøndelag 2022 80000 1.9.2022 Bevilget 40000 Josefine Lyche Josefine Lyche - Separatutstilling på Kunstbanken i Hamar 2023 Oslo 2022 100000 1.9.2022 Bevilget 50000 Katie Hagen Artist Kat Hagen - The Missing Chapter - Simply Kat, 2022 - 2023 Vestfold og Telemark 2022 10000 1.9.2022 Avslått 0 Katie Hagen Artist Kat Hagen - The Missing Chapter - Simply Kat, 2022 - 2023 Vestfold og Telemark 2023 50000 1.9.2022 Avslått 0 KRAFT BERGEN AS KRAFT Bergen - Sci-fi workshop 2022 Vestland 2022 65000 25.8.2022 Bevilget 30000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - Evenemang i samband med Trondheim Open 2022 Trøndelag 2022 40000 25.8.2022 Avslått 0 Monika Mørck Monika Mørck - Goblin Marked, 2022 Trøndelag 2022 30000 1.9.2022 Bevilget 20000 Ramona Irene Myrseth Ramona Salo Myrseth - Den Samiske Halvtimen: Rátnu Troms og Finnmark 2022 40000 1.9.2022 Bevilget 40000 Kristine Marie Aasvang Kristine Marie Aasvang - Cantus Map 2022 Oslo 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 Rita Marhaug Rita Marhaug - Norwegian Liquid Vestland 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Høstens storsatsning på teknologi Trøndelag 2022 196300 25.8.2022 Bevilget 100000 KONGSBERG KUNSTFORENING Kongsberg Kunstforening - Kongsbergseminaret 2022 Viken 2022 70000 25.8.2022 Bevilget 30000 Luke Daniel Drozd Luke Drozd - I Am Not a Collector: Collections and the Thingness of Stuff Vestland 2022 50000 1.9.2022 Bevilget 30000 Kari Anne Helleberg Bahri Kari Anne Helleberg Bahri - Re-fleksjon 2022 Viken 2022 11000 1.9.2022 Avslått 0 Hilde Kjørholt Frantzen Hilde Frantzen - Prosjektuke 2022, Vestfold kunstsenter Oslo 2022 15000 1.9.2022 Avslått 0 NORA ADWAN Nora Adwan - work in progress 2022 Vestland 2022 21000 1.9.2022 Bevilget 20000 Mia Van Veen Loeb Mia Van Veen - Proprioceptors Oslo 2022 110000 1.9.2022 Avslått 0 NOEMATA Noemata - BIENNALE.NO 2022 Viken 2022 30000 25.8.2022 Avslått 0 NOEMATA Noemata - One-Off Moving Image Festival 2022 Viken 2022 26000 25.8.2022 Avslått 0 Yngve Jørgensen Yngve Jørgensen - "I kjølvannet " 2022 Oslo 2022 24000 1.9.2022 Avslått 0 SALANGEN BIENNALE AS Salangen Biennale AS - Salangen Biennale 2023 Troms og Finnmark 2022 195000 25.8.2022 Bevilget 100000 SALANGEN BIENNALE AS Salangen Biennale AS - Salangen Biennale 2023 Troms og Finnmark 2023 859000 25.8.2022 Bevilget 200000 Carolina Caycedo Carolina Caycedo - Contributions for "Knowledge Keepers" 2022 Utlandet 2022 256000 1.9.2022 Bevilget 50000 CHRISTIANIA CERAMIC WISAM CADI AL SAMAD Wisam Al-Samad - Lek med leire 2022 Viken 2022 66620 1.9.2022 Bevilget 60000 BILDENDE KUNSTNERES FORENING ROGALAND billedkunsternes forening i rogaland - 90års Jubileums utstilling 2022 Rogaland 2022 50000 25.8.2022 Avslått 0 HULIAS DA Hulias - Utstillingsprogram Hulias August 2022 - Mai 2023 Oslo 2022 102000 25.8.2022 Bevilget 100000 HULIAS DA Hulias - Utstillingsprogram Hulias August 2022 - Mai 2023 Oslo 2023 113000 25.8.2022 Bevilget 100000 Snøfrid Hunsbedt Eiene Snøfrid Hunsbedt Eiene m.fl. - Å sette spor Rogaland 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 Egil Martin Kurdøl BilledKunstnere Innlandet - BKI - Kunstmuseenes samfunnsansvar. 2022 Innlandet 2022 30000 25.8.2022 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA Carlos A. Correia - Try again (in loop) Trøndelag 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 STIFTELSEN VILLVIN KUNSTHÅNDVERKER- MARKED Stiftelsen Villvin Kunsthåndverkmarked - Generation WHY? It's personal... Skandinavisk Kunsthåndverk Agder 2022 190000 25.8.2022 Bevilget 150000 STIFTELSEN VILLVIN KUNSTHÅNDVERKER- MARKED Stiftelsen Villvin Kunsthåndverkmarked - Generation WHY? It's personal... Skandinavisk Kunsthåndverk Agder 2023 190000 25.8.2022 Avslått 0 ANANDA SERNÉ Ananda Serné - Seperatutstilling Norsk Billedhoggerforening 2022 Rogaland 2022 30000 1.9.2022 Bevilget 30000 KREATIVTROM KreativtRom - HUMANIMAL Troms og Finnmark 2022 60000 25.8.2022 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Lambretta - Tidskonsept IV - 2023 Agder 2022 100000 25.8.2022 Bevilget 80000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Lambretta - Tidskonsept IV - 2023 Agder 2023 250000 25.8.2022 Bevilget 80000 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt i  Saemien Sijte - LUFT 2.0 2022 Trøndelag 2022 180000 25.8.2022 Bevilget 40000 Toril Elisabeth Hjartøy Rygh Bakkeslett, Johansen, Rygh, Widén - JORDVENDT 2022-2024 Viken 2022 26000 1.9.2022 Bevilget 60000 Toril Elisabeth Hjartøy Rygh Bakkeslett, Johansen, Rygh, Widén - JORDVENDT 2022-2024 Viken 2024 40000 1.9.2022 Avslått 0 SAMTID AS SPEKTRA ART - Furby Factory habitat 2023 Agder 2023 250000 1.9.2022 Avslått 0 THOMAS FOSHAUG BERGSTEN Thomas Bergsten - Klanger fra Turbinrommet, 2022 Viken 2022 30000 1.9.2022 Bevilget 30000 Marit Følstad 222T - HØSTPROGRAM 2022 Oslo 2022 85000 25.8.2022 Bevilget 60000 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Verdensteatret - Enter ghost, exit ghost, re-enter ghost Oslo 2022 110000 1.9.2022 Bevilget 50000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall programmering 2022 - 2024 Vestland 2022 1100000 25.8.2022 Bevilget 200000 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall programmering 2022 - 2024 Vestland 2023 1100000 25.8.2022 Avslått 0 BCAP AS Gyldenpris Kunsthall - Gyldenpris Kunsthall programmering 2022 - 2024 Vestland 2024 1100000 25.8.2022 Avslått 0 Ellinor Aurora Aasgaard Ellinor Aurora Aasgaard, Zayne Armstrong - Beni: Under The Influencer, 2023 Oslo 2022 100000 1.9.2022 Bevilget 70000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Se opp! 2023 - 2024 Oslo 2022 5000 25.8.2022 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Se opp! 2023 - 2024 Oslo 2023 67000 25.8.2022 Bevilget 30000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Se opp! 2023 - 2024 Oslo 2024 60000 25.8.2022 Avslått 0 Hanna Fauske Hanna Fauske - Dyrene i underskogen 2022 Trøndelag 2022 72500 1.9.2022 Avslått 0 HAY AGENCY VIBEKE HAY WOLD Ann-Cathrin Hertling - Saturns Hage Fortsettelsen 2022 Trøndelag 2022 150000 1.9.2022 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - Skogen Vestland 2022 306000 25.8.2022 Bevilget 50000 SPEED ARKITEKTER AS SPEED arkitekter - Skeive strukturer, 2023 Oslo 2023 100000 25.8.2022 Bevilget 50000 Morten Andersen Morten Andersen - Fast Cities 2022 Oslo 2022 75000 1.9.2022 Bevilget 50000 Thale Vangen Thale Vangen - "Gruppeutstilling" 2022 Utlandet 2022 50000 1.9.2022 Bevilget 30000 Elisabet Norseng Elisabet Norseng - "Opp å gå" 2022 Innlandet 2022 70480 1.9.2022 Avslått 0 HANNA VON BERGEN Frilanslivet - Frilanslivet podkast 2023 Oslo 2023 160000 1.9.2022 Avslått 0 Stine Paula Kvam Stine Kvam - NO COOL NO ICE - Good Friendships never die 2023 Trøndelag 2022 34480 1.9.2022 Bevilget 30000 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - Kunstgeist høsten 2022 Viken 2022 80000 25.8.2022 Bevilget 60000 Paul-Antoine Yves Marie Lucas Exutoire - Dissident Publics, 2022-2023 Oslo 2022 190000 25.8.2022 Avslått 0 HAVFERD AS SALT, Sebastian M Kjølaas, Siri Hjorth - Røde mølle, 2023 Oslo 2023 100000 25.8.2022 Avslått 0 Jørund Falkenberg Aase Jørund Aase - Blindspor og sprang Oslo 2022 105000 1.9.2022 Avslått 0 Daria Andrews Gerðarsafn - Tracing Fragments Group Exhibition 2022 Utlandet 2022 246362 Avvist 0 Rina Charlott Lindgren Rina Charlott Lindgren - Utstilling på Nordnorsk Kunstnersenter Nordland 2022 40000 1.9.2022 Bevilget 40000 JENNY KINGE Femtensesse - Marthe Ramm Fortun, separatutstilling, 2022 Oslo 2022 80000 25.8.2022 Bevilget 50000 Joakim Blattmann Moldestad Joakim Blattmann - Skogen - Kongsvingertrilogien 2022 Oslo 2022 58000 1.9.2022 Avslått 0 TERESE LONGVA Terese Longva - Uavklart rom Møre og Romsdal 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 Leticia Balzi Leticia Balzi Costa - Symbiose: Kvinner, natur og historie (2022) Trøndelag 2022 50000 1.9.2022 Avslått 0 ØYVIND BAST LIE Øyvind Bast Lie - "Beitskier" 2022 Oslo 2022 33000 1.9.2022 Avslått 0 Ray Andrew Hegelbach Ray Hegelbach og 10-10 Oslo - The Egg Candler, 2022 Oslo 2022 60000 1.9.2022 Bevilget 30000 Ingrid Märit Elisabet Aronsson Märit Aronsson - Schwung 2022 Trøndelag 2022 42000 1.9.2022 Avslått 0 Morten Underberg Slettemeås Morten Slettemeås - Separatutstilling 2022 Oslo 2022 50000 1.9.2022 Bevilget 30000 Samuel Leszek Brzeski Samuel Brzeski - Lydgalleriet solo exhibition 2023 Vestland 2022 55000 1.9.2022 Bevilget 25000 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER Møre og Romsdal Kunstsenter - SÅKORN 2022-2024 Møre og Romsdal 2022 82800 25.8.2022 Bevilget 80000 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER Møre og Romsdal Kunstsenter - SÅKORN 2022-2024 Møre og Romsdal 2023 125000 25.8.2022 Bevilget 120000 Andreas Meinich Andreas Meinich - Soloutstilling, Hulias, 2022 Oslo 2022 35000 1.9.2022 Bevilget 35000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland - MOSHPIT - seminarer for unge kunstnere 2022 Vestfold og Telemark 2022 200000 25.8.2022 Avslått 0 Jon Erlend Larsen Peter Lukas og Erlend Larsen - Transformasjon Agder 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 JENNY UELAND STUDIO Jenny Ueland - BELONGINGS 2022 Oslo 2022 30000 1.9.2022 Avslått 0 Taru Katja Elina Kallio Taru Kallio - Shadow story, 2022-2023 Oslo 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 Taru Katja Elina Kallio Taru Kallio - Shadow story, 2022-2023 Oslo 2023 40000 1.9.2022 Avslått 0 BERGEN ATELIERGRUPPE Bergen Ateliergruppe - Dokken i fremtiden del 2 Vestland 2022 150000 1.9.2022 Bevilget 60000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD PIKSEL PRODUKSJONER - Piksel 20 års jubileum Vestland 2022 430000 25.8.2022 Avslått 0 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norwegian BioArt Arena Vitenparken Ås - Humans, fungi, rottenness, and the future of soil (2022) Viken 2022 145250 25.8.2022 Bevilget 80000 Runhild Hundeide Runhild Hundeide - aphel 2022 Oslo 2022 70000 1.9.2022 Avslått 0 Simon Tessem Wågsholm Simon Wågsholm - In the comfort of our home Møre og Romsdal 2022 60000 1.9.2022 Avslått 0 Ingrid Eggen Ingrid Eggen - Prosjektstøtte - separatutstilling våren 2023 Oslo 2022 35000 1.9.2022 Bevilget 35000 KUNST I SKOLEN Kunst i Skolen - Formidlingsgalleri for barn og unge 2023 Oslo 2023 630000 25.8.2022 Avslått 0 MARI ERIKSEN Mari Eriksen - Visuell kunst for Kongsberg Jazzfestival Viken 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa-Centralbanken - Santolarosa-Centralbanken 2022 Oslo 2022 300000 25.8.2022 Avslått 0 Jiri Havran Jiri Havran - Landmarks Norway, 2022 og 2023 Viken 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 Jiri Havran Jiri Havran - Landmarks Norway, 2022 og 2023 Viken 2023 120000 1.9.2022 Avslått 0 Liva Mork Tenthaus - Arbeid pågår. 2022-23 Oslo 2022 115000 1.9.2022 Bevilget 100000 Are Blytt Are Blytt - Separatutstilling Galleri K 2022 Oslo 2022 63500 1.9.2022 Bevilget 50000 KAETO SWEENEY Kaeto Sweeney - Ibiza Vestland 2022 48500 1.9.2022 Avslått 0 Torfinn Truchs Erga Miguel H. Quintanilla og Torfinn T. Erga - Queer City 2022-2023 Oslo 2022 100000 25.8.2022 Bevilget 50000 Torfinn Truchs Erga Miguel H. Quintanilla og Torfinn T. Erga - Queer City 2022-2023 Oslo 2023 50000 25.8.2022 Avslått 0 SMØR PRESS - JOANA BRUNO Edvine Larssen - Curtain (IV), 2022 Trøndelag 2022 50000 1.9.2022 Avslått 0 K4GALLERI K4galleri - Program K4galleri - Vår 2023 Oslo 2023 276980 25.8.2022 Bevilget 100000 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Tråkk, prosjektrom 2022 Vestfold og Telemark 2022 160000 25.8.2022 Bevilget 50000 BILLEDKUNSTNER LENE BAADSVIG ØRMEN Lene Baadsvig Ørmen - Abundance 2023 Oslo 2022 80000 1.9.2022 Bevilget 50000 JOHN HEGRE John Hegre - Evig eies kan det knekte..... en installasjon Vestland 2022 50000 1.9.2022 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Museums festival 2023 Oslo 2022 40000 22.9.2022 Bevilget 40000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Museums festival 2023 Oslo 2023 40000 22.9.2022 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - MIRAGE EXHIBITION Oslo 2022 110000 25.8.2022 Bevilget 50000 Halvard Haugerud Halvard Haugerud - "Hjem" 2022 Oslo 2022 100000 1.9.2022 Bevilget 30000 Edda Sofie Hovhaugholen Gimnes Edda Gimnes  - EDDA - Soloutstilling 2023 Oslo 2022 70000 1.9.2022 Avslått 0 STACY BRAFIELD stacy brafield - kjøkken hage - bergen fengsel - 2020-2023 Vestland 2022 95000 1.9.2022 Bevilget 70000 STACY BRAFIELD stacy brafield - kjøkken hage - bergen fengsel - 2020-2023 Vestland 2023 35000 1.9.2022 Avslått 0 STACY BRAFIELD stacy brafield - kjøkken hage - bergen fengsel - 2020-2023 Vestland 2024 10000 1.9.2022 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Lydkunst til folket! 2023 Oslo 2022 25000 25.8.2022 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Spikersuppa Lydgalleri - Lydkunst til folket! 2023 Oslo 2023 40000 25.8.2022 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN UrbanSoundArt - UrbanSoundArt 2022 og 2023 Viken 2022 500000 25.8.2022 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN UrbanSoundArt - UrbanSoundArt 2022 og 2023 Viken 2023 500000 25.8.2022 Avslått 0 Thor Louis Birkedal Andersen Thor Louis Birkedal Andersen - extemporaneous intelligence Troms og Finnmark 2022 100000 1.9.2022 Bevilget 60000 Kwestan Jamal Bawan Kwestan Jamal Bawan - Tegn, Tegning, Terreng III. 2022 Vestland 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur - Marte Eknæs: Hvordan lager vi en utstilling? 2024 Oslo 2023 110000 25.8.2022 Avslått 0 Malin Erika Bülow Malin Bülow - Bodø Biennalen 2022 Oslo 2022 58004 1.9.2022 Bevilget 30000 Evelyn Holm Oseana kunst- og kultursenter - Samtidskunstprogram sommer og høst 2022 Vestland 2022 265000 25.8.2022 Bevilget 100000 Anne Karine Thorbjørnsen Anne Karine Thorbjørnsen, Oslo City #8 - Oslo City #8 fashion edition 2022 Innlandet 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 Ørjan Amundsen Ørjan Amundsen - Is, 2022 Agder 2022 20000 1.9.2022 Bevilget 20000 TWENTYONE PICTURES AS Lene Berg - Dagen står opp (2025) Oslo 2022 150000 1.9.2022 Bevilget 150000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Kristiansand Kunsthall - Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm  Agder 2022 100000 25.8.2022 Bevilget 70000 Marius Engh Marius Engh - DROMOMANIA Oslo 2022 200000 1.9.2022 Bevilget 50000 Icaro Zorbar Sanchez Laverde ICARO ZORBAR SANCHEZ LAVERDE - “The inhabit of the rituals” Oslo 2022 83000 1.9.2022 Avslått 0 Icaro Zorbar Sanchez Laverde ICARO ZORBAR SANCHEZ LAVERDE - “The inhabit of the rituals” Oslo 2023 91500 1.9.2022 Avslått 0 Camille Jania Norment Camille Norment - Festspillutstillingen 2023 Oslo 2022 250000 1.9.2022 Bevilget 250000 Camille Jania Norment Camille Norment - Festspillutstillingen 2023 Oslo 2023 500000 1.9.2022 Avslått 0 NORSKE BILLEDKUNSTNERE Høstutstillingen - Filmer fra Høstutstillingen 2022 Oslo 2022 390000 25.8.2022 Avslått 0 Viktor Pedersen Wild Seeds - Programmering 2023 Oslo 2023 50000 25.8.2022 Bevilget 50000 PERNILLE SKJELBRED Animaskin m.fl - Sult 2023 Oslo 2023 300000 1.9.2022 Avslått 0 Jannik Abel Jannik Abel - Det skeive blikket 2022 Viken 2022 35000 1.9.2022 Bevilget 35000 Jessica Ji Williams-Holmberg Jessica Williams - (be)longing 2022-2023 Viken 2022 60000 1.9.2022 Bevilget 50000 Jessica Ji Williams-Holmberg Jessica Williams - (be)longing 2022-2023 Viken 2023 75000 1.9.2022 Avslått 0 Inga Solsvik Søreide INGA S SØREIDE - Fire prosjekter 2022-2023. Vestland 2022 80113 1.9.2022 Avslått 0 Inga Solsvik Søreide INGA S SØREIDE - Fire prosjekter 2022-2023. Vestland 2023 151000 1.9.2022 Avslått 0 Oda Victoria Reitan Oda Victoria Reitan - "The Carnival of the Animals" 2022 Trøndelag 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 Ingeborg Annie Sivertsen Lindahl INGEBORG ANNIE LINDAHL - THE TRANSIENCE OF MAN Troms og Finnmark 2022 80000 1.9.2022 Bevilget 50000 Marilyn Ann Owens Marilyn Ann Owens - STEIN BLAD BEIN 2023 Vestfold og Telemark 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 Marilyn Ann Owens Marilyn Ann Owens - STEIN BLAD BEIN 2023 Vestfold og Telemark 2023 0 1.9.2022 Bevilget 50000 KJØPMANNSGATA UNG KUNST AS Kjøpmannsgata Ung Kunst - Kjell Erik og venner, 2022 Trøndelag 2022 300000 25.8.2022 Avslått 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Programmering Høst 2022 Møre og Romsdal 2022 42600 25.8.2022 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - Duens flukt 2022 Vestland 2022 150000 1.9.2022 Avslått 0 Ebba Gunilla Bring Ebba Bring - "Biblioteket" 2022 Oslo 2022 70000 1.9.2022 Bevilget 50000 Jessica Ji Williams-Holmberg Jessica Williams - 2 utstillinger 2022 Viken 2022 50000 1.9.2022 Avslått 0 ELISABETH BRUN Elisabeth Brun - ON THE EDGE 2024, del 1  Oslo 2022 70000 1.9.2022 Avslått 0 NORSK TELEGRAMBYRÅ AS NTB - Oslo Negativ 2022 Oslo 2022 94000 25.8.2022 Avslått 0 Sven Jakob Oredsson Jakob Oredsson - Symbiotic Stories (Weave Works) Rogaland 2022 62500 1.9.2022 Avslått 0 Maren Dagny Juell Kristensen Maren Dagny Juell Kristensen - Human Resource 2023 Viken 2022 100000 1.9.2022 Bevilget 70000 Marthe Ramm Fortun Marthe Ramm Fortun - Skrive for ikke å skade (arbeidstittel) 2022 Oslo 2022 89000 1.9.2022 Bevilget 60000 Nora Vaar Nøtsund Bothner Jenny Ueland og Vaar Bothner - Sirkulære tanker og abstrakte former Oslo 2022 100000 1.9.2022 Avslått 0 LESIA VASYLCHENKO Lesia Vasylchenko - Tachyoness, 2022 Oslo 2022 30000 1.9.2022 Bevilget 30000 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Formidlingsprosjekt 2023 Oslo 2022 40000 25.8.2022 Bevilget 50000 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Formidlingsprosjekt 2023 Oslo 2023 356000 25.8.2022 Avslått 0 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - 3.rd Symposium of Spiritual Technologies Trøndelag 2022 110000 25.8.2022 Avslått 0 SAMTID AS SPEKTRA ART - Dukkehjem- Dolls house 2023 Agder 2023 148000 1.9.2022 Avslått 0 TEGNERFORBUNDET Tegnerforbundet - Ibrahim El-Salahi - "Pain Relief Drawings", 2022 Oslo 2022 200000 25.8.2022 Bevilget 50000 Jørn Anders Funderud Bjercke Jørn Bjercke - Rå og ukokt 2022 Viken 2022 30000 1.9.2022 Avslått 0 Jone Kvie Jone Kvie - Deltakelse Documenta 15, Kassel 2022 Utlandet 2022 123750 1.9.2022 Bevilget 70000 Tonje Veronica Krohg Plur Tonje Plur - Reis deg (arbeidstittel) 2022 Oslo 2022 67000 1.9.2022 Bevilget 50000 Chia-Yu Lin Chia-yu Lin - I Can See the Light Coming, 2022 Oslo 2022 40000 Avvist 0 STUDIO JOANNA CHIA-YU LIN Chia-yu Lin - I Can See the Light Coming, 2022 Oslo 2022 40000 1.9.2022 Bevilget 40000 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen EDGE OF WRONG - VEPSEBOL 2023 Oslo 2022 190000 1.9.2022 Avslått 0 KILLINGTVEIT KUNSTNERISKE SELSKAB Arnfinn Killingtveit - Midlertidig uten tittel, 2022 Trøndelag 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 ATELIER AS Atelier AS - Kunstnere anbefaler kunstnere 2022 Oslo 2022 130000 25.8.2022 Avslått 0 ATELIER AS Atelier AS - Kunstnere anbefaler kunstnere 2022 Oslo 2023 80000 25.8.2022 Avslått 0 Michael William Laundry Søren Krag - "CMYK" 2022 Vestland 2022 73100 25.8.2022 Bevilget 30000 ALTERNATIVET PRODUKSJON AS Alternativet Produksjon - Uteskolen 2022 Oslo 2022 150000 25.8.2022 Avslått 0 KUNSTHALL OSLO AS Kunsthall Oslo - Utvidet digital formidling 2023 Oslo 2023 335000 25.8.2022 Avslått 0 Eva Bakkeslett Eva Bakkeslett - Fugleperspektiver Forsmak av The Conference of the Birds 22 Nordland 2022 132700 1.9.2022 Bevilget 40000 Kari Mette Wik Kari Mette Wik - Separatutstilling "SWADDLE", Galleri Hervold, Hamar Oslo 2022 400000 1.9.2022 Avslått 0 Kari Mette Wik Kari Mette Wik - Separatutstilling "SWADDLE", Galleri Hervold, Hamar Oslo 2023 150000 1.9.2022 Avslått 0 KHARTOUM CONTEMPORARY ART CENTER Khartoum Contemporary Art Center - Shambat Oslo 2022 250000 22.9.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Susan Schuppli - SOUNDS OF CLIMATE CHANGE: ordbok for is. 2022-2023 Vestland 2022 65000 25.8.2022 Bevilget 50000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Susan Schuppli - SOUNDS OF CLIMATE CHANGE: ordbok for is. 2022-2023 Vestland 2023 75000 25.8.2022 Bevilget 50000 ARNE RYGG Arne Rygg - Det må finnes en utvei, 2022 Vestland 2022 35000 1.9.2022 Avslått 0 Cathrine Hølmebakk Evelid Cathrine Evelid - "Tjenersnakk" 2022 Oslo 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 Tron Ove Meyer Tron Meyer - Utstilling på Haugar Museum Viken 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - KYOTO RESIDENCY + TRYKKERIET SOLO, 2023 Oslo 2022 80000 1.9.2022 Avslått 0 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - KYOTO RESIDENCY + TRYKKERIET SOLO, 2023 Oslo 2023 0 1.9.2022 Bevilget 60000 ANNIKE FLO Annike Flo, K.Fagerheim, N.Larasse - underflate Oslo 2022 70000 1.9.2022 Avslått 0 Silje Eugenie Strande Øktner Silje Eugenie Strande Øktner - Begravelse av en ugle 2022 Innlandet 2022 137000 1.9.2022 Avslått 0 KURANT VISNINGSROM Kurant9000 - UT AV HUSET 2022 Troms og Finnmark 2022 364845 25.8.2022 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Festivalkunstner Herleik Kristiansen 2022 Nordland 2022 50000 25.8.2022 Bevilget 30000 Stine Johanne Janvin Joh Stine Janvin - Mouthpiece 2022 Rogaland 2022 200000 1.9.2022 Avslått 0 Erla Audunsdottir Erla Audunsdottir - Monument av oss Vestland 2022 51000 Avvist 0 Beate Anette Einen Beate Einen - Videodokumentasjon, "Livets Portal". 2022. Vestland 2022 40000 Under behandling -1 TOR ERIK BØE Tor Erik Bøe mm. fler - Crescendo for nedfallsfrukt Rogaland 2022 112800 1.9.2022 Avslått 0 AGILEPIECE - KJARTAN LINDLAND Bjoholmen (artsync) - Visningssted og deltakelse på messer 2022– 2024 Agder 2022 123150 25.8.2022 Avslått 0 AGILEPIECE - KJARTAN LINDLAND Bjoholmen (artsync) - Visningssted og deltakelse på messer 2022– 2024 Agder 2023 365190 25.8.2022 Avslått 0 AGILEPIECE - KJARTAN LINDLAND Bjoholmen (artsync) - Visningssted og deltakelse på messer 2022– 2024 Agder 2024 236200 25.8.2022 Avslått 0 CM PRODUKSJONER - CHRISTINA MARIE HJELÉN STRØM Christina Marie Hjelén Strøm - EVINCE 2022 Oslo 2022 40000 1.9.2022 Avslått 0 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier - Isotop Fellesatelier Visual Art Programme 2022 - 2023 Vestland 2022 205000 25.8.2022 Avslått 0 ISOTOP FELLESATELIER Isotop Fellesatelier - Isotop Fellesatelier Visual Art Programme 2022 - 2023 Vestland 2023 125000 25.8.2022 Avslått 0 Joen Petersen Vedel Joen Vedel - DOCUMENTA 15, 2022 Trøndelag 2022 94344 1.9.2022 Avslått 0 Jules Fischer Jules Fischer - Tromp L'oeil 2022 Utlandet 2022 90000 1.9.2022 Avslått 0 GABRIEL JOHANN KVENDSETH Gabriel Johann Kvendseth - The Give Away Archive - Volume Two Vestland 2022 75000 1.9.2022 Bevilget 40000