Hopp til innhold
Vedtaksliste

Prosjektstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Prosjektstøtte visuell kunst har som formål å styrke produksjon og formidling av samtidskunst. Ordningen er sortert i tre deler: utstillinger, diverse tiltak, og institusjoner. Utstillinger og diverse tiltak behandles av faglig utvalg for visuell kunst. Søknader fra institusjoner behandles i arrangørutvalget for visuell kunst.

---

Utstillinger

Kategorien utstillinger omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper.

Antall søknader: 138

Søknadssum: kr 12 150 752

Antall tildelinger: 50

Vedtakssum: kr 2 574 000


Utover et generelt mangfold i kunstneriske uttrykk, teknikker, medier og metoder tar mange av utstillingsprosjektene form som installasjoner. Det er gitt tilskudd til Pearla Piagos soloutstillling med interaktive tekstile lydinstallasjoner ved Kunstnernes Hus i Oslo sommeren 2024. Hilmar Fredriksen har siden 1980-tallet arbeidet i mange ulike uttrykk, fra performance via installasjon og objekt til maleri, tegning og collage, ofte konseptuelt og inspirert av østlig religion, myte og mystikk. Det er bevilget midler til en separatutstilling ved Lillehammer kunstmuseum oktober 2023 – mars 2024 som både viser bredden i kunstnerskapet og nye arbeider.

Utstillinger fundert i samarbeid, prosessarbeid og det kollektive er også fremtredende i søknadene. En ny søker på ordningen, Madihe Gharibi, vil jevnlig foreta endringer i sin installasjon basert i kvinnelig iransk pottemakertradisjon og invitere skandinaviske og iranske kunstnere til å bidra til verket. Installasjonen vises ved kunsthåndverkernes Temautstilling høsten 2023 ved Hordaland kunstsenter i Bergen.

Flere tildelinger viser lokale tilnærminger til miljø- og klimaproblematikk, som Tanya Busses undersøkelser av vindkraftverk i arktisk økologi gjennom skulptur og video ved Entrée i Bergen høst/vinter 2023/24. Kurator Hilde Methi mottar tilskudd til en gruppeutstilling ved Fotogalleriet i Oslo som utforsker rytmisitet, sted og økologi med koblinger til Finnmark i samspill med workshop-programmet «Akademi for rytmorfologi #2». I denne runden er det også flere prosjekter med en uttalt feministisk drivkraft. Ingrid Liavaag mottar tilskudd til en kunstnerisk film som retter søkelys mot kvinnehelse og kvinners rolle i helsevesenet. «Utgravninger» følger arbeidslivet til seks gynekologer og en operasjonsrobot, og er planlagt vist ved flere filmfestivaler sommeren/høsten 2025.

To prosjekter tilknyttet Bodø biennale 2024 er bevilget midler: Marianne Moe til en soloutstilling med skulpturelle tekstile arbeider ved Kulturbadet galleri i Sandnessjøen, og Karl-Ingar Røys og Erik Högström til en audiovisuelt verk med performance ved Kjerringøy handelssted og kulturminne.

35 av 50 tildelinger finner sted utenfor Oslo. I tillegg til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger finansierer Kulturfondet utstillinger i Arendal, Asker, Haugesund, Hamar, Karasjok, Kristiansand, Lillestrøm, Sandnes, Skien, Sandnessjøen, Sunndalsøra og Tønsberg samt på Nesodden, Lillehammer, Bryne, Øystese, Heimdal og Kjerringøy i Nordland.

Diverse tiltak

Kategorien diverse tiltak omfatter søknader fra enkeltkunstnere og kunstnergrupper. Porteføljen omfatter ymse tiltak som ikke faller inn under de andre kategoriene og støtteordningene på området visuell kunst: seminarer, forsøksprosjekt, kurs og workshops, andre formidlingstiltak m.m.

Antall søknader: 15

Søknadssum: kr 1 730 400

Antall tildelinger: 4

Vedtakssum: kr 135 000


Det var noe færre av denne typen søknader sammenlignet med det to foregående rundene i 2023. Per Jonas Lindstrøm initierer gratis kunstnerbok-verksteder for barn og unge, unge voksne og familier på ulike steder i Kristiansand i forbindelse med utstillingen «Kunstnerboken – unik og mangfoldig» kuratert av Codex Polaris ved Kristiansand kunsthall. I tillegg blir det verksteder på Solholmen overgangsbolig (en underavdeling av Agder fengsel) og på Sanden kjøpesenter presenteres performancen «Ordløs poesi 2023».

Det er også gitt tilskudd til formidlingen av Carlos Alberto Correias lydverk “Try again” i form av 50 LP-er samt papirarbeid, som skjer ved Rosendal teater i Trondheim høsten 2023.

----

Institusjoner

Kategorien institusjoner omfatter søknader fra kunstnerdrevne visningssteder, prosjektrom, gallerier, kunsthaller, biennaler, festivaler, kunstforeninger og museer landet over. Det søkes hovedsakelig om støtte til utstillingsprogrammering, formidling og andre tiltak.

Antall søknader: 73
Søknadssum: kr 18 914 203
Antall tildelinger: 28
Vedtakssum: kr. 2 395 000


Det var 20 nye søkere i denne runden hvorav seks mottok støtte. Det kunstnerdrevne visningsstedet Palass (KRS) på Odderøya i Kristiansand retter seg mot den lokale kunstscenen og er bevilget til programmering. Lappland kunstnerorganisasjon mottar midler til en turnerende utstilling med internasjonalt arktisk perspektiv, «Young Arctic Artists 2023-2024 Kirkenes Edition». Prosjektet vises ved Pikene på broen på Terminal B i Kirkenes.

To nye triennaler mottar også bevilgninger. Oslofjord Triennalens første utgave i august og september 2024 betoner kunstneriske intervensjoner og prosjekter knyttet til miljø og økologi. Sapmi Triennalen starter med en åpen utlysning i mars 2024, og er et samarbeid mellom Rovaniemi Art Museum, Konstmuseet i Norr, Nordlandsmuseet (Bodø 2024) og Samisk senter for samtidskunst i Karasjok.

Det er flere gode søknader fra aktører som løfter kunsthåndverk. Kunsthall Grenland mottar eksempelvis midler til to separatutstillinger i 2024; «Arkanium» av Irene Nordli og en retrospektiv utstilling av keramiker Nils Erichsen Martini. Martini vil blant annet vise nye keramiske skulpturer produsert gjennom et langvarig opphold på kunsthallens verksted.

Kunstneriske tilnærminger til kunstig intelligens trer frem som en aktuell problemstilling i flere prosjekter. Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) mottar støtte til Magnhild Øen Nordahl - Blend Midjourney skulpturworkshop. Gjennom en åpen utlysning vil tre kunstnere inviteres til workshop og utforskning av kunstig intelligens gjennom skulpturproduksjon. Kunsthall Trondheim mottar midler til den internasjonalt orienterte gruppeutstillingen «Attention After Technology» høsten 2023. Utstillingen utforsker forholdet mellom oppmerksomhet, algoritmer og sosial rettferdighet.

De største bevilgningene går i denne tildelingsrunden til Trøndelag og Vestland, etterfulgt av Troms og Finnmark, så Vestfold og Telemark. Men det er bevilget midler til alle landets fylker. Rogaland får nest høyest tildelingsprosent i forhold til omsøkt beløp og tildeling på to av tre søknader. Det er også flere solide søknader fra statsstøttede institusjoner, fem av ti søknader ble bevilget.

Barn og unge

I Trondheim blir det tildelt midler til prosjektet «Naturretur Eatnemevööstede» som skal vises på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i 2024. Prosjektet søker å løfte frem nærhet og respekt for naturen gjennom urfolks håndverkstradisjoner, og involverer kunsthåndverkere som jobber med naturmaterialer. Barn og unge deltar.

Buskerud kunstsenter får støtte til prosjektet «Kreativitet og gjestfrihet workshops». Ungdom fra kunstnerkollektivet DEMO i Drammen skal blant annet jobbe prosessbasert i kunstsenteret og lage utstilling. I Bergen blir det tildelt midler til Foreningen Microlabs for gjennomføring av festivalen «Sonic Games Space 3» med fokus på eksperimentell, interaktiv og spillrelatert ny mediekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SIGMUNDSTAD GURO BIRGITTE Birgitte Sigmundstad  - En Bygdekirke I følge Harry Fett Oslo 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 30000 KULTURTROLLET FORENING Kulturtrollet kunstforening - Nordlys 2023 Viken 2023 55000 30.8.2023 Avslått 0 KARI ANN LENDING Studio K prosjektrom - Utstillingsprogram høst 2023 Rogaland 2023 101000 30.8.2023 Bevilget 40000 MARGARIDA PAIVA Margarida Paiva - My Nature, 2023 Oslo 2023 35000 Avvist 0 Katja Hannestad Høst Katja Høst - Månesyk 2023 Oslo 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Stiftelsen Kunstnernes Hus - Les Gayrillères 2023 Oslo 2023 400000 30.8.2023 Avslått 0 WEB3 CREATIVES AS Perfect Icing - W3C x Perfect Icing NFT og Fysisk kunstutstilling 2023 Viken 2023 50000 Avvist 0 HANNE GRIEG HERMANSEN Hanne Grieg Hermansen - Soloutstilling Leveld Kunstnartun Oslo 2023 70000 31.8.2023 Avslått 0 Geir Morten Brungot Geir M. Brungot - A Diffrent truth, 2025 Møre og Romsdal 2023 200000 31.8.2023 Avslått 0 Robert Ibrahim Khoury Natthagen Robert Khoury - Matchboxbiennalen 2024 Innlandet 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Marit Roland Marit Roland - Separatutstilling ved KINO KINO Kunstsal, 2024 Oslo 2024 60000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - Handboren og veggfast 2023 Vestland 2023 80000 30.8.2023 Bevilget 80000 KENNETH ALME Galleri Opdahl - I KNOW WHAT I DO... 2024 Møre og Romsdal 2024 75000 31.8.2023 Bevilget 50000 Aase Ljones åse ljones - sitja - vente - stå , 30 sept til 30 nov 2023 Vestland 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Ole Agnar Foss Ole Foss - Legenden om Hvaldemar 2023 Møre og Romsdal 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 Ole Agnar Foss Ole Foss - Legenden om Hvaldemar 2023 Møre og Romsdal 2024 75000 30.8.2023 Avslått 0 HEGE TAPIO Hege Tapio - EPHEMERAL 2 utstillinger 2023-2024 Rogaland 2023 35000 31.8.2023 Avslått 0 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Program 2024 Nordland 2023 0 30.8.2023 Bevilget 150000 BODØ KUNSTFORENING Bodø kunstforening - Program 2024 Nordland 2024 500000 30.8.2023 Avslått 0 HARALD C. LYCHE Harald Lyche - THE POETICS OF PAINTING 2024 Oslo 2023 150000 31.8.2023 Avslått 0 HARALD C. LYCHE Harald Lyche - THE POETICS OF PAINTING 2024 Oslo 2024 172000 31.8.2023 Avslått 0 HARALD C. LYCHE Harald Lyche - THE POETICS OF PAINTING 2024 Oslo 2025 50000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Nils Erichsen Martin  - Pop Cowboy 1994 - 2024 Vestfold og Telemark 2024 200000 30.8.2023 Bevilget 150000 LORIE BALLAGE Lorie Ballage - Ripples - Rituals. 2023 Vestland 2023 37000 31.8.2023 Bevilget 37000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verksted 1400 - ARKANIUM - separatutstilling Irene Nordli 2024 Vestfold og Telemark 2023 0 30.8.2023 Bevilget 80000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verksted 1400 - ARKANIUM - separatutstilling Irene Nordli 2024 Vestfold og Telemark 2024 200000 30.8.2023 Avslått 0 AGDER KUNSTSENTER Laila Bertheussen - Laila B. PUBLIC ENEMY Agder 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Pearla Pigao Pearla Pigao - Utstilling ved Kunstnerenes hus sommer 2024 Oslo 2023 200000 31.8.2023 Bevilget 120000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim - Storsatsning "Attention After Technology", 2023 Trøndelag 2023 143000 30.8.2023 Bevilget 100000 Anne Grut Sørum Anne Grut Sørum - NATURETUR 2024 Trøndelag 2023 225000 30.8.2023 Avslått 0 Anne Grut Sørum Anne Grut Sørum - NATURETUR 2024 Trøndelag 2024 0 30.8.2023 Bevilget 60000 Icaro Zorbar Sanchez Laverde Icaro Zorbar - A second eternity Oslo 2023 70000 31.8.2023 Bevilget 45000 Sanna Helena Berger Sanna Helena Berger - Utstilling på Baerum Konsthall, 2023 Utlandet 2023 45000 31.8.2023 Avslått 0 ANDREW TAGGART Lewis and Taggart - Books and doors, 2023 Vestland 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 30000 Vibeke Tandberg Vibeke Tandberg - The horse […] 2024-25 Oslo 2024 165000 31.8.2023 Bevilget 100000 HILDE-MERETE METHI Fotogalleriet - utstilling og workshop 2023 Troms og Finnmark 2023 150000 31.8.2023 Bevilget 80000 Synnøve Gabrielsen Wetten Synnøve Sizou G. Wetten - FLUID ID X 2024 Oslo 2024 120000 31.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verksted 1400 - Workshop: Glasur og bergverkshistorie 2023 Vestfold og Telemark 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 Bjørn Jonny Magnhildøen Bjørn Magnhildøen - Metroglyf - teikningar i stein 2024 Viken 2024 35000 31.8.2023 Avslått 0 ARTBASE HELGELAND 66N ArtBase Helgeland 66 N - ARTICulation, 2024 Nordland 2024 140000 30.8.2023 Avslått 0 LARS JOHANNES RISAN SANDÅS Lars Sandås - Deep fried World, 2023 Oslo 2023 57134 31.8.2023 Avslått 0 Virgil Pierre Reglioni Virgil Reglioni - 2024 Polar Impact Photography Exhibition Troms og Finnmark 2024 82700 31.8.2023 Avslått 0 OLE CHRISTIAN ELLESTAD Ole Christian Ellestad - Levende døde forbrytere 2024 Oslo 2023 54500 31.8.2023 Avslått 0 OLE CHRISTIAN ELLESTAD Ole Christian Ellestad - Levende døde forbrytere 2024 Oslo 2024 78500 31.8.2023 Avslått 0 Anne Ingeborg Blom Andersskog Ingeborg Blom Andersskog, - Separatutstilling 2023 Utlandet 2023 54500 Avvist 0 HILDE SKANCKE PEDERSEN Hilde Skancke Pedersen - Guoddi 2023 - 2026 Troms og Finnmark 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 HILDE SKANCKE PEDERSEN Hilde Skancke Pedersen - Guoddi 2023 - 2026 Troms og Finnmark 2024 50000 31.8.2023 Avslått 0 ARTSCENE TRONDHEIM AS ArtScene Trondheim AS - Prosjektstøtte 2024 Trøndelag 2024 450000 30.8.2023 Bevilget 350000 Juan Carlos Vargas Brito juan brito - Hele Verden i Boks - 2024 Oslo 2023 44000 Avvist 0 Juan Carlos Vargas Brito juan brito - Hele Verden i Boks - 2024 Oslo 2024 46000 Avvist 0 Vigdis Haugtrø Vigdis Haugtrø - Omskifte 2024 Trøndelag 2023 86000 31.8.2023 Bevilget 50000 Hanne Dahl Geving Hanne Dahl Geving - Therefore I run, 2023 Trøndelag 2023 37000 31.8.2023 Bevilget 30000 Liesel Dom Liesel Dom - The Map is Not the Territory 2023 to 2024 Trøndelag 2023 23643 31.8.2023 Avslått 0 Liesel Dom Liesel Dom - The Map is Not the Territory 2023 to 2024 Trøndelag 2024 2698 31.8.2023 Avslått 0 TOBIAS LILJEDAHL Tobias Liljedahl - Separatutstilling ved Kunstgarasjen 2024 Trøndelag 2023 60000 31.8.2023 Bevilget 40000 Karine Laachesæter Karine Laachesæter - "jeg er" 2023 Vestland 2023 30000 31.8.2023 Avslått 0 ANE GRAFF Ane Graff - Utvikling av performance Viken 2023 60000 31.8.2023 Avslått 0 EIRIK BRANDAL Eirik Brandal - Vestlandsutstillingen, 2024 Rogaland 2024 10000 31.8.2023 Avslått 0 KITAGAWA/HELLE PRODUKSJONER DA Kitagawa og Helle produksjoner - SADIE - the saddest and sexiest zeitgeist Oslo 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 Helene Espedal-Selvåg Helene Espedal-Selvåg - Huset 2023 Rogaland 2023 40000 31.8.2023 Avslått 0 Helene Espedal-Selvåg Helene Espedal-Selvåg med flere - Performative installation at Tou Scene, October 2023 Rogaland 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 30000 TONJE BØE BIRKELAND Tonje Bøe Birkeland - Utstilling THE CHARACTERS Gyldenpris Kunsthall 2023 Vestland 2023 70000 31.8.2023 Avslått 0 EVY HORPESTAD TJÅLAND Evy Horpestad Tjåland m.fl. - Huset 2023 Rogaland 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 EVY HORPESTAD TJÅLAND Evy Horpestad Tjåland - Gjemt er ikke glemt 2023 Rogaland 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 KRISTIN VELLE Kristin Velle-George - Separatutstilling Sandnes Kunstforening 2023 Rogaland 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 Melissa Johanne Gordon Melissa Gordon - Vital Signs Oslo 2023 70000 31.8.2023 Bevilget 50000 Mari Lassen-Bergsten Kamsvaag Thomas Bergsten - Det er sjeldent å finne ro i en annens kropp, 2023 Viken 2023 40000 31.8.2023 Avslått 0 Kristina Cepkenovic Karlsen Kristina C. Karlsen - Fantasirommet - barn i møte med kunst Trøndelag 2023 160000 31.8.2023 Avslått 0 Mercedes Mühleisen Mercedes Mühleisen -  Performance på Femidomen 2023 Oslo 2023 40000 31.8.2023 Avslått 0 Taru Katja Elina Kallio Taru Kallio - Monster, 2024 Oslo 2023 70000 31.8.2023 Bevilget 45000 Morten Andenæs Morten Andenæs - Rommet rundt stolen, 2023 Oslo 2023 152000 31.8.2023 Avslått 0 Marianne Moe Marianne Moe - Utstilling Kulturbadet galleri Sandnessjøen del av Bodø 2024 Vestland 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 50000 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Klepp kunstforening 2024 Vestfold og Telemark 2023 34000 31.8.2023 Avslått 0 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Eirik Moldestad Halvorsen - Klepp kunstforening 2024 Vestfold og Telemark 2024 43000 31.8.2023 Avslått 0 Ingri Haraldsen Ingri Haraldsen - Årringer, 2024 Trøndelag 2023 75000 31.8.2023 Bevilget 50000 SJØHOLMEN KULTURHUS AS Sjøholmen Kulturhus - Imagine me Imagine you 2024 Viken 2023 778000 30.8.2023 Avslått 0 TABLEAU AS Salgshallen Galleri - Utstillingsprogram høsten 2023 Oslo 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Magnus Vatvedt Magnus Vatvedt - Fools Gold, Pigeon Blood, Amethyst and Emerald. 2023-2024 Oslo 2023 85618 31.8.2023 Avslått 0 Magnus Vatvedt Magnus Vatvedt - Fools Gold, Pigeon Blood, Amethyst and Emerald. 2023-2024 Oslo 2024 73333 31.8.2023 Avslått 0 KJERSTI SUNDLAND Kjersti Sundland m.fl - Animaphany 2023-2024 Vestland 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Cato Løland Cato Løland - Utstilling i Stavanger 2023 Vestland 2023 70000 31.8.2023 Bevilget 40000 Karl Ingar Røys Karl Ingar Røys - COMPOSITION FOR 15 BUILDINGS SURROUNDED BY NATURE 2024 Oslo 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 50000 NOEMATA Noemata forening - One-Off Moving Image Festival 2023 Viken 2023 26000 30.8.2023 Bevilget 20000 Hanna Fauske Hanna Fauske - Dem om det 2024 Trøndelag 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Hilmar Fredriksen Hilmar Fredriksen - Separatutstilling Lillehammer Kunstmuseum 2023-2024 Oslo 2023 300000 31.8.2023 Bevilget 200000 ANIMERT KUNST FORENING Animert Kunst Forening - Bergen Internasjonale Animasjonsfestival: ReAnima 2023 Vestland 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Line Bergseth Line Bergseth - Camellia 2023-2024 Viken 2023 30000 31.8.2023 Avslått 0 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - Lokalt kuratorbesøk og TO-samlinger 2023-2024 Trøndelag 2023 104000 30.8.2023 Avslått 0 Sven Gøran Waldemar Påhlsson Sven Påhlsson - Finding Bambi 2023 Oslo 2023 62000 Avvist 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen domkirke - Samtidskunst i Domkirken 2023 Vestland 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Inga Sund Hofset Inga Sund Hofset - Femtensesse 2023 Oslo 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 30000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Rehana Zaman - «Den nye filmskolen» (arbeidstittel) 2023-24 Vestland 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Rehana Zaman - «Den nye filmskolen» (arbeidstittel) 2023-24 Vestland 2024 150000 30.8.2023 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Fragmenter av tilhørighet, 2023-2024 Oslo 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Fragmenter av tilhørighet, 2023-2024 Oslo 2024 200000 30.8.2023 Bevilget 60000 BODØ KUNSTFORENING BODØ KUNSTFORENING - Singularity Nordland 2023 30000 30.8.2023 Avslått 0 Gillian Carson Gillian Carson - Separatutstilling 2024 Vestland 2023 60000 31.8.2023 Avslått 0 Gillian Carson Gillian Carson - Separatutstilling 2024 Vestland 2024 0 31.8.2023 Bevilget 40000 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen 2023 - Østlandsutstillingen i Fredrikstad høsten 2023 Oslo 2023 270000 30.8.2023 Avslått 0 SOLVEIG LANDA AS Solveig Landa - Å ikke lenger ha et sted. 2023 Rogaland 2023 120000 31.8.2023 Avslått 0 SISSEL AURLAND Kunst i Arktisk Natur - Anti-Biennale 2024; Coming to our Senses Viken 2024 350000 30.8.2023 Avslått 0 Alexander Magnus Øvreås Wille Alexander Wille - "Snøen som aldri smelter", 2023 Oslo 2023 60000 31.8.2023 Avslått 0 Tonje Veronica Krohg Plur Tonje Plur - Omgivelser 2024 Oslo 2023 54000 31.8.2023 Bevilget 50000 Tonje Veronica Krohg Plur Tonje Plur - Omgivelser 2024 Oslo 2024 29000 31.8.2023 Avslått 0 JENNY KINGE Femtensesse - Inga Sund Hofset, separatutstilling, høst 2023 Oslo 2023 90000 30.8.2023 Bevilget 40000 HAVFERD AS Anna Ehrenstein og 4DHD på SALT - Coffee Ground Imaginaries 2023 Oslo 2023 140000 30.8.2023 Avslått 0 VESLEMØY FLOTVE Veslemøy Flotve - Veggjer kan også snakke (arbeidstittel), 2023 Rogaland 2023 40000 31.8.2023 Avslått 0 Birgitta Strobel Birgitta Strobel  - Malerikonserter høsten 2023  Oslo 2023 177500 31.8.2023 Avslått 0 RUNE WERNER MOLNES - VISUELL KUNSTNER Rune Werner Molnes - Entropi 2023 Vestland 2023 30000 31.8.2023 Avslått 0 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Norske Kunsthåndverkere - Temautstillingen 2023 Oslo 2023 70000 30.8.2023 Avslått 0 Tina Marie Natalie Elstein Kryhlmann Tina Kryhlmann - Tempeltrepassasjen 2025 Oslo 2023 90000 31.8.2023 Bevilget 55000 Risto Holopainen Risto Holopainen - Normal utställning, vanlig konst, 2023 Oslo 2023 9500 31.8.2023 Avslått 0 Elin Glærum Haugland Elin Glærum Haugland - Utstilling Hvaler 2023 Oslo 2023 110000 31.8.2023 Avslått 0 LINN HORNTVEDT Linn Horntvedt - Separatutstilling i Vadsø Kunstforening, 2023 Vestfold og Telemark 2023 65000 31.8.2023 Avslått 0 MIRIAM HANSEN Mirianm Hansen - Separatutstilling ved Podium og Kunstnerforbundet 2023 Oslo 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 30000 Ingrid Wangensten Berven Ingrid W. Berven - Kunstneren og oljeeventyret Vestland 2023 130000 31.8.2023 Avslått 0 EKER GÅRD AS Eker Gård - Voidees 2023 Innlandet 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 Hans Edward Hammonds Hans Edward Hammonds - Folding a Square 2023 Rogaland 2023 45000 31.8.2023 Bevilget 30000 Erik Thorolf Wessel ERIK WESSEL - "Målgang" + "Ferdaminne" 2023, 2024 Oslo 2023 536548 31.8.2023 Avslått 0 Erik Thorolf Wessel ERIK WESSEL - "Målgang" + "Ferdaminne" 2023, 2024 Oslo 2024 250000 31.8.2023 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Mads Andreassen - Separatutstilling Innlandet 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 HAZEL BARSTOW Hazel Barstow og Hanna Fauske - DagOvald 2023 Oslo 2023 175000 31.8.2023 Avslått 0 Gunvor Anita Tangrand Gunvor Anita Tangrand - Arv, separatutstilling ved Svolvær kunstforening, 2023 Nordland 2023 75000 31.8.2023 Avslått 0 Anders Holen Anders Holen - Separatutstilling 2024 Oslo 2023 70000 31.8.2023 Avslått 0 Anders Holen Anders Holen - Separatutstilling 2024 Oslo 2024 0 31.8.2023 Bevilget 50000 ALNAELVAS VENNER Alnaelvas venner - Lysvandring 2023 Oslo 2023 525000 Avvist 0 Margit Norheim Gita Norheim - Meta Norheim retrospektiv utstilling, 2024 Vestfold og Telemark 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 Margit Norheim Gita Norheim - Meta Norheim retrospektiv utstilling, 2024 Vestfold og Telemark 2024 0 31.8.2023 Bevilget 60000 Yngve Jørgensen Yngve Jørgensen - Ouroboros 2023 Oslo 2023 45000 31.8.2023 Avslått 0 Anna Carin Cecilia Hedberg Anna Carin Hedberg og Ebba Moi - Materia Memoria 2023 Oslo 2023 65000 31.8.2023 Avslått 0 Per Jonas Lindstrøm per jonas lindstrøm - Ordløs poesi. 2023 Oslo 2023 45000 31.8.2023 Bevilget 45000 Anita Tjemsland Anita Tjemsland - 2 utstillinger 2023 Rogaland 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 Kristin Wexelsen Goksøyr Kristin Wexelsen Goksøyr - Portal - 2023 Viken 2023 200000 31.8.2023 Avslått 0 MARKUS BRÅTEN Markus Bråten - Uthus, 2023 Rogaland 2023 80000 31.8.2023 Bevilget 60000 Mona Tahani Mona Tahani - "Fargerik Harmoni  2023-2024 Vestland 2023 153000 31.8.2023 Avslått 0 Mona Tahani Mona Tahani - "Fargerik Harmoni  2023-2024 Vestland 2024 42500 31.8.2023 Avslått 0 Damien Alexandre Ajavon Ajavon Damien - Sparebankstiftelsen DNB's Grant Exhibition 2023 Oslo 2024 85000 31.8.2023 Avslått 0 Sindre Hustveit Sindre Hustveit og Hanna Roloff - While waiting 2023 Oslo 2023 120550 31.8.2023 Avslått 0 Magnus Pettersen Magnus Pettersen - MP SOLO QB 2023 Viken 2023 79500 31.8.2023 Avslått 0 Kine Lillestrøm Kine Lillestrøm - Utstilling Jæren meieri 2024 Viken 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 50000 Kine Lillestrøm Kine Lillestrøm - Utstilling Jæren meieri 2024 Viken 2024 20000 31.8.2023 Avslått 0 Lisa Størseth Pettersen Lisa Størseth Pettersen - 'Jeg har vært her før' Soloutstilling på UKS 2024 Trøndelag 2024 138000 31.8.2023 Bevilget 80000 INGRID LIAVAAG KOMPANI Ingrid Liavaag - Utgravninger  Oslo 2023 100000 31.8.2023 Bevilget 70000 Ulla Marianne Schildt Ulla Marianne Schildt - “The Voyage Out,” 2023 Oslo 2023 90000 31.8.2023 Avslått 0 TRINE PETTERSEN Trine Pettersen - "Emergination", 2023 Oslo 2023 15000 31.8.2023 Avslått 0 BLUEEVENTS.NO AS Kristin Romberg og Clare Gallagher - 2 ustillinger høsten 2023 Møre og Romsdal 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Wisam Cadi Al Samad Wisam Al-Samad - A Light from Mesopotamia- Keramikkutstilling 2024 Viken 2023 90000 31.8.2023 Avslått 0 Evelyn Holm Oseana kunst og kultursenter  - Utstllinger i Galleri Hvelvet høsten 2023 Vestland 2023 268000 30.8.2023 Bevilget 80000 UNNI GJERTSEN Unni Gjertsen - Arbeidstittel: Hvis jeg var en meitemark Oslo 2023 70000 31.8.2023 Avslått 0 Inga Solsvik Søreide Inga S Søreide - Prosjektstøtte til tre utsillingar Vestland 2023 60000 31.8.2023 Avslått 0 Inga Solsvik Søreide Inga S Søreide - Prosjektstøtte til tre utsillingar Vestland 2024 60000 31.8.2023 Avslått 0 OPEN STUDIOS STAVANGER (OSS) Open Studios Stavanger (OSS) - Open Studios Stavanger 2023 Rogaland 2023 200000 30.8.2023 Bevilget 150000 Anahita Alebouyeh Anahita Alebouyeh - This Is My Will, 2023 Agder 2023 120000 31.8.2023 Avslått 0 TENTHAUS Tenthaus, BEK, CCC, LASALLE - The Soup Project by Critical Craft Collective Oslo 2023 280000 30.8.2023 Avslått 0 Inger-Anne Nyaas Inger Anne Nyaas på vegne av LAG og LAO - Lofoten Art Open Nordland 2023 124000 30.8.2023 Bevilget 60000 Inger-Anne Nyaas Inger Anne Nyaas på vegne av LAG og LAO - Lofoten Art Open Nordland 2024 155000 30.8.2023 Avslått 0 Inger-Anne Nyaas Inger Anne Nyaas på vegne av LAG og LAO - Lofoten Art Open Nordland 2025 140000 30.8.2023 Avslått 0 KURT JOHANNESSEN Kurt Johannessen - I samtale Vestland 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 40000 KURT JOHANNESSEN Kurt Johannessen - I samtale Vestland 2024 50000 31.8.2023 Avslått 0 TEGNERFORBUNDET Tegnerforbundet – senter for tegnekunst - Tegnetriennalen 2023 Oslo 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 Ingrid Johanne Linn Torvund Ingrid Torvund - Kunstnerskapet Oslo 2023 38200 31.8.2023 Bevilget 30000 Manuel Portioli Manuel Portioli - Tides 2024 Vestland 2023 40000 Avvist 0 Xueting Yang xueting yang - Teeth ??, 2023 Oslo 2023 87500 31.8.2023 Bevilget 50000 Kristen Marie Keegan Kristen Keegan - Completion of 3 projects 2023 Vestland 2023 75400 31.8.2023 Avslått 0 INVISIBLEDRUM ART PLATFORM Invisibledrum Art Platform - 3rd Symposium of Spiritual Technologies. Trøndelag 2023 115000 30.8.2023 Avslått 0 BJARNE HOLST GALLERI NORDKAPP Bjarne Holst Galleri Nordkapp - Kunstneren Bjarne Holst - en 80-årsmarkering 2024 Troms og Finnmark 2024 50000 30.8.2023 Avslått 0 Geir Moseid Geir Moseid - Flinch 2023 Oslo 2023 60525 31.8.2023 Avslått 0 Andrea Bakketun Andrea Bakketun - Uromoment Viken 2023 40000 31.8.2023 Bevilget 40000 Anneke Von Der Fehr Anneke von der Fehr, Beate Vigeland - Cloudbusting 2024 Oslo 2023 40000 31.8.2023 Avslått 0 Anneke Von Der Fehr Anneke von der Fehr, Beate Vigeland - Cloudbusting 2024 Oslo 2024 35000 31.8.2023 Avslått 0 Anne Karin Jortveit Anne Karin Jortveit - "futurum" (2023) Viken 2023 30000 31.8.2023 Avslått 0 Trond Hugo Haugen Trond Hugo Haugen - Utstilling Jæren Meieri 2024 Viken 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 50000 Trond Hugo Haugen Trond Hugo Haugen - Utstilling Jæren Meieri 2024 Viken 2024 20000 31.8.2023 Avslått 0 CORRINA THORNTON Corrina Thornton - Seeing oneself 2023 Agder 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 30000 ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingen - Digitale relasjoner - seminar 2023 Oslo 2023 20000 30.8.2023 Avslått 0 Hans Kristian Borchgrevink Hansen Hans Kristian Borchgrevink Hansen - Utstilling Trøndelag senter for samtidskunst 2023 Oslo 2023 70000 31.8.2023 Avslått 0 Arjun Acharya Arjun Acharya - Hårlinje Tidslinje 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 86000 Avvist 0 Arjun Acharya Arjun Acharya - Hårlinje Tidslinje 2023-2024 Troms og Finnmark 2024 39000 Avvist 0 Emilija Skarnulyte Emilija Škarnulyte - Sounds of The Desert, 2023 Troms og Finnmark 2023 150000 Avvist 0 Torgrim Torve Torgrim Torve - Sorg har vel ingen farger (12 tekster om tap), 2023-2024 Oslo 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 Torgrim Torve Torgrim Torve - Sorg har vel ingen farger (12 tekster om tap), 2023-2024 Oslo 2024 52200 31.8.2023 Avslått 0 Nils-Thomas Økland Nils-Thomas Økland - Bunter, 2023 Rogaland 2023 25000 31.8.2023 Avslått 0 Marie-Alix Voisin Isdahl Diane Severin Nguyen - Arrangement Kunstnernes hus x MOMENTUM 12, 2023   Oslo 2023 60000 31.8.2023 Avslått 0 Victoria Larsen Alstrup Victoria Alstrup - Utstilling på Salgshallen, 2023 Oslo 2023 30000 31.8.2023 Avslått 0 Tage Robert Fredheim Tage Fredheim og Anne Bodin - Nye arbeider Viken 2023 45000 31.8.2023 Avslått 0 Tage Robert Fredheim Tage Fredheim og Anne Bodin - Nye arbeider Viken 2024 45000 31.8.2023 Avslått 0 Petter Buhagen Petter Buhagen - Artificial Stupidity 2023 Trøndelag 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 30000 Maja Pauline Bang Haugsgjerd Maja Pauline Bang Haugsgjerd - "Haven" 2023 Oslo 2023 30000 31.8.2023 Avslått 0 CARLOS ALBERTO CORREIA Carlos A. Correia - Try again (in loop), 2023 Trøndelag 2023 20000 31.8.2023 Bevilget 20000 Kari Johanne Nordheim Kari Nordheim - Klang form bilde Troms og Finnmark 2023 56000 31.8.2023 Avslått 0 STUDIO O AS Kari Steihaug - Steihaug på Steia Innlandet 2023 150000 Under behandling -1 Michael William Laundry Mikey Laundry Art Garden (MLAG) - Trude Bredholt “Action Painter” Vestland 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 IHLE Anna Ihle - Vita Mix 2023 Rogaland 2023 86048 31.8.2023 Bevilget 50000 STUDIO JOANNA CHIA-YU LIN Joanna Chia-yu Lin - The first phase of " From Far Away”, 2023 Oslo 2023 60000 31.8.2023 Bevilget 40000 Maria Alejandra Gatti María Alejandra Gatti - re-(t)exHile. Project for the public space 2023-2025 Oslo 2023 55500 31.8.2023 Avslått 0 Maria Alejandra Gatti María Alejandra Gatti - re-(t)exHile. Project for the public space 2023-2025 Oslo 2024 29500 31.8.2023 Avslått 0 Maria Alejandra Gatti María Alejandra Gatti - re-(t)exHile. Project for the public space 2023-2025 Oslo 2025 65000 31.8.2023 Avslått 0 FILMMART MARTE VOLD Filmmart Marte Vold - Akkurat Nå 2023 Oslo 2023 112000 31.8.2023 Avslått 0 SNORRE YTTERSTAD Snorre Ytterstad - Utstilling 2023 Oslo 2023 135000 31.8.2023 Avslått 0 Alexander Jeremy Bunn Alex Bunn - Skin Tag 2023 Oslo 2023 20000 31.8.2023 Bevilget 20000 Leif Magne Tangen Darb 1718 - Off Biennial Cairo - Something Else III Troms og Finnmark 2023 150000 31.8.2023 Avslått 0 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud kunstsenter - Kreativitet og gjestfrihet workshops 2023-2024 Viken 2023 140000 30.8.2023 Bevilget 80000 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud kunstsenter - Kreativitet og gjestfrihet workshops 2023-2024 Viken 2024 89000 30.8.2023 Avslått 0 DRACHUK Mariia Drachuk - Separatutstilling - Sunndal Kunstlag 2024 Trøndelag 2024 50000 31.8.2023 Bevilget 30000 Frank Henriksen Ekeberg Frank Ekeberg - Vannet vet 2023 Trøndelag 2023 90000 31.8.2023 Avslått 0 Ann-Cathrin November Høibo Ann Cathrin November Høibo - 2 separatutstillinger høst 2023 Agder 2023 40000 31.8.2023 Bevilget 40000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Jiska Huizing - Spikersuppa Lydgalleri 24 Oslo 2024 55000 30.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Magnhild Øen Nordahl - Blend Midjourney skulpturworkshop Vestland 2023 60000 30.8.2023 Bevilget 40000 Marin Forsbak Håskjold Christa B. Korvald og Marin Håskjold - Butch Don’t Cry, 2023 Oslo 2023 95000 31.8.2023 Avslått 0 Milan Benza Meszaros Milan Benza og Astrid Hjortdal - Klappstol kunsthall 2023-25 Viken 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 Milan Benza Meszaros Milan Benza og Astrid Hjortdal - Klappstol kunsthall 2023-25 Viken 2024 60000 31.8.2023 Avslått 0 Milan Benza Meszaros Milan Benza og Astrid Hjortdal - Klappstol kunsthall 2023-25 Viken 2025 60000 31.8.2023 Avslått 0 FERGUS TIBBS CULTURAL PRODUCTION Fergus Tibbs - Exhibition Kit (Working Title) 2023 Vestland 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 JANNICKE LÅKER Jannicke Låker - Tilbake til skogen Oslo 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 HEDDA ROTERUD AMUNDSEN Hedda Roterud Amundsen - The advantages of depression (2023) Oslo 2023 85000 31.8.2023 Bevilget 50000 Øyvind Sørfjordmo Kunstnergruppen Sarp - Gruppeutstilling: Blå bobler. 2023 Oslo 2023 320000 31.8.2023 Avslått 0 Kiyoshi Yamamoto Farias Kiyoshi Yamamoto - Høsten produksjon 2023 Vestland 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Luz Maria Sanchez Cardona Luz Maria Sanchez - LYS HVITT · LYD HVIT Trøndelag 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Tonje Steen - Kunstgavekortet 2023 Agder 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Tonje Steen - Kunstgavekortet 2023 Agder 2024 40000 30.8.2023 Avslått 0 KOBBEL KUNSTBYRÅ AS Tonje Steen - Kunstgavekortet 2023 Agder 2025 20000 30.8.2023 Avslått 0 ALEXANDRA JEGERSTEDT USIKKERKUNSTJENTE - NIC N´ NO, 2023 Trøndelag 2023 118149 31.8.2023 Bevilget 70000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner - (NO) FESTIVAL Vestland 2023 240000 30.8.2023 Bevilget 75000 ØYTEATERET Øyteateret - SCI FLY 2023 Oslo 2023 114500 30.8.2023 Avslått 0 Odd Einar Ingebretsen Odd Einar Ingebretsen - Ritualer 2024 Vestfold og Telemark 2023 150000 Avvist 0 KRISTIANSUND KUNSTHALL Kristiansund Kunsthall - Programmering for kunsthallen Møre og Romsdal 2023 258000 30.8.2023 Bevilget 50000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Vitenparken Campus ÅS og NOBA - Pride Art Ås 2023 Viken 2023 300000 30.8.2023 Avslått 0 Charlotte Elizabeth Booth Wiig A Female Gaze - kunstnerkollektiv - SELF-ish 2023 Oslo 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 Carsten Røh Aniksdal Carsten Aniksdal - Landskapelser 2023 Oslo 2023 130000 31.8.2023 Avslått 0 Kyrre Bjørkås Jennie Hagevik Bringaker m fl - O. Kosmiske (2023)  Viken 2023 78650 31.8.2023 Avslått 0 Henrik Olai Kaarstein Henrik Olai Kaarstein - La table, l'océan et le fruit, 2023 Oslo 2023 12000 31.8.2023 Bevilget 12000 STIFTELSEN OSLO NEGATIV Stiftelsen Oslo Negativ - Fotofestivalen Oslo Negativ 2023 Oslo 2023 500000 30.8.2023 Avslått 0 OSLOFJORD TRIENNALE Oslofjord Triennale - Oslofjord Triennale 2024 Viken 2023 450000 30.8.2023 Bevilget 100000 MATHEA ROLAND Palass (krs) - Programmering og 8 utstillinger 2023-2024 Agder 2023 150000 30.8.2023 Bevilget 70000 STIAN ÅDLANDSVIK Stian Ådlandsvik - Control + - Belonging Oslo 2023 80182 31.8.2023 Bevilget 50000 Jan Maria Moszumanski Jan Moszumanski - «Uvæpnet, kapabel» 2023-2024 Oslo 2024 53900 31.8.2023 Avslått 0 Kari Mette Wik Kari Mette Wik - Etter den store eksplosjonen, 2024 Oslo 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 TROMSØ KUNSTFORENING Tromsø Kunstforening - Festivalutstillingen 2024: Michelle Deignan Troms og Finnmark 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 70000 Hanan Aouicha Sofia Benammar Hanan Benammar - Separatutstilling Bomuldsfabriken 2023 Oslo 2023 180000 31.8.2023 Bevilget 80000 Tanya Busse Tanya Busse - Transformer (working title) 2023 Troms og Finnmark 2023 50000 31.8.2023 Bevilget 50000 Martina Bobrikova Bobrikova og de Carmen - Solo exhibition Telemark Kunstnersenter 2024 Oslo 2023 50000 31.8.2023 Avslått 0 Martina Bobrikova Bobrikova og de Carmen - Solo exhibition Telemark Kunstnersenter 2024 Oslo 2024 50000 31.8.2023 Avslått 0 Geir Backe Altern Sentrum senter for samtiden - Utstillingsprogram høst 2023 Oslo 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 Kamil Kak Kamil Kak - Statement Building Workshop — Participatory Performance 2023 Oslo 2023 34174 31.8.2023 Avslått 0 Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Samlingen - Samlingen, vår 23 - vår 24. Viken 2023 42000 30.8.2023 Avslått 0 Morten Andersen Morten Andersen - Krystallskogen 2024 Oslo 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 Mona Helen Eckhoff Sørmo Mona eckhoff sørmo m fl. - under overflaten 2023 Oslo 2023 150000 31.8.2023 Avslått 0 MARGRETHE AANESTAD Margrethe Aanestad og Siv Bugge Vatne - Krystallklart lys, Crystal Clear Light 2024 Rogaland 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 GURI ØVERAAS Bjørg Nyjordet og Guri Simone Øveraas - BÅLET 2023 Trøndelag 2023 111500 30.8.2023 Avslått 0 Andreas Bentdal Amble Andreas Amble - Public Support - kuratorisk og formidlende program Oslo 2023 54500 30.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk Senter for Samtidskunst - Sapmi Triennale 2024 Troms og Finnmark 2023 0 30.8.2023 Bevilget 100000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk Senter for Samtidskunst - Sapmi Triennale 2024 Troms og Finnmark 2024 385000 30.8.2023 Avslått 0 Camilla Dahl Camilla Dahl - Praksis 2024 Oslo 2023 37000 31.8.2023 Avslått 0 Camilla Dahl Camilla Dahl - Praksis 2024 Oslo 2024 20000 31.8.2023 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - Sea of Voices Oslo 2023 55000 30.8.2023 Avslått 0 Finn Adrian Loneza Jorkjen Performance Art Oslo - Performance Night Oslo 2024 65000 30.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM Tura Ya Moya - Havets veje - roads of the sea - Helgeland 2024 Nordland 2024 74035 30.8.2023 Avslått 0 Jan Freuchen Jan Freuchen og Linn Pedersen - (2023) Agder 2023 80000 31.8.2023 Bevilget 50000 AGILEPIECE - KJARTAN LINDLAND Bjoholmen - Visningssted og deltakelse på messer 2023 –2025 Agder 2023 101780 30.8.2023 Avslått 0 AGILEPIECE - KJARTAN LINDLAND Bjoholmen - Visningssted og deltakelse på messer 2023 –2025 Agder 2024 999920 30.8.2023 Avslått 0 AGILEPIECE - KJARTAN LINDLAND Bjoholmen - Visningssted og deltakelse på messer 2023 –2025 Agder 2025 1706600 30.8.2023 Avslått 0 Michael William Laundry Sara Larsen Stiansen at MLAG - "Whiskers" 2023 Vestland 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Calina Pandele Yttredal Calina Pandele Yttredal - Dreams, Illusion and other Realities Oslo 2023 90000 31.8.2023 Avslått 0 Helene Margrethe Ove Førde Helene Førde - Separatutstilling, Vestfold kunstsenter, 2023 Vestland 2023 85000 31.8.2023 Bevilget 50000 CHRISTINE MUNCH Munchx galleri - Husker du meg når jeg er død? (2023) Viken 2023 493000 30.8.2023 Avslått 0 PRIDE ART Pride Art - Kampen fortsetter (2023) Oslo 2023 800000 30.8.2023 Avslått 0 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Turbulens 2024 Oslo 2023 0 30.8.2023 Bevilget 70000 NORSKE GRAFIKERE Norske Grafikere - Turbulens 2024 Oslo 2024 200000 30.8.2023 Avslått 0 3,14 Kunsthall 3,14 - DARE TO SEE minifilmfestival (2024-2026) Vestland 2023 120000 30.8.2023 Avslått 0 3,14 Kunsthall 3,14 - DARE TO SEE minifilmfestival (2024-2026) Vestland 2024 123600 30.8.2023 Bevilget 70000 3,14 Kunsthall 3,14 - DARE TO SEE minifilmfestival (2024-2026) Vestland 2025 127308 30.8.2023 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - Sonic Game Space 3 -2023 Vestland 2023 95000 30.8.2023 Bevilget 50000 Marie Gurine Askeland Marie Gurine Askeland - Til Fyrtårnet 2023 Viken 2023 15000 31.8.2023 Avslått 0 FOTOGALLERI VASLI SOUZA Fotogalleri Vasli Souza - Utstillingsprogram høsten 2023 Oslo 2023 300000 30.8.2023 Bevilget 50000 FOTOGRAF STIAN GREGERSEN Stian Gregersen - Art-ifical 2023 Oslo 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Annie Anawana Haloba Hobøl Anawana Haloba  - How To (RE)Pair My Grandmother's Basket, 2021 Oslo 2023 202000 31.8.2023 Avslått 0 URBAN ART AS Urban art - Dypdykk i havet Trøndelag 2023 720000 30.8.2023 Avslått 0 URBAN ART AS Urban art - Dypdykk i havet Trøndelag 2024 730000 30.8.2023 Avslått 0 URBAN ART AS Urban art - Dypdykk i havet Trøndelag 2025 730000 30.8.2023 Avslått 0 Signe Johannessen Signe Johannessen - Stemmer for knokkelkoret 2023 Utlandet 2023 243632 30.8.2023 Avslått 0 Laure Winants Laure Winants - Arctic Studies 2023 Svalbard 2023 68000 31.8.2023 Avslått 0 Laure Winants Laure Winants - Arctic Studies 2023 Svalbard 2024 150000 31.8.2023 Avslått 0 Artists' Association Of Lapland Artists' Association Of Lapland - Young Arctic Artists 2023-2024, Kirkenes edition Utlandet 2024 230828 30.8.2023 Bevilget 100000 MADIHE GHARIBI Madihe Gharibi - Carry Across, 2023 Oslo 2023 80000 31.8.2023 Bevilget 50000