Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kreativ næring - regional bransjeutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 64 søknader til fristen, 5. juni. 27 av disse fikk tilskudd.

Det en sunn geografisk spredning på de som søker vår regionale tilskuddsordning. Til tross for at region øst står for 48% av alle søknadene, er region vest (19%) og region nord (16%) på de neste plassene.

Når det gjelder kunstfelt, er det søknader med en tverrfaglig bakgrunn som representer største andel søkere med 34%. Kunstuttrykk som musikk (19%), visuell kunst (17%), film (9%) eller scenekunst (6%) følger deretter.

Synergi mellom regioner, kunstfelt og ordningene

Vi merker oss en sterk tendens med regionsovergripende og tverrfaglige søknader. Særlig tre nasjonale prosjekter ble løftet i årets tilskuddsrunde.

På feltene som har bedre etablert mellomleddsstrukturer, som musikk og film, har vi valgt prosjekter som har fokus på å videre profesjonalisere disse strukturene, samt rigge sine aktører til å spisse inntjeningspotensialet og utnytte nye markeder. På felt hvor mellomleddet står svakere har vi fokusert på å gi tilskudd til mellomleddsaktører via Næringsutvikling-ordningen (se f.eks. scenekunst) og på mer generell kompetanseheving og samkjøring av aktører via nettverkstiltak og arenaer på Regional Bransjeutvikling-ordningen.

Kvalitet i regionene, fokus på internasjonalisering

Regionale prosjekter demonstrerer også en imponerende kvalitet og bredde. Mange av prosjektene som ble tildelt støtte viser til innovativ tenkning og fokus på samarbeid på tvers av kunstfelt.

Blant prosjektene som har fått innvilget støtte og bryter ned silo-tenkningen kan vi for eksempel nevne: Alvar&Maija AS på designfeltet i region midt, kunstnerkollektivet Dáiddadállu fra Finnmark i region nord, Kristiansand kunsthall i region sør, Litteraturhuset i Bergen i samarbeid med en rekke aktører i region vest, og 657 Oslo for region øst med et nasjonalt nettverk for kreativ næring.

Det er også verdt å nevne at over 60% av bevilgede søknader har en internasjonal dimensjon gjennom internasjonal fokus på markedsutvikling og kompetanse- og nettverksbygging som kobler norske aktører med internasjonale.

Trekk ved avslag

Generelt har de som får avslag for smal bredde, og for lite spissede tiltak og strategier, samt mangel på samarbeidsavtaler. Prosjekter vi anså med for lite slagkraft og fokus på solid kompetanseheving og bransjeutvikling.

Tall fra runden

Antall søknader: 64

Søknadssum: 42,5 millioner

Antall tildelinger: 27

Tildelingssum: 10,15 millioner

Vurdering av søknadene

Søknader er blitt behandlet av seksjon for kreativ næring i Kulturrådet og vedtatt av direktør Kristin Danielsen. Vurderingene er gjort med bistand fra kunstseksjonene i Kulturrådet; scenekunst, musikk, visuell kunst og litteratur.

Seksjonsleder for kreativ næring har innhentet ekspertuttalelser på fagfeltene mote, arkitektur, design, litteratur, animasjon og film. DOGA, NORLA og Norsk Filminstitutt har bistått i disse søknadene.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i direktørmøtet: 3.10.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeRegionSøknadssumVedtakTilskuddhidden
Christianssands Kunstforening Kristiansand Kunsthall - Utvikling av nye forretningsideer Visuell kunst Vest-Agder Sør 1000000 Bevilget 1000000 Marthe Haugerud Midt-Telemark Næringsutvikling - Prosjekt bærekraftig mat og håndverk Tverrfaglig Telemark Sør 100000 Bevilget 100000 Filmkraft Rogaland AS Filmkraft Rogaland - Nordoc 2018/2019 Film Rogaland Vest 400000 Bevilget 400000 Design Region Bergen Design Region Bergen - Bransjebyggende aktiviteter for designnæringen i Bergensregionen Design Hordaland Vest 650000 Bevilget 200000 Spillmakerlauget Vest Konsoll - Konsoll 2018 Spill Hordaland Vest 150000 Bevilget 150000 657 Oslo AS 657 Oslo AS - Nasjonalt nettverk for kreativ næring Tverrfaglig Oslo Øst 900000 Bevilget 500000 Norwegian Entertainment Managers & Agents Association (NEMAA) NEMAA - Generell Kompetasjeheving og profesjonalisering av Manager og Agent leddet i musikkbransjen Musikk Oslo Øst 600000 Bevilget 300000 Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen - Regional bransjeutvikling Litteratur Hordaland Vest 250000 Bevilget 250000 Vestnorsk Filmsenter AS Vestnorsk filmsenter - Doc Norway Market Film Hordaland Vest 600000 Bevilget 200000 Viken Filmsenter AS Viken Filmsenter AS - Viken PRO Film Buskerud Øst 400000 Bevilget 200000 Tou Scene AS Tou Scene, Elefant og STAR - Vippepunkt Tverrfaglig Rogaland Vest 1800000 Bevilget 350000 CODA Oslo International Dance Festival CODA Oslo International Dance Festival - Dance Expo Norway Scenekunst Oslo Øst 3050000 Bevilget 500000 Dáiddadállu/ Kautokeino Kunstnerkollektiv Daiddadallu/ Artist collective Guovdageaidnu - Synliggjøring av samiske kunstnere gjennom film på sosiale medier Tverrfaglig Finnmark Nord 690000 Bevilget 690000 Pott og Panne AS Pott og Panne AS - Antihype Musikk Nordland Nord 900000 Bevilget 240000 Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter RYK - Kompetansesenter for musikk i Nord-Norge - RYK - 360° North artist & labelservice Musikk Nordland Nord 1700000 Bevilget 220000 Fabrikken Næringshage AS Fabrikken Næringshage - Gaffa Kreativ Tverrfaglig Nordland Nord 1000000 Bevilget 500000 Tindved Kulturhage AS Tindved Kulturhage AS - Midtnorsk Scenekunstsenter Scenekunst Trøndelag Midt 200000 Bevilget 180000 Alvar & Maija AS Alvar & Maija AS - Kompetansesenter og fagarena innen håndverk, design, mote og arkitektur Tverrfaglig Trøndelag Midt 505600 Bevilget 500000 Midtnorsk Filmsenter AS Midtnorsk Filmsenter AS - Kortdokumentar på internasjonale digitale plattformer Film Trøndelag Midt 750000 Bevilget 500000 Stiftelsen Midtnorsk Jazzsenter Midtnorsk jazzsenter - Trondheim Jazz Expo 2019 Musikk Trøndelag Midt 335000 Bevilget 150000 Tempo Tempo - Musikkbyen Trondheim Musikk Trøndelag Midt 600000 Bevilget 200000 Studio Blikket DA Studio Blikket - BLIKKET: kunst/musikk/litteratur/scenekunst-BLIKKET Tverrfaglig Trøndelag Midt 1350000 Bevilget 120000 Stiftelsen Lillehammer Museum Trender og tradisjon - utvikling av bransjebyggende tiltak for et nettverk av næringsutøvere innen tradisjonshåndverk Kulturvern Oppland Øst 1359000 Bevilget 1250000 Blender Collective SA Blender Collective - Nasjonalt nettverk av coworkingmiljøer for kreative og nyskapende næringer – et utviklingsprosjekt Tverrfaglig Østfold Øst 700000 Bevilget 700000 Skåppå Kunnskapspark AS Skåppå Kunnskapspark AS - Oppfølgingsprogram – bunad og bærekraft Tverrfaglig Oppland Øst 501900 Bevilget 350000 Proscen - Produsentenhet For Scenekunst Proscen - produsentenhet for Scenekunst - Scenetorget Scenekunst Hordaland Vest 100000 Bevilget 100000 Gisle Mardal Norwegian Fashion Hub - Norwegian Fashion Abroad Mote Oslo Øst 500000 Bevilget 300000 Siri Skogstad Nordic Art Concepts - Digitalt Samtidsgalleri Visuell kunst Oslo Øst 888000 Avslått 0 Kunstgjødsel AS Kunstgjødsel AS - KOBLING - forretningsmessig nettverk på tvers Tverrfaglig Telemark Sør 485000 Avslått 0 Oslo16 AS OSLO16 - Distribusjon og kreativ næring Tverrfaglig Akershus Øst 800000 Avslått 0 Contemporary Art Stavanger Contemporary Art Stavanger - CAS – oppgradering av nettplattform og kunstkalender Visuell kunst Rogaland Vest 425000 Avslått 0 BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus BOA - Atelierkontor, en mulighetsstudie Visuell kunst Oslo Øst 199000 Avslått 0 BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus BOA - Huskunstnerordningen Visuell kunst Oslo Øst 400000 Avslått 0 BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus BOA - KOOST, stasjon for opplevelse, kompetanse og overføring av kunnskap om kunst. Visuell kunst Oslo Øst 1200000 Avslått 0 Nordic Art Press AS Nordic Art Press - Pilotprosjekt – samarbeid mellom kunstutgivere og kunstinstitusjoner Visuell kunst Oslo Øst 50000 Avslått 0 Uforia AS Uforia AS - En landedekkende plattform for bransjeutvikling og markedsføring av Norges samtidskunstscene Visuell kunst Oslo Øst 474500 Avslått 0 Coast Contemporary Tanja Eli Sæter Coast Contemporary - Coast Contemporary Kunstnerrepresentasjon Visuell kunst Oslo Øst 620000 Avslått 0 Design Region Bergen Design Region Bergen - Sammen om designbyen Bergen Design Hordaland Vest 250000 Avslått 0 Festspillene i Bergen Festspillene i Bergen - Digital kurator Musikk Hordaland Vest 880000 Avslått 0 Buzz AS Buzz AS - Kompetanseheving til musikkbransjen i Bergen Musikk Hordaland Vest 150000 Avslått 0 Ny Musikk nyMusikk - Utvikling av nettside, dokumentasjonsplattform inkludert kompetansehevingstiltak Musikk Oslo Øst 500000 Avslått 0 Østnorsk Viseforum Østnorsk Viseforum - Nettverk av scener Musikk Akershus Øst 310500 Avslått 0 Kulturkraft Hardanger Kulturkraft Hardanger - Kulturkraft Hardanger Tverrfaglig Hordaland Vest 1500000 Avslått 0 Nesoddparken AS Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter - Mentorprogrammet Tverrfaglig Akershus Øst 750000 Avslått 0 Amh Productions Anja Manou Hellem AMH Productions - Forprosjekt Lillywood Film Oppland Øst 272500 Avslått 0 Kulturbyrået Mesèn AS Kulturbyrået Mesén - Frokostseminarer - på tvers av kunstfelt Tverrfaglig Oslo Øst 317800 Avslått 0 Blank Space AS Blank Space - Formidlingsstrategi / Vekke markedet Tverrfaglig Oslo Øst 1800000 Avslått 0 Østnorsk Filmsenter AS Østnorsk filmsenter AS - Kort Film vs. Kort Tekst Tverrfaglig Oppland Øst 250000 Avslått 0 Nordisk Konservatorforbund Den Norske Seksjon Nordisk Konservatorforbund, lokallaget Hordaland - Sammen skaper vi bedre forhold for kulturminner Kulturvern Oslo Øst 90000 Avslått 0 Christina Skreiberg Productions AS Christina Skreiberg - Frilanslivet Tverrfaglig Oslo Øst 368000 Avslått 0 Oppland Kunstsenter Oppland kunstsenter - Bastard kunstbokhandel Visuell kunst Oppland Øst 450000 Avslått 0 OSLRW AS OSLRW AS - Oslo Runway - Oppgradering struktur og kommunikasjon Mote Oslo Øst 700000 Avslått 0 Jarga Art And Fashion Weekend Jarga Art and Fashion Weekend - JAFW satsingen 2018/2019 Scenekunst Oslo Øst 750000 Avslått 0 Praksis PRAKSIS - Internet Projects Visuell kunst Oslo Øst 318750 Avslått 0 Kreative Balsfjord Kreative Balsfjord - Kraftsamling og kunnskapsløft Tverrfaglig Troms Nord 600000 Avslått 0 Målselv Kommune Målselv kommune - Forretningsutvikling for kreativ næring Tverrfaglig Troms Nord 400000 Avslått 0 Xdra Irene Annie Hansen Irene Nordhaug Hansen med flere - DelingsBanken Tverrfaglig Troms Nord 350000 Avslått 0 Nordnorsk Viseforum Nordnorsk Viseforum - Små scener - store muligheter Musikk Troms Nord 1050000 Avslått 0 Operaforeninga i Tromsø Operaforeninga i Tromsø - coOPERAtiv- Opera som samfunnsbygger Musikk Troms Nord 383000 Avslått 0 Mansard Management & Production Anders Fredrik Eriksson Mansard Management & Produksjon - Økt oppdragsmengde gjennom forretningsmessig utvikling Tverrfaglig Troms Nord 100000 Avslått 0 Kulturfabrikken Kulturfabrikken i Kristiansund - Kulturlivets "ballbinge" Musikk Møre og Romsdal Midt 2000000 Avslått 0 Transform Transform - Kreativ næringsutvikling blant kunstnere med minoritetsbakgrunn Tverrfaglig Trøndelag Midt 500000 Avslått 0 Fortellerhuset Fortellerhuset - Fra rundt bålet til scenen - utvidelse av marked for muntlig fortellerkunst Kulturvern Oslo Øst 400000 Avslått 0 Dagslys AS Dagslys AS - Film HUB Film Oslo Øst 400000 Avslått 0