Hopp til innhold
Vedtaksliste

Stipend for seniorkunstnere

Søk støtte

Om søknadsrunden

Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Årsbeløpet er for tiden er kr 251 320. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år, og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år. 

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. Tabellen nedenfor inneholder foreløpig bare alle søknader som har fått bevilgning. For oversikt over alle som har søkt, se søknadslister i pdf og excel her:

Søknadsliste til stipend for seniorkunstnere (PDF)

Søknadsliste til stipend for seniorkunstnere (XLS)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 17.10.2017 kl. 13:00

  • Innstilling i stipendkomité: Dato ikke satt

  • Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend: 20. - 21.3.2018

  • Publisering av tildelinger på nettsidene: 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeKunstnergruppeOppstartstidspunkt
Ousland, Bjørn Akershus Barne- og ungdomslitterære forfattere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Myrvold, Pia Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Gjelsvik, Ingwill Margrethe Oslo Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Furunes, Anne-Karin Nord-Trøndelag Billedkunstnere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Berg, Øivind Aust-Agder Faglitterære forfattere og oversettere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Bratbergsengen, Dag Telemark Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Calder, Jorunn Linnea Blakeus Rogaland Kunsthåndverkere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten Østergaard, Kurt Vestfold Skjønnlitterære forfattere Tidspunkt for oppstart av tildelt stipend blir gitt i kontrakten