Hopp til innhold
Vedtaksliste

Stipend for seniorkunstnere

Søk støtte

Om søknadsrunden

Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er 56 år eller eldre i søknadsåret og som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Årsbeløpet er for tiden er kr 268 222. Stipendet tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år, og opphører fra og med måneden etter fylte 67 år.

Søkere som har sendt inn flere søknader er oppført flere ganger, én gang for hver kunstnergruppe de har søkt for. Søknader som er trukket er ikke med i listen. Tabellen nedenfor inneholder foreløpig bare alle søknader som har fått bevilgning. For oversikt over alle som har søkt, se søknadsliste i excel her:

Søkerliste stipend seniorkunstnere 2019 (XLS)

Prosess:

  • Søknadsfrist: 16.10.2018 kl. 13:00

  • Innstilling i stipendkomité: Dato ikke satt

  • Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend: 19. - 21.3.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerFylkeKunstnergruppeTildelt antall år
Asle Nilsen Oslo Billedkunstnere 6 Ole John Aandal Oslo Fotografer 8 Rolf Wallin Oslo Komponister 5 Ruth Ewa Maria Jacobsson Oslo Komponister 4 Lene Tori Obel Bugge Akershus Kunsthåndverkere 10 Nils Petter Molvær Oslo Musikere, sangere og dirigenter 8 Rita Abrahamsen Sør-Trøndelag Sceneinstruktører 1 Kirsti Blom Oslo Skjønnlitterære forfattere 1 Dong He Oslo Skjønnlitterære forfattere 8 Arild Vange Utlandet Skjønnlitterære forfattere 3 Brit Bildøen Oslo Skjønnlitterære forfattere 10