Hopp til innhold
Vedtaksliste

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd behandlet 224 søknader om tilskudd til 1 980 konserter. De bevilget 77 tilskudd til 801 konserter.

 

Om ordningen

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til turnévirksomhet og konsertproduksjon slik at et bredt spenn av musikkuttrykk blir tilgjengelig for publikum over hele landet.

Ordningen skal bidra til å gi musikere, artister, ensembler og band profesjonelle rammer og mulighet for kunstnerisk utvikling og formidling både nasjonalt og internasjonalt.

 

Satsing på nye stemmer
I 2023 er to millioner kroner av ordningens avsetning satt av til satsingen «Nye stemmer: Musikksatsing på større musikalsk og kulturelt mangfold». Utvalget ønsker med satsingen å satse ekstra på turnéprosjekter med mangfold og bredde innen utøvermiljøer, kunstneriske og musikalske uttrykks- og tenkemåter, programkonsepter, kjønn, med mer.

Videre ønsker de å særlig støtte musikere, artister, ensembler og band innen folkemusikk/tradisjonsmusikk, innen minoritets- og innvandrerkulturer og innen ulike musikalske subsjangere.

 

Tall i søknader og tildelinger

Ordningen har de siste årene opplevd stor økning i antall søknader – fra ca 650 søknader årlig før korona til ca 900 søknader i 2022 og 1 100 søknader i 2023 (inkl neste søknadsrundes søknader). Det er naturlig å se på økningen som en konsekvens av en fortsatt krevende tid for utøverfeltet i kjølvannet av koronapandemien og i økonomisk krevende tider.

 

Særlig har populærmusikkfeltet i pandemiårene, og også i denne søknadsrunden, utmerket seg med uvanlig mange søknader. De utgjør nå klart flest søknader. Ca 20 % av søknadene var søknader/søkere som omfattes av satsingen på nye stemmer (se over).

 

Avsetningen på ordningen er begrenset, og i 2023 tilføres ikke lenger ekstra koronamidler. Dette, i kombinasjon med det høye søknadsantallet, gjør at tildelingsprosenten (i antall) er synkende. Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

 

Sjanger

Ant. søkn.

Ant.

Tild-prosent antall

Beløp søkn.

Beløp tild.

Tild. prosent beløp

tild.

Jazz/impro

57

23

40 %

5 232 789

1 625 000

31 %

Klassisk/samtid

40

10

25 %

5 346 930

870 000

16 %

Populær

83

24

29 %

10 429 950

2 132 000

20 %

Tradisjon

24

12

50 %

3 387 260

1 172 000

35 %

Verden

18

8

44 %

2 729 390

634 000

23 %

Vokal

2

0

0 %

443 540

0

0 %

Sum

224

77

34 %

27 569 859

6 433 000

23 %

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene la utvalget overordnet vekt på kunstnerisk og faglig innhold, profesjonalitet og kunstneriske kvaliteter. I den samlede vurderingen av søknadene ble det bl.a. lagt vekt på å ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og utøvermiljøer.

 

Utvalget var bevisst på å identifisere kvalitetene som mangfold av ulikt slag tilførte prosjektene det var søkt om tilskudd til. I vurderingen av den enkelte søknad ble det lagt vekt på prosjektets og utøvernes kunstneriske kvaliteter og egenart. Videre ble aktivitetsomfang, gjennomføringsevne, kunstnerisk utviklingspotensial og prosjektets og budsjettets realisme vurdert, og bl.a. forhold som merbruk av verk og produksjoner og god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv ble positivt vektlagt.

 

Ifbm satsingen på nye stemmer ble særlig prosjekter innen ulike typer tradisjonsmusikk, prosjekter med utøvere fra minoritets- og innvandrerkulturer og prosjekter innen sjangere eller uttrykksmåter som ikke så ofte er representert i søknadsbunken og/eller i offentligheten, prioritert.

 

I lys av det høye søknadsantallet og den avgrensede budsjettrammen måtte utvalget gjøre harde prioriteringer. Det var ikke mulig å tildele tilskudd til alle gode prosjekter, interessante utøvermiljøer, geografisk varierte turneer, m.m.

 

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 224

Søknadssum: kr 27 569 859

Antall tildelinger: 77

Tildelingssum: kr 6 433 000

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28. - 30.8.2023

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Witch Club Satan - Sommer 2023 LOST AND FOUND PRODUCTIONS AS Populær Nordland 2023 250000 30.8.2023 Bevilget 80000 Ljodahått - Høst 2023 LJODAHÅTT Populær Viken 2023 42000 30.8.2023 Avslått 0 Bente Illevold - høst 23 og vår 24 Bente Illevold Klassisk/samtid Viken 2023 120000 30.8.2023 Avslått 0 Kvarts - Sommar og haust 2023 KVARTS ANS Tradisjon Innlandet 2023 240000 30.8.2023 Bevilget 120000 Tonje Gravningsmyhr - Høst 2023 TROMPET-TONJE GRAVNINGSMYHR Populær Viken 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Dim Gray - Høst 2023 GRIM DAY RECORDS DA Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Propan - Sommer 2023 NATALI ABRAHAMSEN GARNER Jazz/impro Oslo 2023 25000 30.8.2023 Bevilget 25000 Ann-Iren Hansen - Høst 2023 Ann-Iren Hansen Populær Nordland 2023 45000 30.8.2023 Avslått 0 The No Ones - Juni-juli 2023 Arne Kjelsrud Mathisen Populær Agder 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Flammer Dance Band - 17.08.2023-03.09.2023 TORBJØRN BRUNVAND Jazz/impro Viken 2023 160000 30.8.2023 Avslått 0 Gabriel Fliflet Band - 10.04.2024- 9.4.2025 Gabriel Henrik Fliflet Verden Vestland 2023 135000 30.8.2023 Avslått 0 Gabriel Fliflet Band - 10.04.2024- 9.4.2025 Gabriel Henrik Fliflet Verden Vestland 2024 0 30.8.2023 Bevilget 50000 Treverket - Nov 2023 Mathias Krogenæs Marstrander Jazz/impro Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Innlandskvartetten - 19.06.23 - 26.08.23 Siri Snortheim Klassisk/samtid Innlandet 2023 50000 30.8.2023 Bevilget 50000 Magnus Wiik - 15.6-20.12 Magnus Soltvedt Wiik Tradisjon Vestfold og Telemark 2023 40000 30.8.2023 Bevilget 40000 Ensemble 4FEMTEN i samarbeid med Nivalis barokk - April 2024 BERIT FONNES Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2023 90000 30.8.2023 Avslått 0 Ensemble 4FEMTEN i samarbeid med Nivalis barokk - April 2024 BERIT FONNES Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2024 0 30.8.2023 Bevilget 90000 Anne Gravir Klykken, Olaf Moen og Tone Krohn - Høsten 2024 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2023 57980 30.8.2023 Avslått 0 Anne Gravir Klykken, Olaf Moen og Tone Krohn - Høsten 2024 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2024 0 30.8.2023 Bevilget 57000 Mari Kvien Brunvoll og Stein Urheim med Moskus - 01.09 2023 til 01.09 2024 Stein Urheim Jazz/impro Vestland 2023 156200 30.8.2023 Bevilget 90000 Refuzion - Sommer 2023 REFUZION BENJAMIN ANDREAS AUNE SAHBA Populær Trøndelag 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Onsøy 3-takt - Høsten 2023 Richard Timothy Burgess Tradisjon Viken 2023 75105 30.8.2023 Avslått 0 Gaute Einebakken - høst 2023 GAUTE EINEBAKKEN MUSIKK Populær Trøndelag 2023 12087 30.8.2023 Avslått 0 Hannah Storm - 10.06.23 - 30.11.23 MADE MANAGEMENT AS Populær Vestland 2023 55000 30.8.2023 Avslått 0 Microtub - Høst 2023 Martin Taxt Klassisk/samtid Oslo 2023 47960 30.8.2023 Avslått 0 Karl Seglem - August 2023 KARL SEGLEM Verden Oslo 2023 80000 30.8.2023 Bevilget 80000 Bachfest Nord Ensemble - Mars 2024 HÅKESTAD ELIASSEN AS Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2023 500000 30.8.2023 Avslått 0 Jonas Brekke - Høstturné  - September - Oktober 2023 Jonas Brekke Hansen Populær Trøndelag 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Jørn Simen Øverli  - 20.06.2023 - 20.06.2024 Jørn Simen Øverli Verden Oslo 2023 95000 30.8.2023 Bevilget 95000 Tara Bloch-Vere - Sommer - Høst 2023 BLOCH-VERE MUSIKK Populær Viken 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 Juni Teie - Høst 2023 JUNI TEIE Klassisk/samtid Oslo 2023 50750 30.8.2023 Avslått 0 Herkedal - Høst 2023 Øystein Herkedal Hegvik Populær Trøndelag 2023 266122 30.8.2023 Bevilget 80000 ORBO and The Longshots - turnévirksomhet - Høsten 2023-våren 2024 Ole Reinert Berg-Olsen Populær Vestland 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 elva ísa - Vår + høst 2023 Magnus Sefaniassen Eide Jazz/impro Oslo 2023 70000 30.8.2023 Bevilget 70000 Geirr Lystrup og Orkester Innlandet - Mars 2024 GEIRR LYSTRUP Populær Innlandet 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Engegård, Svendsrud og Haugen trio - 3. kvartal 2023 AKSENT HÅVARD SVENDSRUD Tradisjon Oslo 2023 85000 30.8.2023 Avslått 0 Tollef Østvang og Jon Rune Strøm - November 2023 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Oslo Strings, Marit Larsen og Camerata Laranjeiras - 21.08.23- 27.08.23 OSLO STRINGS SAMVIRKEFORETAK Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 MÍO - sommer høst 2023 MIO SA Tradisjon Oslo 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Ayler Xmas meets Trondheim - Desember 2023 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 Jovan Pavlovic-Life on Accordion-Soloturné - Høst 23 Jovan Pavlovic Verden Trøndelag 2023 99000 30.8.2023 Bevilget 99000 Darling West - Juni 2023 - Desember 2023 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 UNGE FUNKSJONELL - Høst 2023-Sommer 2024 IT'S GONNA HAPPEN AS Populær Troms og Finnmark 2023 50000 30.8.2023 Bevilget 50000 Thom Hell - juni - november 2023 RONNY YTTREHUS Populær Viken 2023 266231 30.8.2023 Bevilget 100000 Håvard Bakke (3 musikalske prosjekter) - 01.07. - 31.12.23 MASTERPLAN AS Populær Oslo 2023 365000 30.8.2023 Avslått 0 Beauty in Darkness - Høst 2023 Stian Omenås Jazz/impro Viken 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 TREHOLT - Sommer 2023-Vinter 2023 IT'S GONNA HAPPEN AS Populær Troms og Finnmark 2023 50000 30.8.2023 Bevilget 50000 Rumbling Retards - Juli 2023 IT'S GONNA HAPPEN AS Populær Troms og Finnmark 2023 20000 30.8.2023 Avslått 0 Orions Belte - Oktober - desember 2023 JANSEN PLATEPRODUKSJON AS Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Trio no Treble, Thorsen, Robson, Kjøsen - Høst 2023 og vår 2024 TRIO NO TREBLE DA Klassisk/samtid Trøndelag 2023 180000 30.8.2023 Avslått 0 Moyka - 02.06.23 - 28.02.24 MADE MANAGEMENT AS Populær Vestland 2023 95000 30.8.2023 Bevilget 95000 Jonas Benyoub - 2023+2024 NORDIC LIVE AS Populær Oslo 2023 198815 30.8.2023 Avslått 0 Hemsing Ragnhild VETRA - Høst 2023 og vår 2024 RAGNHILD HEMSING Tradisjon Innlandet 2023 200000 30.8.2023 Bevilget 120000 Whammyboy - 17.06.23 - 04.10.23 MADE MANAGEMENT AS Populær Vestland 2023 130000 30.8.2023 Avslått 0 Elevebyen messingkvartett - November og desember 2023 ELVEBYEN MESSINGKVARTETT DA Klassisk/samtid Viken 2023 137751 30.8.2023 Avslått 0 Mathisen Bishop - Høst 2023 Vår 2024 Svein Rikard Mathisen Jazz/impro Oslo 2023 120000 30.8.2023 Bevilget 100000 Spidergawd - NO + EU Vår 2024 SPIDERGAWD MANAGEMENT AS Populær Trøndelag 2023 400000 30.8.2023 Avslått 0 Spidergawd - NO + EU Vår 2024 SPIDERGAWD MANAGEMENT AS Populær Trøndelag 2024 0 30.8.2023 Bevilget 200000 Sonja Markovic - 31.07.2023.-31.07.2024. Sonja Markovic Klassisk/samtid Oslo 2023 70000 30.8.2023 Avslått 0 Sturle Dagsland - Vår 2024 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Significant Time ved Signe Irene Time - Høsten 2023 SIGNE IRENE TIME Jazz/impro Rogaland 2023 60000 30.8.2023 Bevilget 60000 Fucales - Høst 2023 FUCALES MUSIC DA Populær Vestland 2023 55000 30.8.2023 Avslått 0 Early Voices - Høst og vinter 2023 EARLY VOICES Vokal Innlandet 2023 200300 30.8.2023 Avslått 0 Det norske damekor og Sidsel Walstad - Desember 2023 DET NORSKE DAMEKOR Vokal Oslo 2023 243240 30.8.2023 Avslått 0 Roar Engelberg - 02.11 - 16.11 PANFLØYTIST ROAR ENGELBERG Verden Innlandet 2023 17500 30.8.2023 Avslått 0 Ine Hoem  - 2023 INE KRISTINE HOEM Populær Oslo 2023 150000 30.8.2023 Bevilget 100000 Baker Hansen - Høsten 2023 TORE FLATJORD Jazz/impro Vestfold og Telemark 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 100000 Fjorden Baby! - 15.09.23 – 14.10.23 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2023 90000 30.8.2023 Avslått 0 Monoswezi - 2023 Høst - November HALLVARD MIDTTUN GODAL Verden Oslo 2023 87337 30.8.2023 Bevilget 60000 Electrocutango - Vår 2024 INDRIS PRO AS Verden Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Camilla Hole Trio, Moldestad, Slåen? - 1.10.23-29.02.24 Camilla Hole Jazz/impro Oslo 2023 40000 30.8.2023 Bevilget 40000 Accept It - Høsten 2023 EMIL BØ MUSIKK Jazz/impro Viken 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 Marte Eberson - 01.01.2024-31.12.2024 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Populær Vestland 2023 321000 30.8.2023 Avslått 0 Velcro Dog - Sommer 2023 THE PERFECT HOAX TONY GONZALEZ Populær Trøndelag 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Illevold, Myrbakken, Berntzen - 2024 Gry Oda Ulvmoen Myrbakken Klassisk/samtid Innlandet 2023 98500 30.8.2023 Avslått 0 Kvelertak - 10 Oktober - 1 November KVELERTAK AS Populær Oslo 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 Jubileumsbandet 70 x 4. - Høst 2023 - vinter 2024 Tom Henry Olstad Jazz/impro Oslo 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 100000 Estuary Ensemble - Spring 2024 Eduardo Henrique Scaramuzza Tubaldini Verden Rogaland 2023 300000 30.8.2023 Avslått 0 Laupsa Lokomotiv - 17.06.23-29.09.23 LAUPSA MUSIC Jazz/impro Oslo 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Drongo - Sommer-høst 2023 Hans Uhre Populær Trøndelag 2023 400000 30.8.2023 Bevilget 100000 Audrey Horne Europaturne 2023 - 01.12 til 10.12 AUDREY HORNE DA Populær Vestland 2023 180000 30.8.2023 Avslått 0 Misund,Gudim,Moustache - høst 23, vår 24 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Klassisk/samtid Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Ævestaden - Releaseturné høst 23 POLAR ARTIST AS Tradisjon Trøndelag 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Tuva Halse Quintet - Høst 2023 og Vinter 2024 TUVA HALSE Jazz/impro Trøndelag 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 50000 Oskar Nordbø - Høst 2023 TOOTHFAIRY AS Populær Viken 2023 35000 30.8.2023 Avslått 0 ARCHER - Vår 2024 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Yeisy Rojas - August til oktober 2023 YEISY ROJAS RODRIGUEZ Verden Oslo 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 Flokkdyr - 03.06.23 - 20.07.23 Live-Andrea Gjessen Rasch Populær Oslo 2023 20000 30.8.2023 Avslått 0 Resa Saffa Park - Høst 2023 TOOTHFAIRY AS Populær Viken 2023 70000 30.8.2023 Avslått 0 Cobra Kraft - Releaseturné høst 2023 POLAR ARTIST AS Jazz/impro Trøndelag 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 Bishop, Breistein - høst 2023 Inge Weatherhead Breistein Jazz/impro Vestland 2023 90000 30.8.2023 Bevilget 40000 Amalie Dahl - Høsten 2023 og våren 2024 Amalie Dahl Jazz/impro Oslo 2023 41000 30.8.2023 Avslått 0 BareBarokk - Høst 2023 BAREBAROKK DA Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2023 90735 30.8.2023 Bevilget 90000 Håvard og Dorothea - Haust 2023 Håvard Ersland Jazz/impro Rogaland 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Maria Solheim - 19.10.23 - 22.10.23 Maria Synnøve Solheim Populær Viken 2023 56964 30.8.2023 Avslått 0 Lena Nymark. - 2023-2024 LENA NYMARK Jazz/impro Møre og Romsdal 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Bliss Quintet - Høsten 2023 BENJAMIN EINARSSON Jazz/impro Trøndelag 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 100000 Valkyrien Allstars - Høst 2023 POLAR ARTIST AS Populær Trøndelag 2023 200000 30.8.2023 Bevilget 150000 Swing'it - sommer 2023 PROHIBITION AS Jazz/impro Oslo 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Duo Vetlesen og Rabben - Høst 2023 + vår 2024 Marita Kjetland Rabben Klassisk/samtid Oslo 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Ole Kirkeng - Juni - Oktober 2023 OLE KIRKENG MUSIC Populær Oslo 2023 40000 30.8.2023 Bevilget 40000 Hilde Annine Hasselberg - Høst 2023 HILDE ANNINE HASSELBERG Tradisjon Vestland 2023 143500 30.8.2023 Avslått 0 Anders Kregnes Hansen - Høst 2023 Anders Kregnes Hansen Klassisk/samtid Oslo 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 Lights Out Ensemble - Høst 23 og vår 24 BOYES MUSIKKOMPANI Klassisk/samtid Oslo 2023 80000 30.8.2023 Bevilget 40000 Felberg's Unholy R'n'R Show - november - desember 2023 Thomas Michael Tallo Felberg Populær Oslo 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Kammersolistene Sandefjord - Sommer 2023 Jan Vesa Ernst Junker Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2023 69000 30.8.2023 Avslått 0 MAKTKAMP - 10.06.2023-01.10.2023 MAKTKAMP DA Populær Oslo 2023 125000 30.8.2023 Bevilget 90000 Ensemble Freithoff  - Høst 23 - og Vår 24  Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Viken 2023 300000 30.8.2023 Bevilget 200000 Siri Snortheim, cello Maren Myrvold, sopran - Høst 2023 - vår 2024 Maren Myrvold Klassisk/samtid Oslo 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 No®way Home -  - 1.1.24-31.1-24 ELSE OLSEN STORESUND Klassisk/samtid Vestland 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 Bøen Fiskaaen Duo - Haust 2023 Hallgeir Fiskaaen Klassisk/samtid Vestland 2023 31015 30.8.2023 Avslått 0 DonkeyJam Ensemble - Vår-høst 2024 Karoline Vik Hegge Klassisk/samtid Trøndelag 2023 90000 30.8.2023 Avslått 0 Vestavill - August - september 2023 Ingvill Mjeldheim Holter Klassisk/samtid Vestland 2023 45000 30.8.2023 Avslått 0 Master Oogway - 17.10.23-25.10.23 Håvard Nordberg Funderud Jazz/impro Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 >IM.PRINT: dance in music - september 2023 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Klassisk/samtid Oslo 2023 330983 30.8.2023 Avslått 0 Miman - 2024 MOTVIND KULTURLAG Jazz/impro Oslo 2023 170000 30.8.2023 Avslått 0 Miman - 2024 MOTVIND KULTURLAG Jazz/impro Oslo 2024 0 30.8.2023 Bevilget 130000 Anita Gjørven - Høst 23 ANITA GJØRVEN MUSIC Jazz/impro Møre og Romsdal 2023 15000 30.8.2023 Bevilget 15000 Regnvær  - Høst 2024 VINTERHAGEN AS Populær Nordland 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 Galumphing Duo - Sommer 2023 JØRGEN BJELKERUD Jazz/impro Oslo 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 Spelloppmaker - Høst 2023 SPELLOPPMAKER AS Populær Innlandet 2023 95000 30.8.2023 Avslått 0 MURAKAMI-FÆRDEN - oktober-november 2023 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Verden Oslo 2023 259895 30.8.2023 Avslått 0 Dahl Steinsland band  - November 2023- mars 2024  Caroline Eidsten Dahl Klassisk/samtid Viken 2023 102620 30.8.2023 Bevilget 80000 Hanna Paulsberg Concept med Elin Rosseland - Turné november 2023 Hanna Paulsberg Jazz/impro Innlandet 2023 67560 30.8.2023 Bevilget 67000 Nidaros Strykekvartett - Høst 2023 NIDAROS STRYKEKVARTETT DA Klassisk/samtid Trøndelag 2023 56220 30.8.2023 Avslått 0 PNL Circus - Oktober-november 2023 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Viken 2023 70000 30.8.2023 Avslått 0 This was my life - Høst 2023 ARNE OPPEDAL Populær Vestland 2023 185000 30.8.2023 Avslått 0 Falkevik - August 2023 - Mars 2024 TUNGEVÅG MUSIKK Jazz/impro Oslo 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Øy - 2023 Kristoffer Lislegaard Jazz/impro Oslo 2023 87130 30.8.2023 Bevilget 50000  Serbian Rustic Garland - oktober-november 2023 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Tradisjon Oslo 2023 354216 30.8.2023 Avslått 0 OperaKysten - 01.12.23 - 21.01.24 OPERAKYSTEN Klassisk/samtid Vestland 2023 90000 30.8.2023 Avslått 0 Paal Nilssen-Love Ken Vandermark duo - Juni 2023 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Viken 2023 20000 30.8.2023 Avslått 0 Dødheimsgard - Latin Amerika Turné - 18 oktober - 28 oktober PROXY MANAGEMENT PRISCILA ALEXANDRA MORALES JANFALK Populær Viken 2023 45000 30.8.2023 Avslått 0 Quartet BREVIS - november 2023 FIREFLY PRODUCTION VLADIMIR PUHALAC Tradisjon Oslo 2023 308365 30.8.2023 Avslått 0 Henrik M. Nørstebø med Chen og Lercher - Høst 2023 Henrik Munkeby Nørstebø Jazz/impro Trøndelag 2023 35000 30.8.2023 Avslått 0 NORÐFÓLK - høst 2023 REBEKKA INGIBJARTSDOTTIR Tradisjon Oslo 2023 140000 30.8.2023 Avslått 0 Frode Fivel Band - 01.11.23 - 01.11.24 Frode Fivel Populær Viken 2023 161000 30.8.2023 Avslått 0 Marit Sandvik og Nova Onda - 2024 Marit Sandvik Jazz/impro Troms og Finnmark 2023 120000 30.8.2023 Avslått 0 Egil Olsen - Haust 2023 UNCLE'S INSTITUTION Egil Olsen Populær Møre og Romsdal 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 Per Arne Glorvigen - 010924-011124 Per Arne Glorvigen Tradisjon Utlandet 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 MÅNIN, Bjerkan, Hole, Gismervik - Vår 2024 Ellen-Martine Gismervik Jazz/impro Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Fretmiden, Istårn - Høst 2023 ISDALEN AGENTUR DA Populær Vestland 2023 53814 30.8.2023 Avslått 0 Aron Dahl - 01.02.2024-01.12.2025 DANIELLE DAHL Populær Oslo 2023 300000 30.8.2023 Avslått 0 Babylon Brothers - 06.09.23 - 24.11.23 STAFFAN WILLIAM-OLSSON Jazz/impro Oslo 2023 58000 30.8.2023 Bevilget 58000 Felix Navarro Navarro med Comgoyá - sommer, høst 2023 Sissel Jor Verden Oslo 2023 357000 30.8.2023 Bevilget 100000 Birri - Høst 2023 BRITA SKARE MALVIK Populær Nordland 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 Cellolyd - Høst 2024 CELLOLYD Populær Nordland 2023 250000 30.8.2023 Avslått 0 Pikekyss - 14.10.2023 - 11.11.2023 STAGEWAY TALENT AS Populær Vestland 2023 104900 30.8.2023 Avslått 0 Perkverket 2024, turné høst 2024.   - 05.07.2024 - 03.12.2024 Birger Mistereggen Tradisjon Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Perkverket 2024, turné høst 2024.   - 05.07.2024 - 03.12.2024 Birger Mistereggen Tradisjon Oslo 2024 0 30.8.2023 Bevilget 100000 Misty Coast - Høst 2023 LINN FRØKEDAL Populær Oslo 2023 80000 30.8.2023 Bevilget 80000 Duo Memento med Lazar Miletic - 01.08.2023-31.05.2024 NINO FELBAB Klassisk/samtid Rogaland 2023 109326 30.8.2023 Bevilget 60000 July August - Sommer og høst 2023 Jenny Augusta Enge Populær Oslo 2023 31000 30.8.2023 Bevilget 31000 Ensemble C4 (Tidl. Christian IV Consort) - 2024 CHRISTIAN IV CONSORT DA Klassisk/samtid Oslo 2023 481220 30.8.2023 Avslått 0 Ensemble C4 (Tidl. Christian IV Consort) - 2024 CHRISTIAN IV CONSORT DA Klassisk/samtid Oslo 2024 0 30.8.2023 Bevilget 150000 Årabrot  - Høst 2023 og vår 2024 KJETIL NERNES Populær Rogaland 2023 313500 30.8.2023 Bevilget 150000 Solstrauman + Hyeji Nam - Vinterhalvår 2023-2024 Sunniva Halstensen Verden Oslo 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Rebekka Bakken - Sommer 2023 Rebekka Bakken Jazz/impro Oslo 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 To planker og en snøkrystall - konsertforestilling - 7. - 11.januar 2024 FRODE BERNTZEN Tradisjon Innlandet 2023 93107 30.8.2023 Avslått 0 Anne Linn - Høst 2023 ANNE LINN VINGELSGAARD SCHÄRER Populær Trøndelag 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 The Source: of Christmas - 11.-17.Desember 2023 Mats Eilertsen Tradisjon Viken 2023 329987 30.8.2023 Avslått 0 Janne Eraker Ensemble - høsten 2023 JANNE HÄGER ERAKER Jazz/impro Oslo 2023 150000 30.8.2023 Bevilget 80000 Tingstad, Opheim, Haltli, Molenaar - Vår 2024 FIOLINIST SANDER TINGSTAD Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2023 105000 30.8.2023 Avslått 0 Tingstad, Opheim, Haltli, Molenaar - Vår 2024 FIOLINIST SANDER TINGSTAD Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2024 0 30.8.2023 Bevilget 40000 1017 (Colin Stetson og Stian Westerhus) - Desember 2023 PITCH BLACK STAR SPANGLED LIVE AS Jazz/impro Oslo 2023 250000 30.8.2023 Avslått 0 Cocktail Slippers - 30.06.23-22.11.23 Maria Hovda Storaas Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Gospelfabrikken - Høst 2023 GOSPELFABRIKKEN Verden Oslo 2023 22500 30.8.2023 Avslått 0 Sudan Dudan -  turne Norge og Sverige - Høsten  2023 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Tradisjon Vestfold og Telemark 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 80000 Spectro Duo - Vår 2024 MARTYNA KOSECKA Klassisk/samtid Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Spectro Duo - Vår 2024 MARTYNA KOSECKA Klassisk/samtid Oslo 2024 0 30.8.2023 Bevilget 70000 Duo Cordoba - August 2023 - Mars 2024 Trond Folstad Klassisk/samtid Oslo 2023 38000 30.8.2023 Avslått 0 Olivera Ticevic med Soskic, Milivojevic, Markovic - vår 2024 SOPRAN OLIVERA TICEVIC Klassisk/samtid Oslo 2023 281000 30.8.2023 Avslått 0 Axel Frønes - Vår 2024 Axel Frønes Populær Trøndelag 2023 98750 30.8.2023 Avslått 0 Inger Øvrebø Uberg - 4. - 10.oktober 2023 Inger Øvrebø Uberg Klassisk/samtid Oslo 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 JAN GUNNAR HOFF, Bodø Jazz Open- profil 2024 - 28.1.24 - 30.1.24 MAGMA MUSIC AS Jazz/impro Nordland 2023 80734 30.8.2023 Avslått 0 Ensemble Brezza - årstall Maria Ines Zanovello Klassisk/samtid Oslo 2023 158850 30.8.2023 Avslått 0 Astrosaur - Høst 2023 YUGEN DA Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Sunniva H. Eliassen, Ivar J. Eliassen, Lokale kor - 2023 og 2024 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Klassisk/samtid Nordland 2023 65000 30.8.2023 Avslått 0 Kings of Convenience - Høst 2023 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2023 90000 30.8.2023 Avslått 0 Malin Pettersen - Juni 2023 - Januar 2024 DIE WITH YOUR BOOTS ON RECORDS AS Populær Oslo 2023 120000 30.8.2023 Bevilget 90000 Eirik Raude, Silje Marie Johnsen, Anders Vinjar - Høst 2023, vår 2024 ANDERS VINJAR Klassisk/samtid Oslo 2023 300000 30.8.2023 Avslått 0 Klish - Høsten 23 Frode Larsen Populær Oslo 2023 119720 30.8.2023 Avslått 0 LIN - Høst 2023 Johanne Johnsen Jazz/impro Oslo 2023 87941 30.8.2023 Avslått 0 ASQ Amund Stenøien Quartet  - Juli - September 2023  AMUND STENØIEN Jazz/impro Trøndelag 2023 140000 30.8.2023 Bevilget 100000 Flaten-Nilssen-Love-Murray - september-oktober 2023 PAAL NILSSEN-LOVE Jazz/impro Viken 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 Juni Teie, Oda Habbestad, Olga Jørgensen - 2023 JUNI TEIE Klassisk/samtid Oslo 2023 70000 30.8.2023 Avslått 0 Benjamín Gísli Trio - August 2023 BENJAMIN EINARSSON Jazz/impro Trøndelag 2023 35000 30.8.2023 Bevilget 35000 Jul på Sunnmørsk - 1312.2023-22.12.2024 Sondre Ferstad Jazz/impro Trøndelag 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 50000 Sweetheart - Høst 2023 MOTHER LIKES IT RECORDS AS Populær Oslo 2023 80000 30.8.2023 Bevilget 80000 Mandarinsaft - Vår og høst 2023 MANDARINSAFT DA Populær Trøndelag 2023 95000 30.8.2023 Bevilget 95000 Inger Nordvik - 01.09.2023-01.09.2024 Inger Lindsjørn Nordvik Populær Oslo 2023 200000 30.8.2023 Bevilget 100000 Benny Borg - Januar til april 2024 LYDBRODER DA Populær Oslo 2023 80000 30.8.2023 Avslått 0 Kakkmaddafakka - Høst 2023 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2023 90000 30.8.2023 Avslått 0 Han Herman - Sommer 2023 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2023 51120 30.8.2023 Bevilget 51000 J. Rokseth, A. Rokseth - Høst 2023 PSYMPHA AS Verden Trøndelag 2023 50000 30.8.2023 Bevilget 50000 Johanna-Adele Jüssi trio - 1.01-31.12.2024 Johanna-Adele Jüssi Tradisjon Troms og Finnmark 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 Johanna-Adele Jüssi trio - 1.01-31.12.2024 Johanna-Adele Jüssi Tradisjon Troms og Finnmark 2024 0 30.8.2023 Bevilget 200000 John Derek Bishop og Khaled Habeeb - Høst 2023 + Vår 2024 John Derek Bishop Tradisjon Rogaland 2023 50000 30.8.2023 Bevilget 50000 Maud - Oktober-November 2023 KRISTINE HOFF Populær Oslo 2023 50000 30.8.2023 Bevilget 50000 Murmur - Høst 2023 SUNNIVA MELLBYE Populær Oslo 2023 45000 30.8.2023 Avslått 0 Blow - for Tom Waits - august 2023 Sverre Thorstensen Jazz/impro Viken 2023 59400 30.8.2023 Avslått 0 Combos - 01.09.2023-01.10.2023 Ingeborg Helene Alexia Unnerud Populær Oslo 2023 60000 30.8.2023 Avslått 0 Buljo, Øverli, Bjerck, MARET - Vinter 2024 AUDIOLAND AS Tradisjon Troms og Finnmark 2023 350000 30.8.2023 Avslått 0 Buljo, Øverli, Bjerck, MARET - Vinter 2024 AUDIOLAND AS Tradisjon Troms og Finnmark 2024 0 30.8.2023 Bevilget 150000 The Other End - Høst 2023 KNOPH & BREIDVIK DA Populær Vestland 2023 132177 30.8.2023 Avslått 0 Per Olav Kobberstad - Høst 2023 PER OLAV KOBBERSTAD Verden Vestland 2023 30000 30.8.2023 Avslått 0 Cosmic Swing Orchestra - Høst 2023 COSMIC SWING ORCHESTRA Jazz/impro Trøndelag 2023 120000 30.8.2023 Avslått 0 Malik Edo - Høst 2023 - Vår 2024 TYNNING MANAGEMENT, DISTRIBUSJON OG PUBLISHING. Populær Oslo 2023 370750 30.8.2023 Avslått 0 Touché Monet - Høst 2023 Johan Tobias Ingskog Bergstrøm Jazz/impro Oslo 2023 120000 30.8.2023 Bevilget 120000 Mujic Footure - Høst 2023 KOMPONIST MARTIN TIDEMANN KVALØ Klassisk/samtid Nordland 2023 18000 30.8.2023 Avslått 0 Jean Brigitte and The Pretentious Kants - Year BRIGITTE JEAN ALLEN Jazz/impro Rogaland 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Inger Hannisdal - solo og ensemble - Sommer og høst 2023 INGER HANNISDAL Jazz/impro Oslo 2023 105000 30.8.2023 Bevilget 105000 LULI - 3. oktober- 17. november BØRRESEN PRODUKSJON Populær Agder 2023 100000 30.8.2023 Bevilget 50000 BounceAlarm - 2024 Elisabeth Lid Trøen Jazz/impro Vestland 2023 130000 30.8.2023 Avslått 0 GiddyGang -  vår + høst 2023 GIDDYGANG AS Populær Oslo 2023 200000 30.8.2023 Bevilget 100000 Julie Henrikke - November 2023 Julie Henrikke Rekstad Populær Oslo 2023 150000 30.8.2023 Avslått 0 Hanna Børseth Rønningen - høst 23 og vår 24 Hanna Børseth Rønningen Populær Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Buster Sledge - Juni - september 2023 JAKOB FOLKE OSSUM Tradisjon Oslo 2023 25000 30.8.2023 Bevilget 25000 Marie Sahba - 2023-2024 MARIE SAHBA AS Verden Oslo 2023 400000 30.8.2023 Bevilget 100000 elle melle - Høst 2023 Jon Konrad Strøm Populær Innlandet 2023 40000 30.8.2023 Avslått 0 CANTA - 2023 CANTA Populær Vestland 2023 170000 30.8.2023 Avslått 0 Østerlide - Vår 2024 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2023 200000 30.8.2023 Avslått 0 Østerlide - Vår 2024 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2024 0 30.8.2023 Bevilget 200000 VERØNA (FR) + Ola Asdahl Rokkones - Oktober-November 2023 THEROKKONES PRODUCTIONS Ola Asdahl Rokkones Jazz/impro Troms og Finnmark 2023 120000 30.8.2023 Avslått 0 Live Foyn Friis - sommer 23 LIVE FOYN FRIIS AS Jazz/impro Viken 2023 63000 30.8.2023 Avslått 0 Bo Milli - 16.06.23 - 19.11.23 MADE MANAGEMENT AS Populær Vestland 2023 120000 30.8.2023 Bevilget 120000 Mette Henriette - 2023 MHM AS Jazz/impro Oslo 2023 300000 30.8.2023 Avslått 0 Trio Lærdal - November 2023 Liv Jorunn Fredriksen Ulvik Tradisjon Vestland 2023 35000 30.8.2023 Avslått 0 Zakarias Meyer Øverli - juni. 2023 - juni. 2024 Zakarias Nikolai Meyer Øverli Jazz/impro Oslo 2023 100000 30.8.2023 Avslått 0 Ingerine Dahl og Åshild Spikkeland - 20.nov - 12.des ÅSHILD SPIKKELAND MUSIKK OG TEATER Klassisk/samtid Rogaland 2023 50000 30.8.2023 Avslått 0 Musikere til rekviem "Før forsoning" - 2023 og 2024 Ann-Mari Pettersen Magga Klassisk/samtid Innlandet 2023 500000 30.8.2023 Avslått 0 AnnaBerentinaRøeBand-Haugerud,Steinkopf,Erlien - Høst 2023 ANNA BERENTINA RØE Tradisjon Trøndelag 2023 30000 30.8.2023 Bevilget 30000 Eskild Okkenhaug Sekstett - 20.-27. august MUSIKER ESKILD OKKENHAUG Jazz/impro Trøndelag 2023 61824 30.8.2023 Bevilget 40000 Marius Trøan Hansen - Høst 2023 (uke 34-42) Marius Trøan Hansen Populær Oslo 2023 75000 30.8.2023 Avslått 0 Kalabalik - Januar - mars 2024 OLE THOMAS GJÆRUM Verden Vestland 2023 269758 30.8.2023 Avslått 0 Bahram Mahoor Hansen - 16.10.23-22.10.23 MUSICAL LIFE AS Verden Viken 2023 146400 30.8.2023 Avslått 0 KRISE - 6.11-18.2 KRISTIAN ENKERUD LIEN -1 Rogaland 2023 101600 Avvist 0