Hopp til innhold
Vedtaksliste

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for turné- og virksomhetstilskudd behandlet 142 søknader om tilskudd til 1 319 konserter. Utvalget gav 54 tilskudd til 496 konserter.

Om ordningen

Tilskuddsordningen Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band (tidl. tilskuddsordning for musikere og musikkensembler) er den største bidragsyteren til offentlig finansiering av det frie utøverfeltet i Norge. Ordningen stimulerer til turnévirksomhet og konsertproduksjon og gjør at publikum årlig kan oppleve et stort antall kvalitetskonserter med et bredt spenn av musikkuttrykk over hele landet. Tilskudd gir utøverfeltet profesjonelle rammer og mulighet for kunstnerisk utvikling og formidling både nasjonalt og internasjonalt. Søkere er profesjonelle musikere, artister, ensembler, band og støtteapparat innen alle sjangre.

Utvida rammer

På grunn av koronasituasjonen har rammene på ordningen ved de fem siste søknadsfristene vært midlertidig utvidet til også å inkludere ulike typer kunstnerisk fordypningsarbeid som er relevant for ordningen. I tillegg til konsert- og turnévirksomhet kunne det søkes om tilskudd til:

  • Utvikling og kuratering av programmer og produksjoner.
  • Materialutvikling, arrangering og annen musikalsk tilrettelegging og skaping av kunstnerisk materiale.
  • Innøving og preproduksjon i forbindelse med plateinnspillinger o.l.

Det har ikke vært mulig å søke til ovennevnte aktiviteter isolert. Alle søknader har måttet inneholde konsert- og turnévirksomhet.

Tall i søknader og tildelinger

Sjangerfordeling

Søknader og tildelinger fordelte seg slik på sjanger:

Sjanger

Søkn.

Tild.

Tild.% av totalt antall

Tild.% innen hver sjanger

Søknadssum

Tildelingssum

% av totalsum tilskudd

Jazz/impro

48

16

30 %

33 %

5 944 538

1 564 000

28 %

Klassisk/samtid

28

12

22 %

43 %

3 824 030

1 415 000

25 %

Populær

36

10

19 %

28 %

5 873 636

1 080 000

19 %

Tradisjon

23

12

22 %

52 %

2 539 683

1 034 000

18 %

Verden

5

2

4 %

40 %

897 500

220 000

4 %

Vokal

2

2

4 %

100 %

327 407

325 000

6 %

Sum

142

54

100 %

38 %

19 406 794

5 638 000

100 %

Antall søknader fra de ulike sjangrene er i denne søknadsrunden tilbake til det som har vært vanligst fordeling de siste årene, med flest søknader fra jazz/impro-feltet, etterfulgt av populærfeltet og klassisk/samtid-feltet. Tradisjonssfeltet utmerket seg i denne søknadsrunden med mange søknader sammenlignet med tidligere søknadsrunder.

Fylkesfordeling

Det kom inn søknader fra og ble gitt tilskudd til søkere fra alle landets fylker. Flest søknader kom fra Oslo, Vestland, Viken og Trøndelag. Dette har vært et mønster også i tidligere søknadsrunder. Det kom dessuten inn uvanlig mange søknader fra Innlandet i denne søknadsrunden. Søknadsmaterialet gir et bilde av aktive utøvermiljøer i store deler av landet.
 

Konserter i Norge og utlandet

Trenden fra tidligere søknadsrunder i 2021 har fortsatt også i denne runden, med langt færre konserter i utlandet enn før koronapandemien. Som del av ordningens tilpasning til koronasituasjonen er også konserter i Norge vektlagt i større grad enn før. Ca 85 prosent av konsertene det ble gitt tilskudd er planlagt gjennomført i Norge. Til sammenligning fordelte konserter i Norge og utlandet seg før koronapandemien (i 2019) med ca 60 prosent av konsertene i Norge og 40 prosent i utlandet.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget tok i behandlingen av søknadene utgangspunkt i koronasituasjonen slik den fremstod på søknadstidspunktet. De vurderte søknadene ut fra ordningens generelle retningslinjer og de utvida rammene på ordningen. Det ble tatt hensyn til redusert inntektsgrunnlag for mange ifbm koronapandemien, og konsertvirksomhet i Norge ble sterkere vektlagt enn før.

For øvrig ble ordinære vurderingskriterier lagt til grunn, med overordnet vekt på kunstnerisk og faglig innhold, profesjonalitet og kunstneriske kvaliteter. I den samlede vurderingen av søknadene ble det bl.a. lagt vekt på å ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og utøvermiljøer. I vurderingen av den enkelte søknad ble det lagt vekt på prosjektets og utøvernes kunstneriske kvaliteter og egenart. Videre ble aktivitetsomfang, gjennomføringsevne, kunstnerisk utviklingspotensial og prosjektets og budsjettets realisme vurdert, og bl.a. forhold som merbruk av verk og produksjoner og god turnéplanlegging i et kostnads- og klimaperspektiv ble positivt vektlagt.

Etter tre søknadsrunder med ekstra stimuleringsmidler mottok ordningen i denne søknadsrunden ikke stimuleringsmidler. Dermed var de økonomiske prioriteringsrammene tilbake på vanlig, stramt nivå, og det var mange støtteverdige prosjekter som ikke mottok tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 142

Søknadssum: kr 19 406 794

Antall tildelinger: 54

Tildelingssum: 5 638 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 30. - 31.8.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 22. - 23.9.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerSjangerSøkers fylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Jorun Marie Kvernberg, Rune Tylden - Haust 2021 JORUN MARIE RYPDAL KVERNBERG Tradisjon Møre og Romsdal 2021 50000 31.8.2021 Bevilget 50000 Maridalen - Vår 2021 - vår 2022 Jonas Kilmork Vemøy Jazz/impro Oslo 2021 150000 31.8.2021 Bevilget 150000 SISU slagverksensemble og Øyonn Groven Myhren - 1.-11. juli 2021 SISU PERCUSSION AS Tradisjon Oslo 2021 72503 31.8.2021 Avslått 0 Laupsa Lokomotiv - Høsten 2021 LAUPSA MUSIC Jazz/impro Viken 2021 20000 31.8.2021 Avslått 0 Briskebyen Lyttemannslag - 2021 FRODE BERNTZEN Jazz/impro Innlandet 2021 42250 31.8.2021 Avslått 0 Kvarts - Sommar og haust 2021 KVARTS ANS Tradisjon Innlandet 2021 110000 31.8.2021 Bevilget 110000 Tonje Halbjørhus - Høst 2021 TONJE HALBJØRHUS Populær Trøndelag 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Jørn Simen Øverli trio - 2021 - 2022 Jørn Simen Øverli Populær Oslo 2021 50000 31.8.2021 Bevilget 50000 Bryggerigangen Bluesband - 16. - 20. november 2021 Walter Bent Patey Populær Oslo 2021 46540 31.8.2021 Avslått 0 Draug Media artister - 2021 DRAUG MEDIA TRULS ERLEND ANDERSEN Populær Nordland 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Lamark - 2022 SIGURD LAMARK Populær Oslo 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Duo Rem, Eriksen - Høst 2021, Vår 2022 Stine Rem Aarønes Jazz/impro Oslo 2021 110000 31.8.2021 Avslått 0 Sigvart Dagsland med band - 01.10.2021 - 15.11.2021 HIHAT MANAGEMENT AS Populær Vestland 2021 314790 31.8.2021 Avslått 0 Ragnvald Wernøe - Vår 2022 RAGNVALD WERNØE Populær Rogaland 2021 80000 31.8.2021 Avslått 0 Sarod og Pakhawaj (arbeidstittel) - 2.6.2021 - 31.12.2021 SAB BRØYN Tradisjon Oslo 2021 90350 31.8.2021 Avslått 0 Wennesland, Wikstad, Kuzmin - Høst 2021 Camilla Beate Wiig Wennesland Klassisk/samtid Agder 2021 36313 31.8.2021 Avslått 0 Rabben og Vetlesen - okt 2021-okt 2022 Ingrid Vetlesen Klassisk/samtid Agder 2021 66516 31.8.2021 Bevilget 50000 Øyvind Kristiansen og Jonas Kilmork Vemøy - Juni 2021 – april 2022 Øyvind Kristiansen Jazz/impro Oslo 2021 120000 31.8.2021 Avslått 0 Abbath - 01.01.-30-01.2022 REVELATIONS MUSIC AS Populær Vestland 2021 230000 31.8.2021 Avslått 0 Abbath - 01.01.-30-01.2022 REVELATIONS MUSIC AS Populær Vestland 2022 0 31.8.2021 Bevilget 150000 Balkan Brasserie - Høst 2021 Anne Fossen Verden Trøndelag 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Kvaldraum: Kvalbein, Rabben, Myrvold - 2022 Maren Myrvold Klassisk/samtid Oslo 2021 75000 31.8.2021 Avslått 0 Kvaldraum: Kvalbein, Rabben, Myrvold - 2022 Maren Myrvold Klassisk/samtid Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 75000 Totto Hansen Rytmisk Tid - 2021 Rolf Erik Hadlen Hansen Jazz/impro Viken 2021 500000 31.8.2021 Avslått 0 Duo Sørheim - Storesund - Vår 2022 ELSE OLSEN STORESUND Klassisk/samtid Vestland 2021 135000 31.8.2021 Avslått 0 Duo Sørheim - Storesund - Vår 2022 ELSE OLSEN STORESUND Klassisk/samtid Vestland 2022 0 31.8.2021 Bevilget 100000 Susanne Lundeng Trio - Våren 2022 STRØK AS Tradisjon Oslo 2021 200000 31.8.2021 Avslått 0 Susanne Lundeng Trio - Våren 2022 STRØK AS Tradisjon Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 200000 Ensemble KammerKlang - Haust 2021 ENSEMBLE KAMMERKLANG Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 319065 31.8.2021 Bevilget 150000 Meraki - en kammermusikkserie - 26.-27.06, 3.-5.09 2021 Vilde Alme Klassisk/samtid Oslo 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Ingrid Storlimo - Høst 2021 INGRID STORLIMO Tradisjon Trøndelag 2021 80000 31.8.2021 Bevilget 80000 Mats Eilertsen - Februar 2022 Mats Eilertsen Jazz/impro Viken 2021 108794 31.8.2021 Avslått 0 Eli Storbekken - Høst 2021- vår 2022 Eli Storbekken Tradisjon Oslo 2021 110000 31.8.2021 Avslått 0 MEogI - Høst 2021 Mai Elise Solberg Jazz/impro Oslo 2021 22800 31.8.2021 Bevilget 20000 Ensemble 4FEMTEN - Høst 2021 Inga Merete Oudenstad Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2021 50000 31.8.2021 Avslått 0 Hollos Efterfølgere - Høst 2021 - Vår 2022 BJØRN KÅRE ODDE Tradisjon Innlandet 2021 75000 31.8.2021 Bevilget 75000 Andreas Haddeland Trio - Vår 2022 ANDREAS HADDELAND Jazz/impro Viken 2021 80000 31.8.2021 Avslått 0 Ars Dada - Vår 2022 ERLEND BILSBAK Populær Nordland 2021 120000 31.8.2021 Bevilget 100000 Leirblaa - 24.-30.sept 2021 Jakob Nordli Leirvik Jazz/impro Trøndelag 2021 70000 31.8.2021 Avslått 0 Gaahls WYRD - 05.11-19.12.21 REVELATIONS MUSIC AS Populær Vestland 2021 350000 31.8.2021 Avslått 0 Gigglemug - vår 2022 Bjørn Vidar Solli Jazz/impro Viken 2021 50000 31.8.2021 Avslått 0 Ottar Kåsa Ingebjørg Bø Ola Narverud - Vår 2022 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2021 59980 31.8.2021 Avslått 0 Ottar Kåsa Ingebjørg Bø Ola Narverud - Vår 2022 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Tradisjon Vestfold og Telemark 2022 0 31.8.2021 Bevilget 55000 Leon Røsten Odyssey - Høst 2021 Jonas Leon Jacobsson Røsten Jazz/impro Oslo 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Martinsen-Brygfjeld Ensemble på Helgelandsturné - Høst 2021 ARVID MARTINSEN PRODUCTIONS Populær Nordland 2021 25000 31.8.2021 Avslått 0 Svein Olav Herstad Trio - 2021 Oda Østenstad Fjell Jazz/impro Oslo 2021 90000 31.8.2021 Avslått 0 Ole MAA med band - Høst 2021 URBAN REBELS QUYNH-CHI TON-NU Populær Oslo 2021 251980 31.8.2021 Avslått 0 Ars Dada - Høst 2021, Vår 2022 ERLEND BILSBAK Klassisk/samtid Nordland 2021 65000 31.8.2021 Avslått 0 Bragernes Barokk - høst 2021 og våren 2022 Daniel Rene Sagstuen Sæther Klassisk/samtid Viken 2021 170000 31.8.2021 Bevilget 150000 Candela - Høst 2021 - Vår 2022 Trond Folstad Tradisjon Oslo 2021 31000 31.8.2021 Avslått 0 Torun Eriksen Feat. Sprit in The Dark - Sommer 2021-høst 2022 MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestfold og Telemark 2021 200000 31.8.2021 Bevilget 150000 OVERSETT - Hørt 2021 Håvard Lund Populær Trøndelag 2021 151000 31.8.2021 Avslått 0 Ljodahått - Høst - 2021 LJODAHÅTT Populær Viken 2021 45000 31.8.2021 Avslått 0 Falkevik - 10.juni 2021 - 9.mai 2022 TUNGEVÅG MUSIKK Jazz/impro Oslo 2021 50000 31.8.2021 Bevilget 50000 Kari Anne Bjerkestrand - Stillhetsfestivalen Hljod - 29. august 2021 Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand Klassisk/samtid Oslo 2021 40000 31.8.2021 Avslått 0 Halldis Rønning og Hilmar Thordarson  - Høst 21, Vår 22 Halldis Rønning Klassisk/samtid Vestland 2021 160000 31.8.2021 Bevilget 100000 Hamre, Maurseth, Børsheim og Storli - Vår 2022 LAJLA RENATE BUER STORLI Tradisjon Viken 2021 149400 31.8.2021 Avslått 0 Hamre, Maurseth, Børsheim og Storli - Vår 2022 LAJLA RENATE BUER STORLI Tradisjon Viken 2022 0 31.8.2021 Bevilget 80000 -Magne Skjævesland -Falketindband - Vår 2022 VINJEPRODUKSJONER Magne Skjævesland Tradisjon Viken 2021 60000 31.8.2021 Avslått 0 Steinar Raknes - stillhouse - vår 2022 RECKLESS AS Jazz/impro Oslo 2021 99798 31.8.2021 Avslått 0 j00 - Høst 2021 - vår 2022 ANDREAS SÆLE MUSIKK Populær Oslo 2021 287000 31.8.2021 Avslått 0 Randi Tytingvåg Trio   - 17.09.2021-16.10.2021 SCENE43 AS Populær Rogaland 2021 120000 31.8.2021 Bevilget 120000 Spidergawd - Vår 2022 SPIDERGAWD MANAGEMENT AS Populær Trøndelag 2021 400000 31.8.2021 Bevilget 300000 Erlend Albertsen Basspace - høst 2021 ALBERTSEN BASSPACE Jazz/impro Trøndelag 2021 95000 31.8.2021 Avslått 0 Leiv Solberg og Øyonn Groven Myhren - høst 2021 ØYONN GROVEN MYHREN Tradisjon Oslo 2021 140450 31.8.2021 Avslått 0 Jul i Nord - 3.-12. desember INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT Tradisjon Oslo 2021 50000 31.8.2021 Bevilget 50000 Brita Skare Malvik Birri  - Vår 2021 BRITA SKARE MALVIK Populær Nordland 2021 45000 31.8.2021 Avslått 0 Sunniva Eliassen - Vår 2021 SUNNIVA ELIASSEN Klassisk/samtid Troms og Finnmark 2021 40000 31.8.2021 Avslått 0 Kammersolistene - Høsten 2021 Jan Vesa Ernst Junker Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 43000 31.8.2021 Avslått 0 Christian IV Consort - 2022 INGRID ØKLAND Klassisk/samtid Oslo 2021 489500 31.8.2021 Avslått 0 Christian IV Consort - 2022 INGRID ØKLAND Klassisk/samtid Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 250000 Encore Piano Trio - 10.2021-05.2022 Patrycja Blaszak Klassisk/samtid Oslo 2021 30000 31.8.2021 Avslått 0 Viddals FriEnsemble ft. Aastad Bråten, Djupedal - 2022 Mathilde Grooss Viddal Verden Viken 2021 400000 31.8.2021 Avslått 0 -Eline Holbø Wendelbo -Arnhild Vik - høst 2021, juni -nov ELINE HOLBØ WENDELBO Populær Innlandet 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Ingebrigt Håker Flaten's KNARR - 2022 Ingebrigt Håker Flaten Jazz/impro Trøndelag 2021 500000 31.8.2021 Avslått 0 Ingebrigt Håker Flaten's KNARR - 2022 Ingebrigt Håker Flaten Jazz/impro Trøndelag 2022 0 31.8.2021 Bevilget 200000 GRAS - Høst 2021 GRAS DA Tradisjon Trøndelag 2021 200000 31.8.2021 Avslått 0 Vokalensemblet Tabula Rasa - VÅR 2022 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Vestland 2021 200000 31.8.2021 Avslått 0 Vokalensemblet Tabula Rasa - VÅR 2022 VOKALENSEMBLET TABULA RASA Vokal Vestland 2022 0 31.8.2021 Bevilget 200000 Arve Henriksen og Sigurd Hole m.fl. - Høst 2022 SIGURD HOLE Jazz/impro Innlandet 2021 175000 31.8.2021 Avslått 0 Sturle Dagsland - Høst 2021, Vinter 2022 STURLE DAGSLAND Populær Rogaland 2021 60000 31.8.2021 Avslått 0 Hacker - 01.09.21-01.09.22 Joel Allen Gottfrid Ring Jazz/impro Oslo 2021 130000 31.8.2021 Avslått 0 Maria Ines Zanovello - Årstall Maria Ines Zanovello Klassisk/samtid Oslo 2021 84780 31.8.2021 Bevilget 80000 Østerlide - Vår 2022 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2021 144000 31.8.2021 Avslått 0 Østerlide - Vår 2022 ANDREAS HADDELAND Tradisjon Viken 2022 0 31.8.2021 Bevilget 144000 Ilmi-Åse Mathiesen - 2022 Ilmi Anna Åse Mathiesen Palm Klassisk/samtid Oslo 2021 82000 31.8.2021 Avslått 0 Ilmi-Åse Mathiesen - 2022 Ilmi Anna Åse Mathiesen Palm Klassisk/samtid Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 60000 Gaute Storsve trio med utvidet besetning - vår 2022 Gaute Storsve Jazz/impro Oslo 2021 50000 31.8.2021 Avslått 0 Gaute Storsve trio med utvidet besetning - vår 2022 Gaute Storsve Jazz/impro Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 50000 Yawn. Rydh, Lysne, McCormick, Wie, Lienig - Vår 2022 Oskar Johnsen Rydh Jazz/impro Oslo 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Tore Brunborg og Irene Tillung - H2021 Irene Tillung Jazz/impro Vestland 2021 100000 31.8.2021 Bevilget 100000 Rune Alver - Høst 2021 RUNE ALVER PIANIST Klassisk/samtid Vestland 2021 30000 31.8.2021 Avslått 0 KFB - Fløgstad, Raknes, Staveland, Stalsberg - Høst 2021 EGGEN ER EN SMØRBLID IMPRESARIO Jazz/impro Oslo 2021 50000 31.8.2021 Avslått 0 Fauna Vokalkvintett - Høst 2021 FAUNA VOKALKVINTETT DA Vokal Oslo 2021 127407 31.8.2021 Bevilget 125000 Eline Hellerud Åsbakk og Svaneborg Kardyb - november 2021 ELINE HELLERUD ÅSBAKK Jazz/impro Oslo 2021 40000 31.8.2021 Avslått 0 FLUKTEN - 3 juni - 6 nov Hanna Paulsberg Jazz/impro Oslo 2021 300000 31.8.2021 Avslått 0 Ayka - 2021 og Q1 2022 LUFT RECORDINGS AS Populær Viken 2021 70000 31.8.2021 Avslått 0 BerntzBønch - Januar 2022 - april 2022 FRODE BERNTZEN Jazz/impro Innlandet 2021 65084 31.8.2021 Avslått 0 Hekla Stålstrenga - høst 21 og vår 22 HEKLA STÅLSTRENGA AS Tradisjon Troms og Finnmark 2021 60000 31.8.2021 Bevilget 60000 Østfold Serenadeensemble - 2021-22 IGESUND LARS Klassisk/samtid Oslo 2021 170000 31.8.2021 Avslått 0 Jacob Young m.fl - 2022 JACOB YOUNG MUSIC PRODUCTION Jazz/impro Oslo 2021 102000 31.8.2021 Avslått 0 Jacob Young m.fl - 2022 JACOB YOUNG MUSIC PRODUCTION Jazz/impro Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 100000 Hey Love - September-november 2021 Dorothea Kolstø Økland Populær Rogaland 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Drongo - Sommer og høst 2021 HANS UHRE Populær Trøndelag 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Eivind Aarset Quartet - 2022 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 200000 31.8.2021 Bevilget 170000 Øyvind Brække Sextet - Uke 37 (13.-19.9) Øyvind Brække Jazz/impro Oslo 2021 24416 31.8.2021 Avslått 0 Heidi Skjerve og Donkey Jam - Høst 2021 - Vår 2022 HEIDI SKJERVE Klassisk/samtid Trøndelag 2021 100000 31.8.2021 Bevilget 100000 Briotrio - 2021-2022 Ingrid Øygard Steinkopf Jazz/impro Vestland 2021 250000 31.8.2021 Avslått 0 Klossmajor - 23.11.2021 - 27.11.2021 KAROLINE KARLSEN Populær Oslo 2021 45000 31.8.2021 Avslått 0 Buljo, Øverli, Bjerck, Maret - Høst 2021 AUDIOLAND AS Tradisjon Troms og Finnmark 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Undergrünnen - 2021, Vår 2022 PER STEINAR LIE Populær Rogaland 2021 64100 31.8.2021 Bevilget 60000 Sibeth Hoff - Høst 2021 - Vår 2022 Sibeth Hoff Populær Viken 2021 300000 31.8.2021 Avslått 0 Gammalgrass - høst 2021 POLAR ARTIST AS Tradisjon Trøndelag 2021 150000 31.8.2021 Bevilget 100000 Abakas - Oktober 2021 ABAKAS DA Populær Viken 2021 72500 31.8.2021 Avslått 0 SASSY 009 - Februar - April 2022 LUFT RECORDINGS AS Populær Viken 2021 300000 31.8.2021 Avslått 0 Marthe Valle  - Høst 2021  MARTHE VALLE Populær Vestland 2021 100000 31.8.2021 Bevilget 80000 Bahram Mahoor Hansen - Mahoor Band - Mahoor - August 2021 - Mai 2022 MUSICAL LIFE AS Populær Viken 2021 136000 31.8.2021 Bevilget 80000 Marianne Stenerud og Gunhild Seim - Høst 2021 Gunhild Seim Jazz/impro Rogaland 2021 44800 31.8.2021 Bevilget 44000 SENSemble - høst 2021 - høst 2022 SENSEMBLE Klassisk/samtid Vestland 2021 418300 31.8.2021 Avslått 0 Bathos slagverktrio og Marinemusikken - Vår eller høst 2022 Simen Brenden Klassisk/samtid Viken 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Ensemble Studio O - 2022 STUDIO O AS Klassisk/samtid Innlandet 2021 100000 31.8.2021 Bevilget 100000 Aksel Kolstad - Høst 2021 og vår 2022 AKSEL KOLSTAD Klassisk/samtid Oslo 2021 193000 31.8.2021 Avslått 0 wa! - 8.-20. September JØRGEN BJELKERUD Jazz/impro Oslo 2021 75000 31.8.2021 Avslått 0 Guy Poupart og Christian Berg - Høst 2021 Guy Boris Poupart Klassisk/samtid Vestfold og Telemark 2021 12000 31.8.2021 Avslått 0 Aksel Rønning Trio - 2.-21. August Aksel Rønning Jazz/impro Trøndelag 2021 50000 31.8.2021 Avslått 0 SOLID! og John Ellis - vår 2022 Bjørn Vidar Solli Jazz/impro Viken 2021 80000 31.8.2021 Avslått 0 SOLID! og John Ellis - vår 2022 Bjørn Vidar Solli Jazz/impro Viken 2022 0 31.8.2021 Bevilget 80000 Mona Krogstad Quartet - Høsten 2021 Mona Thu Ho Krogstad Jazz/impro Trøndelag 2021 100000 31.8.2021 Avslått 0 Ary Morais Band - Høst 2021 ARY ILARIANO DUARTE MORAIS Verden Oslo 2021 120000 31.8.2021 Avslått 0 Hans Martin Austestad - Høst 21 og Vår 22 Hans Martin Austestad Populær Vestfold og Telemark 2021 70000 31.8.2021 Bevilget 70000 Rasmus Kjorstad - vår og sommar 2022 Rasmus Kjorstad Tradisjon Innlandet 2021 30000 31.8.2021 Avslått 0 Rasmus Kjorstad - vår og sommar 2022 Rasmus Kjorstad Tradisjon Innlandet 2022 0 31.8.2021 Bevilget 30000 ASQ Amund Stenøien Quartet - 30.08.2021 - 08.09.2021 AMUND STENØIEN Jazz/impro Trøndelag 2021 70000 31.8.2021 Avslått 0 Pandemic Solution - 01.11.2021-28.02.2022 NORVALD DAHL Jazz/impro Møre og Romsdal 2021 60000 31.8.2021 Avslått 0 Bjørn Sigurd Glorvigen trio - 5.1.22-9.1.22 GLORVIGEN MUSIKK Bjørn S Glorvigen Tradisjon Oslo 2021 87000 31.8.2021 Avslått 0 Soft City - juni - november 2021 SOFT CITY DA Jazz/impro Agder 2021 100000 31.8.2021 Bevilget 70000 Petter Vågan - Høsten 2021 PETTER VÅGAN Jazz/impro Trøndelag 2021 104000 31.8.2021 Bevilget 50000 Det Nye Norske Storband - Høsten 2021 DET NYE NORSKE STORBAND Jazz/impro Oslo 2021 500000 31.8.2021 Avslått 0 Hedda Mae - 2022 BRILLIANCE AS Populær Vestland 2021 500000 31.8.2021 Avslått 0 Jørgen Sandvik - høst 2021 og vår 2022 KJELL KALLEKLEV MANAGEMENT AS Jazz/impro Vestland 2021 125000 31.8.2021 Bevilget 125000 Johan Sara jr. - 01.08.2021 til 01.08.2022 JOHAN SARA JR Tradisjon Troms og Finnmark 2021 290000 31.8.2021 Avslått 0 Universal Indians + Joe McPhee - April 2022 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2021 85000 31.8.2021 Avslått 0 Universal Indians + Joe McPhee - April 2022 TOLLEF ØSTVANG Jazz/impro Innlandet 2022 0 31.8.2021 Bevilget 85000 Oslo Sinfonietta - 2021-2023 FORENINGEN OSLO SINFONIETTA OG CIKADA Klassisk/samtid Oslo 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Signe Førre Kvartett - Vår 2022 SIGNE FØRRE MUSIC Jazz/impro Vestland 2021 90000 31.8.2021 Avslått 0 Trond Kallevåg Ensemble - August 2022 Trond Kallevåg Hansen Jazz/impro Oslo 2021 124756 31.8.2021 Avslått 0 Trond Kallevåg Ensemble - August 2022 Trond Kallevåg Hansen Jazz/impro Oslo 2022 0 31.8.2021 Bevilget 120000 Stavanger Barokk - 2022 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Klassisk/samtid Rogaland 2021 500000 31.8.2021 Avslått 0 Stavanger Barokk - 2022 STAVANGER BAROKKENSEMBLE Klassisk/samtid Rogaland 2022 0 31.8.2021 Bevilget 200000 6 artister presenteres gjennom liveopptak i studio - Høst 2021 TUNE PARK DA Populær Vestland 2021 178800 31.8.2021 Avslått 0 Unganisha - Høst 2021 Bernt Isak Grave Wærstad Verden Oslo 2021 107500 31.8.2021 Bevilget 100000 Julie og Andreas, Ensemble Phos, Rokseth, Cholevas - Høst 2021 JULIE ROKSETH Verden Trøndelag 2021 120000 31.8.2021 Bevilget 120000 Live Foyn Friis, Live Sings Sassy, Liive - 2021-2022 LIVE FOYN FRIIS AS Jazz/impro Viken 2021 160000 31.8.2021 Avslått 0 Ensemble neoN - September 2021 ENSEMBLE NEON SA Klassisk/samtid Oslo 2021 64556 31.8.2021 Avslått 0 Tæladylju - 2. nov - 13. nov VÅRTUN MUSIKK Tradisjon Innlandet 2021 150000 31.8.2021 Avslått 0 Amund Maarud Lucky Lips - September og oktober 2021 ALL THINGS LIVE NORWAY AS Populær Oslo 2021 124576 31.8.2021 Bevilget 70000 Eivind Lønning - Høst 2021, Vinter 2022 Eivind Nordset Lønning Jazz/impro Oslo 2021 80840 31.8.2021 Avslått 0 Svein Berge og Torbjørn Brundtland (Röyksopp) - 2022-2023 SEABEE AS Populær Vestland 2021 500000 31.8.2021 Avslått 0 Benedicte Torget - 23. august - 28. november Benedicte Elisabeth Torget Jazz/impro Viken 2021 50000 31.8.2021 Avslått 0 Karin Okkenhaug - Høst 2021 Karin Okkenhaug Seim Populær Viken 2021 136350 31.8.2021 Avslått 0