Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen for tverrfaglig kulturvirksomhet skal sikre gode driftsrammer og utviklingsmuligheter for tverrfaglige kulturvirksomheter – både arenaer, arrangører og festivaler – og bidra til gjennomføring av kulturarrangementer med en flerkunstnerisk og tverrfaglig profil. I tillegg tar den et ansvar for å bidra til å etablere og utvikle nye tverrfaglige og flerkunstneriske aktører.

I denne runden var det mulig å søke om tilskudd til enkeltstående arrangementer og arrangementsrekker (kategori 1), og til forprosjekter og etableringsprosjekter (kategori 2).

Generelt om runden

Søknadene preges av et mangfold i både kulturelle uttrykk, formater, nedslagsfelt og organisering. Omfanget av solide og interessante tverrfaglige arrangører og arenaer over hele landet er i vekst. Dette speiles i søknadstallet på ordningen, som fortsatt øker. Nye søkere står også for en betydelig del av økningen.

Søknadsrunden har et bredt geografisk nedslagsfelt. Hovedtyngden ligger i Oslo og Viken, men omtrent like mange søknader kom inn fra aktører i Vestland. Alle landets fylker er representert med to eller flere søknader.

Mangfoldet i søknadsrunden

Det var flere prosjekter i bunken som traff på rådets strategiske satsing på å stimulere flere stemmer, uttrykk og estetiske praksiser i kunst- og kulturfeltet, og flere av disse ble prioritert.

En av de større bevilgningene er til «We do Culture», som er en festival med utgangspunkt i den polske kulturen og som mottar 250 000 kr for gjennomføring i 2024. I Groruddalen arrangerer foreningen Silkeveien «Yalda», en persisk feiring av vintersolverv. Sanjey Sureshkumar er initiativtager til prosjektet «SASUSU Radio 2024», en norsk-tamilsk radioplattform som vil gjennomføre en rekke arrangementer som skal utforske norsk-tamilske kunst- og kulturuttrykk. SASUSU Radio skal være en felles møteplass for samtaler om migrasjon, og i 2024 ønsker de å arrangere live radioprogrammer, filmvisninger og en festival. De skal i 2024 arbeide med å videreutvikle plattformen gjennom samarbeidsprosjekter, hvor blant annet kunstnerkollektivet Kvae & Bark, det tamilske matkonseptet "Middag med Godfrey", klubbkonseptet Klubb Tarab og kunstner Henrik Sørlid gjennom prosjektene Pantheon Bar & Grill og Dream Academy er samarbeidspartnere.

Den største bevilgningen er til Stiftelsen skeivt kunst- og kultursenter, som skal utvikle sin flerbruksarena. De skal nå flytte inn i permanente lokaler i Oslo sentrum. Stiftelsen har fått en flerårig bevilgning som skal brukes til å honorere kunstnerne som skal bidra i årene 2024 og 2025, på 300 000 kr for hvert av årene.

Mot slutten av 2023 tilførte rådet ordningen ekstraordinære midler som er øremerket samiske, kvenske og norskfinske og skogfinske prosjekter og tiltak, som en del av rådets oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Utvalget har valgt å støtte fem ulike prosjekter:

  • I 2024 er det 10 år siden det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu ble opprettet og i forbindelse med denne feiringen arrangerer de bl.a. arrangementer på ulike steder i Finnmark.
  • Kväänifestivaali - Kvenfestivalen som blir arrangert i Vadsø, fikk en bevilgning. Det er første gang Kvenfestivalen søkte midler fra Kulturrådet.
  • Barents of the Future (BOF) en er en nyetablering av et kunstnerisk nettverk i Barentsregionen, som spenner over både norske, svenske og finske områder.  
  • Halti kvenkultursenter mottok støtte til sin ungdomssatsing «Paaski Nuoret» - arena for unge kunstnere hvor ungdom er målgruppen som skal bli en arena der ungdom møter unge kvenske kunstnere for å utveksle ideer, kunnskap og inspirasjon.  
  • Márkomeannu, en samisk kulturfestival i Gállogieddi på norsk side av Sápmi, mottok tilskudd til «Searvva!», et utviklingsprosjekt hvor de skal undersøke hvordan publikum kan ta en aktiv rolle i bevaringen av den samiske kulturen.

Tall fra søknadsrunden
Totalt antall søknader: 88
Kategori 1: 67
Kategori 2: 21

Totalt søknadsbeløp: kr 29 717 974
Kategori 1: kr 16 439 700
Kategori 2: kr 13 278 247

Totalt antall tildelinger: 32
Kategori 1: 24
Kategori 2: 8

Totalt tildelingsbeløp inkludert tilsagn for kommende år: kr 4 075 000
Kategori 1: kr 2 685 000
Kategori 2: kr 1 390 000

 

 

 

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2024 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtakTilskuddKategorihidden
DRAMMEN ARTS FESTIVAL DA Drammen Arts Festival 2024 - 2024 Buskerud 2024 80000 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG Kolbotn Garasje Galleri - 2024 Akershus 2024 250000 Avslått 0 Avin Rostami Aldri hjemme - 2024 Østfold 2024 50000 Avslått 0 APARTE FESTIVAL APARTE 2024 - 2024 Vestfold 2024 220000 Bevilget 160000 Eivind Reierstad FUXI Garden visningsrekke September 2024 - 2024 Akershus 2024 117500 Bevilget 60000 FORENINGEN MOLO Fortellerdagan i Vesterålen 2024 - 2024 Nordland 2024 40000 Bevilget 40000 LENA NYMARK Pling plong festival - 2024 Møre og Romsdal 2024 200000 Bevilget 100000 DRAMMEN PRIDE AS Drammen Pride 2024 - 2024 Buskerud 2024 500000 Avslått 0 CHRISTINE DRAGE Aldri tilbake - kulturarrangementer - 2024 Vestland 2024 70000 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Hallen USF: fra industri til kultur - 2024-2025 Vestland 2024 500000 Avslått 0 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Hallen USF: fra industri til kultur - 2024-2025 Vestland 2025 525000 Avslått 0 OSLOEROTIC AS OSLOEROTIC Film and Art Festival - 2024 Oslo 2024 500000 Avslått 0 SARA WIST TANGENES Barnekonvensjoner - en julefortelling - 2024-2025 Oslo 2024 500000 Avvist 0 TILT LAB AS Forprosjekt: Future Living Festivalen - 2024-2025 Oslo 2024 270000 Avslått 0 GAMVIK KUNSTFORENING Kulturdugnad Gamvik 2024 - 2024 Finnmark 2024 80000 Bevilget 80000 STIFTELSEN SKEIVT KUNST- OG KULTURSENTER Skeivt Kunst- og Kultursenter - SKOKS - 2024-2025 Oslo 2024 1200000 Bevilget 300000 STIFTELSEN SKEIVT KUNST- OG KULTURSENTER Skeivt Kunst- og Kultursenter - SKOKS - 2024-2025 Oslo 2025 1200000 Bevilget 300000 ØVERLI JØRN SIMEN Kunst og forskning. Hellestveit. Øverli - 2023-2024 Oslo 2024 115000 Avvist 0 SJØSPRØYT Sjøsprøytfestivalen - 2024 Telemark 2024 50000 Avslått 0 HÅKON LILLEGRAVEN Looming-Looping - 2025-2025 Oslo 2024 40000 Avvist 0 SIMBA ARTS BAAF- Bergen Afro Arts Festival - 2024-2026 Vestland 2024 150000 Bevilget 150000 SIMBA ARTS BAAF- Bergen Afro Arts Festival - 2024-2026 Vestland 2025 150000 Avslått 0 SIMBA ARTS BAAF- Bergen Afro Arts Festival - 2024-2026 Vestland 2026 150000 Avslått 0 MUTHTAMIL ARIVALAYAM Jubileums kulturell arrangement - 2024 Oslo 2024 50000 Avslått 0 SILKEVEIEN Yalda i Groruddalen - 2024 Oslo 2024 203000 Bevilget 100000 AMFITRITE PRODUKSJON AS Hothouse Flowers - 2024 Oslo 2024 150000 Bevilget 100000 LATERNA MAGICA Paul Roestad Nordic Docs - 2024 Oslo 2024 185000 Avslått 0 MÅLSELV HISTORIELAG Minnemonumenter -Rustahøgda og Bardufoss - 2024 Troms 2024 75000 Avvist 0 Cecilie Tyri Holt Dannelsesreisen - 2024 Vestfold 2024 286504 Avslått 0 OSLOFJORD TRIENNALE Oslofjord Triennale - kunst og forskning - 2024 Akershus 2024 300000 Avslått 0 MESÉN AS Seminar: Formidling av kunst i helsebygg - 2024 Oslo 2024 50000 Avslått 0 TONEHIMMEL tonehimmel: mot nye horisonter - 2024 Møre og Romsdal 2024 150000 Bevilget 100000 TONEHIMMEL tonehimmel: mot nye horisonter - 2024 Møre og Romsdal 2025 150000 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Moving kunstfestival 2025 - 2024-2025 Møre og Romsdal 2024 50000 Avslått 0 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Moving kunstfestival 2025 - 2024-2025 Møre og Romsdal 2025 50000 Avslått 0 Njål Ølnes 'Dyr Tid' - 2024 Akershus 2024 115000 Avvist 0 NORWEGIAN YOUTH CENTER Kastfestivalen 2024 - 2024 Buskerud 2024 100000 Avslått 0 GRIMSTAD KOMMUNE KULTURADM Ibsenstafetten og Sceneteknikkens ABC - 2024 Agder 2024 150000 Avvist 0 MAGICON Magicon Evolution - 2024 Akershus 2024 200000 Avslått 0 DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE Forelesninger om ukrainsk kultur - 2023-2024 Oslo 2024 20000 Avslått 0 VADSØ KVENFESTIVAL Kväänifestivaali - Kvenfestivalen 2024 - 2024 Finnmark 2024 50000 Bevilget 50000 NORSK VFX-FORENING KI-Seminar med fokus på film og VFX - 2024 Akershus 2024 25000 Avslått 0 STIFTELSEN BOLLYWOOD FEST Bollywood festival 2024 - 2024 Akershus 2024 350000 Avslått 0 DEN GJENFUNDNE TID Reconciliation festival - 2024 Rogaland 2024 234000 Avslått 0 DROPS Cirkus Sibylla 35 års jubileum - 2024 Telemark 2024 70000 Avslått 0 JAN BANG Nordisk Modernisme festival - 2024 Agder 2024 400000 Avslått 0 PREFORM AS Nye arbeidsopphald i Fjaler - 2024-2026 Vestland 2025 150000 Avslått 0 PREFORM AS Nye arbeidsopphald i Fjaler - 2024-2026 Vestland 2026 150000 Avslått 0 HARDANG HAPPENINGS Døds World Championship 2024 - 2024 Møre og Romsdal 2024 300000 Avvist 0 ELVESANG AS Laboratorium residens Sørum - 2024-2026 Innlandet 2024 200000 Avslått 0 ELVESANG AS Laboratorium residens Sørum - 2024-2026 Innlandet 2025 250000 Avslått 0 ELVESANG AS Laboratorium residens Sørum - 2024-2026 Innlandet 2026 100000 Avslått 0 HØSTPUNKT Høstpunkt 12 - høstfall - 2024 Telemark 2024 160000 Bevilget 160000 GAPSKRATTEN REVYFESTIVAL Gapskrattfestivalen 2024 - 2024 Møre og Romsdal 2024 430000 Avslått 0 ARNTZEN ARTIZTERIER Finnskogutstillingen Festival - 2024 Oslo 2024 150000 Avslått 0 BCAP AS G--K - tverrfaglig arena 2024 - 2024 Vestland 2024 600000 Avslått 0 BELLALI NEGUIB AUSTRIA CRUZ XIBALBA FESTIVAL - 2024 Oslo 2024 150000 Bevilget 60000 ORKDAL KUNSTFORENING Kunstløypa i Orkland 2024 - 2024 Trøndelag 2024 50000 Avvist 0 INSOMNIA FESTIVAL OUTSIDERS - 2024 Troms 2024 202200 Bevilget 100000 VOXLAB Gratis sommerverksted for unge utøvere - 2024 Oslo 2024 120500 Avslått 0 GULLBAKKEN Barents of the Future (BOF) - 2024-2025 Nordland 2024 300000 Bevilget 200000 GULLBAKKEN Barents of the Future (BOF) - 2024-2025 Nordland 2025 581400 Avslått 0 DET NORSKE STUDENTERSAMFUND Studentfestivalen i Oslo (STUDiO) - 2024 Oslo 2024 300000 Avslått 0 LAGET VÅRSØG Vårsøghelga 2024 - 2024 Møre og Romsdal 2024 250000 Bevilget 100000 KRISTIANSUND KUNSTHALL FORPROSJEKT- KSU TRIENNALE - 2024-2025 Møre og Romsdal 2024 110370 Bevilget 100000 MARIE SKEIE Suspended Home - Kunstneropphold - 2024 Vestland 2024 50000 Avvist 0 ESPERANTO AS UTR - En multisensorisk kunstopplevelse - 2024-2025 Oslo 2024 133500 Bevilget 100000 ESPERANTO AS UTR - En multisensorisk kunstopplevelse - 2024-2025 Oslo 2025 265000 Avslått 0 ROGALAND KUNSTSENTER NyTorget - 2024 Rogaland 2024 300000 Avslått 0 Terje Heltzen Wold Konsertar på W Gamlebutikken - 2024-2025 Innlandet 2024 30000 Avvist 0 Heida Karine Johannesdottir Mobeck ILLOJAL - 2024 Trøndelag 2024 230000 Avslått 0 OSLO FRINGE Oslo Fringe Festival 2024 - 2024 Oslo 2024 400000 Avvist 0 DANCE LINK AS ALKEFEST - 2025 Møre og Romsdal 2024 300000 Bevilget 100000 BLAKER SKANSE Blaker skanse kunst og kulturdestinasjon - 2024 Akershus 2024 450000 Avslått 0 STIFTELSEN OSCARSBORG OPERAEN Circus Days and Nights - 2024-2025 Akershus 2024 1000000 Avslått 0 STIFTELSEN OSCARSBORG OPERAEN Circus Days and Nights - 2024-2025 Akershus 2025 1300000 Avslått 0 DANCELAB DANSENS HUS Tsunami - 2024 Troms 2024 326500 Avvist 0 ATELIER AUSTMARKA tideli-gla - 2024 Innlandet 2024 225000 Avslått 0 RUBY ELENI ALEXANDRA ELEFTHERIOTIS PRATT You're So Vain - Season 2 - 2024 Vestland 2024 12000 Avvist 0 FORENINGEN HEDALEN KULTURFORUM Hedalen Kulturfestival - 2024 Innlandet 2024 100000 Bevilget 40000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST The Only Lasting Truth is Change - 2024 Vestland 2024 190000 Bevilget 150000 UNIVERSITETET I AGDER Platform Nord 2025 - 2025 Agder 2024 810000 Avslått 0 KOLSTAD SONG & MUSIKKLAUG Mono-Log - 2024-2025 Vestland 2024 100000 Avvist 0 NORSK ANIMASJONSFORUM Animated Live 2024 - 2024 Østfold 2024 100000 Avslått 0 CENTRALEN KRAGERØ AS Kunst- og kulturarrangementer i Kragerø - 2024 Telemark 2024 50000 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Stille Vegetale Tanker - 2024 Vestland 2024 100000 Bevilget 75000 MORTEN JOH Klubb DaDa - 2024-2025 Rogaland 2024 40000 Bevilget 40000 MORTEN JOH Klubb DaDa - 2024-2025 Rogaland 2025 40000 Avslått 0 SKI-VM TRONDHEIM 2025 AS Trøndelag vinterfest - 2024-2025 Trøndelag 2024 750000 Avslått 0 SKI-VM TRONDHEIM 2025 AS Trøndelag vinterfest - 2024-2025 Trøndelag 2025 750000 Avslått 0 LAVA NOVA AS Havet en reise inn i det mystiske dypet - 2024-2025 Trøndelag 2024 205000 Avvist 0 ELINE HOLBØ WENDELBO «Atelier 24» i Holbø-hus 100 år - 2024 Innlandet 2024 100000 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Movement, moment, monument, - 2024-2025 Oslo 2024 111000 Avslått 0 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Movement, moment, monument, - 2024-2025 Oslo 2025 222000 Avslått 0 ALVER KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING Nynorskdagane- Ein nynorsk festival - 2024 Vestland 2024 220000 Avslått 0 KAETO SWEENEY ASTERISK program - 2024 Vestland 2024 140000 Bevilget 120000 JOHANNE SCHEEN JAHNSEN Fra hånd til munn - 2024 Telemark 2024 42000 Avslått 0 TIRIL ILSAAS PHARO ETABLERING AV ÅSHEIM KULTURGÅRD - 2025-2027 Østfold 2025 280000 Avslått 0 TIRIL ILSAAS PHARO ETABLERING AV ÅSHEIM KULTURGÅRD - 2025-2027 Østfold 2026 180000 Avslått 0 TIRIL ILSAAS PHARO ETABLERING AV ÅSHEIM KULTURGÅRD - 2025-2027 Østfold 2027 140000 Avslått 0 STEPAN FROLOV NordSync Project nettverk - 2023-2024 Oslo 2024 286000 Avvist 0 NORDIC ANTHROPOLOGICAL FILM ASSOCIATION (NAFA) NAFA 2024 etnografisk film festival - 2024 Troms 2024 324000 Avslått 0 STIFTELSEN THE ENERGY FARM INTERNATIONAL FOUNDATION Kultur for Klima Festivalen 2024 - 2024 Innlandet 2024 200000 Avslått 0 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST Bodø Biennale - 2024 Nordland 2024 600000 Bevilget 400000 TOU SCENE AS Tou 2024 - 2024 Rogaland 2024 1150000 Avslått 0 MADELAINE GRAADAHL Spiren Scenes program - 2024 Rogaland 2024 450000 Avvist 0 HALTI KVENKULTURSENTER IKS PAASKI NUORET - arena for unge kunstnere - 2024 Troms 2024 40000 Bevilget 40000 STIFTELSEN TEKSTLAB Kunst som Politikk:Visning og fagprogram - 2024 Oslo 2024 390000 Avslått 0 MAIKE STATZ beam: places+films - 2024 Vestland 2024 45000 Avslått 0 THE UNSTABLE FILM FESTIVAL Bergen Unstable Film Festival - 2024 Vestland 2024 35000 Avslått 0 CHRISTER JENSEN KULTURFORMIDLING Konsertserie med Live Visuals - 2024 Oslo 2024 395220 Avvist 0 Sanjey Sureshkumar SASUSU Radio 2024 - 2024 Troms 2024 80000 Bevilget 80000 DÁIDDADÁLLU AS Dáiddadállu 10 jagi - 2024 Finnmark 2024 580000 Bevilget 120000 VINC AS #Ensmakavutlandet 2024-2025 - 2024-2025 Oslo 2024 120000 Avslått 0 VINC AS #Ensmakavutlandet 2024-2025 - 2024-2025 Oslo 2025 337000 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet (August 2024 - June 2025) - 2024-2025 Vestland 2024 49000 Bevilget 100000 STIFTELSEN BERGEN INTERNASJONALE TEATER Prøverommet (August 2024 - June 2025) - 2024-2025 Vestland 2025 199000 Avslått 0 MARIA MUNCH MICHELSEN Salongen - 2021-2024 Oslo 2024 700000 Avslått 0 OPEN HOUSE BERGEN Open House Bergen 2024 - 2024 Vestland 2024 400000 Avslått 0 KNIPSU Program Knipsu 2024 (mars - desember) - 2024 Vestland 2024 300000 Bevilget 100000 MÁRKOMEANNU AS Searvva! - 2024 Troms 2024 270000 Bevilget 100000 WE DO CULTURE We Do Festival - 6th edition - 2024 Oslo 2024 410000 Bevilget 250000 FAROS AS Agora Kulturhus på Lilleborg torg - 2024-2025 Oslo 2024 400000 Avslått 0 FAROS AS Agora Kulturhus på Lilleborg torg - 2024-2025 Oslo 2025 400000 Avslått 0 ERIN SEXTON på Pentadomen - 2024-2025 Akershus 2024 137000 Avslått 0 ERIN SEXTON på Pentadomen - 2024-2025 Akershus 2025 153000 Avslått 0 SUNNFJORD KOMMUNE KULTUR OG UNGDOM Ein gut, ei borg, ei rose, ei lilje. - 2024 Vestland 2024 250000 Avslått 0 Dora Inke Bouman •Vin og Økomat - 2024 Vestland 2024 10000 Avvist 0