Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte

Søk støtte

Om søknadsrunden

Søknadsrunden preges av prosjekter som vil påvirke samfunnet gjennom kunstneriske metoder. Prosjektene handler blant annet om mangfold, fredsarbeid, naturvern, tilgjengelighet og personvern. Flere av prosjektene tydeliggjør kunstens verdi og egenart i et samfunnsperspektiv, gjennom å koble sammen ulike perspektiver og fagfelt. Hovedtyngden av prosjektene har en forankring i det visuelle kunstfeltet. Scenekunst, film, musikk, kulturvern og litteratur er også representert. Selv om søknadstallet er relativt lavt, er søknadene spredt utover store deler av landet. De fleste prosjektene skjer riktignok i Oslo og i Nord-Norge.

  • Et vidt spenn av kunstneriske metoder og formater karakteriserer søknadsrunden. Mangfold danner også en rød tråd i tildelingene. Flere gode prosjekter kan trekkes fram som eksempler på dette:
  • Fluks ved Universitetet i Agder har fått tilskudd til workshopserien MAKTA. Gjennom åtte workshops skal ungdommer lære kunstneriske strategier for aksjon, dissens og aktivisme. Prosjektet retter seg spesielt mot ungdom som opplever utenforskap.
  • Piksel Lab i Bergen skal videreutvikle og formidle Inkluderende digitalt laboratorium, en digital møteplass for eksperimentell kunst. I 2024 vil Piksel gjennomføre en serie med offentlige hendelser der plattformen presenteres i Norge og internasjonalt, med bidrag fra gjestekunstnere. Plattformen retter seg spesielt mot barn og unge, folk med mobilitetsvansker og profesjonelle kunstnere. Målet er å skape et fellesskap på tvers av landegrenser og fysiske barrierer.
  • Stiftelsen Lassagammi har fått tilskudd til forprosjektet Eallilan olbmoš / The Elders. Prosjektet skal dokumentere erfaringene og den tause kunnskapen til generasjonen som etablerte de samiske institusjonene i Norge. Målet er å gi dagens kunst- og kulturinstitusjoner mulighet til å lære av generasjonen som banet vei for samisk institusjonsliv.
  • Utvalget støtter friimprokollektivet DNA?AND? sin utvikling i en mer tverrfaglig retning, gjennom å jobbe med dans og bevegelse. DNA?AND? er et kollektiv med unge musikere med downs syndrom / trisomi, som improviserer sammen med profesjonelle musikere. Resultatet er kunst som utvider normene og mulighetsrommet i musikk- og scenekunstfeltet.

Om tildelingene og utvalgets vurderinger og prioriteringer

I sine vurderinger og prioriteringer er utvalget opptatt av faglig forankring, reell tverrfaglighet, kunstnerisk energi og vilje. Prosjektenes effekt i kunstfeltet og offentligheten er vesentlig i vurderingene. I tillegg legger utvalget vekt på å ivareta søkernes driv. Gjennomføringsevne, realisme og profesjonalitet er også viktige elementer i vurderingen.

I flere tilfeller er tilskuddene lavere enn søknadsbeløpene. Tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte dekker vanligvis ikke mer enn halvparten av totalkostnaden i et prosjekt, og av den grunn har utvalget justert ned flere tilskudd. Utvalget har også vurdert søkernes støttebehov.

Utvalget peker på at ordningen har stort potensiale til å stimulere til utforsking av metoder, kunnskapsutvikling og nye måter å gjøre ting på. Når ordningen først treffer, treffer den virkelig godt. Samtidig er det flere søknader som er helt i grenseland for formålet med ordningen, og som burde vært sendt inn til andre tilskuddsordninger i Kulturrådet. Fagutvalget er i gang med å videreutvikle ordningen for å gjøre den tydeligere for søkerne. Mer informasjon om dette kommer på Kulturrådets nettsider i løpet av høsten 2023.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 20

Søknadsbeløp: kr 19 682 837

Antall tildelinger: 5

Tildelingsbeløp: kr 793 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelVedtakÅrSøknadssumTilskuddFylkehidden
DES CLOTHING AS DES CLOTHING events - 2023 Avslått 2023 200000 0 Oslo TØRRFISKEN ANS Gusto Epico UNG kunst og kulturarv - 2023 Avslått 2023 150000 0 Troms og Finnmark NOEMATA Kunst for folk flest med ni øyne - 2023 Avslått 2023 35000 0 Viken PEACEPAINTING Peacepainting 2023 - 2025 - 2023-2025 Avslått 2023 3000000 0 Nordland PEACEPAINTING Peacepainting 2023 - 2025 - 2023-2025 Avslått 2024 5000000 0 Nordland PEACEPAINTING Peacepainting 2023 - 2025 - 2023-2025 Avslått 2025 7000000 0 Nordland OPSAL GÅRDS VENNER Stemmer fra Opsal Gård:ReStorying Nature - 2023 Avslått 2023 540837 0 Innlandet BLACK BOX TEATER AS Ušllu Álbmotgaskasaš Teáhterriemut - 2023 Avslått 2023 120000 0 Oslo MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - 2023 Avslått 2023 200000 0 Oslo SPIKERSUPPA LYDGALLERI Walking Museum - 2023 Avslått 2023 40000 0 Oslo VILLA LOFOTEN AS Utvikling Villa Lofoten arena - 2023 Avslått 2023 120000 0 Nordland MARIA EIDE BUSTNES MEB - 2024 Avslått 2023 150000 0 Trøndelag MARIA EIDE BUSTNES MEB - 2024 Avslått 2024 150000 0 Trøndelag MARIA EIDE BUSTNES MEB - 2024 Avslått 2025 150000 0 Trøndelag SKALDSKUR AS Fordypning Kunst+kunnskap+folk flest - 2024 Avslått 2023 100000 0 Viken SKALDSKUR AS Fordypning Kunst+kunnskap+folk flest - 2024 Avslått 2024 350000 0 Viken BERNT ISAK T. FILM WÆRSTAD Scenerommet som instrument - 2023 Avslått 2023 95000 0 Oslo KULTURKOLLEKTIV BODØ UNDER HUDEN PÅ - 2023-2024 Avslått 2023 272000 0 Nordland NARVIK KOMMUNE Kulturutveksling Nordkalotten - 2024 Avslått 2023 175000 0 Nordland MUSIKKONTORET SØRF EiK:LIM tverrfaglig utviklingsprosjekt - 2024 Avslått 2023 600000 0 Agder STIFTELSEN LASSAGAMMI Eallilan olbmoš / The elders - 2023 Bevilget 2023 305000 203000 Troms og Finnmark PIKSEL PRODUKSJONER LTD Inkluderende Digitalt Laboratorium (IDL) - 2024 Bevilget 2024 450000 300000 Vestland DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Real kunst - 2025 Bevilget 2023 40000 30000 Oslo DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Real kunst - 2025 Bevilget 2024 40000 30000 Oslo UNIVERSITETET I AGDER MAKTA 2023 - 2023 Bevilget 2023 80000 80000 Agder DANS FOR VOKSNE DNA?AND? i bevegelse - 2023 Bevilget 2023 280000 150000 Oslo