Hopp til innhold
Vedtaksliste

Tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet
Søknadsrunden preges av prosjekter som reflekterer store problemstillinger i samtida, knytta til bl.a. klimaendringer, mangfold og arbeids- og levevilkår. Flere av prosjektene tydeliggjør kunstens verdi og egenart i et samfunnsperspektiv, gjennom å koble sammen ulike logikker og fagfelt. 

Så godt som alle prosjektene er reelt tverrfaglige. Samtidig er det en økning i søknader med utspring i scenekunst- og musikkmiljøet. Ellers har mange av prosjektene sterke forgreininger til det visuelle kunstfeltet, noe som er typisk for ordningen. Litteratur, kulturvern og film er også representert. Søkerne har knytta til seg fagkompetanse på felt som entreprenørskap, filosofi, design, arkitektur, psykologi, klimaforskning, sosialt arbeid, migrasjonsforskning og barnehagepedagogikk. 

Søknadstallet på ordningen holder seg på et relativt lavt nivå, men likevel med en liten økning over tid. Søknadene er spredt utover store deler av landet, men med et klart tyngdepunkt i Oslo. Møre og Romsdal er det eneste fylket som ikke er representert.

En rekke sterke nettverks- og kunnskapsprosjekter peker seg ut i søknadsbunken. Kulturrådet støtter bl.a. disse tre prosjektene, som på ulike måter bidrar til å gjøre kunst- og kulturfeltet mer mangfoldig og bærekraftig: 

 •      Aliens Network er et nytt solidaritetsnettverk av organisasjoner som jobber for å bedre leve- og arbeidsvilkårene for kunstnere i Norden med bakgrunn fra land utenfor EU/EØS. Initiativet kommer fra kunstnerorganisasjonen Verdensrommet. Søknaden peker på at kunstnere uten langsiktig oppholdstillatelse opplever betydelige barrierer i byråkrati og regelverk, samtidig som de faller utenfor de nasjonale sikkerhetsnettene. Dette fører til psykiske påkjenninger og vanskelige arbeidsforhold. Prosjektet har fått oppstartstøtte fra ordningen. 
   
 •      Entreprenørskap i kunst er et kompetanse- og nettverkstiltak for kunstfeltet i Agder, i regi av regionens kompetansesentre for kunst. Prosjektet skal fremme likestilling, inkludering og mangfold i kunstfeltet, styrke kunstfeltets kompetanse på entreprenørskap og legge til rette for samarbeid på tvers av fagfelt. Målet er at kunstfeltet får en større slagkraft og handlingsrom i samfunnet. 
   
 •      Foreningen Spillerommet jobber for å styrke kunstens rolle og muligheter i en rettferdig grønn omstilling. Utvalget støtter en organisatorisk videreutvikling av foreninga.

De to største tildelingene denne runden går til to kunstnerdrevne, omfattende prosjekter:

 •      Rotvoll kunstnerkollektiv i Trondheim får tilskudd til å videreutvikle arenaen som et knutepunkt for tverrkunstneriske samarbeid i Midt-Norge. Prosjektene handler bl.a. om å styrke den internasjonale gjestekunstnerordningen, tverrfaglige samarbeid med bl.a. klimaforskere fra NTNU og økt samarbeid med andre kunstnere og organisasjoner i Trøndelag.
   
 •      Nordland fylkeskommune får tilskudd til tredje og siste del av Det nye nord. Det nye nord er et tverrfaglig og kunstnerisk prosjekt med mål om å bygge et nytt, mer tidsriktig bilde av hvordan folk i Nord-Norge lever, arbeider og forstår seg selv.

Om Kulturrådets vurderinger og prioriteringer 
Kulturrådet er i sine vurderinger og prioriteringer opptatt av faglig forankring, reell tverrfaglighet, kunstnerisk energi og vilje. Prosjektenes effekt i kunstfeltet og offentligheten er vesentlig i vurderingene. I tillegg legger Kulturrådet vekt på å ivareta søkernes driv. Gjennomføringsevne, realistisk planlegging og profesjonalitet er viktige elementer i vurderingen. Geografisk spredning av tilskuddsmidlene er også sentralt. I tillegg er Kulturrådets satsingsområder på mangfold og ytringsrom vesentlige i prioriteringene.

I flere tilfeller er tilskuddene lavere enn søknadsbeløpene. Ordningen dekker vanligvis ikke mer enn halvparten av totalkostnaden i et prosjekt. Av den grunn er flere tilskudd justert ned. Noen prosjekter har også fått tilskudd til en avgrensa periode. Samtidig er det noen prosjekter stort behov, relevans og betydning som har fått innvilget hele søknadsbeløpet. 

Fra og med neste søknadsfrist videreføres tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte i den nye ordningen utviklingstilskudd for kulturaktører. De sterkeste prosjektene denne runden handler om utvikling av kunnskap, metoder, strukturer og nettverk i kunst- og kulturlivet. Utvalget mener den nye ordningen bereder grunnen for enda flere av denne typen prosjekter, til det beste for kunst- og kulturfeltet. Du kan fremdeles søke tilskudd til tverrfaglige prosjekter fra den nye ordningen. 

Les mer om utviklingstilskudd for kulturaktører i nyhetssaken Nye muligheter til utvikling for kulturaktører. Vi inviterer til et informasjonsmøte om ordningen den 8. februar 2024 kl. 11.00–12.00. Se også retningslinjer for ordningen for mer informasjon. 


Tall fra søknadsrunden
Antall søknader: 26
Søknadsbeløp: kr 10 381 752
Antall tildelinger: 11
Tildelingsbeløp: kr 2 810 000


 

Prosess:

 • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

 • Dato for fagutvalgsmøte: 21. - 23.11.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelVedtakÅrSøknadssumTilskuddFylkehidden
SCAN AUDIO Ole Patrick Scantlebury Hjelper kunstere og musikkere - 2023 Avslått 2023 40000 0 Viken FURULY BARNEHAGE AS Lek vel - 2023-2024 Avslått 2023 50000 0 Troms og Finnmark ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR SOMMERSKOLE FOR UNGE FUNKSJONSHEMMEDE - 2024-2025 Avslått 2023 220000 0 Oslo ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR SOMMERSKOLE FOR UNGE FUNKSJONSHEMMEDE - 2024-2025 Bevilget 2024 220000 150000 Oslo ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR SOMMERSKOLE FOR UNGE FUNKSJONSHEMMEDE - 2024-2025 Bevilget 2025 0 150000 Oslo Signe Alexandra Domogalla FactArt - Samfunnet ser livsnarrativ - 2025 Avslått 2024 588621 0 Oslo Signe Alexandra Domogalla FactArt - Samfunnet ser livsnarrativ - 2025 Avslått 2025 636642 0 Oslo TEATERFRØ V/ FRØYDIS FLOTVE Kreativ karusell - 2026 Avslått 2023 300000 0 Vestland FLUXWORK COMPANY FRODE RASMUSSEN FIK-Forum for hørselsvennlighet i kunst - 2024 Avslått 2023 351250 0 Oslo ATELIER AUSTMARKA gelleri syningen - 2024 Avslått 2023 120000 0 Innlandet ATELIER AUSTMARKA gelleri syningen - 2024 Bevilget 2024 0 120000 Innlandet SPIREVERKET Spireverket laboratorium - 2024 Bevilget 2024 400000 260000 Oslo HISTORY DISPOSAL UNIT Tverrfaglige utgivelser, Wrap - 2024 Avslått 2024 149809 0 Vestland ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Rotvoll Residens 2024-26 - 2026 Bevilget 2024 220000 220000 Trøndelag ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Rotvoll Residens 2024-26 - 2026 Bevilget 2025 220000 220000 Trøndelag ROTVOLL KUNSTNERKOLLEKTIV SA Rotvoll Residens 2024-26 - 2026 Bevilget 2026 220000 220000 Trøndelag HSIANG-YIN HSIAO Musikk på Sammen - 2024 Avslått 2024 290430 0 Oslo APPELLARE HELLENES Meningsverksted for barn - 2024 Avslått 2024 220500 0 Oslo MARGRETE NORDMOEN Jeg var her - 2025 Bevilget 2024 109500 105000 Innlandet NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING Kunst & publikum 2024-2026 - 2026 Avslått 2023 435000 0 Oslo NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING Kunst & publikum 2024-2026 - 2026 Avslått 2024 435000 0 Oslo NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING Kunst & publikum 2024-2026 - 2026 Avslått 2025 435000 0 Oslo SIMONE THIIS KULTURPRODUKSJONER Skiptvet forteller - 2024 Avslått 2023 100000 0 Viken FÆRDER KOMMUNE Nordisk turnésamarbeid - nysirkus - 2023-2025 Avslått 2023 300000 0 Vestfold og Telemark FÆRDER KOMMUNE Nordisk turnésamarbeid - nysirkus - 2023-2025 Avslått 2024 400000 0 Vestfold og Telemark FÆRDER KOMMUNE Nordisk turnésamarbeid - nysirkus - 2023-2025 Avslått 2025 400000 0 Vestfold og Telemark NORDLAND FYLKESBIBLIOTEK AVD RANA Det nye nord - 2024 Bevilget 2024 1050000 500000 Nordland TEKSTALLIANSE Sommerakademi - 2024-2025 Avslått 2023 100000 0 Vestland TEKSTALLIANSE Sommerakademi - 2024-2025 Bevilget 2024 110000 100000 Vestland TEKSTALLIANSE Sommerakademi - 2024-2025 Bevilget 2025 0 110000 Vestland FOOD POLITICS, ART AND RESEARCH - KAZMI Aliens Network - 2023-2025 Bevilget 2023 20000 55000 Oslo FOOD POLITICS, ART AND RESEARCH - KAZMI Aliens Network - 2023-2025 Avslått 2024 150000 0 Oslo FOOD POLITICS, ART AND RESEARCH - KAZMI Aliens Network - 2023-2025 Avslått 2025 150000 0 Oslo FOLLESØ MUSIKKLAG Kulturelt samarbeidsprosjekt - 2023 Avslått 2023 80000 0 Vestland GUNVOR C RØKHOLT DESIGN AS POESIUROM 24 - 2024 Avslått 2024 350000 0 Oslo OLIVE BIERINGA Workshopping Nature - 2024 Avslått 2023 150000 0 Oslo MUSIKKONTORET SØRF EiK tverrfaglig utviklingsprosjekt - 2024 Bevilget 2024 800000 400000 Agder Siri Skogstad Berntsen Spor av det kvenske folket  - 2025 Avslått 2024 25000 0 Troms og Finnmark Siri Skogstad Berntsen Spor av det kvenske folket  - 2025 Avslått 2025 15000 0 Troms og Finnmark UTROP AS Kulturporten - 2023-2024 Avslått 2023 140000 0 Oslo UTROP AS Kulturporten - 2023-2024 Bevilget 2024 140000 100000 Oslo UTROP AS Kulturporten - 2023-2024 Avslått 2025 140000 0 Oslo SPILLEROMMET Utvikling av Spillerommet. - 2024 Avslått 2023 100000 0 Oslo SPILLEROMMET Utvikling av Spillerommet. - 2024 Bevilget 2024 0 100000 Oslo