Hopp til innhold
Vedtaksliste

Utstyrs­støtte til felles­verksteder og gjestekunstordninger

Søk støtte

Om søknadsrunden

24 søknader vart handsama og samla søknadssum var kr 4 506 823. 11 fellesverkstader fekk tildelt støtte på tilsaman kr 1 300 000. Aktiviteten rundt om i landet når det gjeld fellesverkstader er stor, og det er mange gode søknader i denne runden. Som vi har sett tidlegare, er det og fellesverkstader som søkjer om boktrykkjingsutstyr. Det er fleire nye, større fellesverkstader i emning, som Aldea verksted i Bergen og Strømsø atelierfelleskap i Drammen. I tillegg er det oppretta ein nytt glasverkstad i Haugesund i Rogaland, Formbar glassverksted AS. Etablerte verkstader som Rake i  Trondheim, Atelier Nord og Fellesverkstedet i Oslo samt Trykkeriet i Bergen mottok også støtte.

Geografisk fordeler dei 24 søknadene seg slik: Buskerud (2), Hordaland (5), Møre og Romsdal (3), Oslo (7), Rogaland (2), Sør-Trøndelag (4), Vest-Agder (1).

Søknader om utstrysstøtte til fellesverkstader vert handsama av Arrangørutvalet for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 24
Søknadssum: 4 506 823
Antall tildelinger: 11
Tildelingssum: 1 300 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SIRKEL 4 ATELIERFELLESSKAP Sirkel 4 atelierfellesskap - 2017 Billedkunst Møre og Romsdal 2017 161133 7.9.2017 Avslått 0 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Fellesverkstedet Myren Grafikk - 2017 Visuell kunst annet Vest-Agder 2017 200000 7.9.2017 Avslått 0 S HEGGREN Atelier Bergen Kjøtt - 2017 Visuell kunst annet Hordaland 2017 23200 7.9.2017 Avslått 0 JÓHANNSSON MULTINATIONAL ENTERPRISES The Caspar Storm Institute - 2017 Billedkunst Oslo 2017 94542 7.9.2017 Avslått 0 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted - 2017 Kunsthåndverk Hordaland 2017 123011 7.9.2017 Avslått 0 VERK-STEDET Verk-Stedet - 2017 Kunsthåndverk Buskerud 2017 199401 7.9.2017 Avslått 0 THOMAS SØRLIE HANSEN Ormen Langes Offisin - 2017 Visuell kunst annet Sør-Trøndelag 2017 90000 7.9.2017 Avslått 0 TOBIAS LILJEDAHL Lademoen Kunstnerverksteder - 2017 Billedkunst Sør-Trøndelag 2017 179400 7.9.2017 Avslått 0 FORENINGEN UBÅT PRESS Ubåt Press - 2017 Visuell kunst annet Hordaland 2017 160000 7.9.2017 Avslått 0 SAMVIRKE GJESTEATELIER OG GALLERI SA Samvirke Gjesteatelier og Galleri - 2017 Billedkunst Oslo 2017 150000 7.9.2017 Avslått 0 ATELIER ILSVIKA SA Atelier Ilsvika SA - 2017 Visuell kunst annet Sør-Trøndelag 2017 270000 7.9.2017 Avslått 0 SURNADAL BILLAG AS Surnadal billag AS - 2017 Billedkunst Møre og Romsdal 2017 200000 7.9.2017 Avslått 0 RÅE ROM AS Kroloftet - 2017 Kunsthåndverk Oslo 2017 99725 7.9.2017 Avslått 0 FORMBAR GLASSVERKSTED AS Formbar Glassverksted AS - 2017 Kunsthåndverk Rogaland 2017 368837 7.9.2017 Bevilget 120000 TOBIAS LILJEDAHL RAKE arbeidsfellesskap - 2017 Billedkunst Sør-Trøndelag 2017 67280 7.9.2017 Bevilget 60000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2017 Billedkunst Hordaland 2017 100000 7.9.2017 Bevilget 80000 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - 2017 Visuell kunst annet Oslo 2017 250000 7.9.2017 Bevilget 200000 STIFTELSEN GRAFISK VERKSTED Stiftelsen Grafisk Verksted - 2017 Billedkunst Rogaland 2017 242558 7.9.2017 Bevilget 100000 STIFTELSEN BJØRKA Stiftelsen Bjørka - 2017 Billedkunst Oslo 2017 301500 7.9.2017 Bevilget 150000 ATELIER NORD ORP2 Prosjektrom - 2018 Visuell kunst annet Oslo 2017 100000 7.9.2017 Bevilget 90000 AGGREGAT ATELIERFELLESKAP Aggregat Atelierfellesskap - 2017 Billedkunst Møre og Romsdal 2017 80000 7.9.2017 Bevilget 50000 MARIUS DAHL Strømsø Atelierfellesskap (SAF) - 2017 Billedkunst Buskerud 2017 109236 7.9.2017 Bevilget 100000 ALDEA AS Aldea Verksted - 2017 Visuell kunst annet Hordaland 2017 500000 7.9.2017 Bevilget 200000 DIORAMA DA Diorama verksted - 2017 Visuell kunst annet Oslo 2017 437000 7.9.2017 Bevilget 150000