Hopp til innhold
Statistikk

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall gir en beskrivelse av analyserammer og sentrale begreper i Musikk i tall 2013 og Litteratur i tall 2013.

$imageText.getData()

Kulturrådet 2013 utvikler bransjestatistikk for henholdsvis musikk- og litteraturområdet. Rapportene skal gi kunnskap om bransjenes omsetning og eksporttall. Metodenotat. Musikk og litteratur i tall gir en beskrivelse av analyserammer og sentrale begreper i de to målingene. Notatet tydeliggjør avgrensninger i prosjektene, og gir en oversikt over variabler som benyttes i modellene. Videre gis det en vurdering av dataenes kvalitet og av sammenliknbarheten med tilsvarende statistikk i Danmark og Sverige.

Om publikasjonen

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall

Kulturrådet

Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold
2015
978-82-7081-174-8