Hopp til innhold
Statistikk

Musikk i tall 2013

Musikk i tall 2013 er en rapport om den markedsrelaterte verdien av norsk musikkbransje.

Forsidebilde: Kristoffer Myskja, detalj fra Interferance Machine, 2011 © Kristoffer Myskja / BONO 2015 Foto: © Kristoffer Myskja

Musikk i tall 2013 speiler en musikkbransje i utvikling. Rambølls analyse viser at den samlede omsetning for de tre hovedkategoriene – opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter – har hatt en økning på 18 prosent fra 2012-målingen. Tallene som fremkommer danner et sammenligningsgrunnlag med tilsvarende tall fra Sverige og Danmark, og de internasjonale kunstbransjene generelt. Statistikkprosjektet bidrar dermed til å skape et bredere kunnskapsgrunnlag og retter oppmerksomheten mot kunstområdet musikk som en helt sentral kulturnæring.

I prosjektet er det utviklet metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som skal kunne oppdateres.

Om publikasjonen

Musikk i tall 2013

Kulturrådet

Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold
2015
978-82-7081-172-4