Hopp til innhold

Immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger.

Kulturdirektoratet har ansvar for å implementere UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og er Kulturdepartementets fagorgan på dette feltet. Formålet med konvensjonen er å øke respekt for og kunnskap om immateriell kulturarv. Den immaterielle kulturarven til urfolk og nasjonale minoriteter i Norge er et prioritert område for Kulturrådets arbeid.

Norge kryr av levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap. Kulturdirektoratet har derfor begynt et arbeid for å samle denne kunnskapen. På immateriellkulturarv.no kan du dele dine tradisjoner og lære mer om andres levende tradisjoner.

Besøk Immateriell kulturarv.no

UNESCOs nettside om immateriell kulturarv

Den norske UNESCO-kommisjonen