Hopp til innhold

Hva er kvalitet?

Kunst, kultur og kvalitet, et forskningsprogram om kvalitetsforståelser og forhandlinger om kvalitet i samtidens kunst og kultur, avsluttes denne våren med en forskningskonferanse og lansering av tre bøker om kunst, kultur og kvalitet.

Under Kulturrådets årskonferanse 2015 inviterte vi kunstnerkollektivet Tegneklubben til å illustrere konferansen underveis, dette er en av tegningene. Illustrasjon: Tegneklubben

Under Kulturrådets årskonferanse 2015 inviterte vi kunstnerkollektivet Tegneklubben til å illustrere konferansen underveis, dette er en av tegningene. Illustrasjon: Tegneklubben

8. februar 2018

Legg arrangementet i min kalender

KODE1, Bergen

Kulturrådet

Spørsmål om kunstnerisk og kulturell kvalitet har i de senere årene fått stor oppmerksomhet både i kulturpolitikken og i den bredere offentligheten. På den ene siden handler det om kvalitet som et kulturpolitisk mål og som et moment i fordeling av offentlige midler. På den andre siden handler det om begrepets betydning innenfor en tid da viktige kulturelle og samfunnsmessige endringer bidrar til å sette etablerte forståelser av kunst og kultur i bevegelse. Det utføres kvalitetsvurderinger i alle deler kunst- og kulturlivet. Både som en del av den kunstneriske prosessen, i kritikk og anmeldelser, og i råd- og utvalgsarbeid når midler skal fordeles. Ulike kvalitetsforståelser gjør seg gjeldende til ulik tid og i ulike vurderingssituasjoner.

8. februar 2018 inviterer Kulturrådet til konferanse der resultatene fra forskningssatsingen Kunst, kultur og kvalitet blir lagt frem og diskutert. Kunst, kultur og kvalitet er en tverrfaglig forskningssatsing i regi av Kulturrådet. En viktig ambisjon har vært å bidra til større bevissthet om det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden, og om hvordan kvalitet blir forstått og forvaltet blant skapende og utøvende kunstnere, politikere, i kulturforvaltningen, av kritikere og forskere.

Konferansen strømmes direkte på Kulturrådets nettsider fra kl 10:15.

Her finner du mer informasjon om forskningsprogrammet

Program

Sigurd Sandmo leder konferansen

09.30–10.15: Registrering, kaffe og bakverk

10.15–12.15:

Tone Hansen: Åpning av konferansen
Audun Mortensen: «Teser om kvalitet» 

Historisk bakteppe

Knut Ove Eliassen: «Kvalitetsforståelser»
Erik Bjerck Hagen: «Litterær kvalitet»

Kvalitet i kunstneriske praksiser 1

Ingrid Tolstad: «Om kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser»
Eivind Røssaak: «Kuratorgjennombruddet i Norge: samtid, medier og diskurs»

12.15–13.00: Lunsj

13.00– 14.45:

Kvalitet i kunstneriske praksiser 2

Håkon Austbø: «Om kvalitet i musikalske fremføringer»
Nina Malterud i samtale med Jorunn Veiteberg: «Noen sirklinger rundt kunst og kvalitet»

Kommentar

Jostein Gripsrud: «Sjanger og kvalitet: Gjensyn med et gammelt forslag»

Panel

«Kvalitet og den offentlige samtalen og kunst og kultur». Panelsamtale med Anne Oterholm, Alwynne Pritchard, Eirik Vassenden, Audun Vinger og Kristoffer Jul-Larsen (moderator).

14.45–15.15: Pause

15.15–17.00:

Om kvalitetsvurderinger i Kulturrådet

Iris Alice Vigerust Furu: «Kunst er håndverk» 

Om å vurdere kvalitet

Trine Bille: «Å måle kvalitet i kunst og kultur – er det mulig?»
Simo Säätelä: «Om grunnlagt for kvalitetsvurderinger i kunst» 

Om hvordan kvalitetsbegrepene virker

Tore Vagn Lid: «Kvalitetsbegrepenes dramaturgi»
Frederik Tygstrup: «Kunst, kultur og sosiale fellesskap»

17.00–19.00: Avslutning og mottakelse med fingermat

Bøker om kvalitet

Tre bøker lanseres i forbindelse med konferansen.

I 2016 ble boka Kvalitetsforståelser lansert med bidrag fra ti ulike forskere. Samme året fikk tretten nye forskningsmiljøer midler fra programmet, og resultatene fra deres prosjekter er nå samlet i en forskningsantologi. Den nye boka, Kvalitetsforhandlinger, rommer til sammen 17 artikler som diskuterer kvalitet og kvalitetsforståelser i kunst og kultur fra en rekke ulike perspektiver. Artikkelsamlingen er redigert av Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz.

Kvalitetsforståelser (2016)

Kvalitetsforhandlinger - kvalitetsbegreper i samtidens kunst og kultur (2018)

Når kunsten tar form (red. Øyvind Prytz) er en samling essay som reflekterer over kvalitet med utgangspunkt i ulike kunstneriske praksiser. Essayene er skrevet eller utformet av kunstnere, musikere, komponister, forfattere, kuratorer og kritikere. De gir innsikt i hvordan kvalitet blir forstått, hvordan kvalitet beskrives, og hvilke prosesser som legger til rette for at kvalitet kan oppstå.

Last ned og les Når kunsten tar form her.

Contested Qualities. Negotiating Value in Art and Culture (red. Knut Ove Eliassen, Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz) er en samling med engelske oversettelser av til sammen ti artikler fra begge de to forskningsantologiene.

Last ned Contested Qualities her.

Les mer om utgivelsene her.

Praktisk informasjon

Kode1 ligger i Nordahl Bruns gate 9, i sentrum av Bergen. Bybanen fra Bergen lufthavn stopper på Byparken som er rett ved KODE1, det gjør også Flybussen.

Alle deltakere får utdelt et eksemplar av publikasjonene.

 

Kontakt