Hopp til innhold

Møte i faglig utvalg for tverrgående ordninger

Behandler søknader til tilskuddsordningene ARENA og aspirantordningene.

28. - 31. august 2023

Legg arrangementet i min kalender

Kulturrådet

Utvalgsmøtene holdes omtrent to måneder etter søknadsfristen for de ulike ordningene. I utvalgsmøtene vurderes søknadene og det gjøres vedtak i de aller fleste innkomne søknader.