Hopp til innhold

Statens kunstnarstipend

Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv. Ved tildeling skal det leggjast vekt på kunstnarisk kvalitet og aktivitet.

Til deg som skal rapportere på stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere eller garantiinntekt med frist 01.11.2023:

Vi har en systemfeil som har utløst at dere mottar flere varsler og meldinger om rapportering selv om dere allerede har sendt inn rapport. Du trenger kun å sende rapport en gang. Vi beklager at dette kan skape forvirring.

Søk kunstnarstipend

 

Information in English

 

Informasjonsmøte om de ulike ordningene og nyttige tips til søknaden

Kalender