Hopp til innhold
Vedtaksliste

Andre musikktiltak – prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kulturrådet har tildelt til sammen 3,5 mill. kroner i tilskudd til 26 prosjekter. Det ble behandlet til sammen 105 søknader. Høyeste tilskuddsbeløp er kr 300 000 og laveste er kr 35 000. På grunn av høy søknadsmengde og begrenset budsjettramme, er tildelingsprosenten denne tildelingsrunden noe lavere enn normalt (25 %).

Kulturrådet har en rekke ordninger som støtter formidling og produksjon av musikk, herunder bestillingsverk- og produksjonsstøtte, musiker- og ensemblestøtte og arrangør- og festivalstøtte. Tilskuddsordningen for andre musikktiltak skal gi mulighet til å gjennomføre prosjekter som ikke vil få tilskudd fra andre ordninger på musikkområdet. Musikklivet, bransjen og formidlingen av musikk er i stadig endring, og det oppstår nye former for å skape, spille, bruke og formidle musikk. Det er viktig for Kulturrådet å støtte nye tiltak, kunstnerisk utprøving, forsøks- og forprosjekter som bidrar til utvikling i musikklivet, samt stimulere til dokumentasjon og utgivelse av allmenn faglitteratur om musikk.

Aktuelle prosjekter er kunstnerisk utprøving av nye ideer, konsepter og metoder, verksteder, seminarvirksomhet, prosjekter for og med barn og ungdom, samt dokumentasjon og utgivelse av musikkfaglig litteratur av allmenn interesse. Det gis også støtte til tiltak som bidrar til bevaring og formidling av musikkarven i Norge. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som utfordrer tradisjonelle måter å formidle musikk til barn og ungdom på, for eksempel ved å utforske nye formidlingsformater, bruk av ny teknologi eller digitale plattformer. Særlig relevante er prosjekter som innbefatter kunstnerisk utforsking, kulturelt mangfold, tverrkunstneriske uttrykk og barn og ungdom.

Kulturrådet har foretatt en prioritering på bakgrunn av en faglig vurdering av de innsendte søknadene. Vurderingen er basert på prosjektenes kunstneriske/faglige nivå og omfang.

I den enkelte søknad legges det vekt på gjennomføringsevne og at det foreligger konkrete planer, beskrivelse av omfang og realistisk budsjett.

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at ordningen skal ivareta et mangfold av uttrykk, musikalske sjangre og kunstneriske/faglige miljøer. Videre er det lagt vekt på at ordningen kommer både etablerte og nye aktører til gode, at prosjektene når målgrupper med ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn og at ordningen prioriterer et stort spekter av ulike prosjekter med blikk for nye strømninger og musikkfeltets ytterpunkter. Det er også tatt hensyn til geografisk fordeling og kjønnsbalanse i den samlede tildelingen av midler.

 

Barn og unge

Søknader som støtte til prosjekter for barn og unge omfatter blant annet kurs og verksteder. 34 søknader har kommet inn, og det er bevilget tilskudd til 10 av disse. I søknader om tilskudd til prosjekter for barn og ungdom er det lagt vekt på hvordan de unge inngår i samarbeid med profesjonelle kunstnere og hvordan de unge gis en frihet til selv å uttrykke seg og til å prosessere sin samtid gjennom kunstneriske uttrykk. Det er lagt vekt på relevansen den kunstneriske idéen eller konseptet har for unges livsverden, forståelse for det særegne ved de ulike aldersgruppene, prosjektenes vilje og evne til å bevege seg ut av tradisjonelle former for formidling, og hvordan det eventuelt legges til rette for dialog med og innflytelse fra de unge.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 105 (NB! Vi inkluderer ikke søknader som er trukket eller administrativt avvist)

Søknadssum: 23,3 mill. kroner

Antall tildelinger: 26

Tildelingssum: kr 3 541 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14.3.2024

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeVedtakTilskuddhidden
MELTING BRAIN CLUB AS Melting Brain Club - 2024 Viken Avslått 0 Ylva Johnsen Stefferud Rådet (erre rart det går til hælvette om dan?) - 2024 Oslo Avslått 0 ERLEND BILSBAK BreakMachine - 2024 Nordland Avslått 0 Bente Illevold Hørte jeg mjau? - 2024 Viken Avslått 0 Jonatan Berntsen Atlantic Wonders - 2024 Viken Avslått 0 ANETTE THORSHEIM Spel til dans - dans til spel (arbtittel) - 2024 Vestland Bevilget 55000 NORSK FILMMUSIKKNETTVERK Norsk Filmmusikknettverk - 2024 Trøndelag Avslått 0 BOYES MUSIKKOMPANI Boyes trio - 2024 Oslo Avslått 0 STIFTELSEN MINIØYA Thea og The Wild spiller Lillebjørn Nilsen på Miniøya - 2024 Oslo Avslått 0 Alf Andrew Pedersen U2 tribute for Ukraina - 2024 Agder Avvist 0 HARDANGER FOLKEMUSIKKSAMLING Folkemusikk og dans i Hardanger - 2024-2026 Vestland Avslått 0 HARDANGER FOLKEMUSIKKSAMLING Folkemusikk og dans i Hardanger - 2024-2026 Vestland Avslått 0 HARDANGER FOLKEMUSIKKSAMLING Folkemusikk og dans i Hardanger - 2024-2026 Vestland Avslått 0 BLIX ØYSTEIN BJØRN Jazzoasen - 2024 Troms og Finnmark Avslått 0 Harald Opheim Oslo Jazz Circle 75 år - Faglitteratur Oslo Avslått 0 KLASSISK Klassisk Hus - 2024-2027 Oslo Avslått 0 KLASSISK Klassisk Hus - 2024-2027 Oslo Avslått 0 KLASSISK Klassisk Hus - 2024-2027 Oslo Avslått 0 EIRIK MOLDESTAD HALVORSEN Folgehuset -utstilling med musikk - 2024 Vestfold og Telemark Avslått 0 SØR-VARANGER SOKN Fredskonsert - 2024 Troms og Finnmark Avslått 0 FORENINGEN NORGES MUSIKKDRAMATISKE ARV Nettside om norsk musikkdramatikk - 2024 Viken Avslått 0 ELLEN IRENE GJERDE Obo musikkløftet - 2024 Vestfold og Telemark Avslått 0 ELLEN IRENE GJERDE Obo musikkløftet - 2024 Vestfold og Telemark Avslått 0 ELLEN IRENE GJERDE Obo musikkløftet - 2024 Vestfold og Telemark Avslått 0 VINJEROCK AS Vesle-Vinje - 2024 Innlandet Avslått 0 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Baluba - 2024 - 2025 Oslo Bevilget 250000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Baluba - 2024 - 2025 Oslo Avslått 0 HEMSINGFESTIVALEN AS Vivaldi i Valdres - 2025 Innlandet Bevilget 150000 ALVISK AS Volvens kraft - 2024 Vestfold og Telemark Avslått 0 OSLO STRINGS SAMVIRKEFORETAK Fordypning og formidling- Susanne Lundeng og Oslo Strings - 2024 Oslo Avslått 0 VILLA LOFOTEN AS Fletting med lyd og bilde - 2024 Nordland Avslått 0 LOUDKIND MUSIC GROUP AS Musikk og teknologi for kreativ selvuttrykk - 2024 Oslo Avslått 0 CAMERATA LARANJEIRAS AS Camerata Laranjeiras Norge - 2024 Viken Bevilget 150000 Grete Helle Rasmussen BiLyd - Love Stories - 2024 Viken Avslått 0 LARS TØRRESSEN INSTRUMENTMAKER The new Baroque sound, Bergen Luthier art on the international scene. - 2024-2025 Vestland Avslått 0 GITARIST KÅRE SOLMUND NYSTABAKK Kjelvikspillet workshop - Musikkverksted - 2024 Troms og Finnmark Bevilget 100000 NORSK MUSIKFORLAG AKTIESELSKAP Kunsten å bli musiker - Faglitteratur Oslo Avslått 0 TAPAGE-SOUND TIJS HAM Shimmer - 2024 Vestland Avslått 0 SVARTSKOG MUSIC AS Innspilling av musikk til Pytheas Travels filmversjon - 2024 Viken Bevilget 70000 MUSICA SACRA Musica Sacra 2024, Tjøme og Tønsberg - 2024 Trøndelag Bevilget 150000 LAMPEKNUSEKONTORET DA Lampeknusekontoret - 2024 Rogaland Bevilget 240000 PUST PUST og KVARTS - 2024 Oslo Avslått 0 NO ESCAPE NO ESCAPE FOR MANGFOLDET - 2024 Oslo Bevilget 75000 NATASHA BARRETT Lie Detector - 2024 Viken Bevilget 75000 DANS FOR VOKSNE DNA?AND? høsten 2024 - 2024 Oslo Bevilget 300000 BRAK Bergen Songs 2024 - 2024 Vestland Avslått 0 LARS TØRRESSEN INSTRUMENTMAKER Klang og identitet- nyskapende folkemusikk instrumenter.  - 2024 -2025 Vestland Bevilget 115000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Dolvot Remixlab - 2024 Oslo Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA Ny drakt med innbakt tatervise - 2024 Innlandet Avslått 0 MAGNUS BUGGE Infra - 2024 Oslo Avslått 0 Kristina Elisabet Olhans Musikk som vrinsker - 2024-2025 Viken Avslått 0 GUSTAFSSONS MUSIKK NAM NAM! - 2024 Oslo Avslått 0 NORSK JAZZFORUM Jazzintro - 2024 Oslo Avslått 0 Harald Herresthal Lindemantradisjonen og de lange linjer i norsk kirkemusikk. - Faglitteratur Oslo Bevilget 45000 Natali Abrahamsen Garner Delish - 2024 Oslo Avslått 0 Michael Francis Duch DUCH-WELSH - MUSIKALSKE VIDEOPORTRETT - 2024 Trøndelag Avslått 0 Uno Alexander Vesje Tveitts Concerto Eroico, op. 170 fra 1 til 2 harpesolister  - 2024 Oslo Bevilget 35000 Brita Skybak Apis Mellifera - 2023 Viken Avslått 0 OPERAKOLLEKTIVET - KLASSISK SANG OPERA OG EVENT PATRICK EGERSBORG Håkjerringas jul - 2024 Oslo Avslått 0 MORILD Morild - Vårprogram - 2024 Vestland Avvist 0 PRIMA EVENT C/O CHRISTEL FORSBERG Musikkforum Fredrikstad - 2024 Viken Avslått 0 Hilde Baustad Vehusheia Songskatten i Møre og Romsdal - 2024 Oslo Bevilget 43000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY LOUD! La°tskriving og produksjon med AI - 2024 Oslo Avslått 0 Emilija Skarnulyte Hypoxia - 2024 Troms og Finnmark Avslått 0 John Hegre konseptbeskrivelse utgivelse - 2024 Vestland Avslått 0 Åsmund Perssønn Ødegaard Atypiske sanseinntrykk i møte med tradisjonelle og eksperimentelle musikkutrykk (arbeidstittel) - 2024 Oslo Avslått 0 MUSIKKONTORET ØKS, ØSTAFJELSKE KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Fagdøgn for musikere - 2024 Viken Avslått 0 Sonja Markovic Røtter - 2024 Oslo Avvist 0 Arild Ove Boman Algoritmer i kunst: Musikalsk ´kryss-peiling´ - år 1020 - 2020 - 2024 Oslo Bevilget 200000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Norsk kirkemusikkarkiv - 2024 Nordland Avslått 0 BERGEN SPECTRUM ORCHESTRA Flåklypa in Concert - 2024-2025 Vestland Avslått 0 BERGEN SPECTRUM ORCHESTRA Flåklypa in Concert - 2024-2025 Vestland Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Kunstig intelligens for musikere - 2024-2026 Oslo Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Kunstig intelligens for musikere - 2024-2026 Oslo Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Kunstig intelligens for musikere - 2024-2026 Oslo Avslått 0 TRANSFORM Levende folkemusikk - FAB og Kulturskolen - 2024 Trøndelag Avslått 0 MHM AS Pilotprosjekt - 2024 Oslo Avslått 0 AGDENES VEKST AS Instrumenter fra vikingetid og middelalder - 2024 Trøndelag Avslått 0 TANKEN LYDKLUBB Utvikling, realisering og Formidling for unge teknikkere - 2024 Viken Avslått 0 FRIDAMEDIA ASSAF Live special music effects for multidisciplinary performing art - NOT A CAMEL - 2024 Oslo Avslått 0 VIGGJA VOICES Ringduen og Årstidene - 2024 Trøndelag Avslått 0 SPILLEROMMET Spilleromkonferansen 2024 - 2024 Oslo Avslått 0 Maria Daniela Reyes Holmsen Daniela Reyes - moderne visemusikk - 2024 Oslo Avslått 0 MARGRETE NORDMOEN Jeg var her - 2024-25 Innlandet Avslått 0 MARGRETE NORDMOEN Jeg var her - 2024-25 Innlandet Avslått 0 IBSEN/MINOTHI Haptisk Fluxus - 2024 Oslo Bevilget 100000 OSLO AFRO ARTS FESTIVAL Oslo Afro Arts Festival - 2024 Oslo Avslått 0 OSLO AFRO ARTS FESTIVAL Oslo Afro Arts Festival - 2024 Oslo Avslått 0 OSLO AFRO ARTS FESTIVAL Oslo Afro Arts Festival - 2024 Oslo Avslått 0 Henrik Engelsen Sunnhordland Sumarkorps - 2024 Vestland Avslått 0 Lise Karin Meling EXPORT OF MUSIC AND SOUND ART BY NORDIC WOMEN AND GENDER MINORITIZED COMPOSERS DATABASE PROJECT 2023-2026 - 2023-2026 Rogaland Avslått 0 BRAZZLADY MAGNHILD TAFJORD KELTISK I KYSTPISGRIMSLEIA - 2024 Møre og Romsdal Avslått 0 IMPROBASEN Kids in Jazz - 2024 - 2025 Oslo Bevilget 200000 IMPROBASEN Kids in Jazz - 2024 - 2025 Oslo Bevilget 200000 Geir Draugsvoll Nordaccordion - 2024 Utlandet Bevilget 150000 COMPLETE DRUMS Arbeidsverksted 5.-7. januar 2024 Complete - 2024 Viken Avslått 0 DOLCE MUSIC HSU Intermediary Neuron - 2024 Oslo Avslått 0 ØYSTEIN WYLLER ODDEN Voix Céleste - 2024-2025 Oslo Avslått 0 MIKE MCCORMICK MUSIC AURICLE - 2024 Oslo Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS IKS Digitalt konserthus - 2024 Agder Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS IKS Symfonisk synestesi - 2024 Agder Avslått 0 NORSK INSTRUMENTMAKERFORENING Klangtre - Fagseminar for instrumentmakere - 2024 Oslo Bevilget 78000 VILDE TUV AS Solplomme - 2024 Oslo Avvist 0 Anne Hytta BRIGDE II - gehør møter kammermusikken - 2024-2025 Oslo Bevilget 60000 Anne Hytta BRIGDE II - gehør møter kammermusikken - 2024-2025 Oslo Avslått 0 Maren Ørstavik Intervju: Jiri Hlinka – pianist og pedagog - 2024 Oslo Avslått 0 Tor Johan Bøen Fridthjov Anderssen noterestaurering - 2024 Viken Bevilget 60000 Dansk Komponistforening Nordic Music Days 2024 - 2024 Utlandet Bevilget 200000 TORE JAZZTOBAKK Tore Gjedrem Sadomaoistan - Reutgivelse av Retroskopi - 2024 Viken Avslått 0 STIFTELSEN BIT20 ENSEMBLE Diverse musikk, formidling og utviklingstiltak - 2024 Vestland Avslått 0 MARI GRUE GARCÉS Har hendene rørt meg - 2024 Vestland Avslått 0 Knut Olaf Sunde Blodveien - 2024 Oslo Avslått 0 BRØNNØY JAZZFORUM Rom for musikk - mestermøter, impulser og improvisasjon - 2024 Nordland Bevilget 80000 ANDREAS ANDERSEN MUSIKK OG SCENE Askeladden i Syria - 2024 Oslo Avslått 0 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Jørn Hilme-stemnet Kurs 2024 - 2024 Innlandet Bevilget 110000 ESPERANTO AS Under The Rug - 2024 Oslo Avslått 0 BOREALIS Borealis Ung Komponist - 2024-2025 Vestland Bevilget 250000 FORENINGEN MIKROLABS Seeing Sound Cinema - 2024 Vestland Avslått 0 Matias Askvik Ei sonisk utforsking av høgsalen ved kulturhuset i Lærdal - 2024-2025 Vestland Avslått 0 SONJA HENIES OG NIELS ONSTADS STIFTELSE Blikkåpner Henie Onstad - 2024 Viken Avslått 0 MARI ASKVIK Forprosjekt: Europeisk barokk møter norsk folkemusikk - 2024 Oslo Avslått 0 AKKS STAVANGER SPOTLIGHT-tekniker - 2024-2026 Rogaland Avslått 0 AKKS STAVANGER SPOTLIGHT-tekniker - 2024-2026 Rogaland Avslått 0 AKKS STAVANGER SPOTLIGHT-tekniker - 2024-2026 Rogaland Avslått 0 MAGNUS SKAVHAUG NERGAARD Pseudo Fruit - 2024 Oslo Avslått 0 ARON DAHL Å gjøre det usynlige synlig, tverrfaglig forprojekt med lydinstallasjon og foto - 2024 Oslo Avslått 0 FLERE FARGER, NARVIK Flere farger, Narvik - 2024 Nordland Avslått 0 HILD BORCHGREVINK Nordheim pamflett - 2024 Oslo Avslått 0 0