Hopp til innhold
Vedtaksliste

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. desember 2022

Tilbake til 2023 (Alle)

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Kulturrådet har denne runden gitt et samlet tilskudd på 12,2 mill til 39 kunst- og kulturarenaer over hele landet.

85 søknader med et samlet søknadsbeløp 49,9 mill. ble behandlet i møtet, og søkertallet er det nest høyeste i ordningens historie. Søknadsrunden er karakterisert av en sterk kunstnerisk vilje til nyetableringer utenfor de store byene, flere mobile visnings- og produksjonsarenaer og bærekraftige byggeprosjekter. Blant tildelingene er Davvi senter for scenekunsts nomadiske lavvo-scene, arkitektarbeider med sikte på universell utforming i nye Kristiansund kunsthall og nye lokaler for Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst i Oslo. Prosjektene spenner vidt, både i form, ambisjonsnivå og omfang, med søknadsbeløp fra kr 50 000 til kr 6 700 000. Tyngdepunktet ligger typisk nok innenfor visuell kunst og tverrfaglige uttrykk, men også flere scenekunst- og musikkprosjekter er representert blant søknadene.

Ambisiøse kunstnerstyrte produksjons- og visningsarenaer

Flere kunstnerstyrte arenaprosjekter utmerker seg i søknadsbunken. De største tildelingene denne runden er gitt til større ombyggingsprosjekter og etableringer av kunstnerdrevne produksjons- og visningssteder:

  • Rundens største tilskudd på kr 2 000 000 går til tilpasning av Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst sine nye lokaler i Oslo. Senteret ivaretar et stort og ressurskrevende område innen digitalt produsert og mediert kunst i Norge. De har mange brukere, høy kompetanse, utvikler varierte prosjekter av høy kvalitet, og bidrar til å realisere et stort antall kunstverk.
  • Det norske kammerorkester har mottatt kr 1 000 000 til å tilrettelegge en ny og bredt forankret produksjonsarena for akustisk musikk for profesjonelle musikkensembler og orkestre i Oslo.
  • Lademoen kunstnerverksteder har fått kr 750 000 i tilskudd til nye lokaler for Babel visningsrom i Trondheim.

Utvikling og forarbeider for nye arenaer

I likhet med forrige runde, kommer ca. hver tredje søknad fra aktører som aldri har søkt ARENA-ordningen før. En av fem søknader kommer også fra førstegangssøkere til Kulturfondet. Utvalget har prioritert flere for- og utprøvingsprosjekter for nye arenaer. Mange av forprosjektene dreier seg om arkitektarbeid, men flere forprosjekter tar også i bruk kunstneriske metoder for å teste ut lokaler og arenamodeller. Blant utviklingsprosjektene som er støttet, er 

  • den samiske kunstforeningen Máze Giehtadáidus arbeid for å blåse nytt liv i Mázejoavkus samiske kunstsenter i Kautokeino
  • en mulighetsstudie for Klipra, en ny tverrkunstnerisk visningsarena i regi av Høstscena i Ålesund 
  • kompaniet Cirka teaters forprosjekt for et tverrkunstnerisk senter for alle som jobber med kunst for barn og barn og unge i Trondheim

Nye behov – nøysomhet, bærekraft og energisparing

Flere av søkerne viser en klar bevissthet rundt bærekraft og gjenbruk. Økningen i kostnader til strøm og materialer tvinger fram nye behov og en mer nøysom tilnærming til oppgraderinger og infrastruktur. Investeringssøknadene handler først og fremst om tilpasning av eksisterende bygningsmasse, og det er nesten ingen søknader om tilskudd til nybygg. Flere søker tilskudd til utbedringer som gir lavere strømkostnader, slik som modernisering av lyssystemer og isolering. Blant de prioriterte prosjektene er tilskudd til å skifte ut lyssystemer ved både Litteraturhuset i Bergen og Kunsthuset Kabuso i Øystese. Kunsthall Grenland har fått tilskudd til oppgraderinger som vil gjøre driften av 1400° – verksted og senter for samtidsporselen mer bærekraftig og effektiv, bl.a. til investering i eltekvern. Eltekverna vil gjøre det mulig å gjenbruke overskuddsleire fra Porsgrunds porselænsfabrikk til nye samtidskunstprosjekter.

Bredere tilgang – i fysisk og i overført betydning

Det er gitt flere tilskudd til universell utforming og fysisk tilgjengelighet, f.eks. ved Kristiansund kunsthall. Utvalget har også prioritert arenaer og aktører som bidrar til at flere stemmer kommer til orde i kunst- og kulturfeltet. Et eksempel på dette er SPKRBOX, en møteplass og arrangør for hiphop-hoder, teaternerder og folk som vanligvis ikke går i teatret. 33 av søknadene gjelder arenaer med en tydelig barne- og ungdomssatsing, og om lag halvparten av disse har fått støtte.

Positiv utvikling i geografisk nedslagsfelt

Arenaprosjektene er fordelt over hele landet, med minst fire søknader fra hvert fylke. De fleste søknadene kommer fra Vestland og Oslo-området, samtidig som antall søknader fra Innlandet og Agder har økt. Fagutvalget er svært vært bevisste på geografisk fordeling av midlene. Flere tildelinger til arenaer på mindre steder og mobil infrastruktur bidrar til at prosjektene når ut til store deler av landet.

Om utvalgets prioriteringer

I vurderingen av søknadene har fagutvalget lagt overordnet vekt på kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, faglig begrunnelse og forankring for infrastruktur- og arenabehov. Tilgjengelighet og inkludering for alle grupper kunstnere, utøvere og publikum også er prioritert høyt. Utvalget er opptatt av å ivareta søkernes momentum og driv. Den symbolske og praktiske betydningen av et (mindre) tilskudd for nye arenaprosjekter og initiativer har blitt vektlagt i flere tilfeller.

Andre viktige perspektiver i vurderingen har bl.a. vært driftsgrunnlag, konkrete planer for innhold og formidling, lokal/regional forankring, bærekraft, gjennomføringsevne, eiendomsforhold, publikums- og stedsbevissthet.

Denne runden fikk ordningen tilført kr 980 000 i spillemidler, øremerket formidlings- og visningsarenaer for scenekunst via ARENA-ordningen. De økonomiske rammene for ordningen har gjort det mulig å støtte en håndfull store og kostnadskrevende arenaprosjekter, en rekke nye søkere – og mange prosjekter i mellomsjiktet. Av søknadene som blitt innvilget, har over halvparten fått beløpet de søkte om. Størrelsen på tilskuddene er beregnet med grunnlag i faglige vurderinger av prosjektene og av arenaenes tilskuddsbehov.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 85

Søknadsbeløp: 49 885 672

Antall tildelinger: 39

Tildelingsbeløp: 12 201 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 1.3.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TINE SEMB «Bjørvika-prosjektet»: Circus Revival - Skeiv tverrkunstnerisk festival ved sjøen, 2023 (Karmaklubb*) Oslo 2023 1500000 1.3.2023 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Agdenes vikingsenter, Leirnagr - Langhus Trøndelag 2023 900000 1.3.2023 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Badeparken og Follo Museum - Lyd og Lys Viken 2023 1100041 1.3.2023 Avslått 0 BRENT BUSK TEATER Brent Busk Teater - Søknad om støtte til nybygg, mikroteaterhus på hjul. Viken 2023 709750 1.3.2023 Avslått 0 Amund Rudi BUTIKKEN - Arena trenger garderober med toalett Innlandet 2023 200000 1.3.2023 Avslått 0 BØRSEN KULTURHUS Børsen Kulturhus - Arkitektkonkurranse Innlandet 2023 70000 1.3.2023 Avslått 0 CHRISTIANIA TEATER SCENE AS Christiania Teater - Profesjonelle teaterproduksjoner Oslo 2023 1729461 1.3.2023 Avslått 0 STIFTELSEN BYMUSEET I BERGEN Damsgård Hovedgård - Ombygging og tillrettelegging for flerbruk Vestland 2023 1500000 1.3.2023 Avslått 0 SANDEN Dyrk Bryn  - Kulturdestinasjon og møteplass Oslo 2023 500000 1.3.2023 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen og Granados Teater - Renovering Nordland 2023 700000 1.3.2023 Avslått 0 LENSVIKFESTIVALEN AS Festivalscene - Tilskudd til bygging av mobil scene Trøndelag 2023 50000 1.3.2023 Avslått 0 GRIMSTAD KOMMUNE KOMMUNIKASJON, KULTUR OG NÆRING Fjæreheia Amfi - Nybygg toaletter, områdeplan, publikumsfasiliteter, utstyr Agder 2023 6755000 1.3.2023 Avslått 0 STAVANGER VETERANBÅTHAVN Forprosjekt - Funksjonshus - Kystkultur formidling Rogaland 2023 250000 1.3.2023 Avslått 0 HARPEFOSS HOTELL KUNSTARENA Harpefoss hotell kunstarena - Utendørs visningsrom Innlandet 2023 300000 1.3.2023 Avslått 0 VEST-AGDER-MUSEET IKS Haubitsanlegget - Forprosjekt Agder 2023 150000 1.3.2023 Avslått 0 SKUR 53 AS HAVET - Søknad om støtte til nybygg Trøndelag 2023 750000 1.3.2023 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter - REDESIGN AND RENOVATION SOCIAL SPACES Vestland 2023 150000 1.3.2023 Avslått 0 Kristin Aarnes Hvasser Mikrogalleri - utstillingssted Oslo 2023 134000 1.3.2023 Avslått 0 BRAGE PELLE STIG BRAGE-ANDERSEN JAM PUBLIC - Forprosjekt, teste og kvalitetssikre prosessen Agder 2023 300000 1.3.2023 Avslått 0 PRAXIS OSLO Kadi dance studio - Temporary arena Oslo 2023 64000 1.3.2023 Avslått 0 KULTURFJØSET HUSER Kulturfjøset - Teater Viken 2023 150000 1.3.2023 Avslått 0 KULTURHUSET I VASKERELVEN AS Kulturhuset i Bergen - Kulturhus Vestland 2023 800000 1.3.2023 Avslått 0 SHAKERS KRISTIANSAND AS Kulturhuset Kick - Bygge opp ny scene og renovere infrastruktur Agder 2023 2425000 1.3.2023 Avslått 0 FOREININGA LEVELD KUNSTNARTUN Leveld Kunstnartun - Bygg av informasjonssenter, møteplass, utendørsarena Viken 2023 459000 1.3.2023 Avslått 0 LUNDE KUNSTHALL Lunde Kunsthall - Ombygning av eksisterende driftsbygning til kulturbygg. Vestfold og Telemark 2023 499000 1.3.2023 Avslått 0 M12 GRUPPEN AS M12 Kulturterminalen - Etablering av produksjonslokaler Vestland 2023 1200000 1.3.2023 Avslått 0 NEDRE EIKER BARNE- OG UNGDOMSTEATER Mjøndalen Samfunnshus - Ny publikumstribune Viken 2023 546000 1.3.2023 Avslått 0 NY MUSIKK Mobil arena for audiovisuell kunst - Mobilt audiovisuelt visningsrom Oslo 2023 600000 1.3.2023 Avslått 0 Robert Ibrahim Khoury Natthagen- kjøringa - Ombygging av kjøringa til visningsrom- flerbrukshall Innlandet 2023 250000 1.3.2023 Avslått 0 FELLESVERKST.MYREN GRAFIKK Nytt visningsrom for grafikk Myren Gård - Forprosjekt Agder 2023 300000 1.3.2023 Avslått 0 OKSEN KULTURARENA AS Oksen Kulturarena - Etablering nye produksjonslokaler Vestland 2023 1150000 1.3.2023 Avslått 0 Julie Barfod Pamelia - Kunst- og kulturarena med kunstneropphold Oslo 2023 400000 1.3.2023 Avslått 0 HAUGESUND BARNE- OG UNGDOMSTEATER Parkteatret - amfi til nybygg Rogaland 2023 300000 1.3.2023 Avslått 0 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA STEINSKULPTUR, utvikling verksteder - Forprosjekt Oslo 2023 300000 1.3.2023 Avslått 0 HAVFERD AS SALT - Oppgradering infrastruktur Oslo 2023 250000 1.3.2023 Avslått 0 FJALER KOMMUNE Samvirket - Produksjonslokale og foaje for scenekunst, musikk +scene Vestland 2023 800000 1.3.2023 Avslått 0 SAULAND IDRETTSLAG Sauland ILs Klubbhus - Utviding av scene og innredning av scenelager Vestfold og Telemark 2023 200000 1.3.2023 Avslått 0 GAMLEBUA I STAVANG Stavang kai og kultur - Kulturbygg Vestland 2023 475375 1.3.2023 Avslått 0 KFUK-KFUM I SOGN OG FJORDANE Sunnfjord Musikkstudio - Realsering av Musikkstudio med fokus på ungdomskultur Vestland 2023 247790 1.3.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KUNSTNERHJEMMENE I SIGDAL Th, Kittelsens hjem Lauvlia - Galleri, servicebygg, tilbakeføring Viken 2023 800000 1.3.2023 Avslått 0 THE CORE STUDIO AS The Core dance studio Sandnes - Tilpasning av gulv i dansestudio Rogaland 2023 90000 1.3.2023 Avslått 0 LOOP Urtegata.co - Innhenting av tekniske rapporter og generelt vedlikehold Oslo 2023 420000 1.3.2023 Avslått 0 VESTFOLD KUNSTSENTER Vestfold Kunstsenter - Visning og formidling av profesjonell kunst Vestfold og Telemark 2023 501473 1.3.2023 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap Satellitt- Kunstbussen - Program, produksjon og turnékonsept Vestland 2023 624578 1.3.2023 Avslått 0 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre - Hus for eksperimentell lyd - Oppgradering av prosjektrom og infrastruktur Vestland 2023 1200000 1.3.2023 Avslått 0 STIFTELSEN DET NORSKE KAMMERORKESTER Arena Montebello - Akustiske tilpasninger Oslo 2023 1705038 1.3.2023 Bevilget 1000000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER BABEL visningsrom for kunst - Ombygging av gymsalen ved LKV til et visningsrom for kunst Trøndelag 2023 1050000 1.3.2023 Bevilget 750000 TEATERDRIFT BERGEN AS Cornerteateret - Oppgradering sal og fellesområder - 10 års jubileum Vestland 2023 300000 1.3.2023 Bevilget 300000 DAVVI - SENTER FOR SCENEKUNST Davvi Scene - et nomadisk kulturhus i nord - Forprosjekt Troms og Finnmark 2023 300000 1.3.2023 Bevilget 300000 ENTRÉE Entrée - Oppgradering Vestland 2023 120000 1.3.2023 Bevilget 100000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - Støtte til oppgradering av grafikkverksted Vestland 2023 500000 1.3.2023 Bevilget 250000 ULLINSVIN AS Galleri Ullinsvin - Oppgradering og tilpasning av eksisterande lokale Innlandet 2023 225000 1.3.2023 Bevilget 150000 HOLMLIA KULTURHAVN Holm Kulturarena - Forprosjekt for etablering av kulturarena Oslo 2023 200000 1.3.2023 Bevilget 200000 KLOSTERET 17 Hordaland kunstsenter - Improvement of accessibility Vestland 2023 265000 1.3.2023 Bevilget 200000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL KLIPRA - Søknad om forprosjekt til tverrkunstnerisk visningsarena i Ålesund Møre og Romsdal 2023 300000 1.3.2023 Bevilget 200000 AGDER UNGDOMSKOR KORografen - Utvikling og bygging av KORografen. Agder 2023 224000 1.3.2023 Bevilget 200000 KRISTIANSUND KUNSTHALL KRISTIANSUND KUNSTHALL - Forprosjekt Møre og Romsdal 2023 281300 1.3.2023 Bevilget 200000 KULTIVATOR AS Kulturhuset i Nordherad - produksjonslokale for folkemusikk Innlandet 2023 350000 1.3.2023 Bevilget 350000 CIRKA TEATER AS Kunstarena for barn og unge - Forprosjekt: ombygging av etasje for å etablere ny kunstarena Trøndelag 2023 300000 1.3.2023 Bevilget 300000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verkstedet 1400 - Oppgradering utstyrsbank verksted Vestfold og Telemark 2022 200000 1.3.2023 Bevilget 200000 GLAFIRA GALUZINA Kunsthall i Løten - kunsthall Innlandet 2023 200000 1.3.2023 Bevilget 200000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Kunsthuset Kabuso - Oppgradering teknisk utstyr Vestland 2023 600000 1.3.2023 Bevilget 500000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Lásságámmi - kunstner- og forskerresidens - Oppgradering og tilpasning - fase 2 Troms og Finnmark 2023 400000 1.3.2023 Bevilget 400000 LIFJELL KUNSTSENTER Lifjell kunstsenter - Etablere kunstgalleri Vestfold og Telemark 2023 100000 1.3.2023 Bevilget 100000 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Litteraturhuset i Bergen - Energieffektivisering av scenebelysning Vestland 2023 200000 1.3.2023 Bevilget 200000 VINTERFESTUKA STIFTELSE Lokstall1 - Forprosjekt til utvikling av kulturarena Nordland 2023 373750 1.3.2023 Bevilget 300000 MÁZE GIEHTADÁIDU Máze Giehtadáidu - Forprosjekt Troms og Finnmark 2023 300000 1.3.2023 Bevilget 300000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK-Forening For Ny Fotografi - Oppgradering Oslo 2023 253121 1.3.2023 Bevilget 250000 MONK AS Munkehaugen - Forprosjekt Agder 2023 200000 1.3.2023 Bevilget 200000 MØRE OG ROMSDAL KUNSTSENTER Møre og Romsdal Kunstsenter - Formidling av samtidskunst Møre og Romsdal 2023 100000 1.3.2023 Bevilget 100000 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Notam  - Tilpasning av nye lokaler Oslo 2023 2643245 1.3.2023 Bevilget 2000000 NOUA AS NOUA - Forprosjekt Nordland 2023 95000 1.3.2023 Bevilget 95000 NOUA AS NOUA - Oppgradering visningsrom for kunst Nordland 2023 185000 1.3.2023 Bevilget 185000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening - Utbedring av lokaler Oslo 2023 613750 1.3.2023 Bevilget 250000 PAMFLETT Pamflett - Oppdragering av verksted og formidlingsrom - fase 1 Vestland 2023 80000 1.3.2023 Bevilget 80000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI IMIR SceneKunst - Forprosjekt Rogaland 2023 300000 1.3.2023 Bevilget 300000 STIFTELSEN RINGEBU PRESTEGARD Ringebu Prestegard - Kunst og kultur Innlandet 2023 400000 1.3.2023 Bevilget 400000 HAVFERD AS SALT Art-Music - Forprosjekt visuell kunst på SALT Oslo 2023 216000 1.3.2023 Bevilget 175000 RAINY DAY PRODUCTIONS AS Skansen Kulturverksted - Molton og skinnesystem Innlandet 2023 95000 1.3.2023 Bevilget 75000 SPKRBOX AS SPKRBOX - Teknisk infrastruktur og fasiliteter Oslo 2023 270000 1.3.2023 Bevilget 165000 TEKSTALLMENNINGEN AS Tekstallmenningen - Tilrettelegging for ny arena for kulturtidsskrifter og småforlag Vestland 2023 320000 1.3.2023 Bevilget 320000 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR Troms fylkeskultursenter - Oppgradering av fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter Troms og Finnmark 2023 220000 1.3.2023 Bevilget 156000 FORENINGEN HEDALEN KULTURFORUM Utescene - Bygge opp scenen som stormen ødela i 2021 Innlandet 2023 100000 1.3.2023 Bevilget 100000 AGGREGAT KUNSTNERFELLESSKAP Verkstad da Vinci-rommet - Bygging av tverrkunstnerisk formidlingsrom for barn Møre og Romsdal 2023 1000000 1.3.2023 Bevilget 650000