Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 187 søknader på arrangørordningen denne runden, hvor av 109 er tildelt støtte. Runden preges av søknader fra helårsarrangører og en pågående ryddeprosess mellom arrangør- og festivalordningen. Hele 58% av de innsendte søknadene er helt eller delvis innvilget.

Alle landets fylker var representert blant søknadene, og det ble vedtatt støtte til søknader til samtlige fylker. Alle søknadene fra Aust-Agder ble bevilget midler. Både Oslo, Akershus og Østfold har forholdsvis lav andel bevilgninger i forhold til søknadsantall.

Av de 187 søknadene som ble behandlet på arrangørordningen denne runden, omhandlet 39 festivaler. Disse har av ulike grunner ikke søkt festivalordningen, selv om de faller innunder festivalordningens ansvarsområde. I underkant av 1,5% av festivalavsetningen ble ikke fordelt under den ordinære festivalbehandlingen for 2018 i november 2017, for å sikre en mulig prioritering av festivaler som søker arrangørordningen til frister gjennom 2018. Tilskuddet til festivaler som er prioritert denne runden, er derfor gitt bevilgning fra denne resten av festivalavsetningen. Dette er et ledd i en opprydning mellom festival- og arrangørordningen. Flere søkere som har innlemmet både arrangørvirksomhet gjennom året og en mindre festival i én søknad, hvor av flere er innstilt på en samlet bevilgning til hele sin virksomhet fra arrangøravsetningen. Alle festivalene som har søkt arrangørordningen, er henvist til å søke festivalordningen om tilskudd for 2019 og årene fremover.

Etter omleggelsen av Rikskonsertene i 2012 har arrangørordningen fått et større ansvar for søknader fra kulturhusene, og gode søknader fra disse har vært etterspurt på ordningen. Andel av søknader fra kulturhus har etter hvert økt betydelig, og i denne runden fikk tretten av tjue søknader bevilgning.

Over 63% av søknadene kom fra arrangører med helårig drift, og for disse ble innvilgelsesprosenten på 78. I de tilfellene der budsjettet er vurdert til å være realistisk, er søknadssummen forsøkt innfridd, med mindre tilskuddet er øremerket en bestemt del av prosjektet.

Mange av tilskuddene er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Dette er fordi mange av arrangørene ønsker å arrangere konserter med både profesjonelle utøvere og amatørmusikere. Arrangørordningen skal stimulere det profesjonelle musikklivet, og prioriterer derfor denne delen av virksomheten hos disse arrangørene. Av samme grunn er søknader som utelukkende omhandler amatørmusikere avslått. Dette er prosjekter som svært sjelden prioriteres, da den kunstneriske kvaliteten ikke er tilstrekkelig høy. Fire av søknadene som ble behandlet denne runden, omhandler enkeltkonserter/-arrangementer. Alle disse ble avslått.

To av søknadene er fra søkere med driftstilskudd fra Kulturrådets driftsstøtteordning. Begge disse ble prioritert av utvalget, og det ble vurdert at driftstilskuddet ikke er tilstrekkelig for å kunne finansiere omsøkte prosjekt. Tre av de omsøkte prosjektene kom fra søkere med eget tilskudd direkte fra Statsbudsjettet, og det er tilrådt tilskudd fra arrangørordningen til to av dem. Disse ble viderebehandlet i rådsmøtet. Den siste av disse tre søknadene ble avslått med henvisning til hovedregelen om at virksomheter med fast årlig tilskudd ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond.

Av de innkomne søknadene er det 15 prosjekter som i hovedsak er rettet mot barn og unge. I overkant av to tredjedeler av søknadene som er rettet mot barn og unge ble gitt bevilgning. Totalt er 42 søknader helt eller delvis rettet mot denne målgruppen.

Arrangøravsetningen er økt med 5 411 000 kr i 2018. Fordi så mange festivaler som tidligere har fått arrangørtilskudd, nå er tilrådt tilskudd fra festivalavsetningen, er den reelle økingen av arrangøravsetningen enda større.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 193. Tre av de innkomne søknadene er blitt avvist, da de tydelig faller utenfor arrangørordningens ansvarsområde. Disse er henvist til andre ordninger der dette er relevant. Ytterligere tre søknader ble trukket av søker. 187 søknader ble behandlet i utvalgsmøtet, hvorav to ble viderebehandles i rådsmøte da søker mottar statlig støtte over statsbudsjettet og fagutvalget ønsket å bevilge tilskudd.

Søknadssum: 41 644 216 kr.

Antall tildelinger: 109

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte – musikk blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddVedtaksteksthidden
MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - Vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 40000 15.3.2018 Bevilget 40000 (Ingen tekst) FORUM FOR SCENEKUNST Forum for scenekunst - 2018 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 60000 15.3.2018 Bevilget 50000 (Ingen tekst) SIMEN SKOE Øykjelykkjesetra - Sumar 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2018 55000 15.3.2018 Bevilget 55000 (Ingen tekst) FLEKKEFJORD JAZZKLUBB Flekkefjord Jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 120000 15.3.2018 Bevilget 95000 (Ingen tekst) Pål Asle Pettersen zang konsertserie - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 65000 15.3.2018 Bevilget 65000 (Ingen tekst) STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club (SBC) - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2018 130000 15.3.2018 Bevilget 130000 (Ingen tekst) STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club (SBC) - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 130000 15.3.2018 Bevilget 130000 (Ingen tekst) STAVANGER BLUESCLUB Stavanger Blues Club (SBC) - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2020 130000 15.3.2018 Bevilget 130000 (Ingen tekst) MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Munkebusiness - Vår 2018 Flere sjangre musikk Aust-Agder 2018 45000 15.3.2018 Bevilget 45000 (Ingen tekst) HAMAR BLUESKLUBB Hamar Bluesklubb 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 125000 15.3.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst) FOLKEMUSIKKSCENA PÅ RAULAND Folkemusikkscena på Rauland - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2018 170000 15.3.2018 Bevilget 170000 (Ingen tekst) BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING (BK) Bergens Kammermusikkforening - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 51000 15.3.2018 Bevilget 45000 (Ingen tekst) KAFESYNK KAROLINE NORDBY Kafé SyNk - 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst) ØSTKANTEN BLUESKLUBB Østkanten Bluesklubb - 2018 Populærmusikk Oslo 2018 199000 15.3.2018 Bevilget 199000 (Ingen tekst) BODØ BLUESKLUBB Bodø Bluesklubb - 2018 Populærmusikk Nordland 2018 130000 15.3.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst) STIFTELSEN FOLKEN Stiftelsen Folken - 2018-2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 400000 15.3.2018 Bevilget 400000 (Ingen tekst) STIFTELSEN FOLKEN Stiftelsen Folken - 2018-2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 450000 15.3.2018 Bevilget 450000 (Ingen tekst) STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ Kroa i Bø - 2018 Populærmusikk Telemark 2018 112000 15.3.2018 Bevilget 112000 (Ingen tekst) OPERA TIL FOLKET Lørdagsopera og Opera på Lunsjen - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 360000 15.3.2018 Bevilget 150000 (Ingen tekst) TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - Vår 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 30000 15.3.2018 Bevilget 30000 (Ingen tekst) MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 39000 15.3.2018 Bevilget 39000 (Ingen tekst) NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 250000 15.3.2018 Bevilget 200000 (Ingen tekst) HADELAND JAZZFORUM Hadeland Jazzforum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2018 118000 15.3.2018 Bevilget 118000 (Ingen tekst) VILLA KLASSISK Villa Klassisk - Vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2018 25000 15.3.2018 Bevilget 25000 (Ingen tekst) HAPPENING AS Cafe Mono - vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 130000 15.3.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst) KALOTTSPEL Kalottspel vår 2018 - Vår 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2018 80000 15.3.2018 Bevilget 50000 (Ingen tekst) ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk - vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 66000 15.3.2018 Bevilget 66000 (Ingen tekst) VEFSN UNGE STRYKERE Klassisk scéne - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 290000 15.3.2018 Bevilget 150000 (Ingen tekst) HERØY KOMMUNE Akustisk programserie - Vår 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 160000 15.3.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst) SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2018 140000 15.3.2018 Bevilget 140000 (Ingen tekst) SOGNDAL KULTURHUS AS Blaoboxen konsertscene - 2018 Flere sjangre musikk Sogn og Fjordane 2018 50000 15.3.2018 Bevilget 50000 (Ingen tekst) MUSIKKENS VENNER ARENDAL Musikkens Venner Arendal - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Aust-Agder 2018 90000 15.3.2018 Bevilget 90000 (Ingen tekst) TOU SCENE AS Tou Scene - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 300000 15.3.2018 Bevilget 300000 (Ingen tekst) KONSERT I NORD Hadsel Live - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 80000 15.3.2018 Bevilget 60000 (Ingen tekst) Jon Lauvland Pettersen Arktisk kultursenter - konsertserie 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2018 50000 15.3.2018 Bevilget 50000 (Ingen tekst) TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - Vår 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 35000 15.3.2018 Bevilget 35000 (Ingen tekst) Agnes Hvizdalek Fritt Fall - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 100000 (Ingen tekst) OLE MOFJELL Fresh Sounds - sommer 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 45000 15.3.2018 Bevilget 45000 (Ingen tekst) MOLDE KOMMUNE Flerkulturell uke - Jubileumskonsert juni 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 290000 15.3.2018 Avslått 0  Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. RYFYLKEMUSEET FOLK på FREDAG - 2018-2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 87000 5.4.2018 Bevilget 80000 (Ingen tekst) RYFYLKEMUSEET FOLK på FREDAG - 2018-2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 80000 5.4.2018 Bevilget 80000 (Ingen tekst) Sigbjørn Andreas Hofsmo Hovsherad Vel og Bygdeutvikling - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Etter en samlet vurdering av de kunstneriske sidene ved prosjektet, blir søknaden ikke prioritert til bevilgning. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. IDYLL FESTIVALEN AS Jypling - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2018 400000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Etter en samlet vurdering av de kunstneriske sidene ved prosjektet, blir søknaden ikke prioritert til bevilgning. INSOMNIA FESTIVAL Insomnia Festival - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 70000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Festivalen er allerede tildelt festivaltilskudd for aktuell periode, og bevilgning av ytterligere midler prioriteres ikke. Fremtidige søknader for selve festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. BERGENS KUNSTFORENING Utmark - Våren 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 110000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Institusjoner med fast årlig tilskudd skal som hovedregel ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Even Høgseth Bodø Rhythm Group (BRG) - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller etter gjeldende praksis utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for Andre musikktiltak. Even Høgseth Bodø Rhythm Group (BRG) - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2019 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller etter gjeldende praksis utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for Andre musikktiltak. Even Høgseth Bodø Rhythm Group (BRG) - 2018-2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller etter gjeldende praksis utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordning for Andre musikktiltak. VILDE&INGA AS Vilde&Inga AS, Lydforskerne (BU) - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets Støtteordning for musikere og musikkensembler. STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 257000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordninger for Andre musikktiltak - prosjektstøtte / Tverrfaglige tiltak. STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2019 188000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden faller utenfor ordningens formål. Det vises til Kulturrådets støtteordninger for Andre musikktiltak - prosjektstøtte / Tverrfaglige tiltak. BØMLO KULTURHUS KF Jazz- og bok - 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneheld interessante moment, men belyser og/eller dokumenterer ikkje tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendast inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli handsama på nytt i neste runde. BØMLO KULTURHUS KF Jazz- og bok - 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneheld interessante moment, men belyser og/eller dokumenterer ikkje tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendast inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli handsama på nytt i neste runde. BØMLO KULTURHUS KF Jazz- og bok - 2018-2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2020 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneheld interessante moment, men belyser og/eller dokumenterer ikkje tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendast inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli handsama på nytt i neste runde. SCENEKUNSTVERKET AS Barnas folkemusikkscene i Finnmark - August 2018-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. SCENEKUNSTVERKET AS Barnas folkemusikkscene i Finnmark - August 2018-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2019 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. SCENEKUNSTVERKET AS Barnas folkemusikkscene i Finnmark - August 2018-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2020 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget lokst utøve - Vår 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og/eller dokumenterer ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. Det vil ikke bli gitt nye tilskudd til søker før rapportering for tidligere tilskudd er sendt inn og godkjent. KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Verden til Kilden - 2018 - 2020 Verdensmusikk Vest-Agder 2018 170000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden inneholder interessante momenter, men belyser og/eller dokumenterer ikke tiltaket godt nok. Ny oppdatert søknad kan sendes inn til Kulturrådet til neste søknadsfrist. Søknaden vil bli behandlet på nytt i neste runde. OSLOFOLK OsloFOLK: Folk på Torsdag - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 160000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Det henvises til Riksscenens tilskudd over Statsbudsjettets post 78. TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim - 2018-2020 Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 250000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. For avvikling av konsertene henvises det til festivaltilskudd bevilget for 2018, prosjektnummer 313153. For øvrig henvises det også til vurdering av søknaden sendt inn til støtteordningen for andre musikktiltak, prosjektnummer 327211. TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim - 2018-2020 Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2019 300000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. For avvikling av konsertene henvises det til festivaltilskudd bevilget for 2018, prosjektnummer 313153. For øvrig henvises det også til vurdering av søknaden sendt inn til støtteordningen for andre musikktiltak, prosjektnummer 327211. TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Fargespill Trondheim - 2018-2020 Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2020 350000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. For avvikling av konsertene henvises det til festivaltilskudd bevilget for 2018, prosjektnummer 313153. For øvrig henvises det også til vurdering av søknaden sendt inn til støtteordningen for andre musikktiltak, prosjektnummer 327211. VISEKLUBBEN SAGA Saga kultur og visefestival - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2018 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD BERGEN OG HORDALAND Pride Park - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 350000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. DESIRÉE ULVESTAD-GRANDAHL Tivolihaven Produksjoner med Stolt! - august 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SOKNDAL MUSIKKFESTIVAL Sokndal Musikkfestival - september 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2018 45000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. J.B.TOTSÅS UTMARKSSERVICE TotsåsRock 2018 Verdensmusikk Nord-Trøndelag 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. GENTLE KNIFE AS ?Progbotn 2018: Gens de la Lune - Våren 2018 Populærmusikk Akershus 2018 20000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. Inge Eikeland Lund-dagene i Farsund - Oktober 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 30500 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Gamlebyen Jazzfestival - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Østfold 2018 75000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL Asker kammermusikkfestival - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. James Jahyel Chillton African Cultural Alliance Of Norway - juli 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 300000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikk-festivalen - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 400000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. CELLULOID TUNES Thor Joachim Haga Den nordiske filmmusikk-festivalen - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 600000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. VIVID VIVID - 2018 Flere sjangre musikk Vest-Agder 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. VANDALER FORENING Vandaler forening - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2018 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. VANDALER FORENING Vandaler forening - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2019 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. VANDALER FORENING Vandaler forening - 2018-2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. WRIGHTEGAARDEN AS Hagefestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Telemark 2018 400000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. STRENGER I GRESS Strenger i Gress - 2018-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2018 73000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. STRENGER I GRESS Strenger i Gress - 2018-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2019 91500 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. STRENGER I GRESS Strenger i Gress - 2018-2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2020 104000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. VEGA KOMMUNE Vegadagan - 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 300000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. SANDVIKA VINTERFESTIVAL - ART & MUSIC Sandvika Vinterfestival - Art & Music - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 75000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FREDRIKSTAD ROCKABILLY FORENING Fredrikstad Rockabilly Forening - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FREDRIKSTAD ROCKABILLY FORENING Fredrikstad Rockabilly Forening - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2019 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FREDRIKSTAD ROCKABILLY FORENING Fredrikstad Rockabilly Forening - 2018-2020 Flere sjangre musikk Østfold 2020 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. PRIMA EVENT C/O CHRISTEL FORSBERG Olsok på Hankø - 2018 Populærmusikk Østfold 2018 125000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Dansens dag og Rooftop Rocks - 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2018 250000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO Samisk påskefestival i Kautokeino - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2018 80000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. GOD NOK God Nok festivalen - Sommeren 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. EVENTBYRAAET AS Closing Festival - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 300000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Fremtidige søknader for festivaler skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Hiphop på Månen - juli 2018 Populærmusikk Østfold 2018 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Opprinnelig bevilgning til Månefestivalen for 2018 opprettholdes. KULTURARENA ASKER Verden i Asker 2018 Verdensmusikk Akershus 2018 40000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Søknad om musikkverksteder kan sendes til støtteordning for Prosjektstøtte - andre musikktiltak. X ROCKEKLUBB X Rockeklubb - vår 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 40000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. LAAGENDELTA BLUESKLUBB LaagenDelta Bluesklubb's ÆftasBlues - vår 2018 Flere sjangre musikk Oppland 2018 40000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. TØNSBERG JAZZKLUBB Tønsberg Jazzklubb - Jazzkafeer - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2018 40000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Håvard Skaadel Skjervøy menighet - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 20000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. PETTER DALANE MUSIKK Petters JazzJam - Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 20000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NØTTERØY KOMMUNE Nøtterøy kulturhus - The Tiger Lillies; Cold Night in Soho - Januar 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Anton Victorovitch Dymkov Klassisk i Homansbyen - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 47052 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OPERA JERNVERKET Opera Jernverkets produksjoner - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. 1054 ENTERTAINMENT ROBIN HAJI HASANI 1054 Entertainment - enkeltkonsert januar 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 20980 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OSLO SØNDRE JAZZ CLUB Oslo Søndre Jazz club - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OSLO SØNDRE JAZZ CLUB Oslo Søndre Jazz club - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. OSLO SØNDRE JAZZ CLUB Oslo Søndre Jazz club - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. CHRISTIAN MEAAS SVENDSEN MU - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 20000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Stine Brun Kjeldaas World Singers - 2018-2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 1000000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI ROCKOVERY - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 67000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI ROCKOVERY - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2019 67000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI ROCKOVERY - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2020 67000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. NORGES KORFORBUND ROGALAND Landsfestival for kor - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 15000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BERGEN VISEFORUM Bergen Viseforum - 2017-2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 60000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HAUSMANIA SA SØRFORKOMFORT - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 350000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. STRILEN ARTIST- OG VISEKLUBB Strilen Artist- og Viseklubb - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Rumi Kulturkafe - 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 175000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. FOLKEMUSIKKPØBBEN I TROMSØ Folkemusikkpøbben i Tromsø - vinter 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2018 60000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MUSIKKPROFIL BOOKING OG MANAGEMENT AS Musikkprofils jubileumskonsert - Oktober 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HURDAL KOMMUNE KULTUR Bærekraftkonsert - 2018 Populærmusikk Akershus 2018 100000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Verden i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Verdensmusikk Akershus 2018 480000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Verden i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Verdensmusikk Akershus 2019 528000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Verden i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Verdensmusikk Akershus 2020 580800 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. HELENA TUSVIK ROSENLUND Asgeir Midthjell - enkeltkonsert mars 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Østfold 2018 35000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. ISAK HARBITZ MUSIC Kaos Live - 2018 Populærmusikk Troms 2018 200000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Jazz i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2018 350000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Jazz i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2019 385000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Jazz i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Akershus 2020 423500 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MB CLASSICS Opera Opus - Januar - august 2018 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 250000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Barn i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Akershus 2018 140000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Barn i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Akershus 2019 154000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. BÆRUM KULTURHUS Barn i Bærum Kulturhus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Akershus 2020 169400 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. AMP MUSIC & RECORDS AS BYJAZZ - vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2018 90000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. JOHANNES SÆBØE LilleKampen - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 120890 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. DOLSTAD KAMMERKOR Dolstad kammerkor - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2018 60000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. Eivor Andersen Oftestad Lyden av Jerusalem - vår 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 45000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GLÅMDAL JAZZKLUBB Jazz i Glåmdal - Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 30000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS KildenJazz - Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 150000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MUSIKKHUSET AS Garage - vår 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 300000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. GEIR EGIL LARSEN Midtvinterdansen - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Nord-Trøndelag 2018 80000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. ORKESTERET FOSSEGRIMEN Orkesteret Fossegrimen - vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 50000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. ÅM MAGNAR Operaen Kimen - juni 2018 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2018 600000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. TRYGVE BRØSKE Konsertserien Hjorten - 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 111000 15.3.2018 Avslått 0 Avslag. Søknaden vert ikkje prioritert innanfor den aktuelle budsjettramma. PERLEPORTEN KULTURHUS AS Perleporten Kulturhus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 125000 15.3.2018 Bevilget 125000 Bevilgningen gis for 2018, og gis under forutsetning av at programplaner sendes og godkjennes av Kulturrådet. Det forventes at eventuelle søknader for ytterligere år inneholder mer konkrete programplaner og refleksjoner rundt programprofil. PERLEPORTEN KULTURHUS AS Perleporten Kulturhus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2019 125000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for 2018, og gis under forutsetning av at programplaner sendes og godkjennes av Kulturrådet. Det forventes at eventuelle søknader for ytterligere år inneholder mer konkrete programplaner og refleksjoner rundt programprofil. PERLEPORTEN KULTURHUS AS Perleporten Kulturhus - 2018-2020 Flere sjangre musikk Finnmark 2020 125000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for 2018, og gis under forutsetning av at programplaner sendes og godkjennes av Kulturrådet. Det forventes at eventuelle søknader for ytterligere år inneholder mer konkrete programplaner og refleksjoner rundt programprofil. ENSEMBLE ALLEGRIA Ensemble Allegria - Konsertserien NÅ - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2018 300000 15.3.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen gis for 2018. ENSEMBLE ALLEGRIA Ensemble Allegria - Konsertserien NÅ - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 300000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for 2018. ENSEMBLE ALLEGRIA Ensemble Allegria - Konsertserien NÅ - 2018-2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 300000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for 2018. STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Orfeo konsertserier - høst 2018-vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2018 300000 15.3.2018 Bevilget 300000 Bevilgningen gis for hele den omsøkte perioden og øremerkes konsertgjennomføring av offentlige konserter i serien Orefo kveld og Orfeo lunsj. STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Orfeo konsertserier - høst 2018-vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Sør-Trøndelag 2019 300000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis for hele den omsøkte perioden og øremerkes konsertgjennomføring av offentlige konserter i serien Orefo kveld og Orfeo lunsj. FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Folkelarm 2018 - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 380000 15.3.2018 Bevilget 260000 Bevilgningen gis med forbehold om at profesjonelle utøvere honoreres. Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FJORD CLASSICS AS Fjord Classics - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2018 600000 15.3.2018 Bevilget 400000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever #8 - 2018 Populærmusikk Hordaland 2018 300000 15.3.2018 Bevilget 150000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. DALANE BLUES FESTIVAL Dalane Bluefestival - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 200000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. KLANGFESTIVALEN Klangfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 90000 15.3.2018 Bevilget 75000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. KLANGFESTIVALEN Klangfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2019 90000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. KLANGFESTIVALEN Klangfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 90000 15.3.2018 Avslått 0 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. AUDUNBAKKENFESTIVALEN Audunbakkenfestivalen - 2018 Flere sjangre musikk Hedmark 2018 80000 15.3.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. AKKS TRONDHEIM Feminalen - oktober 2018 Populærmusikk Sør-Trøndelag 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 50000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler til første aktuelle frist. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. RANGLEROCK Ranglerock - 2018 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 150000 Bevilgningen gis som festivaltilskudd. Fremtidige søknader for festivalen skal sendes inn til støtteordning for musikkfestivaler. For 2019 er gjeldende frist 5. juni 2018 kl 13:00. FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Folkemusikklubben Columbi Egg - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 200000 Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende rapport og regnskap sendes og godkjennes av Kulturrådet. Natalie Sandtorv JUGENDJAZZ - juni-høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 60000 Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende rapport og regnskap sendes og godkjennes av Kulturrådet.Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. KVITBRAKKAS VENNER Kvitbrakkas Venner - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Finnmark 2018 130000 15.3.2018 Bevilget 80000 Bevilgningen gis under forutsetning av at programplaner sendes inn og godkjennes. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. JØLSTER JAZZKLUBB Jølster Jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sogn og Fjordane 2018 75000 15.3.2018 Bevilget 50000 Bevilgningen øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. Tilskuddet gis under forutsetning av at fullstendig program sendes inn og godkjennes av Kulturrådet. STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Kimen Kulturhus: Lørdagsvrimmel - 2018 Flere sjangre musikk Nord-Trøndelag 2018 310000 15.3.2018 Bevilget 100000 Bevilgningen øremerkes konserter. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. ROCKKLUBBEN ROCK Rockklubben Rock - 2018 Populærmusikk Troms 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 60000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. Tilskuddet gis med forbehold om at rapportering for tidligere tilskudd sendes inn og godkjennes. VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelt - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 220000 15.3.2018 Bevilget 120000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelt - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2019 220000 15.3.2018 Avslått 0 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. VISEKLUBBEN SPELT Viseklubben Spelt - 2018 Flere sjangre musikk Troms 2020 220000 15.3.2018 Avslått 0 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. TRANSFORM TransformFOLK - vår 2018 Verdensmusikk Sør-Trøndelag 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 100000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. MOLDE BARNEFESTIVAL AS Molde Barnefestival - konsertserie for barn i Møre og Romsdal - 2018 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 90000 Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. KICKOFF FESTIVALEN KLEPP Jærgårds Festivalen - August 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 200000 15.3.2018 Avslått 0 Tidligere vedtak om avslag opprettholdes. Søknaden prioriteres ikke innenfor den aktuelle budsjettrammen. MUSIKKENS VENNER MANDAL Musikkens Venner Mandal - Våren 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 56800 15.3.2018 Bevilget 40000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende rapport og regnskap for høsten 2016 (prosjektnr 294189) sendes og godkjennes av Kulturrådet. OSEANA OS KUNST- OG KULTURSENTER KF Oseana klassisk - Høst 2018 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 60000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. NØTTERØY KOMMUNE Foajékonserter - vår 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 130000 15.3.2018 Bevilget 90000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. STRANDGATA 22. AS Bastard Bar - vår 2018 Flere sjangre musikk Troms 2018 250000 15.3.2018 Bevilget 75000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens venner i Sarpsborg og Omegn - vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2018 45000 15.3.2018 Bevilget 30000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. NYMUSIKK BODØ NyMusikk Bodø - vår 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 90550 15.3.2018 Bevilget 60000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. DANS FOR VOKSNE Dans for voksne - høst 2018-vår 2019 Flere sjangre musikk Oslo 2018 190000 15.3.2018 Bevilget 70000 Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Søker er selv ansvarlig for øvrig finansiering. AKTIVE STUDENTERS FORENING Aktive Studenters Forening - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 140000 15.3.2018 Bevilget 140000 Tilskuddet gis med forbehold om at manglende rapportering leveres og godkjennes, samt at oppdatert konsertliste godkjennes. Kristen Ramsøy-Halle Dokkhuset Scene AS - 2018 Flere sjangre musikk Sør-Trøndelag 2018 550000 15.3.2018 Bevilget 400000 Tilskuddet er øremerket egne konserter med profesjonelle utøvere. Det vises for øvrig til tilskudd til Fri form, PØKK og nyMusikk Trondheim. SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF Sandnes kulturhus - vår 2018 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2018 50000 15.3.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. JOSEFINE VISESCENE Josefine Visescene - vår 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 153000 15.3.2018 Bevilget 120000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Jan Rune Pedersen Mandal Jazzklubb - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 120000 15.3.2018 Bevilget 70000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Jan Rune Pedersen Mandal Jazzklubb - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2019 130000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Jan Rune Pedersen Mandal Jazzklubb - 2018-2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2020 140000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Folkemusikkscena - konsertprogram 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2018 120000 5.4.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. Peder Overvik Stuberg PØKK konsertserie for improvisert musikk - Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 65000 15.3.2018 Bevilget 60000 Tilskuddet er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. HEMNES JAZZFORUM Hemnes Jazzforum - Vår 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 153000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet er øremerket konserter. Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende rapport og regnskap sendes og godkjennes av Kulturrådet. STIFTELSEN HULEN Stiftelsen Hulen - 2018 Flere sjangre musikk Hordaland 2018 280000 15.3.2018 Bevilget 245000 Tilskuddet er øremerket ordinær konsertvirksomhet og Rockout. KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen - vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Vest-Agder 2018 60000 15.3.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet er øremerket ordinære konserter med profesjonelle utøvere. Bevilgningen gis under forutsetning av at manglende rapport og regnskap sendes og godkjennes av Kulturrådet. KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2018 220000 15.3.2018 Bevilget 150000 Tilskuddet gis for 2018 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2019 223000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 2018 Flere sjangre musikk Akershus 2020 227500 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018 og er øremerket konserter med profesjonelle utøvere. FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Foreningen Kulturelt Initiativ - 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 300000 15.3.2018 Bevilget 220000 Tilskuddet gis for 2018 og er øremerket Midtåsen kulturfestival, Midtåsen barnefestival og Måneskinnssonaten/kammerkonserter. FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Foreningen Kulturelt Initiativ - 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2019 300000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018 og er øremerket Midtåsen kulturfestival, Midtåsen barnefestival og Måneskinnssonaten/kammerkonserter. BUDSJORD AS Budsjord - 2018 -2020 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2018 134485 15.3.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet gis for 2018. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Konserten med Dalheim og Lislevand ansees som allerede støttet gjennom tilskuddet for 2017, jamfør e-post av 10.07.2017. Rapport for 2017 og konserten med Dalheim/Lislevand skal sendes Kulturrådet innen 07.08.2018. BUDSJORD AS Budsjord - 2018 -2020 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 163805 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Konserten med Dalheim og Lislevand ansees som allerede støttet gjennom tilskuddet for 2017, jamfør e-post av 10.07.2017. Rapport for 2017 og konserten med Dalheim/Lislevand skal sendes Kulturrådet innen 07.08.2018. BUDSJORD AS Budsjord - 2018 -2020 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2020 179180 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for 2018. Til tross for at bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp forventer Norsk kulturråd at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig prosjektbeskrivelse. Konserten med Dalheim og Lislevand ansees som allerede støttet gjennom tilskuddet for 2017, jamfør e-post av 10.07.2017. Rapport for 2017 og konserten med Dalheim/Lislevand skal sendes Kulturrådet innen 07.08.2018. FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - vår 2018-vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2018 30560 15.3.2018 Bevilget 45000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden og øremerkes konserter. FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - vår 2018-vår 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Finnmark 2019 17600 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden og øremerkes konserter. HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF HaugeSound Sessions - September 2018 - februar 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2018 225000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. Bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp pga begrensninger i Kulturrådets budsjettramme. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF HaugeSound Sessions - September 2018 - februar 2019 Flere sjangre musikk Rogaland 2019 75000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for hele den omsøkte perioden. Bevilgningen er lavere enn omsøkt beløp pga begrensninger i Kulturrådets budsjettramme. Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - høst 2018-vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2018 186874 15.3.2018 Bevilget 120000 Tilskuddet gis for hele prosjektperioden og er øremerket konserthonorarer. TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - høst 2018-høst 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 320000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet gis for høsten 2018, og gis med forbehold om at oppdatert konsertliste og budsjett leveres og godkjennes av Kulturrådet. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang forutsetter Kulturrådet at konsertomfanget opprettholdes med den gitte bevilgningen. TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - høst 2018-høst 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2019 480000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for høsten 2018, og gis med forbehold om at oppdatert konsertliste og budsjett leveres og godkjennes av Kulturrådet. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang forutsetter Kulturrådet at konsertomfanget opprettholdes med den gitte bevilgningen. TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK - høst 2018-høst 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sør-Trøndelag 2020 480000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for høsten 2018, og gis med forbehold om at oppdatert konsertliste og budsjett leveres og godkjennes av Kulturrådet. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang forutsetter Kulturrådet at konsertomfanget opprettholdes med den gitte bevilgningen. LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - September 2017-2018 Verdensmusikk Hedmark 2018 270000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet gis for konserter som gjennomføres i 2017/2018, og øremerkes honorarer til profesjonelle utøvere. LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - September 2017-2018 Verdensmusikk Hedmark 2019 280000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for konserter som gjennomføres i 2017/2018, og øremerkes honorarer til profesjonelle utøvere. LIV C FJELLSOL Galleri Fjellsol - September 2017-2018 Verdensmusikk Hedmark 2020 290000 15.3.2018 Avslått 0 Tilskuddet gis for konserter som gjennomføres i 2017/2018, og øremerkes honorarer til profesjonelle utøvere. SALT FORENING, KUNST OG KULTURPROSJEKTER SALT - 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2018 75000 15.3.2018 Bevilget 75000 Tilskuddet gis med forbehold om at oppdatert budsjett sendes inn og godkjennes av Kulturrådet. STUDENTHUSET CITY SCENE AS Studenthuset City Scene - 2018 Flere sjangre musikk Finnmark 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 150000 Tilskuddet gis med forbehold om at oppdatert konsertprogram og prosjektbudsjett leveres og godkjennes. GITARKONSERTSERIEN Gitarkonsertserien - 2018 Flere sjangre musikk Østfold 2018 20000 15.3.2018 Bevilget 20000 Tilskuddet gis med forbehold om at rapportering for tidligere tilskudd leveres og godkjennes (prosjektnummer 294200) UNION ROCKEKLUBB, DRAMMEN Union Rock - 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 175000 15.3.2018 Bevilget 175000 Tilskuddet gis med forbehold om at rapportering for tidligere tilskudd leveres og godkjennes. LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye Bølger - Våren 2018 Flere sjangre musikk Vestfold 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet gis med forbehold om at rapportering for tidligere tilskudd leveres og godkjennes. Vi ber også om å få tilsendt oppdatert budsjett med spesifiserte billettinntekter for godkjenning før første utbetaling finner sted. RANDABERG KOMMUNE Torsdag på Tungenes - Vår 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 30000 15.3.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet gis med forbehold om at rapportering for tidligere tilskudd sendes inn og godkjennes. FRI FORM FRI FORM - Høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Sør-Trøndelag 2018 75000 15.3.2018 Bevilget 75000 Tilskuddet gis under forutsetning av at fullstendig program sendes inn og godkjennes. MØLLERGATA KULTURHUS AS Revolver / Møllergata Kulturhus As - 2018 Flere sjangre musikk Oslo 2018 300000 15.3.2018 Bevilget 200000 Tilskuddet øremerkes egenproduserte konserter, og gis med forbehold om at rapportering for tidligere tilskudd sendes inn og godkjennes. MUSIKKENS VENNER EIKER Musikkens Venner Eiker - Vår 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 38540 15.3.2018 Bevilget 25000 Tilskuddet øremerkes honorarer til profesjonelle utøvere. Ingunn Stræte Lie Fryd Scene - Vår 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 80000 15.3.2018 Bevilget 70000 Tilskuddet øremerkes honorarer til profesjonelle utøvere. SUNNDAL JAZZKLUBB Sunndal Jazzklubb - Vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 80000 15.3.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere, og gis med forbehold om at oppdatert konsertliste sendes inn og godkjennes. TUNE INTO GJØVIK JAZZKLUBB Tuneinto Gjøvik Jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2018 150000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. KARMØYGEDDON METALKLUBB Karmøygeddon Metal Klubb - 2018 Populærmusikk Rogaland 2018 137000 15.3.2018 Bevilget 120000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz- og viseklubb - Våren 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 80000 15.3.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. HUSNES JAZZKLUBB Husnes Jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 58000 15.3.2018 Bevilget 30000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. NARVIK JAZZKLUBB Narvik Jazzklubb - vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2018 96400 15.3.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. STORYVILLE JAZZ CLUB Storyville Jazz Club - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 230000 15.3.2018 Bevilget 200000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb - vår 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 100000 15.3.2018 Bevilget 40000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Jazzklubben Volda Ørsta - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2018 84300 15.3.2018 Bevilget 45000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. STIFTELSEN ENERGIMØLLA DRIFT EnergiMølla - 2018 Flere sjangre musikk Buskerud 2018 290000 15.3.2018 Bevilget 225000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. INDERØY JAZZFORUM Inderøy Jazzforum - Klubbkonserter 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Nord-Trøndelag 2018 170000 15.3.2018 Bevilget 125000 Tilskuddet øremerkes konserter med profesjonelle utøvere. Etter en samlet vurdering av budsjett og omfang, forutsetter Kulturrådet at prosjektet/aktivitetene kan gjennomføres med den gitte bevilgningen og i tråd med prosjektbeskrivelsen. NYMUSIKK NORDLAND nyMusikk Nordland - Vår 2018 Flere sjangre musikk Nordland 2018 95000 15.3.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet øremerkes konserter. SALSANOR PROSJEKTER SalsaNor - Høst 2018 Verdensmusikk Oslo 2018 90000 15.3.2018 Bevilget 80000 Tilskuddet øremerkes konserter. TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - høst 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2018 98000 15.3.2018 Bevilget 50000 Tilskuddet øremerkes konserthonorarer til profesjonelle utøvere. STORD JAZZKLUBB Stord Jazzklubb - Jazz workshop for ungdom - september 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2018 165000 15.3.2018 Bevilget 130000 Tilskuddet øremerkes offentlig konsertvirksomhet. Workshopen faller utenfor ordningens ansvarsområde, og det vises til støtteordningen for andre musikktiltak. MUSIKKENS VENNER AVD. FLEKKEFJORD Klassisk mangfold - 2018 Klassisk/samtidsmusikk Vest-Agder 2018 123000 15.3.2018 Bevilget 100000 Tilskuddet øremerkes offentlige konserter i Spira kulturhus. GRENLAND JAZZFORUM Grenland Jazzforum - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Telemark 2018 200000 15.3.2018 Bevilget 125000 Vi ber om å få tilsendt justert prosjektbeskrivelse og budsjett for godkjenning før første utbetaling finner sted. RISØR JAZZKLUBB Risør Jazzklubb - 2018 Jazz/improvisasjonsmusikk Aust-Agder 2018 60000 15.3.2018 Bevilget 60000