Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

74 konsertarrangører er bevilget et samlet tilskudd på 10 023 000 kr.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Sammenlignet med samme søknadsfrist i 2022 er det en økning på ca. 30 søknader, og antall søknader er rekordstort for juni-fristen. 50 av søkerne denne runden er nye søkere til ordningen. Det generelle økte antallet og antallet nye søkere til ordningen er altså fortsatt markante trender. Det kan se ut som det ligger an til at det mot slutten av året vil ha kommet rundt 800 søknader til ordningen, noe som er et langt høyere tall enn før pandemien.

Det er 50 nye søkere til ordningen denne runden. I statistikken registreres en søker som ny når den ikke har søkt ordningen tidligere, og ikke når de eventuelt søker for andre gang, og/eller eventuelt har ikke har fått tilskudd tidligere.

Om tildelingene og utvalgets vurderinger og prioriteringer

Som vanlig er det særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

Runden har vært særlig utfordrende fordi det var lite midler igjen til fordeling til konserter som skal gjennomføres i 2023. Hele 2023-avstningen er nå bevilget, med en søknadsfrist igjen for 2023. Det er også brukt noe av festival-avsetningen til å støtte arrangører. Noen søkere har fått en prosentvis nedjustering for å sikre at det ikke blir et overforbruk på avsetningen. Det faglige skjønnet som er utført er derfor strengt.

Det er kun åtte av de nye søkerne som er bevilget støtte. Det lave antallet skyldes nok delvis det strenge skjønnet som er utøvet, men også at kvaliteten på søknadene var varierende.

Antall søknader behandlet: 163

Søknadssum: 43 726 500

Antall tildelinger: 81

Tildelingssum: 10 023 000 (ikke inkludert midler fra festivalavsetningen)

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess

Søknadsfrist: 02.06.2023 kl. 13:00

Vedtak i fagutvalg: 28.-29.08.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
CRISTINA ANDERSEN Cristina Andersen - Desember 2023 Nordland 2023 118000 29.8.2023 Avslått 0 CRISTINA ANDERSEN Cristina Andersen - 09.09.23 Nordland 2023 47500 29.8.2023 Avslått 0 FOLKETS HUS JØMNVANG SA Jømnvangs konsertprogram 2023 - Kalenderåret 2023 Innlandet 2023 75000 29.8.2023 Bevilget 52000 SALONG AS Baren på Det Andre Teatret - 2023 Oslo 2023 83380 29.8.2023 Avslått 0 WEB3 CREATIVES AS WEB3 CREATIVES v/ NFT OSLO - August-September 2023 Viken 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 WEB3 CREATIVES AS WEB3 CREATIVES v/ NFT OSLO - August-September 2023 Viken 2024 200000 29.8.2023 Avslått 0 WEB3 CREATIVES AS WEB3 CREATIVES v/ NFT OSLO - August-September 2023 Viken 2025 200000 29.8.2023 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Vikingg og middelaldermusikk - 25-27.08.2022 Trøndelag 2023 30000 29.8.2023 Avslått 0 BENDIK FINNERUD - SUNDAY CLASSICS Saturday Classics 2024 - Mars 2024 til og med Desember 2024 Oslo 2024 150000 29.8.2023 Bevilget 100000 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim konsertserie 2024 - 01.01.2024 - 31.12.2024 Trøndelag 2024 350000 29.8.2023 Avslått 0 Marthe Lundby Espenes Espenes kultur - 28.7.2023 og 29.7.2023 Viken 2023 150246 29.8.2023 Avslått 0 PARKEN KULTURHUS Musikk og litteratur - 2023-2024 Møre og Romsdal 2023 87500 29.8.2023 Bevilget 50000 PARKEN KULTURHUS Musikk og litteratur - 2023-2024 Møre og Romsdal 2024 87500 29.8.2023 Bevilget 50000 EDRU LIVSSTIL ÅLESUND Sobra scene - 2023 Møre og Romsdal 2023 119800 29.8.2023 Avslått 0 Deric Anantharaja Divy og Brød & Sirkus - Summer Kickoff - 22. Juni 2023 Oslo 2023 39000 29.8.2023 Avslått 0 SANDNES ROCKEKLUBB Sandnes Rockeklubb - Høst 23 og Vår 24 Rogaland 2023 60000 29.8.2023 Bevilget 52000 SANDNES ROCKEKLUBB Sandnes Rockeklubb - Høst 23 og Vår 24 Rogaland 2024 60000 29.8.2023 Bevilget 60000 BYGDELAGSSAMSKIPNADEN 100 år med bygder i byen - 01.06.2022 - 28.10.2023 Oslo 2023 30000 29.8.2023 Avslått 0 FAUSKE BLUESKLUBB Fauske Bluesklubb - Juli - Desember 2023 Nordland 2023 150000 29.8.2023 Bevilget 70000 KULTURENHETEN Konsertserie for ungdom - ISAK - Høst 2023 Trøndelag 2023 294000 29.8.2023 Avslått 0 BØ JAZZKLUBB Bø jazzklubb - konsertprogram 2024 - 2024 Vestfold og Telemark 2024 350000 29.8.2023 Bevilget 320000 LEGEND TRONDHEIM Legend Trondheim - 01.01.2024 - 30.06.2024 Trøndelag 2024 80000 29.8.2023 Avslått 0 UNDERGRUNN One Floor From Heaven - juni 2023 til februar 2024 Trøndelag 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 KLASSISK: HALDEN Klassisk:Halden - 21.01.24-18.04.24 Viken 2024 45000 29.8.2023 Bevilget 40000 TRONDHEIM JAZZFORUM Trondheim Jazzforum - 2024 Trøndelag 2024 300000 29.8.2023 Bevilget 200000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz- og viseklubb - Høst 2023 Nordland 2023 100000 29.8.2023 Bevilget 75000 LAUKVIK FILM JOHANNES LAUKVIK NANNESTAD HjemmeAleneFest2023 - 05-06 Juli Oslo 2023 34000 29.8.2023 Avslått 0 ROCK HØYENHALL Rock Høyenhall - 2023 Oslo 2023 35000 29.8.2023 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER I SARPSBORG OG OMEGN Musikkens venner, Sarpsborg og omegn - Høst 2023 Viken 2023 80000 29.8.2023 Bevilget 60000 NY MUSIKK ØSTFOLD Konserter 1. halvår 2024 - 1. halvår 2024 Viken 2024 153236 29.8.2023 Bevilget 125000 SILDAJAZZENS VENNER Lørdagsjazzen - Høsten 2023 Rogaland 2023 150000 29.8.2023 Bevilget 25000 KONGSVINGER BIBLIOTEK Barnas verdensdager Kongsvinger - 2023 Innlandet 2023 100000 29.8.2023 Bevilget 60000 THE GAMBIAN ASSOCIATION IN OSLO 'Kvinne stemmen gjennom musikk' - 29 juli- 5 august 2023 Oslo 2023 150000 29.8.2023 Avslått 0 KULTUR I GAMLE OSLO AS Stjerner og fyrverkeri- en konsertserie - 22.10.23 -07.11.23 Oslo 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 BEIARN SOKN Beiarn Sokn - 2-3 september 2023 Nordland 2023 60000 29.8.2023 Avslått 0 MAGIC MOMENT AS Lys i desember - Jul 2023 Oslo 2023 140000 29.8.2023 Avslått 0 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON Kirkens Bymisjon (Vår Frue - åpen kirke) - 2024-2025 Oslo 2024 459200 29.8.2023 Bevilget 230000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON Kirkens Bymisjon (Vår Frue - åpen kirke) - 2024-2025 Oslo 2025 476700 29.8.2023 Bevilget 240000 Mikael Jonassen Bluegrassaften - Høst 2023 - Høst 2025 Oslo 2023 40000 29.8.2023 Bevilget 35000 Mikael Jonassen Bluegrassaften - Høst 2023 - Høst 2025 Oslo 2024 80000 29.8.2023 Bevilget 80000 Mikael Jonassen Bluegrassaften - Høst 2023 - Høst 2025 Oslo 2025 80000 29.8.2023 Avslått 0 DRAMMEN ARTS FESTIVAL DA Drammen Arts Festival - 23.10.2023-29.10.2023 Viken 2023 119300 29.8.2023 Avslått 0 FORENINGEN JOHN G SCENE Foreningen John G Scene - Juni-desember 2023 Vestfold og Telemark 2023 96000 29.8.2023 Avslått 0 TRANSFORM TransformFOLK høsten 2023 - 15.08 - 31.12 2022 Trøndelag 2023 320000 29.8.2023 Bevilget 155000 CAFE 3B AS Cafe 3B - 2023 Trøndelag 2023 64000 29.8.2023 Avslått 0 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Høst 2023 Agder 2023 116300 29.8.2023 Bevilget 70000 NYE SJODAR FOLKEMUSIKKSCENE Nye Sjodar folkemusikkscene - 2024 Vestfold og Telemark 2023 130000 29.8.2023 Avslått 0 NYE SJODAR FOLKEMUSIKKSCENE Nye Sjodar folkemusikkscene - 2024 Vestfold og Telemark 2024 0 29.8.2023 Bevilget 100000 TONEHIMMEL konsertrekke tonehimmel 2024 - 2024 Møre og Romsdal 2024 250000 29.8.2023 Bevilget 160000 NO ESCAPE No Escape - November 2023 - September 2024 Oslo 2024 356242 29.8.2023 Avslått 0 STAD KOMMUNE Konsertperler i Operahuset Nordfjord - 2024-25 Vestland 2024 162000 29.8.2023 Bevilget 100000 STAD KOMMUNE Konsertperler i Operahuset Nordfjord - 2024-25 Vestland 2025 162000 29.8.2023 Bevilget 110000 JAN-ERIC FRANSSON "En verden av forskjell ?" - 2023.08.01-2023.09.30 Møre og Romsdal 2023 350000 29.8.2023 Avslått 0 RAASTEN RASTAH Raasten rastah - Raasten rastah høsten 2023 Trøndelag 2023 75000 29.8.2023 Bevilget 75000 VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE Vardåsen kirkes korskole - Mozarts requiem august-oktober 2023 Viken 2023 50000 29.8.2023 Avslått 0 RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF HUSMORSKOLEN - 01.01.23 - 10.09.23 Trøndelag 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 ANNA KLUNGRE Yellow Sessions Stavanger Festival - Vår 2024 Rogaland 2024 230000 29.8.2023 Avslått 0 NES BLUES CLUB Nes Blues Club - Høst 2023 Viken 2023 140600 29.8.2023 Bevilget 52000 SAMVIRKET SCENE FJALER Samvirket Scene Fjaler  - Sesongen hausten 2023-våren 2024 Vestland 2023 200000 29.8.2023 Bevilget 30000 KLASSISK I DRØBAK Klassisk i Drøbak - November 2023 - Mars 2024 Viken 2024 121000 29.8.2023 Bevilget 100000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum Høst 2023 - Høst 2023 Viken 2023 85984 29.8.2023 Bevilget 52000 FRI FORM FRI FORM - 2024 Innlandet 2024 210000 29.8.2023 Bevilget 210000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF BarneBølgen - høst 2023, 2024 og 2025 Vestfold og Telemark 2023 133448 29.8.2023 Bevilget 52000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF BarneBølgen - høst 2023, 2024 og 2025 Vestfold og Telemark 2024 263500 29.8.2023 Bevilget 130000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF BarneBølgen - høst 2023, 2024 og 2025 Vestfold og Telemark 2025 263500 29.8.2023 Bevilget 140000 SANDNES KUNST OG KULTURHUS Operakafeer høsten 2023 - 01.08.2023-31.12.2023 Rogaland 2023 70000 29.8.2023 Avslått 0 ELVESANG AS Morgenkonsert - 2024-2026 Innlandet 2024 375000 29.8.2023 Bevilget 300000 ELVESANG AS Morgenkonsert - 2024-2026 Innlandet 2025 375000 29.8.2023 Avslått 0 ELVESANG AS Morgenkonsert - 2024-2026 Innlandet 2026 400000 29.8.2023 Avslått 0 BRYDALEN UNGDOMSLAG Brydalen ungdomslag, Høgget. - Høst 2023 Innlandet 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 ASKER KULTURLIV Mini-matiné - Høst 2023, vår 2024 og høst 2024 Viken 2023 199132 29.8.2023 Avslått 0 ASKER KULTURLIV Mini-matiné - Høst 2023, vår 2024 og høst 2024 Viken 2024 643996 29.8.2023 Avslått 0 VIR AS BalkanFest på Vippa! - 15.02.2023-15.12.2023 Trøndelag 2023 65000 29.8.2023 Avslått 0 FJØSAKADEMIET LINDSAY WINFIELD-CHISLETT Fjøsakademiet - Vår og høst 2023 Trøndelag 2023 40000 29.8.2023 Bevilget 40000 TRONDHEIM KAMMEROPERA Operapub konsertserie Krambua - Høst 2023 Trøndelag 2023 35520 29.8.2023 Avslått 0 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - 21.10.23-19.11.23 Innlandet 2023 35000 29.8.2023 Bevilget 30000 NORWEGIAN CORNETT & SACKBUTS ANS Norwegian Cornett & Sackbuts - 27.09.23-28.04.24 Oslo 2023 150000 Avvist 0 RYFYLKEMUSEET Folk på fredag - 2024 og 2025 Rogaland 2024 130000 29.8.2023 Bevilget 130000 RYFYLKEMUSEET Folk på fredag - 2024 og 2025 Rogaland 2025 125000 29.8.2023 Bevilget 125000 ANTIKK MUSIKK Antikk Musikk høst 2023 - Høst 2023 Vestland 2023 95000 29.8.2023 Bevilget 57000 LANGS AKERSELVA AS Langs Akerselva AS - 20.08.22- 18.08.23 Oslo 2023 400000 29.8.2023 Avslått 0 LANGS AKERSELVA AS Langs Akerselva AS - 20.08.22- 18.08.23 Oslo 2024 800000 29.8.2023 Avslått 0 LANGS AKERSELVA AS Langs Akerselva AS - 20.08.22- 18.08.23 Oslo 2025 1050000 29.8.2023 Avslått 0 ÅLESUND STORHALL AS Lekivalen - 2023-2025 Møre og Romsdal 2023 150000 29.8.2023 Avslått 0 ÅLESUND STORHALL AS Lekivalen - 2023-2025 Møre og Romsdal 2024 150000 29.8.2023 Avslått 0 ÅLESUND STORHALL AS Lekivalen - 2023-2025 Møre og Romsdal 2025 150000 29.8.2023 Avslått 0 HAUGESUND KINO OG KONSERTHUS KF Festiviteten konserthus - høsten 2023 Rogaland 2023 300000 29.8.2023 Avslått 0 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK - 2024 Trøndelag 2024 200000 29.8.2023 Bevilget 150000 EGDETVEIT EVENT Zone Event v/ Ingvar Egdetveit - 2023-2024 Vestland 2023 300000 29.8.2023 Avslått 0 EGDETVEIT EVENT Zone Event v/ Ingvar Egdetveit - 2023-2024 Vestland 2024 200000 29.8.2023 Avslått 0 EGDETVEIT EVENT Zone Event v/ Ingvar Egdetveit - 2023-2024 Vestland 2025 200000 29.8.2023 Avslått 0 ALVER KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING Meieriet Frekhaug - Vinter 23-24 Vestland 2024 214055 29.8.2023 Bevilget 75000 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Konserthus - 25.08.2023 - 09.12.2023 Nordland 2023 200000 29.8.2023 Bevilget 170000 KRISTIANSAND JAZZVESEN Kristiansand Jazzvesen høst 2023 - 23.8 til 13.12 Agder 2023 170000 29.8.2023 Bevilget 70000 KLUBBEN I RØVERSTADEN AS Nordaførr 2024 - 2024 Oslo 2024 200000 29.8.2023 Bevilget 100000 NY MUSIKK KRISTIANSAND Ny Musikk Kristiansand høst 2023 - 30.8 til 24.11 Agder 2023 60000 29.8.2023 Bevilget 35000 Anakin Justin Østhus Dråpefestivalen - 2023 Trøndelag 2023 54500 29.8.2023 Avslått 0 RØROS KULTURKONTOR Storstuggu - Høst 2023 og vår 2024 Trøndelag 2023 220000 29.8.2023 Avslått 0 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Konserter på Venskaben Høst 2023 og Vår 2024 Viken 2023 140000 29.8.2023 Bevilget 52000 ASKER KAMMERKONSERTER Asker Kammerkonserter - Konserter på Venskaben Høst 2023 og Vår 2024 Viken 2024 0 29.8.2023 Bevilget 80000 SOLVEIG STRØMME Juleønsket 2023 - Konserter med Juleønsket vinteren 2023 Oslo 2023 70000 Avvist 0 BIERMANN SESSIONS SA Biermann Sessions - Høsten 2023 Oslo 2023 150000 29.8.2023 Bevilget 50000 KRISTIAN ENKERUD LIEN DUO Trondheim - 23.8 - 16.11 Rogaland 2023 125280 29.8.2023 Bevilget 60000 NICE THINGS RECORDS DA Nice Things Records konsertserie høst 23 - 15.09.23-09.12.23 Oslo 2023 120000 29.8.2023 Bevilget 50000 KONSERTPULS KonsertPuls - Høst 2023 Troms og Finnmark 2023 153000 29.8.2023 Bevilget 100000 NYMUSIKK BODØ nyMusikk Bodø - Konserter Høst 2023 - Oktober 2023 - Januar 2024 Nordland 2023 35460 29.8.2023 Bevilget 17000 NYMUSIKK BODØ nyMusikk Bodø - Konserter Høst 2023 - Oktober 2023 - Januar 2024 Nordland 2024 19230 29.8.2023 Bevilget 20000 SKATTEN HOLDING AS Skatten Oslo - juni 2023 - juli 2024 Oslo 2023 2864420 29.8.2023 Avslått 0 MUNKEBUSINESS ARRANGØR FORENING Høstprogram Munkehaugen scene - 01.08 - 31.12.2023 Agder 2023 60000 29.8.2023 Bevilget 44000 JUNIORORKESTERET BARRATT DUE Juniororkesteret Barratt Due - 15. juni til 6. september 2023 Oslo 2023 80000 29.8.2023 Avslått 0 HEIME HOS ANE RYPDAL Heime hos Ane  - 01.06.23 - 30.08.2025 Nordland 2023 300000 29.8.2023 Avslått 0 HEIME HOS ANE RYPDAL Heime hos Ane  - 01.06.23 - 30.08.2025 Nordland 2024 400000 29.8.2023 Avslått 0 HEIME HOS ANE RYPDAL Heime hos Ane  - 01.06.23 - 30.08.2025 Nordland 2025 390000 29.8.2023 Avslått 0 TOLLEF ØSTVANG Konsertserien UTPOST - 2024 Innlandet 2024 110000 29.8.2023 Bevilget 110000 PARK EVENT AS Parkbiografen-10 års jubileum - Høst 2023 Vestfold og Telemark 2023 364940 29.8.2023 Avslått 0 STOKKA SOKN Stokka sokn - 2024 Rogaland 2023 180000 29.8.2023 Avslått 0 STOKKA SOKN Stokka sokn - 2024 Rogaland 2024 510000 29.8.2023 Bevilget 100000 ASKROVA BYGDELAG Konsert og Joikekurs med KEiiNO - 21.07.2023 Vestland 2023 50000 29.8.2023 Avslått 0 STUDENTHUSET CITY SCENE AS Studenthuset City Scene AS - 2023 Troms og Finnmark 2023 350000 29.8.2023 Bevilget 100000 HUSFOLK Husfolk - Høst 2023 - Vår 2024 Viken 2023 47000 29.8.2023 Bevilget 40000 HUSFOLK Husfolk - Høst 2023 - Vår 2024 Viken 2024 36000 29.8.2023 Bevilget 36000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalens konsertrekke - Haust 2023 Innlandet 2023 250000 29.8.2023 Avslått 0 INDERØY JAZZFORUM Inderøy jazzforum - klubbkonserter 2024 - 2024 Trøndelag 2024 250000 29.8.2023 Bevilget 170000 TREVAREFABRIKKEN AS Trevarefabrikkens Kulturprogram 2024 - 2024 Nordland 2024 300000 29.8.2023 Bevilget 200000 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Operapub Magenta - Høst 2023,Vår 2024 Oslo 2023 80000 29.8.2023 Bevilget 17000 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Operapub Magenta - Høst 2023,Vår 2024 Oslo 2024 0 29.8.2023 Bevilget 40000 ROB MULES RECORDS DA Annual Rock Show - Høst 2023 Troms og Finnmark 2023 51500 29.8.2023 Avslått 0 TIMBRE AS Operakonsert i Paviljongen - Operakonsert i Paviljongen august 2023 Møre og Romsdal 2023 21000 29.8.2023 Avslått 0 PROGG I NORD Foreningen Progg i Nord - 2023 Troms og Finnmark 2023 89246 29.8.2023 Avslått 0 JAZZKLUBBEN VOLDA ØRSTA Jazzklubben Volda Ørsta - 2024 Møre og Romsdal 2024 200000 29.8.2023 Bevilget 120000 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie  - høst 2023 - 5.9.23 - 12.12.23 Trøndelag 2023 73300 29.8.2023 Bevilget 52000 REKORDFESTIVALEN Rekordfestivalen - August 2022 Agder 2023 80000 29.8.2023 Avslått 0 AURLAND KOMMUNE Nynorske Litteraturdagar - 20. - 21. oktober 2023 Vestland 2023 150000 Under behandling -1 Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 01.01.2024-31.12.2024 Viken 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 Gunnhild Pedersen Tønder Gunnhild Tønder - 01.01.2024-31.12.2024 Viken 2024 240000 29.8.2023 Bevilget 200000 ENERGY FLOW RELEASE SHEREEN MARTA KHACHIK Operakafé på Rosendal - september - desember 2023 Trøndelag 2023 100000 29.8.2023 Avslått 0 TORE JAZZTOBAKK Tore Gjedrem Sex Judas - Konsertserie på Kafé Hærverk - Høsten 2023 Viken 2023 60000 29.8.2023 Avslått 0 MESTIZO FORENING Mestizos somos todos - 28. juli til 10. desember 2023 Oslo 2023 467200 29.8.2023 Bevilget 100000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikk Fredrikstad - 2024 Viken 2023 500000 29.8.2023 Avslått 0 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikk Fredrikstad - 2024 Viken 2024 0 29.8.2023 Bevilget 500000 FRIDALEN SOKN Klassisk i Fridalen høsten 2023 - Høst 2023 Vestland 2023 70000 29.8.2023 Bevilget 60000 MORTEN QVENILD Ugla Lyd - Huskonsert i 360 grader - Høst 2023 - vår 2024 Viken 2024 114440 29.8.2023 Avslått 0 DRAMMEN KULTURHUS AS Drammen kulturhus «elektrisk åpen scene» - Høst 2023 Viken 2023 59040 29.8.2023 Avslått 0 GORRLAUS Gorrlaus - 2024 Rogaland 2024 200000 29.8.2023 Bevilget 200000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø domkirkes musikkråd - Høsten 2023 Nordland 2023 143000 29.8.2023 Bevilget 87000 UNION ROCK Union Rock - 2023 Viken 2023 200000 29.8.2023 Bevilget 87000 UNION ROCK Union Rock - 2023 Viken 2024 200000 29.8.2023 Avslått 0 UNION ROCK Union Rock - 2023 Viken 2025 200000 29.8.2023 Avslått 0 DRAMMEN KULTURHUS AS Drammen kulturhus - Høst 2023 Viken 2023 62075 29.8.2023 Avslått 0 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2024-2025 Nordland 2024 700000 29.8.2023 Bevilget 500000 AD LIB JAZZKLUBB Ad Lib Jazzklubb - 2024-2025 Nordland 2025 700000 29.8.2023 Bevilget 550000 HARPEFOSS HOTELL AS Salong Fossen konsertpropgram - 2023-2024 Innlandet 2023 80000 29.8.2023 Bevilget 26000 HARPEFOSS HOTELL AS Salong Fossen konsertpropgram - 2023-2024 Innlandet 2024 0 29.8.2023 Bevilget 50000 GOSPELFABRIKKEN Gospelfabrikken - Høst 2023 Oslo 2023 22500 29.8.2023 Avslått 0 LILLESTRØM SOKN Konsertserie høsten 2023 - Høst 2023 Viken 2023 60000 29.8.2023 Bevilget 35000 MADELEINE HOLME Spin Kitty - Høst 2023 Vestland 2023 25000 29.8.2023 Avslått 0 DRAMMEN KULTURHUS AS Drammen kulturhus - Høst 2023 Viken 2023 39322 29.8.2023 Avslått 0 STIFTINGA HARDINGTONAR Fleire Hardingtonar - Våren 2024 Vestland 2023 50000 29.8.2023 Avslått 0 INGVILD HOMME MUSIKK INSJ Original konsertserie - Oktober 2023 - Desember 2024 Vestfold og Telemark 2023 80000 29.8.2023 Avslått 0 INGVILD HOMME MUSIKK INSJ Original konsertserie - Oktober 2023 - Desember 2024 Vestfold og Telemark 2024 89550 29.8.2023 Avslått 0 SPETAKKEL FESTIVALEN Spetakkelfestivalen 2023 - Høst 2023 Vestfold og Telemark 2023 350000 29.8.2023 Bevilget 150000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene i Indre Fosen  - sen-sommer 2023-sommer 2024 Trøndelag 2023 120000 29.8.2023 Bevilget 65000 ELLEN LINDQUIST MUSIKK Huskonsertene i Indre Fosen  - sen-sommer 2023-sommer 2024 Trøndelag 2024 110000 29.8.2023 Bevilget 75000 KULTURHUSET VEITVET Kulturhuset Veitvet - Høsten 2023 og våren 2024 Oslo 2023 94347 29.8.2023 Bevilget 44000 KULTURHUSET VEITVET Kulturhuset Veitvet - Høsten 2023 og våren 2024 Oslo 2024 200545 29.8.2023 Bevilget 125000 SVARTLAMON KULTURSTIFTELSE Svartlamon Kulturstiftelse - Høst 2023 Trøndelag 2023 207700 29.8.2023 Bevilget 109000 TØNSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Klingende kirkelandskap i Tønsberg - 2024 Vestfold og Telemark 2024 367800 29.8.2023 Bevilget 120000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Stiftelsen Kunstnernes Hus - November 2024-februar 2025 Oslo 2024 500000 29.8.2023 Avslått 0 KULTURBANKENBRYNE Hvelvet scene // Kulturbankenbryne - Høst 2023 Rogaland 2023 82206 29.8.2023 Avslått 0 NORSK AMERICANA FORUM Interstate 2023 - 18 + 19. august 2023 Viken 2023 200000 29.8.2023 Bevilget 150000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter høst 2023 - 01.09.23 - 31.12.23 Viken 2023 500000 29.8.2023 Bevilget 100000 NORWEGIAN DRAG PRODUCTIONS Drag for barna - Fri Da Words - 28. Juli Oslo 2023 49000 29.8.2023 Avslått 0 LUXOR AS OMG Events - september-november 2023 Rogaland 2023 330000 29.8.2023 Avslått 0 UL FRAM Framscenen - Store navn på liten scene - 01.08.2023 - 31.12.2023 Troms og Finnmark 2023 149250 29.8.2023 Bevilget 78000 OPERAVENNFORENING Under ett tak – La La Opera - 1.8. - 2 .9 2023 Trøndelag 2023 150000 29.8.2023 Avslått 0 JAZZSIRKELEN 04 Jazzsirkelen 04 - 29.06.23-30.12.23 Møre og Romsdal 2023 120000 29.8.2023 Bevilget 70000 NORDIC LIVE AS FKP Scorpio Norge - Q4 2023 (November) Oslo 2023 200000 Avvist 0 HAMAR JAZZKLUBB Hamar Jazzklubb - Primo august- medio desember 23 Innlandet 2023 150000 29.8.2023 Bevilget 100000 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - 2024-25 Viken 2024 580000 29.8.2023 Avslått 0 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - 2024-25 Viken 2025 590000 29.8.2023 Avslått 0 PORSANGER KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTAVDELINGEN Nordic Create - Tre kulturer i Arktis - 01.01.2023-30.09.23 Troms og Finnmark 2023 300000 29.8.2023 Avslått 0 Henrik Mathias Bechstrøm Musikk i Hunstad kirke - 10. September 2023- 31. desember 2023 Nordland 2023 75000 29.8.2023 Bevilget 44000 BYGG 121 AS Artilleriverkstedet - Q3 2023 til Q3 2024 Vestfold og Telemark 2023 233763 29.8.2023 Avslått 0 BYGG 121 AS Artilleriverkstedet - Q3 2023 til Q3 2024 Vestfold og Telemark 2024 233763 29.8.2023 Avslått 0 Bjørn Vikøyr Skjernøy kunstbad - 2023 Agder 2023 30000 29.8.2023 Avslått 0 Bjørn Vikøyr Skjernøy kunstbad - 2023 Agder 2024 33000 29.8.2023 Avslått 0 Bjørn Vikøyr Skjernøy kunstbad - 2023 Agder 2025 34000 29.8.2023 Avslått 0 BLÅ BOOKING AS Blå Booking AS - 2023-2025 Oslo 2023 600000 29.8.2023 Bevilget 174000 BLÅ BOOKING AS Blå Booking AS - 2023-2025 Oslo 2024 700000 29.8.2023 Bevilget 500000 BLÅ BOOKING AS Blå Booking AS - 2023-2025 Oslo 2025 800000 29.8.2023 Avslått 0 HOLMLIA KULTURHAVN Holmlia Kulturhavn - 2024 Oslo 2024 200000 29.8.2023 Bevilget 200000 RØROS KONSERTER AS Røros Barnefestival - Røros Barnefestival 19-20.april 2024 Trøndelag 2024 200000 29.8.2023 Bevilget 150000 MÁRKOMEANNU AS samisk grendehusturné - Vår 2024 Troms og Finnmark 2023 400000 Avvist 0 MUSIKKENS VENNER GRIMSTAD Musikkens Venner Grimstad - MVG - Høsten 2023 Agder 2023 50000 29.8.2023 Bevilget 40000 MUSIKKSTUEN AS Musikkstuen Påfyll - Høst 2023 Rogaland 2023 250000 29.8.2023 Avslått 0 TREKANTEN OSLO AS Trekanten Sommer/høst-program 2023 - 03.06.2023 - 31.12.2023 Oslo 2023 244390 29.8.2023 Avslått 0 SCENEVENT UNJARGA/NESSEBY ScenEvent Unjarga/Nesseby - Vår 2024 Troms og Finnmark 2024 150000 29.8.2023 Bevilget 100000 CANTA CANTA - 2023 Vestland 2023 232000 29.8.2023 Avslått 0 KULTURKOLLEKTIV DIWAN Norge i Farger 2023 - 2023 Viken 2023 106000 29.8.2023 Bevilget 52000 KLUBB KOSMOS DA Klubb Kosmos - Høst og vinter 23-24 Agder 2023 65000 29.8.2023 Bevilget 57000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2023-2025 Rogaland 2023 350000 29.8.2023 Bevilget 75000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2023-2025 Rogaland 2024 358791 29.8.2023 Bevilget 150000 AKKS STAVANGER UFLAKKS Stavanger - 2023-2025 Rogaland 2025 367803 29.8.2023 Avslått 0 IDJA - SAMI CLUB NIGHT IDJA - Sámi Club Night - Høst 2023 Troms og Finnmark 2023 138000 29.8.2023 Bevilget 30000 LILLESTRØM KIRKELIGE FELLESRÅD Lillestrøm kirkemusikkfestival - 14. - 22. oktober 2023 Viken 2023 50000 29.8.2023 Bevilget 50000 TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK program 2024 - 2024 Trøndelag 2023 710500 29.8.2023 Avslått 0 TRONDHEIMFOLK TrondheimFOLK program 2024 - 2024 Trøndelag 2024 0 29.8.2023 Bevilget 400000 MOSTER 2024 AS Moster 2024 - 1000-årsjubileum - 01.07.2023 - 01.07.2024 Vestland 2024 1200000 29.8.2023 Avslått 0 SOLA WANG ROBAYO Raw Rhythm - Høsten 2023 Oslo 2023 400000 29.8.2023 Avslått 0 ÅSSIDEN SOKN Vårens nye salmer - våren 2024 Viken 2024 85000 Avvist 0 ROGALAND KAMMERMUSIKKFORENING (ROK) Rogaland kammermusikkforening - 1.9.2023-31.11.2023 Rogaland 2023 25000 29.8.2023 Avslått 0 STANDING OVATION AS Standing Ovation AS - Konsert med Silja Sol, Moyka, og DJ Love Pump på John Dee Vestland 2023 45000 29.8.2023 Avslått 0 VINGER SOKN Klang under kuppelen - 01.09.2023-30.11.2023 Innlandet 2023 50000 29.8.2023 Bevilget 44000 Nella Penjin Klangspor - en kammerskonserterie - 2024 Trøndelag 2023 200000 29.8.2023 Avslått 0 Nella Penjin Klangspor - en kammerskonserterie - 2024 Trøndelag 2024 0 29.8.2023 Bevilget 100000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar 2. halvår 2023 - 01.07.2023 - 31.12.2023 Troms og Finnmark 2023 400000 Avvist 0 UNDER THE BRIDGE MUSIC IGOR JAKOBSEN Under The Bridge Music - 2024 Troms og Finnmark 2024 70000 Avvist 0 Håkon Norby Bjørgo Mandagsjazz på Smia - Høst 2023 Oslo 2023 22388 Avvist 0 SCALA BRIO Scala Brio - 01.09.23 - 15.10.23 Møre og Romsdal 2023 100000 Avvist 0