Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

91 konsertarrangører og 8 musikkfestivaler er bevilget et samlet tilskudd på 9 452 000 kr.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Mange søkere melder om fortsatt usikre tider i arrangørfeltet, med økte kostnader, kortere planleggingshorisont og uforutsigbare publikumsmønstre etter koronoapandemien. Det var 64 nye søkere til ordningen denne runden. Årsaken til dette er i hovedsak den økte oppmerksomheten ordningen har fått i forvaltningen av kompensasjons- stimuleringsmidler under koronapandemien, men forhåpentligvis også det økte fokuset på rekruttering av nye søkere.

Om tildelingene og utvalgets vurderinger og prioriteringer

Det er hittil i år behandlet 453 søknader og alle prognoser viser at antall søknader vil holde seg på et høyere nivå sammenlignet med før pandemien. Det er sannsynligvis særlig tre årsaker til det økte antallet søknader:

- Det er flere som har blitt oppmerksom på ordningene i Kulturfondet etter pandemien.

- Det har vært en bevisst strategi å rekruttere nye søkere, og det har vært flere runder med rekordtall når det gjelder antall nye søkere.

- Det er svært sannsynlig at dette også er et uttrykk for økt støttebehov i feltet generelt.

Det økte antallet søknader fører til et stort press på ordningen. Dette har ført til at mange støttemottakere mottar bevilgninger langt under det de har søkt om, som igjen kan føre til at flere arrangører må nedjustere omfanget av antallet konserter.

Utvalget har i stor grad prioritert videreføringer og kontinuitet for etablerte arrangører. 12 nye søkere fikk tilskudd, men utvalget skulle gjerne hatt økonomisk handlingsrom til å prioritere enda flere. 49 av søkerne hadde programinnhold rettet mot barn og unge. 21 av disse fikk tilskudd, og tre av disse var nye søkere.

Som vanlig er det særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan. I denne runden har det vært noe mer utfordrende å sette tilskuddsnivået kun basert på det vurderte kvalitetsnivå. Det er svært lite igjen av avsetningen, og utvalget har måtte gjøre strenge prioriteringer.

Utvalget mener det er gledelig å se et økende søkerantall, men kvaliteten er ikke så høy som man kunne ønsket. Det ønskes generelt mer ressurser til veiledning, gjerne delegert til kompetansemiljøer som står enda nærmere søkerne. Utvalget frykter at nye søkere kan falle fra igjen hvis de opplever at ordningen har for høye barrierer.

Festivaler

28 musikkfestivaler hadde av diverse årsaker søkt arrangørordningen for 2023 i denne omgang. Etter at festivalmidlene ble gitt en ytterligere prisjustering i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, så ble åtte festivaler i 2023 prioritert i denne runden, med til sammen rett i overkant av én million kroner.

Tall fra søknadsrunden: 199

Antall søknader behandlet: 194

Søknadssum: 47 136 503

Antall tildelinger: 99

Tildelingssum: 9 452 000 (inkludert midler fra festivalavsetningen)

Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Deborah Nyembo Deborah Nyembo -  2023 Oslo 2023 584500 10.5.2023 Avslått 0 VESTERÅLEN LYD AS Huinndagan 2023 - 18 - 24 Juli 2023 Nordland 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 Margrethe Nygård Morning Dance - 2023 Agder 2023 197500 10.5.2023 Avslått 0 TREKKSPIOLIN TREKKSPIOLIN - Vår 2023 (Seminar planlegges på den 11Mars) Oslo 2023 26200 10.5.2023 Avslått 0 TRAVELIN' STORBAND Travelin Storband med lokalt stjernelag - Januar 2023 - 12. mars 2023 Viken 2023 10572 10.5.2023 Avslått 0 SOKNA UTVIKLING Soknadagen 2023 - Sommer 2023 Viken 2023 220000 10.5.2023 Avslått 0 ARVID MARTINSEN PRODUCTIONS Musikk og sanglek - 2023 Nordland 2023 50000 10.5.2023 Avslått 0 ORKESTERET FOSSEGRIMEN Heiderskonsert for Rudolf Zwartjes - Januar-mars 2023 Vestland 2023 50000 10.5.2023 Avslått 0 HEIMEBANEFEST Heimebanefest - 1.mars - 1. juli 2023 Møre og Romsdal 2023 250000 10.5.2023 Avslått 0 HEIMEBANEFEST Heimebanefest - 1.mars - 1. juli 2023 Møre og Romsdal 2024 250000 10.5.2023 Avslått 0 HEIMEBANEFEST Heimebanefest - 1.mars - 1. juli 2023 Møre og Romsdal 2025 250000 10.5.2023 Avslått 0 HAGEFESTN AS Hagefestn - 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 HAGEFESTN AS Hagefestn - 2023 Troms og Finnmark 2024 100000 10.5.2023 Avslått 0 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - April - Juni Oslo 2023 113123 10.5.2023 Avslått 0 SANGKORET AMBOLTEN Kulturkveld med Sangkoret Ambolten - oktober 2023 Viken 2023 22500 10.5.2023 Avslått 0 Kristin Skrivervik MYTEVEGAR - 18. og 19. august 2023 Innlandet 2023 52200 10.5.2023 Avslått 0 LINDLAND GÅRD AS Sommerfest på Lindland gård  - 17.06-18.06.23 Agder 2023 315000 10.5.2023 Avslått 0 ÅL KULTURHUS Ål kulturhus - september 23 - desember 23 Viken 2023 55000 10.5.2023 Avslått 0 ODDAKONSERTENE Oddakonsertene - 2023 Vestland 2023 250000 10.5.2023 Avslått 0 ODDAKONSERTENE Oddakonsertene - 2023 Vestland 2024 150000 10.5.2023 Avslått 0 ODDAKONSERTENE Oddakonsertene - 2023 Vestland 2025 150000 10.5.2023 Avslått 0 STRANDFESTIVALENREFVIK Strandfestivalen Refvik - 07-08.07.23 Vestland 2023 500000 10.5.2023 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Festival 2023 - 18.september - 30. september 2025 Rogaland 2023 60000 10.5.2023 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Festival 2023 - 18.september - 30. september 2025 Rogaland 2024 70000 10.5.2023 Avslått 0 BJERGSTED TROMBONELAUG Bjergsted Brass Festival 2023 - 18.september - 30. september 2025 Rogaland 2025 80000 10.5.2023 Avslått 0 GOL OG HERAD SOKN Gol og Herad sokn - 28. - 29. oktober 2023 Viken 2023 40000 10.5.2023 Avslått 0 Knut Amund Låstad Lovsang Bergen - Konsert Lovsang Bergen 2023 Grieghallen Vestland 2023 150000 10.5.2023 Avslått 0 FLAMBOYANTES LANDU LUNDA Flamboyantes - Sommer - Høst2023 Viken 2023 600000 10.5.2023 Avslått 0 FLAMBOYANTES LANDU LUNDA Flamboyantes - Sommer - Høst2023 Viken 2024 700000 10.5.2023 Avslått 0 FLAMBOYANTES LANDU LUNDA Flamboyantes - Sommer - Høst2023 Viken 2025 700000 10.5.2023 Avslått 0 EIDKILEN AS Eidkilen AS - 7. og 8. juli 2023 Vestfold og Telemark 2023 145000 10.5.2023 Avslått 0 TORDENSKJOLD SONGLAG Tordenskjold songlag - 20082022 til 01052023 Møre og Romsdal 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 TØRRFISKEN ANS Gusto Epico UNG kultur og kulturarv - Høst 2023 Troms og Finnmark 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 TREKKSPIOLIN TREKKSPIOLIN - Mai 2023 Oslo 2023 43700 10.5.2023 Avslått 0 WATAHA CAMP Wataha Fest - 04.08.2023- 06.08.2023 Agder 2023 50000 10.5.2023 Avslått 0 STIFTINGA MUSIKKBRANSJETREFFET 100 DAGAR 100 Dagar - 10. – 11. mars 2023 Vestland 2023 80000 10.5.2023 Avslått 0 FORENINGEN HEDALEN KULTURFORUM Foreningen Hedalen Kulturforum - 1.03.2023 -31.12.2023 Innlandet 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 MINIFJORDEN AS MiniFjorden - 03.10.2022 – 18.08.2023 Vestfold og Telemark 2023 360000 10.5.2023 Avslått 0 RENA-ROCK Rena Køntrifestival - 2023 Innlandet 2023 150000 10.5.2023 Avslått 0 LARVIK KOMMUNE Konserter for ungdom - Høst 2023 Vestfold og Telemark 2023 250000 10.5.2023 Avslått 0 VISEBASAREN ViseBasaren - 2023 Vestland 2023 280000 10.5.2023 Avslått 0 RINGSAKER STORBAND Ringsaker Storband - Vår 2023 Innlandet 2023 42750 10.5.2023 Avslått 0 FOLLESØ MUSIKKLAG Follesø musikklag - 26.05.23-10.06.23 Vestland 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 BJØRN BOLSTAD SKJELBRED Kammer i Mikael - August 2023-April 2024 Oslo 2023 60000 10.5.2023 Avslått 0 KVAM KYRKJELEGE FELLESRÅD Vikøy sokneråd - 01.06.23 - 31.08.23 Vestland 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 SANDØYAKADEMIET EIKREM Den Blå Timen - 27.juli - 30. juli 2023 Møre og Romsdal 2023 38000 10.5.2023 Avslått 0 SANDØYAKADEMIET EIKREM Den Blå Timen - 27.juli - 30. juli 2023 Møre og Romsdal 2024 38000 10.5.2023 Avslått 0 SANDØYAKADEMIET EIKREM Den Blå Timen - 27.juli - 30. juli 2023 Møre og Romsdal 2025 38000 10.5.2023 Avslått 0 KULTURBANKENBRYNE Kulturbanken Bryne - 08.09.23-22.09.23 Rogaland 2023 50000 10.5.2023 Avslått 0 SOSIALISTISK KOR I OSLO Sosialistisk kor i Oslo - Høst 2023 Oslo 2023 80000 10.5.2023 Avslått 0 MUSIKKSTUEN AS Musikkstuen Påfyll - Vår 2023 Rogaland 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 BRUNA SANTANA MENDES Brasiliansk Karneval - 2023 Oslo 2023 147000 10.5.2023 Avslått 0 BRUNA SANTANA MENDES Brasiliansk Karneval - 2023 Oslo 2024 160000 10.5.2023 Avslått 0 BRUNA SANTANA MENDES Brasiliansk Karneval - 2023 Oslo 2025 180000 10.5.2023 Avslått 0 OPERA I TELEMARKS VENNEFORENING Opera i Telemarks venneforening - 2023 Viken 2023 266250 10.5.2023 Avslått 0 HUSET SCENE MOELV Huset Scene Moelv - Mars, apr, mai. Innlandet 2023 46500 10.5.2023 Avslått 0 NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING UKEN - 02.03.23 - 04.03.23 Vestland 2023 29000 10.5.2023 Avslått 0 TORFINN HOFSTAD Hanskemakergata Productions AS - 01.03.2023–12.12.2023 Trøndelag 2023 130000 10.5.2023 Avslått 0 AN IORUA - IRSK KULTURSENTER Konsertserie An Iorua - Mars til desember 2023 Oslo 2023 60000 10.5.2023 Avslått 0 Vegard Ringsby Hasselgård Vegard Ringsby Hasselgård - Vår 2023 Oslo 2023 15400 10.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN STEIGEN SAGASPILL "Signe og Hagbard" - konsertversjonen - 1.3.2023- 31.7.2023 Nordland 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 VÅRT HJEM STEINKJER AS Vårt Hjem - Vår 2023 Trøndelag 2023 632045 10.5.2023 Avslått 0 SOLA KOMMUNE FRITID Solafestivalen - Mai-September Rogaland 2023 300000 10.5.2023 Avslått 0 SOLA KOMMUNE FRITID Solafestivalen - Mai-September Rogaland 2024 500000 10.5.2023 Avslått 0 SOLA KOMMUNE FRITID Solafestivalen - Mai-September Rogaland 2025 500000 10.5.2023 Avslått 0 SOMMARDAGAR HELLESYLT Sommardagar Hellesylt - Sommar 2023 Møre og Romsdal 2023 594411 10.5.2023 Avslått 0 MYLDR AS Moldemarka Live 2023 - 01.01.2023 – 12.08.2023 Møre og Romsdal 2023 300000 10.5.2023 Avslått 0 MYLDR AS Høstprogrammet til MYLDR - 01.08.2023 - 30.12.2023 Møre og Romsdal 2023 250000 10.5.2023 Avslått 0 OSLO BADSTUFORENING KVADBAD - mars-juni 2023 Oslo 2023 50000 10.5.2023 Avslått 0 SERVICE PARTNER EVENT AS Service Partner Event A/S - 21-24.09.23 med mål om at det blir et årlig arrangement Vestfold og Telemark 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 STIFTINGA TYSNESFEST Unik konsert på Tysnessåto  - Sommer 2023 Vestland 2023 70000 10.5.2023 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE LIE BYDELSHUS Lie bydelshus 10 år - mars-november 2023 Vestfold og Telemark 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 VIGELANDMUSEET Konserter i Vigelandmuseet - Høst 2023 og hele 2024 Oslo 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 VIGELANDMUSEET Konserter i Vigelandmuseet - Høst 2023 og hele 2024 Oslo 2024 400000 10.5.2023 Avslått 0 TROLLROCK Trollrock - konsertdag - April sept 2023 Innlandet 2023 150000 10.5.2023 Avslått 0 VALDRES GATEBIL Valdres Motorshow - Konserten - Vår 2023 Innlandet 2023 73000 10.5.2023 Avslått 0 VALDRES GATEBIL Valdres Motorshow - Konserten - Vår 2023 Innlandet 2024 95000 10.5.2023 Avslått 0 VALDRES GATEBIL Valdres Motorshow - Konserten - Vår 2023 Innlandet 2025 95000 10.5.2023 Avslått 0 LENSVIKFESTIVALEN AS Lensvikfestivalen - 2023 Trøndelag 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 SØBERG GÅRD AS Søberg Gård AS - mars - september Innlandet 2023 165750 10.5.2023 Avslått 0 FAROS AS Spirit festivalen - Høst 2023 Oslo 2023 850000 10.5.2023 Avslått 0 AGDENES VEKST AS Agdenes Viking og historiesenter - 2023 Trøndelag 2023 140000 10.5.2023 Avslått 0 FESTSPILLCUPEN HARSTAD AS HT Jubel. Arr. Festspillcupen Harstad AS - november 2022 - juni 2023 Troms og Finnmark 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 TROMSØ SALSA KLUBB Tromsø Salsaklubb - Vår 2023 Troms og Finnmark 2023 15000 10.5.2023 Avslått 0 PØKK - KONSERTSERIE FOR IMPROVISERT MUSIKK PØKK  - Høst 2023 Trøndelag 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 MOSTER 2024 AS "Mostrasuite" - ein festkonsert - Mostrasuite - konsert ved 1000-årsjubileet til Moster i 2024 Vestland 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 MOSTER 2024 AS "Mostrasuite" - ein festkonsert - Mostrasuite - konsert ved 1000-årsjubileet til Moster i 2024 Vestland 2024 300000 10.5.2023 Avslått 0 UP AND COMING AS Konserter på Dogyard - Sommer og høst 2023 Oslo 2023 176000 10.5.2023 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK- 'Enveloping Sound' music series - Høst 2023 Rogaland 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 KORET KORET - 2023 Oslo 2023 49500 10.5.2023 Avslått 0 NATT&DAG EVENT AS "Norskundervisning" - Juni - Desember 2023 Oslo 2023 407140 10.5.2023 Avslått 0 Jenny Augusta Enge Konserter i Tøyenkirken - høsten 2023 Oslo 2023 119000 10.5.2023 Avslått 0 ALEKSANDER STENSRØD ANDERSEN Beats i Parken - juni og juli Vestfold og Telemark 2023 186000 10.5.2023 Avslått 0 ALEKSANDER STENSRØD ANDERSEN Beats i Parken - juni og juli Vestfold og Telemark 2024 200000 10.5.2023 Avslått 0 ALEKSANDER STENSRØD ANDERSEN Beats i Parken - juni og juli Vestfold og Telemark 2025 200000 10.5.2023 Avslått 0 REBEKKA EIKEFET Duo Lieto Opus 1 & 2 - Vår 2023 Rogaland 2023 15000 10.5.2023 Avslått 0 ZINGZANG AS ZingZang AS - 2023 Vestland 2023 400000 10.5.2023 Avslått 0 LONGYEARBYEN BLUESKLUBB Longyearbyen Bluesklubb - vår, sommer, høst 2023 Svalbard 2023 400000 10.5.2023 Avslått 0 POSEBYHAVEN SCENE AS Posebyhaven Scene - 2023 Agder 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 KLASSISK: HALDEN Klassisk:Halden Høstprogram - September 2023 til november 2023 Viken 2023 30000 10.5.2023 Avslått 0 MATS IVERSEN VANGEN Lofoten og Vesterålen Orkesterforening - Høst 2023 Troms og Finnmark 2023 50000 10.5.2023 Avslått 0 Ingjerd Kannelønning Kolstad ÅperaBar på Åtgaum - April 2023 - januar 2024 Vestland 2023 24000 10.5.2023 Avslått 0 Ingjerd Kannelønning Kolstad ÅperaBar på Åtgaum - April 2023 - januar 2024 Vestland 2024 8000 10.5.2023 Avslått 0 KJETIL HAUGBRO Geiteberg Kulturbruk - 11.03.2022 Viken 2023 10000 10.5.2023 Avslått 0 DIRTY DAY PICTURES AGNETHA SOFIE MYHRE MORTENSEN Electric Arctic - 12.09.23 - 17.09.23 Oslo 2023 2034000 10.5.2023 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS MIRAGE - 2023 Oslo 2023 120000 14.6.2023 Avslått 0 NYE EVANS JAZZ CLUB Evans Jazz Club - 4. januar - 31. desember 2023 Vestland 2023 73000 10.5.2023 Avslått 0 FESTIDALEN Festidalen - 2023 Vestland 2023 200000 10.5.2023 Avslått 0 FESTIDALEN Festidalen - 2023 Vestland 2024 200000 10.5.2023 Avslått 0 FESTIDALEN Festidalen - 2023 Vestland 2025 200000 10.5.2023 Avslått 0 KJETIL HAUGBRO Geiteberg Kulturbruk - 16.03.2023 Viken 2023 10000 10.5.2023 Avslått 0 BYBROEN AS Antikvariatet - August-desember 2023 Trøndelag 2023 300000 10.5.2023 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS Klassisk på Park - 01.09.2023 - 31.12.2024 Oslo 2023 182250 10.5.2023 Avslått 0 GRÜNERLØKKA KULTURHUS AS Klassisk på Park - 01.09.2023 - 31.12.2024 Oslo 2024 367100 10.5.2023 Avslått 0 MAWJA AS Mawja - 17. - 19. November 2023 Agder 2023 321688 10.5.2023 Avslått 0 FONNA LIVE AS Konsertprogram Høst Fonna Live - Høst 2023 Vestland 2023 460000 10.5.2023 Avslått 0 HUNSFOS OPPLEVELSE AS Hunsfos Opplevelse Presenterer - 2023 Agder 2023 450000 10.5.2023 Avslått 0 Sander Finne Simonsen OXØ Festivalen 2023 - Vår 2023 Oslo 2023 84462 10.5.2023 Avslått 0 Sander Finne Simonsen OXØ Festivalen 2023 - Vår 2023 Oslo 2024 7944 10.5.2023 Avslått 0 Sander Finne Simonsen OXØ Festivalen 2023 - Vår 2023 Oslo 2025 31375 10.5.2023 Avslått 0 HØYDENFESTIVALEN AS Høydenfestivalen 2023 - 2023 Vestland 2023 100000 10.5.2023 Avslått 0 Stein Erik Juvstad Lilyhammericana - vår 2023 Innlandet 2023 80000 10.5.2023 Avslått 0 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland Jazzfestival - 20.09.23 - 23.09.23 Nordland 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 200000 JÆREN BLUESKLUBB Jæren Bluesklubb - 10-års jubileum - 9. og 10. februar 2024 Rogaland 2024 31500 10.5.2023 Bevilget 31000 FAUSKE BLUESKLUBB Fauske Bluesklubb - Febr til Juli 2023 Nordland 2023 90000 10.5.2023 Bevilget 50000 LARVIK JAZZKLUBB Larvik jazzklubb - Høst 2023 - Vår 2024 Vestfold og Telemark 2023 110000 10.5.2023 Bevilget 80000 LARVIK JAZZKLUBB Larvik jazzklubb - Høst 2023 - Vår 2024 Vestfold og Telemark 2024 110000 10.5.2023 Bevilget 80000 SOUNDSOFUNITY AS Hellbotn Metalfest 2023 - 2023 Viken 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 150000 LARVIK SOKN Seks sommerkonserter i Larvik kirke - juni til august 2023 Vestfold og Telemark 2023 30000 10.5.2023 Bevilget 30000 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - konsertserie 2023 - 2023 Innlandet 2023 250000 10.5.2023 Bevilget 150000 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - konsertserie 2023 - 2023 Innlandet 2024 250000 10.5.2023 Avslått 0 ODAL ROCKEKLUBB Odal Rockeklubb - konsertserie 2023 - 2023 Innlandet 2025 250000 10.5.2023 Avslått 0 ARENDAL KOMMUNE Arendal kommune - 1 mai - 31 august Agder 2023 160000 10.5.2023 Bevilget 80000 ALADDIN SCENE AS Aladdin Scene Kulturserie 2023 - 2023 Viken 2023 300000 10.5.2023 Bevilget 100000 NORDNES FESTIVALPRODUKSJON Nordnes festivalproduksjon - Halvøyen 2023 Vestland 2023 85000 10.5.2023 Bevilget 50000 SARPSBORG KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter i Sarpsborgs kirker 2023 - 1. juni - 31. august 2023 Viken 2023 30000 10.5.2023 Bevilget 30000 FRYD SCENE Konsertrekke Fryd Scene hausten 2023 - 1.6-31.12 2023 Viken 2023 115000 10.5.2023 Bevilget 70000 KULLEBUNDEN JAZZ Kullebunden Jazz - 2023 Viken 2023 189000 10.5.2023 Bevilget 100000 ABC STUDIO AS ABClive - Februar 2023 - desember 2023 Vestland 2023 24000 10.5.2023 Bevilget 24000 THE VILLA, OSLO DANCING AS Move - Høst 2023 Oslo 2023 180000 10.5.2023 Bevilget 50000 Øyvind Sørum Kammermusikk i kulturkirken Nes 2024 - Mars-oktober 2024 Viken 2024 115000 10.5.2023 Bevilget 90000 SWING N SWEET JAZZCLUB Swing`n`Sweet Jazzclub - januar - desember 2023 Vestland 2023 60000 10.5.2023 Bevilget 50000 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar - 02.03.23 - 30.06.23 Troms og Finnmark 2023 250000 10.5.2023 Bevilget 100000 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Barnebølgen og Nye Bølger vår 2023 - 01.01.2023 - 30.06.2023 Vestfold og Telemark 2023 100000 10.5.2023 Bevilget 60000 DAMA DI AS Halv ti på torsdag - Andre halvår 2023 Nordland 2023 100000 10.5.2023 Bevilget 100000 RANDABERG KOMMUNE Konsert Tungenes - Våren 23 Rogaland 2023 35000 10.5.2023 Bevilget 35000 BLÅ ROCK CAFE AS Blå Rock Cafe - 02.03.2023 - 31.12.2023 Troms og Finnmark 2023 250000 10.5.2023 Bevilget 150000 CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS Tuddal kultursenter - 2023-2025 Oslo 2023 297000 10.5.2023 Bevilget 40000 CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS Tuddal kultursenter - 2023-2025 Oslo 2024 305000 10.5.2023 Avslått 0 CULTURE CENTER TUDDAL NORWAY (CCTN) AS Tuddal kultursenter - 2023-2025 Oslo 2025 297000 10.5.2023 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER MANDAL Konsertserie høsten 2023 - 30.08. - 23.11. 2023 Agder 2023 70000 10.5.2023 Bevilget 45000 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Konsertserien Periferien - nyMusikk Oslo - sesong 2024 Oslo 2024 200000 10.5.2023 Bevilget 130000 Hi-Joo Moon ORGEL PLUSS - Juni 2023 Troms og Finnmark 2023 80000 10.5.2023 Bevilget 50000 KAETO SWEENEY ASTERISK - APRIL - DEC 2023 Vestland 2023 120000 14.6.2023 Bevilget 100000 LOFOTCONCERTINO Lofotconcertino - konsertprogram 2023 - Våren og høsten 2023 Nordland 2023 236000 10.5.2023 Bevilget 150000 Kristin Skrivervik Kristin Skrivervik - Konsert med Du og jeg og vi 2-3-4 26.07.2023  Innlandet 2023 29700 10.5.2023 Bevilget 20000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Månekonserter Våren 2023 - 01.04 - 15.06.2023 Viken 2023 400000 10.5.2023 Bevilget 75000 BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2023-2025 Viken 2023 40000 10.5.2023 Bevilget 30000 BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2023-2025 Viken 2024 45000 10.5.2023 Avslått 0 BUSKERUD MUSIKKRÅD Bandmønstring - Bandmønstring 2023-2025 Viken 2025 50000 10.5.2023 Avslått 0 BAKGÅRDEN AS Konsertprogram Bakgården Kultur - Høsten 2023, vinter 2024 Nordland 2023 350000 10.5.2023 Bevilget 150000 BAKGÅRDEN AS Konsertprogram Bakgården Kultur - Høsten 2023, vinter 2024 Nordland 2024 0 10.5.2023 Bevilget 50000 GRONG MUSIKKFORENING Musikkfestdagan i Grong - 2023 Trøndelag 2023 300000 10.5.2023 Bevilget 100000 STJØRDAL KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG NÆRING ADMINISTRASJON Lørdagsvrimmel på Kimen kulturhus - 18032023-09122023 Trøndelag 2023 300000 10.5.2023 Bevilget 150000 ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD Internasjonale Kyrkjekonsertar i Ålesund - mai til desember 2023 Møre og Romsdal 2023 75000 10.5.2023 Bevilget 60000 HORTEN JAZZCLUB Arrangørstøtte 2023 Horten Jazz club - 01,01-2023-31.12-2023 Vestfold og Telemark 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 75000 STIFTELSEN SILDAJAZZEN Sildajazz lytteklubb 2023 - Mars til desember 2023 Rogaland 2023 150000 10.5.2023 Bevilget 100000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 1.9.2023-31.12.2023 Vestland 2023 140000 10.5.2023 Bevilget 60000 STOKKØYA SJØSENTER AS Stokkøya Strandhotell  - 2023 Trøndelag 2023 185000 10.5.2023 Bevilget 150000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM KUNSTHUSET KABSUO - Hausten 2023 Vestland 2023 225000 10.5.2023 Bevilget 120000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 1.9.2023-31.12.2023 Vestland 2023 140000 10.5.2023 Bevilget 60000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - 1.9.2023-31.12.2023 Vestland 2023 140000 10.5.2023 Bevilget 40000 JOSEFINE VISESCENE 10 konserter på Josefine Visescene - 02.03.2023 - 24.05.2023 Oslo 2023 221000 10.5.2023 Bevilget 150000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Sunday World - 2024 Oslo 2024 250000 10.5.2023 Bevilget 200000 HOLMGÅRD KONSERT- OG KULTURPRODUKSJON Holmgård konsert- og kulturproduksjon - 14.07.2023-09.12.2023 Innlandet 2023 100000 10.5.2023 Bevilget 50000 RØROS KONSERTER AS Røros Konsert - Helårs program høst 23´ til vår 24´ Trøndelag 2023 250000 10.5.2023 Bevilget 40000 RØROS KONSERTER AS Røros Konsert - Helårs program høst 23´ til vår 24´ Trøndelag 2024 0 10.5.2023 Bevilget 40000 TEDANS Tedans Festivalen - 18.08.23-19.08.23 Vestland 2023 70000 10.5.2023 Bevilget 70000 SKANKIN OSLO Skankin Oslo - 2023 Oslo 2023 35000 10.5.2023 Bevilget 20000 STIFTELSEN BOLLYWOOD FEST Bollywood festival 2023 - september 2023 Viken 2023 290000 10.5.2023 Bevilget 100000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Gran KF - sommerkonserter 2023 - Sommeren 2023 Innlandet 2023 110000 10.5.2023 Bevilget 70000 Marita Kjetland Rabben Flygel til lunsj - Vår og haust 2024 Oslo 2024 44496 10.5.2023 Bevilget 20000 NØTTERØY SOKN Sommertoner i Færder 2023 - 18.6.2023-3.9.2023 Vestfold og Telemark 2023 67000 10.5.2023 Bevilget 60000 DRAMMEN JAZZFORUM Drammen Jazzforum Vår 23 - 15. mars 23 - 30. april 23 Viken 2023 52298 10.5.2023 Bevilget 45000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Viken  - Høst 2023 Oslo 2023 400000 10.5.2023 Bevilget 100000 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Orgelsommer - Juli og august 2023 Vestland 2023 170000 10.5.2023 Bevilget 130000 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen & Granados Sommerprogram 2023 - Sommer 2023 Nordland 2023 194000 14.6.2023 Bevilget 100000 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen & Granados Sommerprogram 2023 - Sommer 2023 Nordland 2024 194000 14.6.2023 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen & Granados Sommerprogram 2023 - Sommer 2023 Nordland 2025 194000 14.6.2023 Avslått 0 STIFTELSEN SENTRALBADET LITTERATURHUS Konsertserie Sentralbadet litteraturhus - 2023 Vestland 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 100000 KULTURFABRIKKEN DRIFT AS Kulturfabrikken - vinter vår 2023 Møre og Romsdal 2023 284500 10.5.2023 Bevilget 100000 SKIENSJAZZDRAGET Skiensjazzdraget - 2023 Vestfold og Telemark 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 200000 GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet - 07.07 -04.11 Vestfold og Telemark 2023 350000 10.5.2023 Bevilget 50000 GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet - 07.07 -04.11 Vestfold og Telemark 2024 400000 10.5.2023 Avslått 0 GAMLE ORMELET AS Gamle Ormelet - 07.07 -04.11 Vestfold og Telemark 2025 400000 10.5.2023 Avslått 0 LANGFJORD SAMFUNNSHUS Langfjord samfunnshus - Sommer og høst 2023 Troms og Finnmark 2023 360000 10.5.2023 Bevilget 100000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill på jazzscenen - 2024 Oslo 2024 200000 10.5.2023 Bevilget 150000 Knut Erik Jensen NeadalsPride - Kultursjokk-kafé - Vår 2023 Trøndelag 2023 30000 10.5.2023 Bevilget 20000 MONICA TOMESCU-ROHDE Kvinnelige spor i musikkhistorien - 2024 Viken 2024 185884 10.5.2023 Bevilget 120000 LILLESAND ROCKEKLUBB Lillesand Rockeklubb 2023-2024 - våren 2023-våren 2024 Agder 2023 70000 10.5.2023 Bevilget 40000 LILLESAND ROCKEKLUBB Lillesand Rockeklubb 2023-2024 - våren 2023-våren 2024 Agder 2024 0 10.5.2023 Bevilget 20000 MØLLERGATA KULTURHUS AS Konserter og arrangement 2023 - 2023 Oslo 2023 800000 10.5.2023 Bevilget 300000 KENNETH KORSTAD LANGÅS HOTBOX - 2023-2024 Oslo 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 100000 KENNETH KORSTAD LANGÅS HOTBOX - 2023-2024 Oslo 2024 210000 10.5.2023 Avslått 0 RADIKAL AS RADIKAL AS / TYVEN - 2023 - Fr Mars ut desember Trøndelag 2023 370000 10.5.2023 Bevilget 200000 FOLKEAKADEMIET DEATNU TANA Deanu Lávdi / Scene Tana - Konsertserie - august 2023 - august 2024 Troms og Finnmark 2023 125000 10.5.2023 Bevilget 100000 FOLKEAKADEMIET DEATNU TANA Deanu Lávdi / Scene Tana - Konsertserie - august 2023 - august 2024 Troms og Finnmark 2024 125000 10.5.2023 Bevilget 125000 MHOST LIKELY AS Mhost Likely AS - 01.08.23 - 31.12.23 Vestland 2023 400000 10.5.2023 Bevilget 50000 THE VIC AS Victoria - april-september Vestland 2023 200000 10.5.2023 Bevilget 100000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - 2024 - 2025 Oslo 2024 400000 10.5.2023 Bevilget 250000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - 2024 - 2025 Oslo 2025 400000 10.5.2023 Avslått 0 SIMBA ARTS Bergen Afro Arts Festival - 2023-2025 Vestland 2023 400000 10.5.2023 Bevilget 75000 SIMBA ARTS Bergen Afro Arts Festival - 2023-2025 Vestland 2024 400000 10.5.2023 Avslått 0 SIMBA ARTS Bergen Afro Arts Festival - 2023-2025 Vestland 2025 400000 10.5.2023 Avslått 0 ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafé - Juni-desember 2023 Viken 2023 300000 10.5.2023 Bevilget 150000 NESODDEN KIRKELIGE FELLESRÅD Kantorissimo - 2023-2024 Viken 2023 28200 10.5.2023 Bevilget 28000 NESODDEN KIRKELIGE FELLESRÅD Kantorissimo - 2023-2024 Viken 2024 19900 10.5.2023 Bevilget 19000 Tom Johannessen Pustehullet Hønefoss - Høst 2023 Viken 2023 400000 10.5.2023 Bevilget 100000 JOHANNE ØRA DANIELSEN Bulldozer noise series - 2023 Vestland 2023 35000 10.5.2023 Bevilget 30000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI SPIKR LIVE 24 - Spikr live festival 11-14. Januar 2024 Oslo 2024 70000 14.6.2023 Bevilget 40000 HARSTAD KULTURHUS AS Harstad Kulturhus AS - November 2023 - November 2024 Troms og Finnmark 2023 36185 10.5.2023 Bevilget 25000 HARSTAD KULTURHUS AS Harstad Kulturhus AS - November 2023 - November 2024 Troms og Finnmark 2024 144740 10.5.2023 Bevilget 100000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelrus 2022-24 - 2023-2024 Viken 2023 75000 10.5.2023 Bevilget 30000 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelrus 2022-24 - 2023-2024 Viken 2024 200000 10.5.2023 Bevilget 70000 IBSENHUSET AS Samfunnsoppdrag konsert-mangfold - Høsten 2023 Vestfold og Telemark 2023 330000 10.5.2023 Bevilget 100000 TYNSET JAZZKLUBB Tynset jazzklubb - Høst 2023 Oslo 2023 60000 10.5.2023 Bevilget 50000 JUBA JUBA AS Juba Hele Året - Høsten 2023 Trøndelag 2023 145000 10.5.2023 Bevilget 60000 MYLDR AS MoldeMundo 2023 - verdensmusikkfestival - 3-4. nov Møre og Romsdal 2023 380000 10.5.2023 Bevilget 250000 AKTIV KULTURFORMIDLING Utyske Konsertserie - September 2023 – Mars 2024 Rogaland 2023 236620 10.5.2023 Bevilget 50000 AKTIV KULTURFORMIDLING Utyske Konsertserie - September 2023 – Mars 2024 Rogaland 2024 159620 10.5.2023 Avslått 0 NORWAY TAMIL SANGAM Konsert med Rajhesh Vaidhya - 01.04.2023 - 30.10.2023 Oslo 2023 290000 10.5.2023 Bevilget 30000 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre konsertserie - april 2023 - mars 2024 Vestland 2023 360000 10.5.2023 Bevilget 120000 DET ANDRE KOLLEKTIVET Den Andre Festivalen - 14. og 15. april 2023 Oslo 2023 60000 10.5.2023 Bevilget 60000 Ågot Jeanette Sverdrup Bugge Foreningen Finstemt - Høst 2023 Vår 2024 Agder 2023 37000 10.5.2023 Bevilget 30000 SCENEVENT UNJARGA/NESSEBY ScenEvent Unjarga/Nesseby - Høst 2023 Troms og Finnmark 2023 150000 10.5.2023 Bevilget 100000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Vaktbua Bar & Scene - Høst 2023 Agder 2023 275000 10.5.2023 Bevilget 150000 BENDIK AMADOU JAWO BAKSAAS Technokjeller - 2023 Oslo 2023 300000 10.5.2023 Bevilget 150000 TANGEN OG STRØMSØ SOKN Konsertserie Strømsø kirke - høst 2023 - Høst 2023 Viken 2023 85000 10.5.2023 Bevilget 70000 MOLDE BARNEFESTIVAL AS Rabalderfestivalen Molde: Helårsprogram - Helårsprogram 2023 Møre og Romsdal 2023 250000 10.5.2023 Bevilget 80000 INGER HANNISDAL Samtidsmusikkpub  - Høst 2023 Oslo 2023 75000 10.5.2023 Bevilget 50000 MASAHAT FOR ARAB CULTURE IN EXILE Masahat concerts - 2023 Oslo 2023 300000 14.6.2023 Bevilget 100000 REGIONALT KULTURHUS Storstova konsertprogram 2023 - Januar-desember 2023 Rogaland 2023 230000 10.5.2023 Bevilget 150000 STIFTELSEN STUDENTKROA I BØ Kroa i Bø - 2023 Vestfold og Telemark 2023 100000 10.5.2023 Bevilget 100000 DEN FORVITNELEGE COUNTRYFESTIVALEN Den forvitnelege countryfestivalen 2023 - 1.-3. september 2023 Vestland 2023 150000 10.5.2023 Bevilget 150000