Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

123 konsertarrangører er bevilget et samlet tilskudd på 24 675 000 

Den fjerde tildelingsrunden er da det behandles flest søknader og bevilges mest penger på ordningen arrangørstøtte musikk. 2023 har vært et rekordår når det gjelder antall søkere til ordningen, hvor mange nye søkere som har søkt og hvor mange som har fått tilsagn for 2024.

Om tildelingene og utvalgets vurderinger og prioriteringer 

Som vanlig er det særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

Utvalget har måttet utøve et strengt skjønn denne runden pga. den ovennevnte økonomiske situasjonen på ordningen. Tildelingsprosenten på antall søknader er derimot relativt høy, men dette skyldes nok i stor grad at september er en hovedsøknadsfrist for ordningen, som gjør at svært mange kvalifiserte tilskuddsmottakere søker. Dette er også søknadsfristen for de som mottar virksomhetsstøtte.

Det kom inn 47 søknader fra nye søkere og kun fire av disse ble bevilget støtte. Det lave antallet skyldes nok delvis det strenge skjønnet som er utøvet, og at kvaliteten på mange av disse søknadene ikke er på et støtteverdig nivå. Det er fortsatt et økt behov for mer søkerveiledning og oppfølgning av nye søkere. 

Arrangørfeltet står overfor en rekke utfordringer som endrede publikumsvaner og et generelt økt kostnadsnivå. Utvalget har derfor forsøkt å finne en balanse mellom å prioritere etablerte søkere, at bevilgningene skal bøte på utfordringene og å rekruttere samt følge opp nye aktører.

Det er gitt 15 bevilgninger på til sammen 1 001 000 til konsertvirksomhet i 2023. Siden det ikke er mer midler igjen på 2023-avsetningen, er disse midlene tatt fra avsetningen for musikkfestivaler 2023 hvor det gjenstod kr 1 792 000.

Festivaler

23 musikkfestivaler hadde av diverse årsaker søkt arrangørordningen for 2024. Disse ble behandlet sammen med de andre søknadene til ordningen for musikkfestivaler. 

Rekordmange søknader og tilsagn for 2024  

Det har de to siste årene blitt et stadig sterkere press på ordningen arrangørstøtte musikk. Antall innkomne søknader har økt med ca. en tredjedel sammenlignet med gjennomsnittet før 2022.

Det er nok særlig to årsaker som trekkes frem for å forklare det økte antallet; at flere mulige søkere ble oppmerksom på ordningen i forbindelse med forvaltningen av «korona-ordningene», og en bevisst rekrutteringsstrategi av nye søkere til ordningen. Det er likevel viktig å understreke at flere søknader også er et uttrykk for større støttebehov i feltet. Det generelle økte kostnadsnivået, endrede vaner blant publikum og dårlig kronekurs er noen av stikkordene som illustrerer et felt med store utfordringer. Flere aktører enn tidligere kan vise til reelt støttebehov.

Det har vært en markant økning i antall nye søkere til ordningen. I 2023 kom det inn 214 søknader fra søkere som ikke hadde søkt ordningen før. Det er mer eller mindre det samme antallet som i 2022 og er nesten en dobling sammenlignet med 2021.

Antall tilsagn har også hatt en markant økning de to siste årene: 

Flere søkere er altså tidlig ute med å søke og utvalget har gitt flere tilsagn som resultat av dette. Dette er en ønsket utvikling som gir langsiktighet og forutsigbarhet, og er nok delvis et resultat av endrede retningslinjer. Likevel har det også den konsekvens at større deler av avsetningen er bevilget før året starter. Hvor mye dette utgjør prosentvis av avsetningen har også hatt en stigende kurve de to siste årene: 

Det er fortsatt mange søkere som mottok bevilgninger for 2023 som ennå ikke har søkt ordningen for 2024. Når mye av avsetningen er brukt opp, så vil det bli utfordrende å imøtekomme alle tidligere støttemottakere som fortsatt vurderes som støtteverdige.

Tall fra søknadsrunden: 

Antall søknader behandlet: 227
Søknadssum: 71 545 857
Antall tildelinger: 114
Tildelingssum: 24 675 000
Søknader som kommer inn til Arrangørstøtte musikk blir behandlet i Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte. 

Prosess

Søknadsfrist: 05.09.2023 kl. 13:00
Vedtak i fagutvalg: 27.-29.11.2023

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.9.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL Vikedal Roots Music Festival - 18.07.24 - 21.07.24 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2023 90000 29.11.2023 Under behandling -1 MUSIKKENS VENNER NORDHORDLAND Musikkens Venner Nordhordland - Haust 2023 og vår 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2023 22500 29.11.2023 Avslått 0 MUSIKKENS VENNER NORDHORDLAND Musikkens Venner Nordhordland - Haust 2023 og vår 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2024 11500 29.11.2023 Avslått 0 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie 2024 - 05.01.2024 - 14.12.2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 200000 BLUENOTE SANDEFJORD BlueNote Sandefjord - 01.09.2023 - 31.12.2023 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 58000 29.11.2023 Bevilget 50000 VESTIGÅRDEN AS Vestigården - 2024 Populærmusikk Trøndelag 2024 100000 29.11.2023 Avslått 0 SØNDRE HØLAND BLANDEDE KOR Operakonsert - 29.10.23 Flere sjangre musikk Viken 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 SKIEN KOMMUNE Nylyd - konsertserie - 2024 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 240000 29.11.2023 Bevilget 150000 IVRIGE SJELER IVRIGE SJELER - Trykkeriet Klubbscene - 2023 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 128850 29.11.2023 Avslått 0 UNDER THE BRIDGE MUSIC IGOR JAKOBSEN Under The Bridge Music - 2024 Populærmusikk Troms og Finnmark 2024 107620 29.11.2023 Avslått 0 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Store verk i Nidarosdomen - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2023 350000 29.11.2023 Avslått 0 NIDAROS DOMKIRKES SOKN Store verk i Nidarosdomen - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2024 0 29.11.2023 Bevilget 200000 STIFTINGA DET HISTORISKE TUNET PÅ LYNGHEIM Stiftinga Lyngheim - 01.01.2024 - 31.12.2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 75000 ELEFANTTEATERET AS Musikalske møter for de aller yngste - Januar 2024-juni 2025 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 300000 29.11.2023 Avslått 0 MATS WILLIAM WENNERBERG MUSIKK Agder Americana - Vinter vår 2023 2024 Populærmusikk Agder 2023 15000 29.11.2023 Avslått 0 MATS WILLIAM WENNERBERG MUSIKK Agder Americana - Vinter vår 2023 2024 Populærmusikk Agder 2024 30000 29.11.2023 Avslått 0 SALSANOR SalsaNor konsertprogram 2024 - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2024 525000 29.11.2023 Bevilget 200000 GLOBAL OSLO MUSIC Global Oslo Music produksjoner 2024 - 01.01.-31.12.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 850000 29.11.2023 Bevilget 650000 JOSEFINE VISESCENE 13 konserter på JOSEFINE VISESCENE  - 6 september  - 29 november 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 199000 29.11.2023 Bevilget 150000 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest Bestis (UNG) - Juni 2024 Populærmusikk Vestland 2023 750000 29.11.2023 Under behandling -1 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest Bestis (UNG) - Juni 2024 Populærmusikk Vestland 2024 750000 29.11.2023 Under behandling -1 STIFTELSEN BERGEN MUSIC FEST Bergenfest Bestis (UNG) - Juni 2024 Populærmusikk Vestland 2025 750000 29.11.2023 Under behandling -1 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2024-2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2023 350000 29.11.2023 Avslått 0 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2024-2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2024 400000 29.11.2023 Bevilget 350000 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2024-2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2025 450000 29.11.2023 Bevilget 375000 TROMSØ JAZZKLUBB Tromsø jazzklubb - 2024-2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2026 0 29.11.2023 Bevilget 400000 KULTURFABRIKKEN DRIFT AS Program høsten 2023 - Høsten 2023 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2023 600000 29.11.2023 Avslått 0 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Konsertserien Periferien (nyMusikk Oslo) - 2024 - 2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 175000 29.11.2023 Bevilget 130000 KONSERTSERIEN PERIFERIEN - NYMUSIKK OSLO Konsertserien Periferien (nyMusikk Oslo) - 2024 - 2025 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2025 25000 29.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD 28. Grieg in Bergen festival - 5. august - 24. august Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2023 325000 29.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD 28. Grieg in Bergen festival - 5. august - 24. august Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2024 375000 29.11.2023 Bevilget 200000 STIFTELSEN MUSICANORD 28. Grieg in Bergen festival - 5. august - 24. august Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2025 375000 29.11.2023 Avslått 0 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2024 og 2025. Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2024 290000 29.11.2023 Bevilget 250000 JAZZ EVIDENCE Jazz Evidence - 2024 og 2025. Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2025 290000 29.11.2023 Bevilget 250000 Mevlana St James Mevlana St James - 2024 Populærmusikk Oslo 2024 1300000 29.11.2023 Avslått 0 HELLO BUSINESS DA Hello Departure - 2023 Populærmusikk Viken 2023 47500 29.11.2023 Avslått 0 F.VILLMOW Lørdagsjazz på Rådhusteatret i Ski - høst 2023, september til desember 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 60000 29.11.2023 Avslått 0 4/4 FORUM FOR TAKT OG TONE 4/4 Forum for takt og tone - 01.01.24-31.12.24 Flere sjangre musikk Nordland 2024 180000 29.11.2023 Bevilget 120000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Bodø 2024 i Bodø domkirke - 2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 425800 29.11.2023 Bevilget 100000 MUSIKKENS VENNER EIKER Musikkens venner Eiker - Høst 2023 Flere sjangre musikk Viken 2023 19617 29.11.2023 Bevilget 19000 BODØ BLUESKLUBB Bodø Bluesklubb - 2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 286200 29.11.2023 Bevilget 150000 SCALA BRIO Scala Brio - 01.09.23 - 15.10.23 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2023 110000 29.11.2023 Avslått 0 SKANKIN OSLO Skankin Oslo - 2024 Events - 2024 Populærmusikk Oslo 2024 150000 29.11.2023 Avslått 0 VINGER BLUES & ROCK CLUB Vinger Blues & Rock Club - Høsten 2023 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 109000 29.11.2023 Bevilget 75000 KAMPEN KAFFEBAR AS Jazz på Kampen - Oktober - Desember Flere sjangre musikk Oslo 2023 65301 29.11.2023 Avslått 0 VALDRES FOLKEMUSIKKARRANGEMENT AS Hilme året rundt 2024 - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2024 350000 29.11.2023 Bevilget 200000 OSLO JAZZFORUM Oslo Jazzforum - 01.01. - 31.12. Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2024 300000 29.11.2023 Bevilget 300000 NORSK BAROKKORKESTER Oslo Early - 17. oktober - 20. oktober 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 350000 29.11.2023 Under behandling -1 NORSK BAROKKORKESTER Oslo Early - 17. oktober - 20. oktober 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 500000 29.11.2023 Under behandling -1 Ehud Shlomo Udi Shlomo - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 60000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Gran Kirkelige Fellesråd - Vår 2024 Flere sjangre musikk Innlandet 2024 46540 29.11.2023 Bevilget 45000 MUSIKKENS VENNER I KRISTIANSAND MUSIKKENS VENNER KRISTIANSAND - 19.09.2023 - 24.11.2023 Flere sjangre musikk Agder 2023 20000 29.11.2023 Bevilget 20000 PORSGRUNN KOMMUNE KULTURUTVIKLING OG FORMIDLING Foajéscenen - 2024 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 LARSENS HEST & MUSIKK Good Old Smashin´ Local Rock. - 2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2023 38250 29.11.2023 Avslått 0 LARSENS HEST & MUSIKK Good Old Smashin´ Local Rock. - 2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2024 38250 29.11.2023 Avslått 0 LARSENS HEST & MUSIKK Good Old Smashin´ Local Rock. - 2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2025 38250 29.11.2023 Avslått 0 BRØLØY Nye Hjorten Konsertserie - vår 2024 - 27.2.24 - 7.5.24 Flere sjangre musikk Trøndelag 2024 128800 29.11.2023 Bevilget 60000 HAVBLIKK Havblikk 2024 - 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 230000 29.11.2023 Avslått 0 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Foreningen Kulturelt Initiativ - 2024-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 650000 29.11.2023 Bevilget 350000 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Foreningen Kulturelt Initiativ - 2024-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2025 650000 29.11.2023 Avslått 0 FORENINGEN KULTURELT INITIATIV Foreningen Kulturelt Initiativ - 2024-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2026 650000 29.11.2023 Avslått 0 EIDSVOLL SOKN Orgelfestival i Eidsvoll kirke - september 2024 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 70000 29.11.2023 Avslått 0 EIDSVOLL SOKN Eidsvoll sokn - sommer 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 50000 29.11.2023 Avslått 0 TORD GUSTAVSEN Dype Åndedrag - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 230000 29.11.2023 Bevilget 180000 BERGEN GLOBAL MUSIC NETWORK Bergen Global Beats - Januar 2024 - desember 2024 Verdensmusikk Vestland 2024 250000 29.11.2023 Bevilget 150000 KULTURBANKENBRYNE Kulturbankenbryne // Hvelvetscene - 08.09.2023 - 31.12.2024 Populærmusikk Rogaland 2023 227959 29.11.2023 Avslått 0 KULTURBANKENBRYNE Kulturbankenbryne // Hvelvetscene - 08.09.2023 - 31.12.2024 Populærmusikk Rogaland 2024 379931 29.11.2023 Avslått 0 BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget lokst utøve - 2023 Populærmusikk Vestland 2023 130000 29.11.2023 Bevilget 65000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Oslo World Festivalen - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2023 8450000 29.11.2023 Under behandling -1 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Oslo World Festivalen - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 8700000 29.11.2023 Under behandling -1 MANDAL BLUESKLUBB Internasjonale og lokale konserter - 2023-2024 Flere sjangre musikk Agder 2023 44700 29.11.2023 Bevilget 30000 MANDAL BLUESKLUBB Internasjonale og lokale konserter - 2023-2024 Flere sjangre musikk Agder 2024 83000 29.11.2023 Bevilget 60000 GRØNEFED KULTURTUN AS Ogna Scene - 01.01.24-31.12.26 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 800000 29.11.2023 Bevilget 425000 GRØNEFED KULTURTUN AS Ogna Scene - 01.01.24-31.12.26 Flere sjangre musikk Rogaland 2025 824000 29.11.2023 Avslått 0 GRØNEFED KULTURTUN AS Ogna Scene - 01.01.24-31.12.26 Flere sjangre musikk Rogaland 2026 848720 29.11.2023 Avslått 0 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes bluesklubb - 2024-01-01 - 2024-12-31 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 150000 29.11.2023 Avslått 0 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes bluesklubb - 2024-01-01 - 2024-12-31 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 160000 29.11.2023 Bevilget 150000 SANDNES BLUESKLUBB Sandnes bluesklubb - 2024-01-01 - 2024-12-31 Flere sjangre musikk Rogaland 2025 175000 29.11.2023 Avslått 0 LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF Samfunnsoppdrag konsert-mangfold - Høst 2023 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 BYSCENEN DRIFT AS Byscenen 2024-2026 - 2024-2026 Flere sjangre musikk Trøndelag 2024 400870 29.11.2023 Bevilget 150000 BYSCENEN DRIFT AS Byscenen 2024-2026 - 2024-2026 Flere sjangre musikk Trøndelag 2025 416905 29.11.2023 Avslått 0 BYSCENEN DRIFT AS Byscenen 2024-2026 - 2024-2026 Flere sjangre musikk Trøndelag 2026 433571 29.11.2023 Avslått 0 ASKER KULTURLIV Slemmestad MEK - konsertserie for barn - 21.1.24 - 15.12.24 Flere sjangre musikk Viken 2024 131000 29.11.2023 Bevilget 100000 NY MUSIKK ØSTFOLD nyMusikk Østfold 2. halvår 2024 - Høst 2024 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 366709 29.11.2023 Bevilget 125000 DEN UKRAINSKE FORENING I NORGE Den ukrainske forening i Norge - Høst 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 41460 29.11.2023 Avslått 0 FOLKEMUSIKKLUBBEN COLUMBI EGG Folkemusikklubben Columbi Egg 2024 - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2024 380000 29.11.2023 Bevilget 350000 VÅRT HJEM STEINKJER AS Vårt Hjem - Høst og vinter 2023  Flere sjangre musikk Trøndelag 2023 570000 29.11.2023 Avslått 0 TELEMARK KULTURFORMIDLING PER MORTEN HANSEN Telemark Kulturformidling (ENK) - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2024 75000 29.11.2023 Avslått 0 MOLDE GOSPEL Molde gospel - desember 2023 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 HYSNES VELFERDSBYGG IDEELT AS Hysnes Velferdsbygg Ideelt AS - 2024 Flere sjangre musikk Trøndelag 2024 80000 29.11.2023 Avslått 0 NY MUSIKK STAVANGER nyMusikk Stavanger - 01.01.2024 - 31.12.2024 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2023 285000 29.11.2023 Avslått 0 NY MUSIKK STAVANGER nyMusikk Stavanger - 01.01.2024 - 31.12.2024 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2024 0 29.11.2023 Bevilget 180000 GELTON MEDIA AS Oddakonsertene - 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 150000 29.11.2023 Avslått 0 DALANE BLUES FESTIVAL Dalane Bluesfestival - 13-15 juni 2024 Populærmusikk Rogaland 2024 300000 29.11.2023 Under behandling -1 OSLO BACH KOR Oslo Bach-kor - Høst 2023 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2023 50000 29.11.2023 Avslått 0 ARENDAL JAZZKLUBB Arendal jazzklubb 2024 - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2024 365000 29.11.2023 Bevilget 275000 Charles Hautefeuille Lake's on fire - 23rd and 24th of August 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 1000000 29.11.2023 Under behandling -1 TANGEN OG STRØMSØ SOKN Strømsø og Tangen konsertserie vår 2024 - Vår 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 130000 29.11.2023 Bevilget 70000 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 2023-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 200000 29.11.2023 Avslått 0 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 2023-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 250000 29.11.2023 Bevilget 50000 FJØRTOFT KULTURPRODUKSJONER AS Neslandsvatn Stasjon - 2023-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2025 300000 29.11.2023 Avslått 0 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Haug kirkemusikk - 01.02.24 - 30.11.24 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2023 40000 29.11.2023 Avslått 0 ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD Haug kirkemusikk - 01.02.24 - 30.11.24 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 0 29.11.2023 Bevilget 40000 Jan Rune Pedersen Mandal Jazzklubb helårlig konserttilbud - Hele 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 STIFTELSEN VERDENSTEATRET Seeing sound hearing images  - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 100000 29.11.2023 Avslått 0 BØ KULTURNETTVERK Lyttelaug - konsertserie vår/høst 2024 - 20.01.2024 - 01.12.2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2024 60400 29.11.2023 Bevilget 30000 AKTIV KULTURFORMIDLING Utyske konsertserie - januar-desember 2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 396240 29.11.2023 Bevilget 100000 KLOSTERØYA KULTUR OG ARRANGEMENT INSJ Original konsertserie - Februar 2024 desember 2024 Populærmusikk Vestfold og Telemark 2024 155720 29.11.2023 Bevilget 50000 RANDABERG KOMMUNE Konsert Tungenes - Høsten 2023 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 35000 29.11.2023 Bevilget 30000 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - 30.12.23-01.09.24 Flere sjangre musikk Viken 2023 50000 29.11.2023 Avslått 0 OPERALÅVEN AS Operalåven i Hallingdal - 30.12.23-01.09.24 Flere sjangre musikk Viken 2024 100000 29.11.2023 Bevilget 50000 HALDEN VISESCENE Halden visescene - August 2023 til og med juni 2024 Populærmusikk Viken 2023 40000 29.11.2023 Avslått 0 HALDEN VISESCENE Halden visescene - August 2023 til og med juni 2024 Populærmusikk Viken 2024 40000 29.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN MINIØYA Minimusikk - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 275000 29.11.2023 Bevilget 50000 GUSTAFSON ENTERTAINMENT Draumar i Desember - 20.november-31.desember Populærmusikk Viken 2023 70000 Avvist 0 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - Januar 2024 til desember 2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2024 132000 29.11.2023 Bevilget 100000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - Januar 2024 til desember 2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2025 132000 29.11.2023 Bevilget 130000 FRIFORM KIRKENES Friform Kirkenes - Januar 2024 til desember 2026 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2026 132000 29.11.2023 Avslått 0 Morten Vidar Gran KuntsaRena - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2024 80000 29.11.2023 Avslått 0 Aleksander Svein Haugen Makrofon - 1.10.23-1.8.24 Flere sjangre musikk Oslo 2023 62500 29.11.2023 Avslått 0 Aleksander Svein Haugen Makrofon - 1.10.23-1.8.24 Flere sjangre musikk Oslo 2024 57500 29.11.2023 Avslått 0 BERGEN IMPROKLUBB KONSERTSERIE Bergen Improklubb høstsemester - 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2023 187060 29.11.2023 Avslått 0 GAATHAUG MORTEN Ski historiske konserter - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Kultur i Domkirken og St. Petri - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2023 250000 29.11.2023 Avslått 0 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Kultur i Domkirken og St. Petri - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2024 430000 29.11.2023 Bevilget 250000 PAULUS OG SOFIENBERG SOKN Paulus og Sofienberg menighet - 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 80000 29.11.2023 Bevilget 60000 FRITIDSKLUBBER I EIDSVOLL Konsertserie Ung Fritid og FRK - 2024 Populærmusikk Viken 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene i 2024 - 01.01.2024-31.12.2024 Populærmusikk Oslo 2023 450000 29.11.2023 Avslått 0 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene i 2024 - 01.01.2024-31.12.2024 Populærmusikk Oslo 2024 450000 29.11.2023 Bevilget 200000 SUB CHURCH Konserter på Sub Scene i 2024 - 01.01.2024-31.12.2024 Populærmusikk Oslo 2025 500000 29.11.2023 Avslått 0 STRANDGATA 22. AS Bastard Bar - Høsten 2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2023 300000 29.11.2023 Bevilget 100000 NEW ORLEANS WORKSHOP JAZZCLUB New Orleans Workshop Jazzclub - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 100000 FRYD SCENE Fryd Scene - 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 190000 29.11.2023 Bevilget 170000 RAUMAROCK RaumaRock - 01.08.2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2023 350000 29.11.2023 Under behandling -1 RAUMAROCK RaumaRock - 01.08.2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2024 350000 29.11.2023 Under behandling -1 RAUMAROCK RaumaRock - 01.08.2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2025 350000 29.11.2023 Under behandling -1 STORMEN KONSERTHUS BODØ KF Stormen Konserthus - 2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 600000 29.11.2023 Bevilget 400000 GAZZE STOKKE Gazze Booking - Høst 2023 Populærmusikk Oslo 2023 45000 29.11.2023 Avslått 0 FRI KULTUR KVINNHERAD FKK sin sporadiske konsertserie - 2023-2025 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2023 125120 29.11.2023 Avslått 0 DAVID ARTHUR SKINNER Café Society Oslo 2024/25 - 01.01.2024 - 31.12.2025 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2024 80000 29.11.2023 Bevilget 60000 DAVID ARTHUR SKINNER Café Society Oslo 2024/25 - 01.01.2024 - 31.12.2025 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2025 80000 29.11.2023 Bevilget 70000 SPJELKAVIK SOKN Kultur i Spjelkavik kyrkje - oktober 2023 tom februar 2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2023 58700 29.11.2023 Bevilget 40000 SPJELKAVIK SOKN Kultur i Spjelkavik kyrkje - oktober 2023 tom februar 2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2024 73590 29.11.2023 Bevilget 60000 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 2024-26 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2023 70000 29.11.2023 Avslått 0 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 2024-26 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2024 165000 29.11.2023 Bevilget 120000 Lars Mossefinn Voss jazzklubb - 2024-26 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2025 180000 29.11.2023 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Konsertserie unge kunstnere - Vår 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 77400 29.11.2023 Avslått 0 MONUMENT ALLEY DA Monument Alley Live 2023 - 2 konserter den 2. desember 2023 Flere sjangre musikk Viken 2023 15000 29.11.2023 Avslått 0 FORUM FOR SCENEKUNST Forum for scenekunst - 2024 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2024 50000 29.11.2023 Bevilget 50000 PAULIKOR Påskekonsert Paulikor - 17.mars 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 70000 29.11.2023 Avslått 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Norges Flamencoforbund - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2024 190000 29.11.2023 Bevilget 140000 LOFOTEN JAZZKLUBB Lofoten Jazzklubb - Høst 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2023 60000 29.11.2023 Bevilget 50000 Liv Jorunn Fredriksen Ulvik Folkemusikk/jazz-konserter i Lærdal - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2024 58000 29.11.2023 Bevilget 45000 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Misund,Gudim,Moustache - Vår 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 90000 29.11.2023 Bevilget 50000 Sigbjørn Gjedrem kor:z - august 2023 - desember 2023 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 INGRID VETLESEN Klassisk salong - Vår 2024 Klassisk/samtidsmusikk Agder 2023 50000 29.11.2023 Avslått 0 LANGEVÅG SKULEKORPS Julekonsert med øvingshelg - November-desember 2023 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 HEME DINE Hemom - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2024 100000 29.11.2023 Bevilget 60000 LARVIK SOKN Orgelkonserter i Larvik kirke 2024 - Februar 2024 til oktober 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2024 40000 29.11.2023 Bevilget 30000 DAVVI DIVISION AS Lounge Sápmi - Hele 2024 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2024 574000 29.11.2023 Bevilget 250000 HALDEN KULTURHUSET Kulturhuset i Halden - 2023-2024 Flere sjangre musikk Viken 2023 267000 29.11.2023 Avslått 0 HALDEN KULTURHUSET Kulturhuset i Halden - 2023-2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 650000 29.11.2023 Avslått 0 LARVIK GITARFESTIVAL Larvik Guitar Festival - 16 Mars 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2024 120000 29.11.2023 Avslått 0 BRAGERNES SOKN Orgelkonserter i Bragernes kirke - Februar - november 2024 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 187000 29.11.2023 Bevilget 100000 KUNSTKAFEEN AS Hellviktangens Konsertrekke 2024 - 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 358929 29.11.2023 Bevilget 100000 KRAGERØ KIRKELIGE FELLESRÅD Sommer i Skjærgårdskatedralen - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2024 80000 29.11.2023 Bevilget 50000 KALOTTSPEL Kalottspel - 01.01.2024 - 30.12.2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms og Finnmark 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 200000 NY MUSIKK TRONDHEIM nyMusikk Trondheim - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2024 300000 29.11.2023 Bevilget 250000 UNDER THE BRIDGE MUSIC IGOR JAKOBSEN Epic Metal Norway - 2024 Populærmusikk Troms og Finnmark 2024 100000 29.11.2023 Avslått 0 OFELAS AS Ofelas Arena - november 2023 Populærmusikk Troms og Finnmark 2023 57000 29.11.2023 Avslått 0 TERJEB PRODUCTION TERJE BAUGERØD Konserter i Ris kirke - Oktober 2023 - februar 2024 Flere sjangre musikk Viken 2023 95000 29.11.2023 Avslått 0 TERJEB PRODUCTION TERJE BAUGERØD Konserter i Ris kirke - Oktober 2023 - februar 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 24000 29.11.2023 Avslått 0 JAZZ AS Jazz Music Norway - Høst 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2023 473485 29.11.2023 Avslått 0 EGERSUND VISEFESTIVAL Egersund Visefestival - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Rogaland 2024 300000 29.11.2023 Under behandling -1 FORENINGEN KROLOFTET Intimt konserter på Kruttverket - Høsten 2023 Våren 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2023 176000 29.11.2023 Avslått 0 FORENINGEN KROLOFTET Intimt konserter på Kruttverket - Høsten 2023 Våren 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 176000 29.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN FOLKEN Folken - 2024-2025 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 660000 29.11.2023 Bevilget 600000 STIFTELSEN FOLKEN Folken - 2024-2025 Flere sjangre musikk Rogaland 2025 670000 29.11.2023 Bevilget 600000 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 2230000 29.11.2023 Bevilget 600000 VANGENFAMILIEN AS Vangenfamilien AS/Vangenfestivalen - 2024 Populærmusikk Rogaland 2023 100000 29.11.2023 Under behandling -1 VANGENFAMILIEN AS Vangenfamilien AS/Vangenfestivalen - 2024 Populærmusikk Rogaland 2024 200000 29.11.2023 Under behandling -1 VANGENFAMILIEN AS Vangenfamilien AS/Vangenfestivalen - 2024 Populærmusikk Rogaland 2025 200000 29.11.2023 Under behandling -1 NO ESCAPE NO ESCAPE - 1.01.2024-31.12.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 265800 29.11.2023 Avslått 0 KONSERTSALEN I HESTVIKEN Konsertsalen i Hestviken - 5.-9.juli 2023 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 100000 Under behandling -1 KONSERTSALEN I HESTVIKEN Konsertsalen i Hestviken - 5.-9.juli 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 100000 29.11.2023 Bevilget 65000 MORTEN MINOTHI MUSIKK Kristiansen EDGE OF WRONG konserter og festivaler - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 470000 29.11.2023 Avslått 0 Stine Celius FabKirk AS (SUS) - 15.10.2023-31.12.2024 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2023 20000 29.11.2023 Avslått 0 Stine Celius FabKirk AS (SUS) - 15.10.2023-31.12.2024 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2024 75000 29.11.2023 Avslått 0 PACHAMAMA FRIVILLIG! Mestizo Pachamama - 3.12.23-14.9.24 Flere sjangre musikk Oslo 2023 52000 29.11.2023 Avslått 0 PACHAMAMA FRIVILLIG! Mestizo Pachamama - 3.12.23-14.9.24 Flere sjangre musikk Oslo 2024 400000 29.11.2023 Bevilget 100000 KRISTIANSUND JAZZKLUBB Kristiansund Jazzklubb - September 2023 t.o.m. desember 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2023 21500 29.11.2023 Avslått 0 KRISTIANSUND JAZZKLUBB Kristiansund Jazzklubb - September 2023 t.o.m. desember 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Møre og Romsdal 2024 144500 29.11.2023 Bevilget 60000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Lørdagsopera - 01.01.24–31.12.24 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 350000 29.11.2023 Bevilget 200000 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - 1.januar til 31.desember 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2023 697000 29.11.2023 Avslått 0 KIRKELIG KULTURVERKSTED AS Kulturkirken Jakob - 1.januar til 31.desember 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 696000 29.11.2023 Bevilget 330000 AKKS BERGEN Eggstockfestivalen - 2024 Populærmusikk Vestland 2024 150000 29.11.2023 Under behandling -1 VEFSN UNGE STRYKERE Kulturhusserien klassisk scéne - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2024 580000 29.11.2023 Bevilget 250000 Egil Olsen Gamle Skrivargarden - Vår 2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2024 120000 29.11.2023 Avslått 0 STORRUSTEN RØNNAUG Rønnaug Storrusten - Litt 2023 og 2024 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 14000 29.11.2023 Avslått 0 STORRUSTEN RØNNAUG Rønnaug Storrusten - Litt 2023 og 2024 Flere sjangre musikk Innlandet 2024 105300 29.11.2023 Bevilget 50000 BIERMANN SESSIONS SA Biermann Sessions - Våren 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 150000 29.11.2023 Avslått 0 FORENINGEN EKKO Foreningen Ekko - konsertserie 2024 - mar 2024 - des 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2023 500000 29.11.2023 Avslått 0 FORENINGEN EKKO Foreningen Ekko - konsertserie 2024 - mar 2024 - des 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 0 29.11.2023 Bevilget 300000 AKKS BERGEN UFLAKKS Bergen - 2024 Populærmusikk Vestland 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 SJØLYSTVEIEN VAKT AS Programmering Vaktbua Bar & Scene - 2024 Flere sjangre musikk Agder 2024 660000 29.11.2023 Bevilget 300000 UNION ROCK Union Rock - 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 200000 ELIN MARIE CHRISTENSEN Tønsberg Kammer - 2024 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 100000 PLAYDATE Playdate - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2024 230000 29.11.2023 Bevilget 150000 DRAMMEN KULTURHUS AS Drammen kulturhus  - Våren 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 83500 29.11.2023 Avslått 0 TØNNEVIK AS Løa i Tønnevik, Tønnevik AS - 2023-2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 44000 29.11.2023 Avslått 0 TØNNEVIK AS Løa i Tønnevik, Tønnevik AS - 2023-2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 44000 29.11.2023 Avslått 0 Mor Efrony MOR EFRONY - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 615000 29.11.2023 Avslått 0 ZINGZANG AS ZingZang AS - 2024 - 2025 Flere sjangre musikk Vestland 2024 600000 29.11.2023 Bevilget 90000 NIDAROS BLUES Nidaros Blues 2024 - 19. - 23. juni 2024 Flere sjangre musikk Trøndelag 2024 500000 29.11.2023 Under behandling -1 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre - konsertserie - 01.03.2024 - 31.12.2024 Flere sjangre musikk Vestland 2023 400000 14.12.2023 Avslått 0 KULTURHUSET ØSTRE AS Østre - konsertserie - 01.03.2024 - 31.12.2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 0 14.12.2023 Bevilget 200000 MOSS JAZZKLUBB Moss jazzklubb - Høst 2023 hele 2024 og 2025 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2023 70000 29.11.2023 Bevilget 50000 MOSS JAZZKLUBB Moss jazzklubb - Høst 2023 hele 2024 og 2025 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2024 150000 29.11.2023 Bevilget 100000 MOSS JAZZKLUBB Moss jazzklubb - Høst 2023 hele 2024 og 2025 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2025 150000 29.11.2023 Avslått 0 KALKMØLLA KULTURSTASJON Kalkmølla Kulturstasjon - 11.01.2024-13.12.2024 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 548000 29.11.2023 Bevilget 200000 OPERA TIL FOLKET Opera til folket – Opera for barna - 01.01.24–31.12.24 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 350000 29.11.2023 Bevilget 150000 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2025 og 2026 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2024 450000 29.11.2023 Under behandling -1 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2025 og 2026 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2025 600000 29.11.2023 Under behandling -1 HEMSINGFESTIVALEN AS Hemsingfestivalen - 2025 og 2026 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2026 650000 29.11.2023 Under behandling -1 ELEKTROAKUSTISK TRONDHEIM Elektroakustisk Trondheim - Vår 2024 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2024 40000 29.11.2023 Bevilget 20000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Ungdommens kulturbryggeri - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 395928 29.11.2023 Avslått 0 ENSEMBLE REX På Jorden et sted - 02.-08. oktober Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2023 72572 29.11.2023 Avslått 0 KA SKJER I KVITINGEN Regndans - 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2023 150000 29.11.2023 Avslått 0 OSAFESTIVALEN AS Osascena - 01.01.2024 - 31.12.2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2024 220000 29.11.2023 Bevilget 150000 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Barnas kulturbryggeri - 2024 Populærmusikk Oslo 2024 197050 29.11.2023 Avslått 0 FÆRDER KOMMUNE Nøtterøy Kulturhus, konsertmangfold 2023 - Høst 2023 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 250000 29.11.2023 Bevilget 100000 SAMTIDSMUSIKKPUB Samtidsmusikkpub - Vår og høst 2024 - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 130000 29.11.2023 Bevilget 100000 DRAMMEN KULTURHUS AS Drammen kulturhus - våren 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2024 61500 29.11.2023 Avslått 0 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen arrangørstøte - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2023 300000 29.11.2023 Avslått 0 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen arrangørstøte - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2024 360000 29.11.2023 Bevilget 300000 NY MUSIKK BERGEN nyMusikk Bergen arrangørstøte - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2025 370000 29.11.2023 Bevilget 320000 IMPROVERK Improverk Vår- og Høstsesonger 2024  - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2024 280000 29.11.2023 Bevilget 200000 KJEMPEHYGGELIG AS Lokal Bar – Scene – Klubb - 2024 - 2025 Populærmusikk Trøndelag 2024 250000 29.11.2023 Bevilget 200000 KJEMPEHYGGELIG AS Lokal Bar – Scene – Klubb - 2024 - 2025 Populærmusikk Trøndelag 2025 250000 29.11.2023 Bevilget 220000 SIMONE THIIS KULTURPRODUKSJONER Popuphagen Høytorp - Vår 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 100000 29.11.2023 Avslått 0 HUSET SCENE MOELV Huset Scene Moelv - Sept-2023 til Jan- 2024 Flere sjangre musikk Innlandet 2023 54500 29.11.2023 Avslått 0 Ingvild Tønnessen Blæsterdalen Verdal juniorspellmannslag - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2023 80000 29.11.2023 Under behandling -1 Ingvild Tønnessen Blæsterdalen Verdal juniorspellmannslag - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2024 100000 29.11.2023 Under behandling -1 AN IORUA - IRSK KULTURSENTER Konsertserie An Iorua - 1.12.2023-15.08.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2023 13000 29.11.2023 Avslått 0 AN IORUA - IRSK KULTURSENTER Konsertserie An Iorua - 1.12.2023-15.08.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 47000 29.11.2023 Avslått 0 OWEN WEAVER Owen Weaver - Play Musikk Øyro--Samtidsmusikk i Os 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2024 25000 29.11.2023 Avslått 0 FJORD CADENZA FESTIVALEN Fjord Cadenza INTRO - 2024 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2024 400000 29.11.2023 Bevilget 125000 Kjell Helge Habbestad Smôgafestivalen 2024 - 01.04-01.08 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 150000 29.11.2023 Under behandling -1 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE NyMusikks Komponistgruppe - 2024-25 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 240000 29.11.2023 Bevilget 200000 NY MUSIKKS KOMPONISTGRUPPE NyMusikks Komponistgruppe - 2024-25 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2025 240000 29.11.2023 Bevilget 200000 SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2024 75000 29.11.2023 Avslått 0 SANDEFJORDJAZZ SandefjordJazz - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2025 50000 29.11.2023 Avslått 0 DRAMMEN KULTURHUS AS Drammen kulturhus AS - Vår og høst 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 101500 29.11.2023 Avslått 0 KAMMERMUSIKK KRISTIANSUND Kammermusikk Kristiansund-høst 2023 - Sept 2023-des 2023 Klassisk/samtidsmusikk Møre og Romsdal 2023 47000 29.11.2023 Bevilget 47000 WINTER OF SOUL Winter of Soul festival - 2023-2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2024 100000 29.11.2023 Under behandling -1 BRASSWIND BrassWind - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2023 100000 29.11.2023 Under behandling -1 BRASSWIND BrassWind - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2024 300000 29.11.2023 Under behandling -1 BRASSWIND BrassWind - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2025 100000 29.11.2023 Under behandling -1 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes konsertprosjekter 2024 - 01.02 2024 - 25.11.2024 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2024 350000 29.11.2023 Bevilget 250000 HUNSFOS OPPLEVELSE AS "Sammen i Jula" - august-desember Flere sjangre musikk Agder 2023 105000 29.11.2023 Avslått 0 ARNTZEN ARTIZTERIER Finnskogutstillingen - Våren 2024, våren 2025 og våren 2026 Flere sjangre musikk Oslo 2023 358180 29.11.2023 Under behandling -1 ARNTZEN ARTIZTERIER Finnskogutstillingen - Våren 2024, våren 2025 og våren 2026 Flere sjangre musikk Oslo 2024 382042 29.11.2023 Under behandling -1 ARNTZEN ARTIZTERIER Finnskogutstillingen - Våren 2024, våren 2025 og våren 2026 Flere sjangre musikk Oslo 2025 394469 29.11.2023 Under behandling -1 MINIFJORDEN AS MiniFjorden  - 2024-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2024 345000 29.11.2023 Under behandling -1 MINIFJORDEN AS MiniFjorden  - 2024-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2025 345000 29.11.2023 Under behandling -1 MINIFJORDEN AS MiniFjorden  - 2024-2026 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2026 345000 29.11.2023 Under behandling -1 TEDANS Tedans - 13.01.2024-07.12.2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2024 170000 29.11.2023 Bevilget 90000 JOHANNE ØRA DANIELSEN Bulldozer noise series 2024 - 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 35000 29.11.2023 Bevilget 35000 KRISTIAN ENKERUD LIEN DUO Trondheim - 1. halvdel 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2024 113819 29.11.2023 Bevilget 60000 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Samspill: Klassisk - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2024 220000 29.11.2023 Bevilget 150000 GAMLE FREDRIKSTAD SOKN Kulturkirken Gamlebyen - Vår 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 200000 29.11.2023 Avslått 0 DAMA DI AS Halv ti på torsdag - Første halvår 2024 Flere sjangre musikk Nordland 2023 100000 29.11.2023 Avslått 0 DAMA DI AS Halv ti på torsdag - Første halvår 2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 0 29.11.2023 Bevilget 100000 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Feriekolonien 2024 - Sommer 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 350000 29.11.2023 Bevilget 200000 SOGNDAL KULTURHUS Sogndal Kulturhus - Vår 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2024 93000 29.11.2023 Bevilget 30000 Jan Inge Moksnes Kulturburet - 2024 Flere sjangre musikk Trøndelag 2024 75000 29.11.2023 Avslått 0 PERFECT SOUNDS FOREVER DA Perfect Sounds Forever konsertserie 2024 - 2024 Populærmusikk Møre og Romsdal 2024 600000 29.11.2023 Bevilget 275000 BÆRUM KOMMUNE KULTUR OG KULTURHUS Bærum Kulturhus - Utvalgte konserter høst 2023 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2023 279235 29.11.2023 Avslått 0 BEL CANTO VESTFOLD Bel Canto Vestfold - 29.10.2023 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2023 10000 29.11.2023 Avslått 0 ABIDE AGENCY - KABONAJORO Abide Music - 2024 Populærmusikk Viken 2024 1291827 29.11.2023 Avslått 0 KONSERTFORENINGA Konsertforeninga - 01.01.2024 - 31.12.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 2829000 29.11.2023 Bevilget 1620000 Johan Olof Ohlanders Scandinavian Swing Society - Vår 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2024 250000 29.11.2023 Avslått 0 VOXLAB VOXLAB - 01.01.2024 - 31.12.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2023 260000 29.11.2023 Avslått 0 VOXLAB VOXLAB - 01.01.2024 - 31.12.2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 0 29.11.2023 Bevilget 180000 HARSTAD KULTURHUS AS Familiesøndag i kulturhuset - Vår og høst 2024 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2024 175000 29.11.2023 Bevilget 100000 STUDENTRADIOEN I OSLO Bra Trommis Presenterer - 2024 Populærmusikk Oslo 2024 75000 29.11.2023 Avslått 0 ØYSTEIN TROLLSÅS Tirsdagskveld i The Note kjelleren - Sept. 2023 til Juni 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2023 35940 29.11.2023 Avslått 0 ØYSTEIN TROLLSÅS Tirsdagskveld i The Note kjelleren - Sept. 2023 til Juni 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2024 85360 29.11.2023 Avslått 0 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord Kirke - 2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2024 800000 29.11.2023 Bevilget 400000 KRISTOFFER BERRE ALBERTS Kristoffer Alberts - 2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 170000 29.11.2023 Avslått 0 STIFTELSEN GRUNERLØKKA LUFTHAVN Grünerløkka Lufthavn/Mir - mars til september 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 512759 29.11.2023 Bevilget 120000 JAKUPSCENA Jakupscena - 2024 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Innlandet 2024 120000 29.11.2023 Bevilget 100000 MOEN KULTURLÅVES VENNER Moen Kulturlåves Venner - mai-september 2024 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 150000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2023 185000 29.11.2023 Avslått 0 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2024 203000 29.11.2023 Bevilget 150000 BRØNNØY JAZZFORUM Brønnøy jazzforum - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2025 205000 29.11.2023 Avslått 0 VATERLAND BAR & SCENE AS Konsertprogram - Vaterland bar og scene - Høsten 2023  Populærmusikk Oslo 2023 200000 29.11.2023 Bevilget 75000 Reman Ahmed ''BORT FRA GATA'' - 2024-2025 Flere sjangre musikk Oslo 2024 250000 29.11.2023 Avslått 0 Reman Ahmed ''BORT FRA GATA'' - 2024-2025 Flere sjangre musikk Oslo 2025 250000 29.11.2023 Avslått 0 MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS MUNORs konserter/arrangement 2024 - 2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 275000 29.11.2023 Avslått 0 George Alfred Daniels Oslo Afro Arts Festival - 2023 Verdensmusikk Oslo 2024 500000 29.11.2023 Under behandling -1 NESODDEN JAZZKLUBB Nesodden jazzklubb - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2024 350000 29.11.2023 Bevilget 300000 KULTUR I GAMLE OSLO AS Kultur i Gamle Oslo - Høsten 2023 Populærmusikk Oslo 2023 50000 29.11.2023 Avslått 0 TRONDHEIM KONSERTKOLLEKTIV Trondheim Konsertkollektiv - 2024 Populærmusikk Trøndelag 2024 240000 29.11.2023 Bevilget 240000 SILKEVEIEN Yalda - solsnu i Groruddalen - 21.12.2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 180000 29.11.2023 Avslått 0 Henrik Mathias Bechstrøm Musikk i Innstranden menighet - 1. januar- 10. juni 2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 59000 29.11.2023 Bevilget 50000 AVGARDE Avgarde drift 2024 - 01.01.2024-31.12.2024 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2024 260000 29.11.2023 Bevilget 150000 FJÆRA BLUESKLUBB FjordBlues 2024 - 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 270000 29.11.2023 Under behandling -1 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Konsertprogram på VANNVOGNA 2024-2026 - 2024-2026 Flere sjangre musikk Viken 2024 380000 29.11.2023 Bevilget 350000 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Konsertprogram på VANNVOGNA 2024-2026 - 2024-2026 Flere sjangre musikk Viken 2025 380000 29.11.2023 Avslått 0 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Konsertprogram på VANNVOGNA 2024-2026 - 2024-2026 Flere sjangre musikk Viken 2026 380000 29.11.2023 Avslått 0 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Arktisk kultursenter - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2023 272560 29.11.2023 Avslått 0 HAMMERFEST KOMMUNE SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR Arktisk kultursenter - 2024 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2024 0 29.11.2023 Bevilget 150000 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - Høst 2023 og 2024-25 Flere sjangre musikk Viken 2023 90000 29.11.2023 Avslått 0 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - Høst 2023 og 2024-25 Flere sjangre musikk Viken 2024 410000 29.11.2023 Avslått 0 KULTURINKUBATOR AS Aulaseriene - Høst 2023 og 2024-25 Flere sjangre musikk Viken 2025 430000 29.11.2023 Avslått 0 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - September til mars 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2023 200000 29.11.2023 Avslått 0 THE VIC AS Victoria Cafe og Pub - September til mars 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 200000 29.11.2023 Bevilget 100000 CONDUCTARE JON FYLLING TONER TIL JUL - høst 2023 Flere sjangre musikk Viken 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 STUDENTHUSET DRIV AS Studenthuset Driv AS - Høst 2023 - September - Desember 2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2023 250000 29.11.2023 Avslått 0 LEVANGER SOKN Levanger kulturkirke 2024 - 2024 Flere sjangre musikk Trøndelag 2024 700000 29.11.2023 Bevilget 200000 STRAND KULTURPRODUKSJON DA Konsertserie i Beiarn - 01.01.2024-31.12.2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 50000 29.11.2023 Avslått 0 Solveig Seem Hamar Kammermusikkfestival - 5.2. - 11.2. 2024 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2023 50000 29.11.2023 Under behandling -1 MAWJA AS Mawja - 2024 Flere sjangre musikk Agder 2024 110000 29.11.2023 Avslått 0 FEEDBACK STUDIOS AS Feedback Studios AS - Våren 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 50000 29.11.2023 Avslått 0 BERGTATTFESTIVALEN AS Bergtattfestivalen - 2024 Populærmusikk Oslo 2023 150000 29.11.2023 Under behandling -1 BERGTATTFESTIVALEN AS Bergtattfestivalen - 2024 Populærmusikk Oslo 2024 250000 29.11.2023 Under behandling -1 BERGTATTFESTIVALEN AS Bergtattfestivalen - 2024 Populærmusikk Oslo 2025 250000 29.11.2023 Under behandling -1 STRAND KULTURPRODUKSJON DA Sommerkonsert i Beiarn 2024 - 01.07.2024-31.08.2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 25000 29.11.2023 Avslått 0 BERGEN JAZZFORUM Bergen Jazzforum - 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 900000 29.11.2023 Bevilget 650000 KABUSO Kunsthuset Kabuso - 1.januar 2024 til 1.juli 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 225000 29.11.2023 Bevilget 150000 Elin Furubotn Elin Furubotn - oktober 2022- februar 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2023 40000 Avvist 0 Elin Furubotn Elin Furubotn - oktober 2022- februar 2023 Flere sjangre musikk Oslo 2024 45000 Avvist 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK 'Enveloping Sound' music series - 2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2023 250000 29.11.2023 Avslått 0 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RISK 'Enveloping Sound' music series - 2024 Flere sjangre musikk Rogaland 2024 0 29.11.2023 Bevilget 100000 ENDRE DALEN Digital Diaspora - Vår 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 280000 29.11.2023 Bevilget 50000 NYMUSIKK INNLANDET nyMusikk Innlandets juleturneer 2023 - November - desember 2023 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 MO SOKN Mo kirkemusikkfestival - Mo kirke 300 år - 04.-07.01.2024 Flere sjangre musikk Nordland 2024 150000 29.11.2023 Under behandling -1 STORGATA 26 AS Storgata 26 - Høst 2023 Populærmusikk Oslo 2023 768000 29.11.2023 Avslått 0 ABACOM AUDUN BAKKERUD Agora Kulturkafé - Januar-juni 2024 Flere sjangre musikk Viken 2024 300000 29.11.2023 Bevilget 150000 HIU YAU CHAN Hiu Yau Chan - Høst 2023 - Sommer 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2023 30000 29.11.2023 Avslått 0 HIU YAU CHAN Hiu Yau Chan - Høst 2023 - Sommer 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 30000 29.11.2023 Avslått 0 RISE AND RAVE Rise and Rave - Jan- desember, 2024 Flere sjangre musikk Vestland 2024 221660 29.11.2023 Avslått 0 HAVFERD AS SALT Art Music - 2024 Flere sjangre musikk Oslo 2024 843100 29.11.2023 Bevilget 400000 FLUX COLLECTIVE AS Flux Collective AS - 01.08.23 - 31.12.23 Flere sjangre musikk Oslo 2023 265500 29.11.2023 Avslått 0 VARDØ BLUES OG ROCKEKLUBB Vardø Blues og Rockeklubb - Høst 2022, vinter og våren 2023 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2022 150000 Avvist 0