Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte
Søker Fylke Sakstittel Tilskudd
Arneberg Forlag AS Oslo Trinn og tone. Pols i dans og spel gjennom tidene - norsk faglitteratur med allment siktemål 20000
Baskerville Hordaland Claus Lindstrøm og Tom Rasmussen: Johan Lindstrøm - Arkitekt 25000
Bastion Forlag Oslo Tom Bloch-Nakkerud: Eivind Astrup. Polarforsker 40000
Davvi Girji FINNMARK Bokserien Samisk skolehistorie - bd. 5 100000
Flyt Forlag Oslo Berømte skuter - bokutgivelse 30000
Font Forlag Rogaland Formidlingsprosjektet Norges nasjonalarv - bokserie 200000
Forlaget Press Oslo Trond Bjorli (red.): Fargebilder fra en svunnen tid. Albert Khan og planetens arkiv 50000
Forlaget Press OSLO Lars Roar Langslet & Knut Ødegård: Olav den hellige 40000
Forlaget Press OSLO Harald Østgaard Lund: Norske polarheltbilder 100000
H. Aschehoug & Co. Oslo Sølvi Sogner: Amsterdam, Norges største by på 1600-tallet? - Et norsk innvandrersamfunn for 350 år siden 30000
Herborg Wahl Akershus Herborg Wahl: De forunderlige broderisting 20000
Karoline Jahn Hjorth Oslo Karoline Jahn Hjorth: Mormormonologene 40000
Messel Forlag Oslo Lorentz Dietrichson: Norges kunsts historie III. I oldtid og middelader 75000
Messel Forlag Oslo Joronn Sitje: Den gåtefulle malerinnen - bokprosjekt 30000
Nord 4 Bokverksted a/s HORDALAND Eva Røyrane: Dei fine fabrikkbyane i Hardanger (arbeidstittel) 30000
Norsk Kulturarv Møre og Romsdal Støtte til temanummer av Kulturarven 1/2011.Formidling av Tradisjonshåndverk - Handlingsbåren kunnskap 40000
Novus Forlag Oslo Olav Solberg og Bengt R. Jonsson: Vil du meg lyde; Balladesångare i Telemark på 1800 tallet 30000
Novus Forlag OSLO M. B. Landstad Skrifter bind 1 - sagn 50000
Novus Forlag OSLO Mikkel Tin: Spilleregler og spillerom. Tradisjonens estetikk 30000
Pax Forlag Oslo Ivar Utne: Hva er et navn? - en allmenn kulturhistorie for norske navn 40000
Pax Forlag Oslo Elisabeth Tostrup: Arne Korsmos hus og livet i det - Planetveien 12 40000
Pax Forlag Oslo Karl Gervin: Reisefører for Norge det herrens år 1315 40000
Pax Forlag OSLO Knut Ljøgodt: Historien fremstilt i bilder - publikasjon 60000
Pax Forlag OSLO Anne Wichstrøm: Asta Nørregaard. En livshistorie 60000
Pax Forlag OSLO Arne Lie Christensen: Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge 60000
Pax Forlag OSLO Gro Steinsland: Mytene som skapte Norge - Myter og makt fra vikingtid til middelalder 72000
Saga Bok ROGALAND Jørgen Karlsen: Sjøven - et læreliv 10000
Tapir Akademisk Forlag SØR-TRØNDELAG SE Trøndelag! Kunst og visuell kultur i midten av Norge. Bind II: Hitsendt på båt 30000
Unipub forlag OSLO Jorunn Sanstøl: Osloportretter (arbeidstittel) 60000
Vestlandske Kunstindustrimuseum Permanenten HORDALAND Vestlandske Kunstindustrimuseum 125 år - Museologisk bok om gaver 60000
Vidarforlaget AS OSLO Lene Therese Teigen: Dette skrev kvinder – artikkelsamling om norske kvinnelige dramatikere i perioden 1870-1910 20000
Wigestrand Forlag ROGALAND Lisabet Risa: Fotografihistoria - sett frå Rogaland (arbeidstittel) 60000