Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte
Søker Fylke Tittel Sum
Saker som er behandla i fleire fagutval (For alle saker i flere utvalg, sjå her)
Akademika forlag OSLO Stian Grøgaard - Edvard Munch - et utsatt liv - kunstfaglig publikasjon 40000
Faglitteratur
Akademika forlag OSLO Odd Are Berkaak/Kari Amundsen: I skyggen av nasjonen 40000
Bodoni Forlag HORDALAND Jo Gjerstad: Ingen fiendtlige hensikter. Bergen 9. april 1940 50000
Cappelen Damm VEST-AGDER Jorunn Fossberg/Sigrid Wegge Tandberg: Norsk Sølv bd. 2 150000
Commentum Forlag ROGALAND Arne Solli: Tatergutten Johannes 40000
Davvi Girji FINNMARK Bokserien Samisk skolehistorie - bd. 6 100 000
Det Norske Samlaget OSLO Jan Olav Gatland: Olav Dalgard - ein biografi 30000
Det Norske Samlaget OSLO Alfred Fidjestøl: Trass alt. Det Norske Teatrets historie 1913-2013 60000
Det Norske Samlaget OSLO Ola Stemshaug: Hjorten i norsk natur og kultur 30000
Else Sprossa Rønnevig AS AUST-AGDER Else Rønnevig: Vern & virke - hus og tradisjoner 80000
Forlaget Press OSLO Bjarne Riiser Gundersen og Poul Erik Tøjner: Skrik - bildet som erobret verden 100 000
Forlaget Press OSLO Cecilie Tyri Holt: Mellom himmel og helvete - Edvard Munchs fotografier 50000
Forlaget Press OSLO Peter Butenschøn: Oslo. Steder i byen 80000
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling OSLO Arne Lie Christensen: Et uvanlig blikk på det vanlige. Festskrift til Arne Lie Christensen 40000
Gyldendal Barn og Ungdom OSLO Atle Næss: I grunnlovens hus - bokutgivelse for barn og unge i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 40000
H. Aschehoug & Co. OSLO Astrid Lorenz: Skolearkitekten og kvinnereformatoren Ragna Nielsen 50000
Messel forlag OSLO Bård Frydenlund, Madeleine von Essen og Else Espeland: Krigsfange på Bogstad - Gustaf Lewenhaupt (1791-1873) 30000
Museumsforlaget SØR-TRØNDELAG Eivind Falk og Dag Feldborg (red.): Leve kulturarven! 53000
Novus Forlag OSLO M.B. Landstad: M.B. Landstad Skrifter bd. 2 100000
Orkana forlag OSLO Anne Aaserud: Nordlands-maleren Adelsteen Normann (1848-1918) 80 000
Orkana forlag OSLO John Roald Pettersen: Finn spor fra fortida 50 000
Pax Forlag OSLO Audgunn Oltedal og Arnhild Skre (red.): Formødrenes stemmer 100 000
Pax Forlag OSLO Hans Fredrik Dahl og Dag Solhjell: Men viktigst er æren. Rettsoppgjøret med kunstnerne etter 1945 30000
Pax Forlag OSLO Mari Hvattum: Det kosmopolitiske århundret. Arkitekt Heinrich Ernst Schrimer (1814-1887) 40000
Sem & Stenersen Forlag AS OSLO Janike Ugelstad: 1814-2014 - portretter 50000
Spartacus forlag OSLO Astrid Nora Ressem: Norske Middelalderballader - Melodier. Bind 2 60000
Spartacus forlag OSLO Tore Lauritz Nilsen: Blant slaver og sjørøvere 30000
Spartacus forlag OSLO Ingvild Øye, Bård Gram Økland og Jane Jünger (red.): Halsnøy kloster 40000
Victoria Forlag ØSTFOLD Torill Stokkan: Tante Karen - Kvinnen bak Edvard Munch 40000
Vidarforlaget AS OSLO Trond Johannessen og Hege Jacobsen: Tepper fra Iran og Afghanistan 50000
Vidarforlaget AS OSLO Johan L. Tønnesson og Berit von der Lippe (red.): Den retoriske kraften i kampen om stemmerett for kvinner 1880-1913 70000