Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Formålet med ordningen er å stimulere til utgivelse av publikasjoner som gir økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag. Det legges særlig vekt på utgivelser som inkluderer flere stemmer, styrker mangfoldet og øker bredden i kulturvernet.

Denne tilskuddsordningen genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen stimulere til utgivelse av bøker med nedslagsfelt som strekker seg ut over det lokale og regionale, og både små, mellomstore og større forlag fra ulike deler av landet er representert i hver søknadsrunde. Dermed vil enhver utgivelse, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nedslagsfelt som kommer lesere over hele landet til gode.

Til denne runden kom det inn 14 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2021 og 2020 kom det inn hhv 11 og 5 boksøknader. Kvaliteten på bokprosjektene var igjen svært høy, og munnet ut i vedtak om trykkestøtte til i alt 12 av utgivelsene. Kulturrådet vurderer det slik at disse bokprosjektene representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

I denne runden merker en seg en relativt stor andel utgivelser med klar relevans opp mot hovedsatsingsområdene. Blant bøkene som har mottatt trykkestøtte finner vi Niels Christian Bangs John Andreas Savio. Grafikk, slekt og biografi, som blir utgitt på forlaget Bokstav & Bilde. Pax forlag har fått tilskudd til antologien Stemmer fra Sâpmi – beretninger fra et stjålet land. Dette er en samling med 26 tekster om det å bli berøvet sin identitet, vokse opp uten å kunne sitt eget språk, om ikke å bli oppfattet som samisk nok - tekster om det å bære på flere kulturelle identiteter, og om undertrykkelse og motstand før og nå.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 14
Søknadssum: 1 399 372
Antall tildelinger: 12
Tildelingssum: 566 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 18.11.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SPARTACUS FORLAG AS #Kim Hjardar# - Audr. Kvinner, krig og vikingtid Oslo 2022 57000 18.11.2022 Bevilget 30000 BOKSTAV OG BILDE AS #Niels Christian Bang# - John Andreas Savio. Grafikk, slekt og biografi Viken 2022 82500 18.11.2022 Bevilget 80000 CAPPELEN DAMM AS #Olav Arild Abrahamsen# - Sørlandsk skipsfart 1920-2020 Oslo 2022 150000 18.11.2022 Bevilget 60000 ORFEUS PUBLISHING AS #Nanina Borgfelt Løken# - Kunstnerparet Borgfelt og Hurum Oslo 2022 210000 18.11.2022 Bevilget 70000 IDA ELISABETHS KUNSTFORLAG Elisabeth Jørgensen Singh #Elisabeth Jørgensen Singh# - Fyret skal være tent. Fakta og fortellinger om norske fyr. Viken 2022 50000 18.11.2022 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS #Morten Søberg# - Svalbard! Pengar! Oslo 2022 25000 18.11.2022 Bevilget 25000 SPARTACUS FORLAG AS #Magne Ivar Drangeid# - Jordomseilerne Oslo 2022 20000 18.11.2022 Bevilget 16000 FORLAGET PRESS AS #Anna-Eva Bergman og Karin Hellandsjø# - Anna-Eva Bergman: Erindringer fra mellomkrigstiden Oslo 2022 75000 18.11.2022 Bevilget 35000 ORKANA FORLAG AS #Stian Bones (red.)# - Andre verdenskrig i nord Kampen om frihet Oslo 2022 80000 18.11.2022 Bevilget 65000 ORKANA FORLAG AS #Linda Karlsen# - Makrellstørja  Frå hav til marked Oslo 2022 95000 18.11.2022 Bevilget 90000 SPARTACUS FORLAG AS #Mona Ringvej# - Dronning Ingerids land Oslo 2022 50000 18.11.2022 Bevilget 30000 SOLUM BOKVENNEN AS #Jeanette Ulvedalen# - 100 år med nål og tråd Oslo 2022 180000 18.11.2022 Bevilget 40000 PAX FORLAG AS #Patricia Fjellgren og Malin Nord (red.)# - Stemmer fra Sápmi. Beretninger fra et stjålet land Oslo 2022 192372 18.11.2022 Bevilget 25000 SAGABOK AS #Oversatt av Børge Nordbø m.m.# - Den legendariske Olavsaga Rogaland 2022 132500 18.11.2022 Avslått 0