Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Søker Prosjekttittel Sted Tilskudd
DANSEFESTIVAL BARENTS AS Gjestekurator Finnmark 100 000
DRIFT LIKSOM AS Opphold for Rapid Fire i Oslo mai 2015 Oslo 152 000
FORENINGA ARTIJULI Kunstfestivalen ArtiJuli Troms 120 000
MADSTUN AS Gjesteopphold Madstun AS Oppland 52 000
NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Alex Harker/Robert Normandeau, Notam vår/høst 2015 Oslo 90 000
STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER To residencyprosjekter ved LKV Sør-Trøndelag 144 000
STIFTELSEN LYDGALLERIET Skelton/Richardson Hordaland 68 500
STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet Gjestekurator Program Hordaland 120 000