Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet har i denne søknadsrunden bevilget om lag 1,7 millioner kroner til 10 gjesteoppholdsprosjekter på ulike steder i landet. I alt er 22 søknader om tilskudd til gjesteopphold behandlet, med et samlet søknadsbeløp på ca. 7,6 millioner kroner.

Fagutvalget har i hovedsak prioritert prosjekter som oppfyller ordningens formål om langsiktig styrking og utvikling av arenaenes faglige kompetanse og innhold. De har lagt vekt på at søknadene er tydelig forankret i arenaens kunstneriske målsettinger og ambisjoner, og at gjestenes bakgrunn, kompetanse og erfaring svarer til disse behovene. Flere søknader omhandler internasjonalt samarbeid og utveksling, dette har også blitt vektlagt i prioriteringen av tilskudd. 

Gjesteoppholdsstøtten skal stimulere til prosjekter som utfordrer, utvikler og bidrar til nytenkning ved arenaene. Det gis normalt ikke tilskudd til for eksempel drift av etablerte AiR-programmer eller produksjon av kunstverk eller arrangementer. Utvalget har imidlertid også i denne runden gitt tilskudd til enkelte prosjekter i randsonen av ordningens formål, bl.a. for å bidra til å stimulere til aktivitet ved arenaene som ledd i gjenoppbyggingen etter koronapandemien.

Potensiale til å nå ut til flere

Søknadstallet til ordningen har over lengre tid vært lavt, og de fleste arenaene som søker tilskudd kjenner både ordningen og Kulturfondet fra før. Kulturrådet vurderer imidlertid ordningen til å ha relevans for et langt bredere og mer sammensatt kunst- og kulturfelt.
Gjesteoppholdsstøtten skal være et verktøy for utvikling for kunst- og kulturarenaer, og er åpen for en rekke aktører, for eksempel:  

  • kulturhus
  • litteraturhus og bibliotek
  • spillesteder, klubber og konsertscener
  • kunsthaller, kunstforeninger og visningssteder
  • museer og organisasjoner
  • programmerende scener, arrangører og festivaler

Målet er å styrke disse arenaenes muligheter for utvikling av kunstnerisk innhold og kompetanse gjennom å støtte gjesteopphold for eksterne kuratorer, arrangører eller kunstnere som inviteres til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon ved arenaene. 
Kulturrådet ønsker seg flere søknader fra et bredt kunst- og kulturfelt, og vil i 2022 arbeide videre med å utvikle ordningen slik at den kan treffe bredere.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 22
Søknadsbeløp: kr 7 670 000
Antall tildelinger: 10
Tildelingsbeløp: kr 1 739 300

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
360 NORD AS Set Sound To Skrova Lighthouse: SIGNAL - Skrova Fyr 2022 Tverrfaglig Nordland 2022 69000 6.6.2022 Avslått 0 BANDÉH OSLOEROTIC 20 Gjestekunstnere - OsloErotic Film and Arts Festival 2022 -23 Tverrfaglig Oslo 2022 420000 6.6.2022 Avslått 0 BANDÉH OSLOEROTIC 20 Gjestekunstnere - OsloErotic Film and Arts Festival 2022 -23 Tverrfaglig Oslo 2023 420000 6.6.2022 Avslått 0 BANDÉH OSLOEROTIC 20 Gjestekunstnere - OsloErotic Film and Arts Festival 2022 -23 Tverrfaglig Oslo 2024 420000 6.6.2022 Avslått 0 DOMINIKA MINKACZ- SIRA Marek Waszkiel med flere - Object Of Imagination 2023 Scenekunst Vestland 2023 154000 15.6.2022 Bevilget 50000 STIFTELSEN FOLLDAL GRUVER Elin Glærum Haugland - Folldal Gruver 2022 Visuell kunst Innlandet 2022 90900 15.6.2022 Bevilget 90900 ATELIER AUSTMARKA Patricia Geula og flere gjestekunstere - Atelier Austmarka 2023 Visuell kunst Innlandet 2023 200000 6.6.2022 Bevilget 150000 ATELIER AUSTMARKA Patricia Geula og flere gjestekunstere - Atelier Austmarka 2023 Visuell kunst Innlandet 2024 200000 6.6.2022 Bevilget 150000 ASSITEJ NORGE 8 nordiske og baltiske scenekunstnere - Assitej Norge - scenekunstorganisasjon 2022 Scenekunst Oslo 2022 250000 6.6.2022 Avslått 0 ASSITEJ NORGE 8 nordiske og baltiske scenekunstnere - Assitej Norge - scenekunstorganisasjon 2022 Scenekunst Oslo 2023 300000 6.6.2022 Avslått 0 ASSITEJ NORGE 8 nordiske og baltiske scenekunstnere - Assitej Norge - scenekunstorganisasjon 2022 Scenekunst Oslo 2024 300000 6.6.2022 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Shoichi Kitamura, Magnus S. Wilhelmsen - Kitamura studio, Frans Masareel, Presserommet (2022 - 2023) Visuell kunst Vestland 2022 175000 6.6.2022 Avslått 0 FORENINGEN TRYKKERIET Shoichi Kitamura, Magnus S. Wilhelmsen - Kitamura studio, Frans Masareel, Presserommet (2022 - 2023) Visuell kunst Vestland 2023 200000 6.6.2022 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS Martijn Te Pas og Lena Nitsch - MIRAGE - Art of the Real Festival 2022 Tverrfaglig Oslo 2022 200000 15.6.2022 Bevilget 200000 MIRAGE DOCFEST AS Martijn Te Pas og Lena Nitsch - MIRAGE - Art of the Real Festival 2022 Tverrfaglig Oslo 2023 200000 15.6.2022 Avslått 0 ØRLAND/BJUGN KUNSTFORENING Marthe Minde - Hannah Ryggen Triennale 2022 Visuell kunst Trøndelag 2022 80000 6.6.2022 Avslått 0 STIFTELSEN NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP 30 gjestebesøk  - AiR Vesteraalen (AiRV) 2023-2024 Tverrfaglig Nordland 2023 100000 6.6.2022 Bevilget 100000 STIFTELSEN NORDLAND AKADEMI FOR KUNST OG VITENSKAP 30 gjestebesøk  - AiR Vesteraalen (AiRV) 2023-2024 Tverrfaglig Nordland 2024 100000 6.6.2022 Bevilget 100000 FORTIDSMINNEFORENINGEN DEN TRØNDERSKE AVDELING Andrea Hallem Langåssve - Fortidsminneforeningens eiendommer i Trøndelag 2022-23 Tverrfaglig Trøndelag 2022 115000 6.6.2022 Avslått 0 APARTE FESTIVAL Carl Michael Hausswolff, Leif Elggren - Aparte festival 2022 Tverrfaglig Vestfold og Telemark 2022 98000 6.6.2022 Bevilget 98000 VENØ GÅRD KUNST Javier Rodriguez - Venø Gård KUNST 2022-2024 Tverrfaglig Vestland 2022 178400 6.6.2022 Bevilget 260000 VENØ GÅRD KUNST Javier Rodriguez - Venø Gård KUNST 2022-2024 Tverrfaglig Vestland 2023 178400 6.6.2022 Avslått 0 VENØ GÅRD KUNST Javier Rodriguez - Venø Gård KUNST 2022-2024 Tverrfaglig Vestland 2024 178400 6.6.2022 Avslått 0 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Codex Polaris - Kristiansand Kunsthall Visuell kunst Agder 2022 200000 6.6.2022 Bevilget 200000 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Codex Polaris - Kristiansand Kunsthall Visuell kunst Agder 2023 150000 6.6.2022 Bevilget 150000 SKUR 53 AS Erlend Leirdal m.fl. - HAVET 2022 Tverrfaglig Trøndelag 2022 390000 6.6.2022 Avslått 0 BERGENS KUNSTFORENING 19 guest artists for LIVE STUDIO - Bergen Kunsthall Visuell kunst Vestland 2022 45000 6.6.2022 Avslått 0 BERGENS KUNSTFORENING 19 guest artists for LIVE STUDIO - Bergen Kunsthall Visuell kunst Vestland 2023 350000 6.6.2022 Avslått 0 BERGENS KUNSTFORENING 19 guest artists for LIVE STUDIO - Bergen Kunsthall Visuell kunst Vestland 2024 200000 6.6.2022 Avslått 0 FORDYPNINGSROMMET FLEINVÆR AS "McKees to the future" - Fordypningsrommet Fleinvær 2022 Tverrfaglig Nordland 2022 335500 6.6.2022 Avslått 0 HALDEN BOOKWORKS AS 12 gjestekunstnere fra India og USA - Halden Bookworks 2023-24 Visuell kunst Viken 2023 198200 6.6.2022 Bevilget 198200 HALDEN BOOKWORKS AS 12 gjestekunstnere fra India og USA - Halden Bookworks 2023-24 Visuell kunst Viken 2024 198200 6.6.2022 Bevilget 198200 PIKSEL PRODUKSJONER LTD 5 kunstnere og kuratorer over 3 år. - Piksel Festival 2022 Visuell kunst Vestland 2022 138000 15.6.2022 Bevilget 94000 AGDENES VEKST AS 3 vikingskip - Rikssamlingsjubileet 2022, Trøndelag Tverrfaglig Trøndelag 2022 500000 6.6.2022 Avslått 0 FACTORY LIGHT FESTIVAL AS de:LUX 2022: 3 artists +3 curators - Factory Light Festival 2022 Visuell kunst Viken 2022 187000 6.6.2022 Avslått 0 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS Pride Art - Stiklestad Nasjonale Kultursenter 2022 Visuell kunst Trøndelag 2022 151000 15.6.2022 Avslått 0