Hopp til innhold
Vedtaksliste

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2023

Tilbake til 2023 (Alle)

Om søknadsrunden

Kulturrådet har i denne søknadsrunden bevilget om lag 2,8 millioner kroner til 13 gjesteoppholdsprosjekter på ulike steder i landet. I alt er 26 søknader om tilskudd til gjesteopphold behandlet, med et samlet søknadsbeløp på ca. 5,9 millioner kroner. 

Søknadsrunden i sin helhet vurderes som god, med en rekke sterke søknader fra både etablerte aktører og helt nye søkere. Søknadene kommer fra alle landets fylker. De aller fleste som søker er arenaer som definerer seg eller sitt prosjekt som tverrfaglig, eller arenaer i det visuelle kunstfeltet.

Mer enn halvparten av søknadene har en internasjonal profil, enten i form av at inviterte internasjonale gjester, eller at prosjektet er del av og/eller har tilgang på et internasjonalt nettverk, har internasjonale samarbeidspartnere eller liknende. 

De prioriterte prosjektene spenner fra kuraterings- og programutviklingssamarbeid til arbeid med utvikling av nye praksiser, metoder og internasjonal nettverks- og kompetanseutveksling. Halvparten av de omsøkte prosjektene er tildelt tilskudd.

Nye og kunstnerstyrte arenaer

Flere av søkerne til ordningen er kunstnerstyrte arenaer på ulike steder i landet, og flere av disse er prioritert for tilskudd. Et eksempel er aerial, en relativt ny arena med fokus på ikke-materiell, relasjonell og sosialt engasjert kunstnerisk praksis i Bergen. De er tildelt tilskudd til å invitere flere gjestekunstnere som skal bidra til å styrke og utvikle programinnhold, formidlingsvirksomhet, kunstproduksjon og nettverks- og kompetanseutveksling i 2023. Det er også gitt tilskudd til et gjestekunstneropphold for kunstner, tømrer og brefører Steinar Laumann ved Lavangsnes Wunderkammer i Salangen. Laumann skal under oppholdet kombinere egen kunstnerisk produksjon med utviklingsarbeid knyttet til rammer, struktur og praksis for produksjon, evaluering og formidling av kunst og omgivende infrastruktur ved arenaen.

Samisk satsing

De største tilskuddene i denne runden går til to samiske arenaer. MAÐÐI er en ny og tverrfaglig kunstarena i Tromsø med en samisk profil og en arktisk samarbeidshorisont. Arenaen er tildelt et toårlig tilskudd i perioden 2023-2024 for å invitere inn fire internasjonale gjestekunstnere per år, som bl.a. skal utvikle og være bidragsytere i arenaens tverrkunstneriske program. Stiftelsen Lásságámmi i Skibotn, som forvalter den fysiske, kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš, er tildelt toårig tilskudd til gjesteprodusent Eirin Hammari i 2023 og 2024.

Hammari skal arbeide med å videreutvikle et kunstnerisk konsept for programarbeid- og innhold, «The Vuogas Way», fra pilotprosjekt til metode for tverrkulturelle produksjoner, og bidra til både kompetanseheving og videreutvikling ved arenaen.

Samarbeid mellom institusjoner og aktører i det frie feltet

Fordi tilskudd fra ordningen i sin helhet går til å honorere kunstnere, kuratorer eller andre fagpersoner utenfor institusjonen eller arenaen som søker tilskudd, kan gjesteoppholdsstøtten fungere som et verktøy som kan utnytte synergier i spennet mellom institusjoner og det frie feltet, og gi institusjoner mulighet til utvikling gjennom å knytte til seg ekstern kompetanse i kortere eller lengre perioder. I denne runden er fire søknader fra aktører med fast årlig statstilskudd tildelt tilskudd.

En av disse er ROM for kunst og arkitektur i Oslo, som er tildelt tilskudd til gjestekunstnerne Aidan Moesby og Petrine Vinje i 2023 og 2024. Gjestekunstnerne skal både utvikle prosjekter og bidra til å styrke kompetanse og nettverk hos ROM knyttet til temaene funksjonsnedsettelse og forskningsbaserte metoder. Et annet eksempel er Haugalandmuseet, som er tildelt tilskudd til å engasjere folklorist Dagmar Helen Lunde til å utvikle formidlingsarbeid, programprofil og profesjonalisere programmeringsvirksomhet ved to av museets arenaer – Dokken friluftsmuseum og Wrangelhuset - i Haugesund høsten 2023 og våren 2024.

Grenseoppganger mot andre tilskuddsordninger i Kulturrådet

Gjesteoppholdsstøtten skal stimulere til prosjekter som utfordrer, utvikler og bidrar til nytenkning ved arenaene. Enkelte søknader i denne runden omhandler tilskudd til prosjekter som ligger i grenseland for ordningens formål, og/eller som grenser tett opp mot arrangør- eller produksjonsstøtteordninger innenfor andre fagområder i Kulturrådet.  De vanligste grenselandstilfellene i denne runden er søknader som omhandler tilskudd til å honorere kunstnere for gjennomføring av program, visninger eller arrangementer, eller til å finansiere faste og veletablerte AiR-ordninger. Flere av disse søknadene har fått avslag, og for enkelte er det også henvist til relevante tilskuddsordninger i avslagstekstene.

Fagutvalget har startet et arbeid for å utvikle tilskuddsordningen, med formål om å åpne den opp for flere typer utviklingsprosjekter. Mer informasjon om dette vil komme på Kulturrådets nettsider i løpet av høsten 2023.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 26
Søknadsbeløp: kr 5 960 609
Antall tildelinger: 13
Tildelingsbeløp: kr 2 860 000
 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2023 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BEIARN SOKN Susanne Lundeng og flere lokale musikere - Beiarn Sokn 2023 Nordland 2023 60000 24.5.2023 Avslått 0 SKIENS KUNSTFORENING Power Ekroth - Greenlight 2024 Vestfold og Telemark 2023 100000 24.5.2023 Bevilget 50000 SKIENS KUNSTFORENING Power Ekroth - Greenlight 2024 Vestfold og Telemark 2024 200000 24.5.2023 Bevilget 150000 CIRKUS XANTI AS Aimé Morales Zuvia, Circanario - Sirkuslandsbyen, 2023 Oslo 2023 60000 24.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN LASSAGAMMI Eirin Hammari - Lásságámmi - 2023 Troms og Finnmark 2023 150000 24.5.2023 Bevilget 500000 STIFTELSEN LASSAGAMMI Eirin Hammari - Lásságámmi - 2023 Troms og Finnmark 2024 500000 24.5.2023 Avslått 0 ROMSSA DAIDDAHALLA/ROMSA KUNSTHALL 8 gjestekunstnere - MAÐÐI 2023-2024 Troms og Finnmark 2023 280000 24.5.2023 Bevilget 280000 ROMSSA DAIDDAHALLA/ROMSA KUNSTHALL 8 gjestekunstnere - MAÐÐI 2023-2024 Troms og Finnmark 2024 260000 24.5.2023 Bevilget 260000 NORDIC LIGHT EVENTS AS Uncertain States of Scandinavia - Nordic Light internasjonale fotofestival 2023-25 Møre og Romsdal 2023 189353 14.6.2023 Bevilget 189000 NORDIC LIGHT EVENTS AS Uncertain States of Scandinavia - Nordic Light internasjonale fotofestival 2023-25 Møre og Romsdal 2024 189353 14.6.2023 Avslått 0 NORDIC LIGHT EVENTS AS Uncertain States of Scandinavia - Nordic Light internasjonale fotofestival 2023-25 Møre og Romsdal 2025 189353 14.6.2023 Avslått 0 UNIVERSITETET I AGDER Hamid Waheed m.fl - Fluks, Arkivet, Bomuldsfabriken - høst 2023 Agder 2023 95000 24.5.2023 Bevilget 95000 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Besøks-program  for samarbeidspartners - Stiftelsen Maaretta Jaukkuri Foundation Nordland 2023 82800 24.5.2023 Avslått 0 RUIZ - A-CUSTICA, TICKLE TOES, ALLURE DANCE COMPANY Eddie Torres Jr. og Max Pollak m.f. - Februar, cosmopolite scene og A-custica Viken 2023 75000 24.5.2023 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Aidan Moesby og Petrine Vinje - ROM for kunst og arkitektur 2023 - 2024 Oslo 2023 150000 24.5.2023 Bevilget 150000 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR Aidan Moesby og Petrine Vinje - ROM for kunst og arkitektur 2023 - 2024 Oslo 2024 300000 24.5.2023 Bevilget 300000 GRENLAND FRITEATER AS Marie Ursin og Heiki Riipinen - PIT - Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2023 - 25 Vestfold og Telemark 2023 125000 24.5.2023 Avslått 0 GRENLAND FRITEATER AS Marie Ursin og Heiki Riipinen - PIT - Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2023 - 25 Vestfold og Telemark 2024 200000 24.5.2023 Avslått 0 GRENLAND FRITEATER AS Marie Ursin og Heiki Riipinen - PIT - Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 2023 - 25 Vestfold og Telemark 2025 65000 24.5.2023 Avslått 0 DEN GJENFUNDNE TID Frédéric Vaysse-Knitter m. fl. - Forsoning festival: kunst og vitenskap for en vakker verden Rogaland 2023 92000 24.5.2023 Avslått 0 APARTE FESTIVAL Penny Arcade og Steve Zehentner - Aparte festival 2023 Vestfold og Telemark 2023 125000 24.5.2023 Bevilget 125000 BODØ BEAT Musikkakademi Basel, Domenico Melchiorre - Bodø BEAT, 2023 Nordland 2023 148000 24.5.2023 Avslått 0 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Steinar Laumann - Lavangsnes Wunderkammer 23-24 Troms og Finnmark 2023 153400 24.5.2023 Bevilget 200000 LAVANGSNES WUNDERKAMMER AS Steinar Laumann - Lavangsnes Wunderkammer 23-24 Troms og Finnmark 2024 46600 24.5.2023 Avslått 0 STIFTELSEN MUSEUM NORD Maren Selvaag - Museum Nord 2023 Nordland 2023 200000 24.5.2023 Avslått 0 KUNSTSKANSEN Bjørn Hatterud - KunstSkansen 2024 Viken 2024 125000 24.5.2023 Bevilget 125000 HAUGALANDMUSEET AS Dagmar Lunde Øvrebø - Dokken friluftsmuseum og Wrangellhuset 2023-2025 Rogaland 2023 200000 24.5.2023 Bevilget 200000 HAUGALANDMUSEET AS Dagmar Lunde Øvrebø - Dokken friluftsmuseum og Wrangellhuset 2023-2025 Rogaland 2024 200000 24.5.2023 Avslått 0 HAUGALANDMUSEET AS Dagmar Lunde Øvrebø - Dokken friluftsmuseum og Wrangellhuset 2023-2025 Rogaland 2025 200000 24.5.2023 Avslått 0 TRÆNAFESTIVALEN Opptil 10 gjesteopphold, se vedlegg - AiR Træna 2023 Nordland 2023 100000 24.5.2023 Bevilget 100000 LUEDY INTERNASJONALE GITARFESTIVAL Annabell Montesinos m.fl. - Åsane kulturhus og Åsane folkehøgskole 2024 Vestland 2024 203000 24.5.2023 Avslått 0 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Nataliya Zuban - Senter for keramisk kunst, 2023 Innlandet 2023 80000 24.5.2023 Bevilget 80000 UKA-23 Marianne Meløy m.fl. - UKErevyen 2023 (evt. UKA 2023) Trøndelag 2023 40000 24.5.2023 Avslått 0 BLUEEVENTS.NO AS Kristin Romberg m.fl - Blueevents.no AS - Galleri Batteri - 2023 Møre og Romsdal 2023 84000 24.5.2023 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS Mirjam Wiekenkamp - MIRAGE 2023 Oslo 2023 50000 14.6.2023 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS Mirjam Wiekenkamp - MIRAGE 2023 Oslo 2024 100000 14.6.2023 Avslått 0 MIRAGE DOCFEST AS Mirjam Wiekenkamp - MIRAGE 2023 Oslo 2025 100000 14.6.2023 Avslått 0 AERIAL aerial guest artists - aerial 2023 Vestland 2023 56250 14.6.2023 Bevilget 56000 STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER Gunnar B. Kvaran og Connor Monahan - Nobels Fredssenter, 2023 Oslo 2023 386500 24.5.2023 Avslått 0