Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 40 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 21 er tildelt tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 41, hvorav én avvist fordi søknaden ble sendt inn etter søknadsfrist

Søknadssum: 4 762 100 kr

Antall tildelinger: 21 + én fra arrangørordningen

Tildelt sum: 1 910 000 kr

Det kom inn markant færre søknader til kirkemusikkordningen til denne fristen enn tilsvarende runder tidligere år. En av årsakene til dette kan være at søkere allerede har begynt å orientere seg mot andre ordninger. Med omlegging av ordningen på trappene, har det vært mye søknadsveiledning og informasjon om både kirkemusikkordningen og andre ordninger i Kulturrådet til kirkemusikkfeltet. En konsekvens av dette har vært at selv om søknadene har blitt færre, har mange av dem blitt bedre. Gjennom de siste årene har det vært en tendens til flere prosjekter med profesjonelle utøvere og produksjon, noe som har medført et større press på ordningen.

Det er allikevel flere søknader som sier lite om tanker rundt det kunstneriske innholdet. I tilfeller der søknaden er så svak at det ikke er grunnlag for å vurdere prosjektet, er søknaden avslått. For andre svake søknader, særlig for søkere vi har mye informasjon om gjennom tidligere søknader og rapporter, har søkers historikk slått positivt ut i vurderingen. Ved tvilstilfeller har geografisk beliggenhet og betydning vært utslagsgivende. Bedre beskrivelser og redegjørelser er fremdeles et savn, med fremstår i noen grad bedre nå enn tidligere.

Mange søknader omhandler helt eller delvis amatørprosjekter. Alle prosjekter som i sin helhet omhandler konserter på et ikke-profesjonelt nivå er avslått. For flere av prosjektene som delvis er amatørprosjekter, er en eventuell bevilgning øremerket konserter med profesjonelle utøvere.

Fem fylker har ikke sendt inn søknad til kirkemusikkordningen denne runden. Det gjelder begge Agder-fylkene, de to nordligste og Møre og Romsdal. Fordelt på landsdel ser antall søknader og tildelinger slik ut:

Landsdel Antall søknader Tilskudd
Nord-Norge 5 2
Trøndelag 5 4
Vestlandet 8 5
Østlandet 23 10
Sørlandet 0

0

Søknader som kommer inn til Kirkemusikkordningen blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 14.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Aleksandra Nygaard Djordjevic Ensemble Genevieve - Konsert i Gand kirke 2018, konsertserie 2019. Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 30000 13.3.2019 Avslått 0 Audun Aschim Steffensen Clemetsen, Steffensen, Molvær, Chen + - Anástasis 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 300000 13.3.2019 Avslått 0 David Scott Hamnes Ilen menighets kulturutvalg - Vi a°pner va°re hjerter IV - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 275000 13.3.2019 Avslått 0 DOMKIRKENS SOKN Fredrikstad domkirke - MesseMusikk 2019 Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 150000 13.3.2019 Avslått 0 Erik Thormod Halvorsen Helge Hurum ork. ved Erik Th.Halvorsen - Jazz i kirkerommet konsertserie 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 140500 13.3.2019 Avslått 0 FOLKEAKADEMIET RAULAND Folkeakademiet Rauland - Påskekonsert 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Telemark 2019 8000 13.3.2019 Avslått 0 GJØVIK SOKN Gjøvik menighetsråd - Sommerlørdag 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oppland 2019 60000 13.3.2019 Avslått 0 INNSTRANDEN SOKN Innstranden menighet - Jakobmesse 2019 Populærmusikk Nordland 2019 30000 13.3.2019 Avslått 0 Ivar Karstein Mæland Ivar Mæland, Ragnhild Gudbarndsen - "På det store hav med sigler" 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 100000 13.3.2019 Avslått 0 James Neil Michael Reed James Reed - Nynorsk kyrkjemusikkfestival 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 101500 13.3.2019 Avslått 0 Johan Helland Safari - Gospeljam 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 144000 13.3.2019 Avslått 0 Johanne Marie Aagaard Laache Sølvguttene - Dets fred slår leir 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 13.3.2019 Avslått 0 MAKE MUSIC PUBLISHING AS John Vegard Schow - Songs of love, 2020 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 40000 13.3.2019 Avslått 0 SKIEN SOKN Skien kirke - Skien kirkes jubileumskonsertserie høst-jul 2019 Klassisk/samtidsmusikk Telemark 2019 115000 13.3.2019 Avslått 0 SKJERSTAD OG MISVÆR SOKN Skjerstad og Misvær menighet - Salmekvelder i 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 50000 13.3.2019 Avslått 0 STEFANUSALLIANSEN Stefanusalliansen - Gåten om korset - en påskekonsert Populærmusikk Oslo 2019 120000 13.3.2019 Avslått 0 TRÆNA SOKN Træna Sokn - Kulturminneuka 2019 Populærmusikk Nordland 2019 50000 13.3.2019 Avslått 0 TYNSET JAZZKLUBB Ellef Røe - Klokkemesse - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hedmark 2019 75000 13.3.2019 Avslått 0 URANIENBORG VOKALENSEMBLE Uranienborg Vokalensemble - Lanseringsturné vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 13.3.2019 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet - MARIAFESTDAGENE 2019 Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 70000 13.3.2019 Bevilget 70000 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkemusikksenter Nord - Kursrekke for unge organister i 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 100000 13.3.2019 Bevilget 80000 BØSNES SOMMERFESTIVAL Bønsnes sommerfestival - konsertserie sommeren 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 20000 13.3.2019 Bevilget 20000 CAPPELLA PETRI Nina Eivor Yvonne Bergquist Rolland Cappella Petri - Kirkemusikk i nord 2019 Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 260000 13.3.2019 Bevilget 120000 DOMKIRKEN MUSIKK AS STAVANGER Domkirken musikk as - Planer for 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 500000 13.3.2019 Bevilget 350000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Gran kirkelige fellesråd - Sommerkonserter i Mariakirken 2018 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 40000 13.3.2019 Bevilget 40000 HØNEFOSS SOKN Hønefoss sokn - Orgel til alle - Pipekonserter 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 60000 13.3.2019 Bevilget 60000 Inge Weatherhead Breistein Tortusa-Breistein - Kirketurné i Rogaland 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 50000 13.3.2019 Bevilget 50000 KALILO Odveig Gulbrandsen Klyve Kolbein Haga Odveig Klyve - Konsertserie vår haust 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 80000 13.3.2019 Bevilget 80000 KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO Kirkelig fellesråd i Oslo - Oslo Orgelfestival 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 180000 13.3.2019 Bevilget 150000 LILLESTRØM SOKN Lillestrøm menighet - Konserter i Lillestrøm kirke våren 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 50000 13.3.2019 Bevilget 40000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE Musikk i Sandefjord kirke (MiSK) - Musikk i Sandefjord kirke konsertserie vår 2019 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold 2019 175000 13.3.2019 Bevilget 100000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Nidaros domkirke og Vår Frue menighet - I begynnelsen var orgelet 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 125000 13.3.2019 Bevilget 100000 NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN Nidaros domkirke og Vår Frue menighet - Orgelfest 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 100000 13.3.2019 Bevilget 60000 ORATORIESOLISTENE DA OratorieSolistene - Vestlandsturné 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 13.3.2019 Bevilget 100000 OSLO DOMKIRKE SOKN Oslo domkirke - Internasjonale orgelkonserter 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 120000 13.3.2019 Bevilget 120000 RØA SOKN Røa menighet - Røa Musikkfestuker 2019 - 15-års jubileum! Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 190000 13.3.2019 Bevilget 80000 RØYKEN KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Slemmestad - Konsertserie MiS 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 140000 13.3.2019 Bevilget 90000 Silje Eckhoff Varhaug Current - Kirkekonserter, vår-høst 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 70000 13.3.2019 Bevilget 70000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Vår Frue Åpen kirke - Søndag i Vår Frue 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 100000 13.3.2019 Bevilget 40000 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I TRONDHEIM Vår Frue Åpen kirke - Stille uke 2019 Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 43100 13.3.2019 Bevilget 40000