Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kirkemusikk

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 15 søknader på kirkemusikkordningen denne runden, hvor av 6 er tildelt tilskudd.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 15, hvorav to er avvist på administrativt grunnlag

Søknadssum: kr 1 285 630

Antall tildelinger: 6 (hvorav en er overført til arrangørordningen)

Vedtak og tilsagn: 449 000 (i tillegg er det bevilget kr 125 000 fra arrangørordningen)

Det er en klar tendens at søkere som tidligere søkte kirkemusikkordningen nå har begynt å orientere seg mot andre ordninger. Det er tatt hensyn til at man fortsatt er i en slags overgangsfase med tanke på det ikke skal være en egen ordning for kirkemusikk fra 2020 og at dette feltet må delvis vurderes i sin egen kontekst.

Siden søknadsantallet er såpass lite og at søkere til kirkemusikkordningen nå i stadig større grad har begynt å orientere seg mot andre ordninger, er det vanskelig å peke på tendenser i søknadsmaterialet. Omfanget er også for lite til å peke på geografisk spredning, eller klare faglige trekk ved søknadene som gir et inntrykk av tendenser i feltet. Slike analyser vil fremover gjøres på tvers av alle ordninger på musikk og mot slutten av 2019.

Søknader som kommer inn til Kirkemusikkordningen blir behandlet av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 29.8.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GROOVY AS Kristin Skaare - Kilde - musikkmeditasjon 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 135000 HEGGEDAL SOKN Kjell Marcussen - Komponist, 1952 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 31000 29.8.2019 Avslått 0 Janne Berglund Janne Berglund - Klimapilegrimsvandring - konsert 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 9000 29.8.2019 Avslått 0 STAVANGER ORATORIEKOR Vår Frelsers krk kantori, Stvgr orat.kor - G.F. Händels Oratorium SAUL 2019 Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 30000 29.8.2019 Avslått 0 PUST PUST - Julero 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 TYNSET JAZZKLUBB Tynset Jazzklubb - Klokkemesse - 2019 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0 SØRØYROCKEN Sørøyrocken - Konsert sommer 2019 Populærmusikk Finnmark 2019 45000 29.8.2019 Avslått 0 OSLO KAMMERKOR Oslo Kammerkor - Purgatorium Høst 2018 og Vår 2019 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 40000 29.8.2019 Bevilget 34000 AD FONTES - AKADEMI FOR MUSIKK OG LITURGI Ad Fontes Akademi for musikk og liturgi - 2019 Klassisk/samtidsmusikk Buskerud 2019 200000 29.8.2019 Bevilget 125000 ORATORIESOLISTENE DA OratorieSolistene - Messias 2019 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 29.8.2019 Bevilget 100000 Kåre Solmund Sætrevik Nystabakk Ensemble Hyperborea - Düben og De nordiske italienerne Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 KRISTIN MINDE Kristin Minde - Julekvad, konsertserie på 10 konserter julen 2019 Populærmusikk Oslo 2019 100000 29.8.2019 Avslått 0 LAILA FINVIK PETTERSEN Ensemble Wirakocha - Løvetannen og Navidad con musica barroca 2019 og 2020 Verdensmusikk Akershus 2019 270630 29.8.2019 Bevilget 150000 HELGERUD SOKN Helgerud menighet - Musikk i Helgerud 2019 Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 60000 29.8.2019 Avslått 0