Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 15. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Ordninga skal hjelpe til med å styrke produksjon av publikasjonar som presenterar og/eller analyserar aktuelle problemstillingar innan samtidskunst og kunstteori. Støtte vert gitt til fotobøker, monografiar, kunstnarbøker/artists’ books, utstillingskatalogar, bok- eller magasinseriar, fanziner, manusutvikling. 48 søknader vart handsama og 20 vart tildelt støtte, på tilsaman kr 965 000. Samla søknadssum var kr 5 057 000.

Søknadane i siste runde av 2020 spenner vidt i tematikk så vel som sjangrar. Prosjekta involverer større bøker som tek for seg lengre kunstnarskap, katalogar, kunstnarbøker som òg omhandlar pandemien me er inne i, bok om institusjonsteori, bok om nettkunst, jubileumsfanziner, tidsskriftserie, laporello-boks, reiseguide om samtidskunst og bokprosjekt som vil formidle kunst i offentleg rom. Talet på søknader til fotobøker held seg jamt høgt, denne gongen det var ti, der to er fotobokseriar.

Tre av desse fotoboksøknadane fekk støtte. Morten Torgersruds «Middels», til dømes, skal komme ut på Heavy Books i samband med ei utstilling i Kunstnerforbundet i Oslo i 2021. Dei nære og kvardagslege omgjevnadene til kunstnaren vert formidla fotografisk i ulike nyansar av gråtonar, der nokre delar av bildeflata er i fokus, andre ikkje. Boka formidlar sjølve infrastrukturen til fotografiet som og måten auga ser på.

I fotobokserien «Erde, Feuer, Wind, Wasser” fortel Michael Heinisch om si reise attende til fortida til forfedrene sine. Fire senter i Europa definerer motiva i bokprosjektet; Essen i Tyskland, Gliwice i Polen, Carl Berner i Oslo og Donetsk i Ukraina, der tematikkar som tvungen immigrasjon, identitet og tilhøyre generelt vert undersøkt. Serien maktar å setje dokumentarisk fotokunst inn i eit større samfunnsperspektiv og saman med den transkriberte dagboka til bestefaren vil dette og kunne danne grunnlag for fleire utstillingar.

Ein kan kalle Heinisch’ prosjekt tverrfagleg. Denne evna til opne biletkunstfeltet mot andre fag ser ein også i til dømes Trondheim kunsthalls søknad. Kunsthallen, som har vitskap og miljø- og økospørsmål som eit satsingsområde, skal produsere katalogen «Nets of hypahe» i samband med ei utstilling av Diana Policarpo. Boka, som utstillinga, fortel gløymde historier - mellom anna om relasjonen mellom syntetiske og organiske material, mellom verten og parasitten innom den antropocene tida.

Blant andre bøker som tek for seg etablerte kunstnarskap finn ein den retrospektive katalogen Biegga savkala/ Vinden hvisker om Synnøve Persens kunstnarskap. Her vil ein sjå mange fasettar av Persen, mellom anna den europeisk orienterte kunstnaren.

Men det er ikkje berre dei etablerte kunstnarane som blir tilgodesett i denne runden. Den foreløpig uetablerte men lovande Agnes Hagen Thorstvedt får støtte til ei samling kortprosa og teikning. «Ingenting og annet» handlar om korleis ein snakkar om psykisk sjukdom, og er den første eigne utgjevnaden hennar. Thorstvedts prosjekt kjem inn under manusutviklingsstøtta, som kan gå til den slag kunstnarbøker, men som også skal stimulere skribentar til å skrive om samtidskunst i det visuelle kunstfeltet. Det kan søkjast om midlar for 1 – 3 månaders skriving (kr 30 000 pr mnd.) Ordninga er populær og søknadane held seg på eit jamt høgt nivå. Denne gongen fekk fire av sju søknader støtte. Kunsthistorikaren Sara Elina Rundgren Yazdani skal skrive bok om fotokunsten til tyskaren Wolfgang Tillmanns. Vidare fekk poeten Anders Vermehren Holm støtte til teksten i den siste boka i kunstnarbok-triologien «Metanoia» der han samarbeider med Sveinung Rudjord Unneland. Vidare skal den unge skribenten Simen Kallevik Nielsen utvikle ein tekst til ei komande bok kalla «Thorbjørn Sørensen: Å være maler».

At talet på søknadar til ordninga er litt høgare enn tilsvarande tid i fjor kan vere eit teikn på at kunstnarar stadig opplever publikasjonen som eit lettare tilgjengeleg medium i pandemitida. Ein har kanskje meir tid til eller ønskje om å samle trådar i kunstnarskapet, ein tenkjer lenger tankar som kanskje kan resultere i meir utarbeidd bokprosjekt.

Geografisk spreier søknadar til publikasjonar seg i større grad enn prosjektstøtta gjer. Kanskje fordi prosjektstøtta er avhengig av institusjonane og visningsstadene, medan ein kan lage bøkene kvar ein enn bur i landet. Tjue søkjarar er basert i Oslo, ni er frå Vestland, åtte søkjarar er basert i Trøndelag, fem er frå Viken, to frå Troms og Finnmark, to frå Innlandet, ein frå Møre og Romsdal, ein frå Rogaland, ein frå Agder. Altså ingen frå Nordland eller Telemark og Vestfold. Det var 12 kvinner og 20 menn som søkte og 16 søknader kom frå ulike forlag eller institusjonar.

Tal frå søknadsrunden:

Tal, søknader: 48

Samla søknadssum: Kr 5 057 135

Tal, tildelingar (vedtak): 20

Vedtakssum: Kr 965 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 15.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: 19.11.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Mia Marianne Gjerdrum Helgesen Livet i relieff Større bok om relieffmaleri Viken 2020 100000 19.11.2020 Avslått 0 Rita Marhaug KARBONAVTRYKK Kunsterbok Vestland 2020 80000 19.11.2020 Avslått 0 Tiago Bom Rodrigues Da Silva Symbiont Fotobok Oslo 2020 100000 19.11.2020 Avslått 0 Elisabet Alsos Strand 7 kunstnere 7 farger Kunstnerbok Trøndelag 2020 120000 19.11.2020 Avslått 0 Are Johannes Mokkelbost Portal Laporello Oslo 2020 250000 19.11.2020 Avslått 0 TONJE BØE BIRKELAND The Characters - Character # V - The Bhutan Trilogy Fotobok Vestland 2020 70000 19.11.2020 Avslått 0 AUDIATUR BOKHANDEL AS Mitt hjerte har hjul Manusutvikling Viken 2021 90000 19.11.2020 Avslått 0 Ragnhild Laila Arneberg Thoresen Convention  Katalog Innlandet 2020 55000 19.11.2020 Avslått 0 Eilert Asmervik Døhl How do you feel about "Lou" Kunstnerbok/ katalog Trøndelag 2020 20000 19.11.2020 Avslått 0 NOEMATA Undocumented events and object permanence Større bok om nettkunst Viken 2020 11000 19.11.2020 Avslått 0 NOEMATA Undocumented events and object permanence Større bok om nettkunst Viken 2021 13000 19.11.2020 Avslått 0 Anne Tveit Knutsen Am I too loud? Kunstnerbok Vestland 2020 50000 19.11.2020 Avslått 0 TOVE TØMMERBERG Enter_Heart Fotobok Vestland 2021 20620 19.11.2020 Avslått 0 Espen Hauglid Kunst i Oslo. En kritisk guide Manusutvikling Oslo 2020 90000 19.11.2020 Avslått 0 ARILD ROSSEBØ BLOOM Tegneserie-bok Oslo 2021 72500 19.11.2020 Avslått 0 Trine Stephensen A Corner With #1 Fotobokserie Viken 2021 40000 19.11.2020 Avslått 0 Trine Stephensen A Corner With #1 Fotobokserie Viken 2022 40000 19.11.2020 Avslått 0 FILMSKAPER ELISABETH BRUN Å Tenke Gjennom Form - Et topografisk eksperiment mellom tekst og bilde Manusutvikling Oslo 2021 100000 19.11.2020 Avslått 0 GEIR EGIL BERGJORD HARDANGER STAVANGER Katalog Rogaland 2020 75000 19.11.2020 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ æHouse in a box Boks à 6 kunstnerbøker Oslo 2020 200000 19.11.2020 Avslått 0 TEATER FOT Lise Hovik Lydhørt samspill Tverrkunstnerisk bok for barn Trøndelag 2021 60000 19.11.2020 Avslått 0 MUSEUMSFORLAGET AS Kunstguiden. Utendørskunst i Trondheim sentrum Kunstguide Trøndelag 2020 35000 19.11.2020 Avslått 0 Astrid Mørland Wearing Apparel Monografi Agder 2020 300000 19.11.2020 Avslått 0 KULTURBYRÅET MESÈN AS Sted, identitet og kommunesammenslåing Kunstens rolle i Kristiansand 2020 Kunstbok Oslo 2021 160000 19.11.2020 Avslått 0 KNUT EGIL WANG Jante Fotobok Oslo 2021 75000 19.11.2020 Avslått 0 LARS ØYVIND RAMBERG BRAINSTORM Monografi Oslo 2020 100000 19.11.2020 Avslått 0 LARS ØYVIND RAMBERG BRAINSTORM Monografi Oslo 2021 100000 19.11.2020 Avslått 0 Sverre Vegard Strandberg Sightseeing Fotobok Oslo 2020 71700 19.11.2020 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS SIDE Magazine Tidsskriftserie Vestland 2021 150000 19.11.2020 Avslått 0 BERGENSTRIENNALEN AS SIDE Magazine Tidsskriftserie Vestland 2022 215000 19.11.2020 Avslått 0 FORLAGET BEIJING TRONDHEIM Crossworks Fotobok Trøndelag 2020 100000 19.11.2020 Avslått 0 MUSEUMSFORLAGET AS Frodig fajanse og kjærlig keramikk. Haldenkeramikk 1940–1980 Større bok om keramikk Trøndelag 2021 45000 19.11.2020 Avslått 0 Morten Torgersrud Middles (arbeidstittel) Fotobok Troms og Finnmark 2020 70000 19.11.2020 Bevilget 70000 KURDØL EGIL MARTIN FLERE STEDER FOR ALLTID Kunstnerbok Innlandet 2020 80000 19.11.2020 Bevilget 25000 PAX FORLAG AS Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong Større bok om arkitektur Oslo 2020 121815 19.11.2020 Bevilget 50000 Damian Michael Heinisch Erde, Feuer, Wind, Wasser tysk for Jord, ild, luft, vann Fotobokserie Oslo 2020 80000 19.11.2020 Bevilget 80000 Reinhold Ziegler Transgression Bok om smykker Møre og Romsdal 2020 60000 19.11.2020 Bevilget 60000 Sveinung Rudjord Unneland Tåkeklokkene Manusutvikling Vestland 2020 75000 19.11.2020 Bevilget 30000 ANDERS ELSRUD HULTGREEN Kystkannibalene Kunstnerbok Vestland 2021 55000 19.11.2020 Bevilget 25000 TEKNISK INDUSTRI AS Thorbjørn Sørensen: Å være maler Manusutvikling Oslo 2020 90000 19.11.2020 Bevilget 30000 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open 2020 Katalog Trøndelag 2020 40000 19.11.2020 Bevilget 40000 Fin Serck-Hanssen Hedda Fotobok Oslo 2020 250000 19.11.2020 Bevilget 60000 Bjørn-Kowalski Hansen Møbeltegninger fra Rastad og Relling 1940-1970 Monografi Oslo 2020 95000 19.11.2020 Bevilget 50000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST 20 Years of BEK – Bergen Centre for Electronic Arts (arbeidstittel) Jubileums-fanzine Vestland 2020 100000 19.11.2020 Bevilget 40000 Are Blytt The Benefits of Bankruptcy Monografi Oslo 2020 58500 19.11.2020 Bevilget 50000 NITJA SENTER FOR SAMTIDSKUNST Mot Nitja – en utviklingsøkologisk modell for Akershus Kunstsenter 2008–2020 Institusjonsteori Viken 2020 180000 19.11.2020 Bevilget 50000 Sara Elina Rundgren Yazdani Self-Sufficient Images. Art, Media and Ecologies in the Work of Wolfgang Tillmans Manusutvikling Oslo 2020 90000 19.11.2020 Bevilget 60000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Nets of Hyphae Katalog Trøndelag 2020 75000 19.11.2020 Bevilget 75000 RIDDODUOTTARMUSEAT biegga savkala vinden hvisker Jubileumsbok Troms og Finnmark 2020 140000 19.11.2020 Bevilget 60000 BERGENSTRIENNALEN AS oi! Visuell antologi Vestland 2020 200000 19.11.2020 Bevilget 50000 Agnes Hagen Thorstvedt Ingenting og annet Manusutvikling Oslo 2020 40000 19.11.2020 Bevilget 20000 Arild Våge Berge Forhandlingar Kunstnerbok Oslo 2020 43000 19.11.2020 Bevilget 40000