Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2022

Tilbake til 2022 (Alle)

Om søknadsrunden

Ordninga skal bidra til å styrke produksjon av publikasjonar som presenterar og/eller analyserar aktuelle problemstillingar innan samtidskunst og kunstteori. Støtte vert gitt til fotobøker, monografiar, kunstnarbøker/artists’ books, større utstillingskatalogar, bok- eller magasinseriar, fanziner, ulike hybridbøker. Manusutvikling til lengre tekstar om samtidskunst er ein viktig del av ordninga.

Tal frå runden

Talet på søknader: 48
Søknadssum: kr 4 760 365 
Talet på tildelingar: 20
Vedtakssum: kr 1 184 000

Kunstnarar publiserer, ikkje berre for å dokumentere og kontekstualisere sitt eige virke, men og med ideen om boka som eit kunstverk i seg sjølv. Det er eit stort spenn i tematikk og omfang - frå bøker om kunst og bøker som kunst, og det er som før gjennomarbeidde og godt utvikla bokprosjekt som vart støtta. 

Fleire av bøkene tek opp ulike miljøspørsmål; i Verdens navle problematiserer kunsten over samtida sine store miljøutfordringar der folks påverknad på jordas mangfald og klima vert sett i samanhengar med menneske i ein sårbar livssituasjon. Kunstnarboka/katalogen Forest Studio nærmar seg natur- og miljøspørsmål metodisk når kunstnaren Janicke Schønning brukar sjølve naturen i Sørkedalen som atelier. - Debatten om mangfald er present i fleire av bøkene som er støtta; her vert historia vert tatt opp til ny vurdering eller urfolks rettar vert sett på dagsorden. Fotoboka mmmMarbels og katalogen og utstillinga Dokumentasjon; revitalisering og dekolonisering i Sápmi er eksempel.

Det kom inn ni søknader om fotobøker og dei fungerer som ofte innlegg i samfunnsdebatten, eller tek opp historiske epokar eller hendingar sett i lys av diskusjonar i samtida. - Fotoboka vert ofte definert både som fotobok og kunstnarbok når søkjar kategoriserer sitt eige bokprosjekt. Katja Høsts Månesyk kan vere eit døme på denne sjangeroverskridinga. Fotografi, tekst, collage og arkivmateriale er samla og boka visualiserer tap, sorg, forsoning og kunstens potensiale og avgrensing i møte med store utfordringar i livet. 

Fotoboka/kunstnarboka mmmMarbels går historisk til verks og Espen Gleditsch undersøkjer den kanoniserte og omstridde marmorfrisa The Elgin Marbles (160 m lang) i British Museum. Fotografia kastar lys over den kontroversielle og destruktive restaureringa utførd på 1930-talet, der dei originale fargane vart fjerna. Boka kjem ut på Heavy Books i samband med ei separatutstilling ved Kunstnerforbundet hausten 2022.

Katalogen og utstillinga Dokumentasjon; revitalisering og dekolonisering i Sápmi ved Davvi álbmogiid guovddáš /Senter for nordlige folk i Kåfjord er eit innlegg i debatten om urfolks rettar. Ola Røes fotografi dokumenterer den nye tida i samiske samfunn som starta med Alta-aksjonen i 1979. I tillegg oppsummerer Jorunn Eikjoks tekst denne sterke forteljinga.

To større bøker om keramikk merkjer seg ut i denne runden. Press forlag gir ut En keramisk reise til Tulla Eliesons retrospektive utstilling ved Østfold kunstsenter hausten 2022. Ulike skribentar og  bidragsytarar nærmar seg hennar 45 årige virke som keramikar, der utviklinga gjekk frå å lage brukskeramikk til keramisk bildekunst i form av større porselensplater utført på fabrikken Norsk teknisk porselen (NTP) i Fredrikstad.  - Kathrine Køster Holst har vore på eit tre års opphald ved Ringebu prestegard. Kunstnarboka jeg TENKTE ikke at eg skulle helle LEIRE på GULVET fro å lage LYD oppsummerer prosessen i form av dokumentarfoto, skissetekningar, feltnotat, intervju og samtalar med samarbeidspartnarar og publikum. Køster Holsts insisterande metodikk for å ta vare på prosessen i tilnærminga til leira er hovudnerven i boka, som vert gitt ut på TILT forlag.  

Den multidisiplinære boka Verdens navle tek for ei samling av skulpturar som er eit offentleg kunstverk til Aukra omsorgssenter. Laila Konglevold og Stefan Christiansen har tatt utgangspunkt i lokal flora og fauna og dei figurative kunstverka i ulike materialar er plassert i eit glashus i senterets sansehage. Fjorten forfattarar og forskarar bidreg; her er skjønnlitteratur, sakprosa, poesi saman med kultur- og kunsthistorie lenka opp mot geologi, biologi, paleontologi, antropologi. Det litterære nivået er høgt og bidreg godt inn i denne gjennomtenkte boka som samlar ulike fagfelt. 

Manusutviklingsstøtta skal stimulere til å skrive om samtidskunst i det visuelle kunstfeltet. Det var seks søknader i denne runden og to prosjekt fekk støtte. Kjetil Røed skal utvikle teksten til ei komande bok kalla Fra punktum til kolon. Her vert kunstens verdi i eit større perspektiv debattert; kordan kan kunsten hjelpe menneska i deira livsutfordringar? Vidare undersøkjer forfattaren kunstens mangfald kopla opp mot den enkelte si lukke og samfunnets ve og vel. Dei to forrige bøkene hans, Kunsten og livet og Kunsten og døden er lest av mange. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2022 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKategorihidden
SOPHIE RODIN Arbeidstittel Notater 2020-2022 Viken 2022 45000 12.5.2022 Bevilget 45000 Kunstnerbok ANTIPODES CAFÉ el yuyo y el juego Oslo 2022 22000 12.5.2022 Avslått 0 Pamflett Craig Wells Etchings of the Lobe Vestland 2022 35000 12.5.2022 Avslått 0 Kunstbok om musikk og filosofi Craig Wells Etchings of the Lobe Vestland 2023 42000 12.5.2022 Avslått 0 Kunstbok om musikk og filosofi Ivar Orvedal Mantra Contra Mantra Vestland 2022 165000 12.5.2022 Bevilget 60000 Kunstnerbok Bente Stokke LINJEBOK Utlandet 2022 119350 12.5.2022 Avslått 0 Kunstnerbok ORFEUS PUBLISHING AS Borgny Svalastog - en monografi Oslo 2022 90000 12.5.2022 Bevilget 60000 Manusutvikling ZETH FORLAG Kurt Johannessen The Untold Series Vestland 2022 48000 12.5.2022 Bevilget 48000 Kunstnbøker i serie ELSE OLSEN STORESUND Bedehus Vestland 2022 78280 12.5.2022 Avslått 0 Kunstnerbok om musikk BERGENS KUNSTFORENING Fra Far Vestland 2022 90000 12.5.2022 Bevilget 70000 Katalog DAVVI ALBMOGIID GUOVDDAS OS Dokumentasjon:revitalisering og dekolonisering i Sápmi. Ola Røe. Fotografier 1979-2019. Troms og Finnmark 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 60000 Katalog Kjetil Skøien UTENFOR TIDEN Oslo 2022 98760 12.5.2022 Avslått 0 Fotobok/kunstnerbok TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) 10 Undersøkelser 7 Oslo 2022 377250 12.5.2022 Bevilget 50000 Fanzine Kjetil Røed Fra punktum til kolon Oslo 2022 90000 12.5.2022 Bevilget 70000 Manusutvikling Vilde Salhus Røed Gjennom stein Vestland 2022 60000 12.5.2022 Avslått 0 Fotobok Nina Solevåg Strand Forever Young Oslo 2022 60000 12.5.2022 Avslått 0 Fotobok ANTIPODES CAFÉ 4 publications: æStue, æStudio, æBod, æKjøkken Oslo 2022 90000 12.5.2022 Avslått 0 Kunstnerbok-serie Nayara Karla Teixeira Jørgensen Leite Goncalves fem tusen og fem - Special Edition and Collection Box Vestland 2022 62000 12.5.2022 Avslått 0 Fanzine KATRINE KØSTER HOLST jeg TENKTE ikke at jeg skulle helle LEIRE på GULVET for å lage en god LYD Viken 2022 85000 12.5.2022 Bevilget 70000 Kunstnerbok ALWYNNE PRITCHARD I am Dog Vestland 2022 40000 12.5.2022 Avslått 0 Kunsterbok Kate-Elin Madsen Prima Materia Vestland 2022 80000 12.5.2022 Avslått 0 Kunstmagasin / kunstmappe ANTIPODES CAFÉ æRom Oslo 2022 90000 12.5.2022 Avslått 0 Manusutvikling MARIA STORM-GRANS BEVEGELSESSKRIFT De få udvalgte Oslo 2022 26000 12.5.2022 Bevilget 26000 Manusutvikling MARIUS ENGH Doktor Faustroll Oslo 2022 130000 12.5.2022 Avslått 0 Kunstnerbok Henrik Olai Kaarstein Bulimia Oslo 2022 58200 12.5.2022 Bevilget 40000 Kunstnerbok Espen Gleditsch mmmMarbles Oslo 2022 100000 12.5.2022 Bevilget 70000 Kunstnerbok /fotobok ANTIPODES CAFÉ Utforsking av Norges flagg Oslo 2022 170000 12.5.2022 Avslått 0 Bok om flagg GROTTO F ISAKSEN Monument Oslo 2022 56000 12.5.2022 Avslått 0 Manusutvikling HJØRDIS KURÅS Hausmania Jubileumsbok Oslo 2022 125000 12.5.2022 Bevilget 50000 Jubileumsbok Marie Anette Sjøvold The Practice of Presence Viken 2022 50000 12.5.2022 Avslått 0 Fotobok FORLAGET PRESS AS En keramisk reise Oslo 2022 140000 12.5.2022 Bevilget 130000 Monografi OSLO TEATERSENTER Frifolk Oslo 2022 49500 Avvist 0 Podcast om teater OSLO TEATERSENTER Frifolk Oslo 2023 45000 Avvist 0 Podcast om teater Katja Hannestad Høst Månesyk Oslo 2022 150000 12.5.2022 Bevilget 75000 Fotobok/kunstnerbok SPEED ARKITEKTER AS Walks Within the Valley - Groruddalen til fots Oslo 2022 190000 12.5.2022 Avslått 0 Guidebok Finn Arne Johannessen jeg tenker på Notodden Oslo 2022 125000 12.5.2022 Bevilget 50000 Fotobok KULTURBYRÅET MESÈN AS Kunsten å utvikle et sted Kunstprosjekter fra kommunereformen i Kristiansand Oslo 2022 118000 12.5.2022 Avslått 0 Bok om stedsutvikling Arne Bolstad Langleite Proto fanzine: Ruin Lust I - II Oslo 2022 71875 12.5.2022 Avslått 0 Fotobokserie i fanzineformat MIR AS The Mir Way Vestland 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 Bok om design og arkitektur ANNE GURO LARSMON The Power of Movement in Plants Oslo 2022 64000 12.5.2022 Bevilget 30000 Kunstnerbok RASKE ALF JØRGEN SCHNELL På sporet av den tapte fremtid Oslo 2022 70000 12.5.2022 Avslått 0 Bok om arkitekturteori INSOMNIA FESTIVAL Dreaming Awake - 20 years of Insomnia Troms og Finnmark 2022 100000 12.5.2022 Avslått 0 Bok om festival Andreas Tellefsen Eksem Oslo 2022 101150 12.5.2022 Avslått 0 Fanzine Laila Helen Kongevold Verdens navle Viken 2022 160000 12.5.2022 Bevilget 100000 Bok om permanent verk KUNSTHALL OSLO AS Henders bruk - The Use of Hands Oslo 2022 200000 12.5.2022 Avslått 0 Manusutvikling FOTOGRAF MARION AA. DAHLEN Diary of an Emotional Cowgirl Trøndelag 2022 20000 12.5.2022 Avslått 0 Fotobok Janicke Schønning Forest studio Oslo 2022 62500 12.5.2022 Bevilget 40000 Kunstnerbok JORUNN HANCKE ØGSTAD, KUNSTNER Bildet holder formen (arbeidstittel) Oslo 2022 80000 12.5.2022 Bevilget 40000 Kunstnerbok KONTUR FORLAG AS FatCap Magazine (arbeidstittel) Oslo 2022 180000 12.5.2022 Avslått 0 Bok om grafitti Runa Vethal Stølen Kontrapunkt, Runa Vethal Stølens kunstnerskap Oslo 2022 95000 12.5.2022 Avslått 0 Større katalog / monografi INA ERIKSEN La vida es una milonga Oslo 2022 70000 12.5.2022 Avslått 0 Kunstnerbok