Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om teori, monografier, kunstnerbøker, større utstillingskataloger, bok- eller magasinserier, ulike hybridbøker og fanziner. Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst.

Tall fra søknadsrunden

Tallet på søknader 44

Søknadssum kr 4 207 882

Tildelinger 15

Tildelingssum kr 775 000

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Faglig utvalg for visuell kunst gav i første behandlingsrunde i 2023 støtte til en rekke kunstnerbøker med ulik tematikk og utførelse. Søknader her er økende og det et større mangfold innenfor denne sjangeren enn før. Definisjonen av kunstnerbøker er bred; fra bøker som kunst, ofte stilt ut som kunstverk, til ulike hybridbøker. Kunstnerbøkene kommer gjerne ut i få opplag, blir enten selvpublisert eller gitt ut på mindre forlag.

«Penselstrøk, fjell i fjell» er en håndinnbundet og selvpublisert kunstnerbok i tjueseks eksemplarer. Den er formet som en laporello (et trekkspill) med atten sider. Her blir haikudikt skrevet av Anne Bøe, sammenstilt med motiv av fjellformasjoner som er håndtrykket med inspirasjon fra japanske trykketradisjoner. Elisabeth Alsos Strand har doktorgrad i grafikk, papiret er håndlaget og børster og tusj kommer fra Japan. Duoen har samarbeidet om bøker flere ganger og denne blir stilt ut på Babel visningsrom i Trondheim, og videre formidlet og distribuert ved ulike visningssteder samt på kunstbokmessen B*stard på Lillehammer.

Ellen Henriette Suhrke arbeider med video, fotografi og kunstnerbøker. Boka «Ung mann og kvinne» vil formidle skulpturen med samme navn av Gustav Vigeland til blinde. Dermed får de som ikke ser tilgang til en sanselig opplevelse av kunst, dette kan også kan defineres som et metakunst-perspektiv fra kunstnerens side. Teksten av Ingrid Wold Lund setter Vigeland inn i en historisk og samtidig kontekst. Distribusjon gjennom Blindeforbundet borger for en treffsikker tilgjengeliggjøring av boka.

Kunstnerboka «Double blind» av Hanne Line Gjerdrum Røgeberg er satt sammen av tegninger og monotypier. Her fokuseres det på kunstnerens intensjon og prosess, der begge hender tegner motivet som hun ser på veggen (ulike fotografier tatt av droner), uten å se på papiret. Kunstneren løfter spørsmål om tegneprosessen skjer utenfor det bevisste, tilnærmet som en seismologisk eller nevrologisk graf? Tematikken blir videre drøftet av professor i psykologi Stein Bråten. Boka lanseres på Galleri Riis i Oslo der også kunstverkene presenteres i en separatutstilling.

Kurt Johannesen har i en årrekke arbeidet med kunstnerbøker og driver Zeth forlag i Bergen. «Preludium 2» presenterer en fargerik performance som skjer over flere dager i Dale kyrkje i Vestland fylke. - Kollektiv hukommelse, individuelle opplevelser og hvordan vi og samfunnet endrer oss er tematikken i Runhild Hundeides bok kalt «La Durée». Boka ble lansert vokalt på utstillingen ved Centralbanken i Brugata i Oslo.

Tallet på søknader om å samle lengre kunstnerskap i monografier er lavere i denne runden, det ble det gitt støtte til Terje Resells grafiske kunstnerskap, utgitt på Press forlag. Keramikeren Britt Dyrnes, som har tilhold i Surnadal og i Trondheim, oppsummerer et langt kunstnerliv med boka «Lyden av leire». Jugendstilsenteret og Kube i Ålesund presenterer hennes soloutstilling, mens Orfeus Publishing er utgiver.

Kunstnerduoen Stian Ådlandsvik og Lutz-Reiner Müller oppsummerer femten års samarbeid i monografien «Übersicht - Oversicht». Kunstprosjekter i offentlig rom blir debattert, primært i Norge, der mange utprøvende kunststunt setter betrakteren på prøve. Valg av internasjonale skribenter løfter dette kunstnersamarbeidet ytterligere, der interaksjon i og med offentlig rom undersøkes, hva som er mulig å gjøre med kunst og hvordan samarbeid over tid og med stedet kan løfte kunstens plass i samfunnet.

Søkander til fotobøker er fortsatt høyt, og to av de som fikk støtte tar for seg byutvikling og gentrifisering. Man kan si at fotobøker bidrar til samfunnsaktuelle diskusjoner, og at kunsten i seg selv setter agendaen for interessante og viktige samtaler. «Footnotes» av Jon Benjamin Tallerås lanseres i forbindelse med en utstilling ved Kunsthall Oslo til høsten. Her blir utviklingen av Oslo og byens fremtid undersøkt med fotografisk skråblikk. Formidlingen av boka må trekkes fram, flere byvandringer i områder der motivene er hentet fra, er planlagt. - «Life in the new» av Marius Svaleng Andresen er utgitt av Kerber Verlag i Tyskland, og tar for seg arktitektur-eksperimentet Novi Beograd i Serbia, en sosialistisk forsøksbydel bygget like etter krigen. Formidlingen av bok og utstilling skjer både her til lands og i Beograd.

Manusutviklingsstøtten skal stimulere til å skrive om samtidskunst i det visuelle kunstfeltet. Det var kun to søknader om å utvikle tekst i denne runden, og ingen av disse ble tildelt støtte.

Utvalgets vurderinger

En del søknader fikk avslag av Faglig utvalg for visuell kunst, men med en oppfordring til å søke på nytt i neste runde. - Bøker må være kommet langt i utviklingen mot et ferdig produkt før man søker., all den tid obligatoriske vedlegg er dummy og tekster. Utvalget var særlig oppmerksomme på kvalitet og utforming av den visuelle delen i boka.

Åtte kunstnerbøker fikk altså tildeling, som er over halvparten av de innvilgede søknadene. Utvalget presiserer at nyskaping og kvalitet i de ulike kunstnerbok-prosjektene er markante. I tillegg representerer disse særlige bøkene nye søkere samt et større mangfold. Og kanskje vil den igangsatte piloten for formidling og distribusjon av kunst- og kunstnerbøker føre til at bøkene kan nå ut til flere?

Prosess:

  • Siste søknadsfrist er 2. desember kl. 13:00: 2.12.2022 kl. 13:00

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelBoktypeFylkeSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddKategorihidden
Morten Andersen F20 448487 Oslo 75000 23.2.2023 Avslått 0 Foto Martin Robert White Big Science Issues #03 and #04 448551 Oslo 100000 23.2.2023 Bevilget 50000 Visuell kunst RUNA BOGER Runa Boger 448577 Oslo 120000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Elisabet Alsos Strand penselstrøk, fjell i fjell 448641 Trøndelag 50000 23.2.2023 Bevilget 40000 Visuell kunst annet Luke Daniel Drozd The Box aka Collections and the Thingness of Stuff or I am Not a Collector 448682 Vestland 25000 23.2.2023 Bevilget 25000 Visuell kunst annet NILIA HERSDAL Avis $ Post #2 448691 Vestland 10303 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Runhild Hundeide La Durée 448702 Oslo 45000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Runhild Hundeide La Durée 448702 Oslo 0 23.2.2023 Bevilget 30000 Visuell kunst annet Hanne Line Gjerdrum Røgeberg Double Blind 448738 Oslo 100000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Hanne Line Gjerdrum Røgeberg Double Blind 448738 Oslo 100000 23.2.2023 Bevilget 70000 Visuell kunst AUDIATUR BOKHANDEL AS Sort serie (arbeidstittel) 448776 Viken 190000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Linda Bournane Engelberth Outside the Binary 448781 Oslo 50000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Margrete Geurts-Lakin Kenneth Loynes;Malerisk tolkning av Becketts; Waiting for Godot 448888 Vestfold og Telemark 35000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Margrete Geurts-Lakin Kenneth Loynes;Malerisk tolkning av Becketts; Waiting for Godot 448888 Vestfold og Telemark 35000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Risto Holopainen Abstraction and Propaganda 448928 Oslo 80000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst ZETH FORLAG Kurt Johannessen Preludium 2 448985 Vestland 65000 23.2.2023 Bevilget 50000 Visuell kunst annet MARIA SUNDBY The Rest in Pieces 449073 Oslo 80000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Brit Dyrnes Lyden av leire The Sound of Clay 449074 Trøndelag 211650 23.2.2023 Bevilget 70000 Kunsthåndverk FORLAGET PRESS AS Terje Resell: Grafiske arbeider 1980–2024 449093 Oslo 75000 23.2.2023 Bevilget 40000 Visuell kunst FORLAGET PRESS AS Terje Resell: Grafiske arbeider 1980–2024 449093 Oslo 15000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst KULTURFOTOGRAFEN AS Folk23 449115 Viken 90000 23.2.2023 Avslått 0 Foto Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Footnotes 449183 Viken 175000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Jon Benjamin Zel Lund Tallerås Footnotes 449183 Viken 0 23.2.2023 Bevilget 50000 Visuell kunst Maria Helena Konttinen Nerhus Kutta av 449279 Vestland 12205 23.2.2023 Avslått 0 Foto KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Den 8. Kjerringøy Land Art Biennale 2021 449576 Nordland 200000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Marius Svaleng Andresen Life in the New 449618 Oslo 73000 23.2.2023 Avslått 0 Foto Marius Svaleng Andresen Life in the New 449618 Oslo 0 23.2.2023 Bevilget 50000 Foto Lars Tore Kjemphol Nybakte T-Trykk 449622 Oslo 180000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet EDVINE LARSSEN Curtain (VI) Et vått spor tegner en ny kyst 449698 Troms og Finnmark 70000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet RIDDODUOTTARMUSEAT Annelise Josefsen: Hemmeligheter og åpenbaringer 449919 Troms og Finnmark 182000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Ronak Moshtaghi Woman, Life, Freedom 449979 Viken 70000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Veronica Molin Bruce On Feeling 449998 Oslo 140000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst SIRI HERMANSEN I will see you when the sun rise 450026 Oslo 60000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst SIRI HERMANSEN I will see you when the sun rise 450026 Oslo 0 23.2.2023 Bevilget 50000 Visuell kunst KONTUR FORLAG AS En kort historie om kunst 450039 Oslo 150000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst KATARINA SKJØNSBERG slipp tak hold fast (arbeidstittel) 450055 Oslo 100000 23.2.2023 Avslått 0 Foto STIAN ÅDLANDSVIK Übersikt Oversicht 450069 Oslo 90725 23.2.2023 Bevilget 90000 Visuell kunst SOPHIE RODIN Min bok, min stemme, tegning med demenssyke 2019-2022 450107 Viken 40000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst EDITIONS QNDMC OSLO GRAMA MONO 450108 Oslo 30000 23.2.2023 Avslått 0 Foto Hanne Friis Sirkulasjon 450135 Oslo 130000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst Hanne Friis Sirkulasjon 450135 Oslo 0 23.2.2023 Bevilget 60000 Visuell kunst TORUNN LARSEN Turi Gramstad Oliver: et liv blir til bok 450176 Rogaland 160000 23.2.2023 Avslått 0 Kunsthåndverk Ellen Henriette Suhrke Ung mann og kvinne 450182 Oslo 70000 23.2.2023 Avslått 0 Foto Ellen Henriette Suhrke Ung mann og kvinne 450182 Oslo 0 23.2.2023 Bevilget 50000 Foto SAMI DAIDDACEHPIID SEARVI Fápmu - Strenght 450202 Troms og Finnmark 120000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst UNCERTAIN STATES SCANDINAVIA DA Uncertain States Ukraine - MYPH Mykolaiv Young Photography with photography as a weapon 450227 Trøndelag 60000 23.2.2023 Avslått 0 Foto Lili Zaneta It's a small day 450308 Trøndelag 25000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet Kjetil Røed Tenkende kjærlighet 450317 Oslo 90000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst STANDARD (BOOKS) AS Isabella Ducrot and Julia Rommel 450383 Oslo 50000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst KONTUR FORLAG AS UpNorth - Urban kunst over polarsirkelen 450390 Oslo 140000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst ELSE OLSEN STORESUND Lyttekammers 450448 Vestland 78000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet RANDI NYGÅRD Lukta av furu kan skapa regn 450453 Oslo 80000 23.2.2023 Avslått 0 Visuell kunst annet SENTER FOR KERAMISK KUNST AS SKK 2022 450519 Innlandet 80000 23.2.2023 Avslått 0 Kunsthåndverk SENTER FOR KERAMISK KUNST AS SKK 2022 450519 Innlandet 0 23.2.2023 Bevilget 50000 Kunsthåndverk