Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Søk støtte

Om søknadsrunden

Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling

Ordningen skal bidra til å styrke produksjon av publikasjoner som presenterer og/eller analyserer aktuelle problemstillinger innen samtidskunst og kunstteori. Det gis støtte til fotobøker, bøker om (kunst)teori, monografier, kunstnerbøker, større utstillingskataloger, bok- eller magasinserier, ulike hybridbøker og fanziner. Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst.

Tall fra søknadsrunden

Tallet på søknader 32
Søknadssum kr 4 169 000
Tildelinger 17  
Tildelingssum kr 1 080 000

Saksbehandlers vurderinger 

Kunstnerne publiserer, ikke bare for å presentere og kontekstualisere sitt eget virke, men også for å teoretisere og løfte fram ulike spørsmål innenfor samtidskunsten. Ordningen Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling ser ut til å svare på behovet i det visuelle feltet. Selv om tallet på søknader gikk noe ned i denne behandlingsrunden, er kvaliteten og bredden i søknadsmaterialet økende. Og om man sammenligner de ulike fagfeltene som støttes av Norsk kulturfond, ser man at de visuelle kunstnerne er svært produktive når det gjelder bokproduksjoner. – Imidlertid utfordrer formatet av disse bøkene eksisterende standarder, både konkret gjennom ulike størrelser samt formmessige variasjoner. Og den mangelfulle infrastrukturen rundt disse utgivelsene er prekær.

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

De siste ti årene har aktiviteten innen produksjon av kunst- og kunstnerbøker økt betraktelig her i Norge. Behovet for å problematisere ulike aspekter i samtidskunsten eller kontekstualisere over eget virke ser ut til å styrkes. Over halvparten av søknadene om foto- og kunstnerbøker kom fra småbokforlag eller var planlagt selvpublisert, 20 til sammen. Kun en søknad kom fra et etablert forlag, Forente forlag AS, tidligere Press. Derimot var (intensjons)-avtale fra større forlag vedlagt søknaden fra enkeltkunstnere, noe som sikrer en bredere distribusjon. Det var også sju mindre institusjoner som ville produsere bøker (Entrée, Bergen kunsthall, Momentum og Galleri F15, Henie Onstad kunstsenter, Tegnerforbundet, Østlandsutstillingen, Transcultural Art Production (TRAP).

Monografiene og større bøker om kunst(teori) peker seg ut også i denne runden; her presenteres og problematiseres lengre kunstnerskap, med ulike innfallsvinkler, gjerne fra flere forfattere. Billedmaterialet, eller dummyen er etter hvert godt utarbeidet og det er bra tanker om lanseringer og formidling. Når et etablert forlag gir ut boka, blir også distribusjon ivaretatt. To bøker gis ut på både norsk og engelsk med to ulike forlag. 
Elisa Helland-Hansens monografi står fram som et grundig og gjennomtenkt bokprosjekt som samler et langt kunstnerliv, over femti år. Boken skal lanseres i forbindelse med en separatutstilling på Kunstnerforbundet i Oslo i 2024. Fokus er den bruksrelaterte keramikken, som både Jorunn Veiteberg og Garth Clark (USA) går grundig inn i i sine tekster. Kunstnerens tilknytning til og virke i USA understrekes som og aktivitet i Norden. Kunstneren bidrar selv med tekster, og poesien til danske Sissel Bodin binder det hele sammen. Boka kommer ut på Skald forlag og den engelske utgaven på Arnoldsche Art Publishers (DE). 

Per Barclay åpnet nettopp en mye omtalt retrospektiv utstilling ved Henie Onstad kunstsenter i Bærum. En større katalog kalt «Soft Sweet Vortex» ble støttet og det er institusjonen som gir ut boka. Kontur forlag står for prosjektledelse og det er planlagt internasjonal distribusjon av Thames and Hudson i London. Flere utenlandske tekstbidrag setter kunstneren inn i et internasjonalt perspektiv, mens Arve Rød diskuterer oljens mektige trollspeil og tar for seg oljerommene med utgangspunkt i rommet som ble produsert til gamle Deichmanske bibliotek i 2022.  

Norges første feministiske tidsskrift «Forloren skilpadde» kom ut i 1837 og ble selvpublisert av Camilla Collett sammen med Emilie Diriks. Nina Schjønsby og IGWTLI (Karmaklubbs publiseringsplattform) står bak nyutgivelsen sammen med Tekstbyrået. Boka rommer analyser, brevvekslingen mellom Collett og Diriks som gjengis i en oversatt og oppdatert versjon, samt en fotofortelling ab Marie Sjøvold. Tematikk er vennskap, kvinnespørsmål og om tiden de levde i. Boka undersøker også uavhengige, feministiske og skeive utgivelser i kunstfeltet i dag, herunder kunstnerbøker, fanziner og utgivelser fra småforlag. Det grundige arbeidet med redaksjonen, korrektur og språklig konsulenthjelp er en viktig del av prosjektet. 

«Fukt» magasin for tegning ble støttet tre år fram i tid, der norske og internasjonale tegnekunstnere presenteres. Bjørn Hegardt har holdt på i mange år og han selger som regel ut opplaget (tidligere 2 500). «Fukt # 21 – The Unknown Issue» teller nå 4 500 og tematikken er intuitiv tegning, eventyr, troll og monster. AI blir også satt opp mot tegning og illustrasjon. Magasinet endrer stadig design og kan defineres som en utstilling i bokformat. - Flere kataloger er også støttet, som den til Momentum  lokalisert i Moss, Østlands-utstillingen, Tegnebiennalen i Oslo. Det var kun to søknader til fotobøker i denne runden, der «Angle #29» og «Angle #30», en fotopamflett-serie, ble støttet.   

Manusutviklingsstøtten er en viktig del av ordningen og skal stimulere skribenter til å skrive dyptgående og lengre tekster om samtidskunst. Det var fire søknader i denne runden og tre ble tildelt støtte. Teksten til en oppsummering av Skeivt kulturår 2022 med særlig vekt på hva som foregikk på de store institusjonene forfattes av Randi Nelly Alma Bakke. Den kommende boka får tittelen «OM//Kamp» og gis ut på Pride forlag. - Hild Borchgrevink fikk støtte til to tekster kalt «Mellom hager» der det langsiktige og kollektive kunstprosjektet Paviljong våtmark ved Østensjøvannet diskuteres. Tematikker her er tverrfaglige praksiser, og bærekraft, natur og miljø. Tekstene skal på sikt inn i en feltbok som er tenkt å bli en del av Våtmarks-biblioteket.

Diskusjoner i utvalget

Faglig utvalg for visuell kunst har i en periode etterlyst søknader fra keramikere. Og det virker som ordningen svarer på dette behovet i keramikk-feltet.  - Bøker må være kommet langt i utviklingen mot et ferdig produkt før man søker og utvalget var særlig oppmerksomme på kvalitet og utforming av den visuelle delen i boka. Tildelingsprosenten i denne runden var høyere enn vanlig, 53 %. Imidlertid minsker prosenten når man regner søkt sum og tildelingssum, her blir resultatet 25%. 

Kun to større bøker blir utgitt av etablerte norske forlag i denne runden. Kunstnere som opererer mye utenlands, gir gjerne ut den engelske utgaven på anerkjente kunstbokforlag, noe som sikrer en god internasjonal distribusjon. Det blir selvsagt dyrere for kunstneren som står som søker å ha to forlag. - Åtte bøker gis ut på småbokforlag eller blir selvpublisert. Da blir spørsmålet; hviler distribusjon og formidling da på enkeltkunstneren? Og hva kan gjøres for at disse bøkene skal nå ut til flere?
 
Piloten for formidling og distribusjon for kunst- og kunstnerbøker ble utlyst i juni 2022. Prosjektene skal være avsluttet i løpet av 2023 og et større seminar planlegges i begynnelsen av 2024. Utfallet her vil forhåpentligvis løfte og diskutere behovet for en innkjøpsordning for kunst- og kunstnerbøker.  - Det skjer mye i kunstbokfeltet for tiden. 2 september åpnet utstillingen «Kunstnerboken – unik og mangfoldig» på Kristiansand kunsthall. Kuratorgruppen Codex Polaris inviterte også til et større seminar som foregikk dagen før åpningen, som både presenterte det unike ved kunstnerbøkene, problematisering av utfordringer boksjangeren har; som katalogisering, formidling, presentasjon, distribusjon, plass på utstillinger, innkjøp. Samarbeidet kunsthallen har med Kristiansand folkebibliotek er unikt, der også samlokalisering bidrar til å «forene» visuell kunst og litteratur. 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2023 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk: 31.8.2023

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddBoktypehidden
Randi Nelly Alma Bakke Fortellinger fra Skeivt kulturår Vestland 2023 100000 31.8.2023 Bevilget 30000 Manusutvikling Trude Helen Hole Afrodite Viken 2023 90000 31.8.2023 Avslått 0 Manusutvikling Per Barclay Per Barclay: Soft Sweet Vortex Oslo 2023 150000 31.8.2023 Bevilget 100000 Katalog/monografi ENTRÉE Lars Korff Lofthus Vestland 2023 90000 31.8.2023 Bevilget 60000 Manusutvikling TENTHAUS MOMENTUM 12 publication Oslo 2023 200000 31.8.2023 Bevilget 70000 Biennale-katalog Melissa Johanne Gordon Vital Signs: Writings on Gesture Oslo 2023 55000 31.8.2023 Bevilget 40000 Katalog Kari Solveig Aasen Kari Aasen Vestland 2023 100000 31.8.2023 Bevilget 60000 Større katalog/monografi BERGENS KUNSTFORENING Gyre Vestland 2023 90000 31.8.2023 Bevilget 90000 Festspill-katalog TEGNERFORBUNDET Kviskreboka - The Book Of Whispers Oslo 2023 100000 Under behandling -1 Kunstnerbok Elisa Helland-Hansen Elisa Helland-Hansen Vestland 2023 100000 31.8.2023 Bevilget 120000 Monografi Elisa Helland-Hansen Elisa Helland-Hansen Vestland 2024 150000 31.8.2023 Avslått 0 Monografi Risto Holopainen Abstraction and Propaganda in Modernism and Contemporary Art Oslo 2023 60000 Avvist 0 Manusutvikling ANTIPODES CAFÉ ephemeris ephemeræ Oslo 2023 160000 31.8.2023 Avslått 0 Oppsummerende katalog ANTIPODES CAFÉ ephemeris ephemeræ Oslo 2024 40000 31.8.2023 Avslått 0 Oppsummerende katalog Massimo Leardini Marka Oslo 2023 255000 31.8.2023 Avslått 0 Fotobok Nina Mauno Schjønsby Gi meg alt hva du kan. Forloren Skildpadde av Camilla Collett og Emilie Diriks  Viken 2023 190000 31.8.2023 Bevilget 90000 Bok om tidsskriftet «Forloren Skildpadde» (1837) TEGNERFORBUNDET Kviskreboka - The Book Of Whispers Oslo 2023 100000 31.8.2023 Bevilget 50000 Kunstnerbok/katalog KRISTIAN SCHRØDER Av egen kraft Oslo 2023 33000 31.8.2023 Bevilget 20000 Bok om film Gjertrud Steinsvåg Hendene mine blir bare større og større Oslo 2023 110000 31.8.2023 Avslått 0 Monografi Gjertrud Steinsvåg Hendene mine blir bare større og større Oslo 2024 120000 31.8.2023 Avslått 0 Monografi SILJE I. KRISTIANSEN Timespan Oslo 2024 81000 31.8.2023 Avslått 0 Tegneseriebok UNCERTAIN STATES SCANDINAVIA DA Uncertain States #20 go #21 Trøndelag 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Fotomangasin-serie FORENTE FORLAG AS Håkon Bleken. Collager Oslo 2023 100000 31.8.2023 Bevilget 60000 Større bok TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) 10 undersøkelser av kunstig intelligens Oslo 2023 200000 31.8.2023 Avslått 0 Magasin-serie Bjørn Moi Hegardt FUKT Magazine - The Unknown Oslo 2023 150000 31.8.2023 Bevilget 100000 Tegnemagasin-serie Bjørn Moi Hegardt FUKT Magazine - The Unknown Oslo 2024 160000 31.8.2023 Bevilget 100000 Tegnemagasin-serie Bjørn Moi Hegardt FUKT Magazine - The Unknown Oslo 2025 170000 31.8.2023 Bevilget 100000 Tegnemagasin-serie KUNSTBOKHANDELEN AS Opphør opprør: dagbok fra en innleggelse Oslo 2023 90000 31.8.2023 Bevilget 60000 Kunstnerbok MARTIN WHITE 'Big Science' Issue #05 Oslo 2023 150000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok LINE BØHMER LØKKEN Angle #29, Angle #30 Oslo 2023 90000 31.8.2023 Bevilget 60000 Pamflett-serie Lili Zaneta It's a small day Trøndelag 2023 35000 31.8.2023 Avslått 0 Fotobok ANNE SIV FALKENBERG PEDERSEN Slow Alchemy Oslo 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Katalog/kunstnerbok ØSTLANDSUTSTILLINGEN Østlandsutstillingens katalog 2023 Oslo 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 30000 Katalog NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Innledning til indisk kokekunst Oslo 2023 90000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok Sarah Kazmi WAVES  Oslo 2023 65000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok Marija Griniuk Techno-voyeurism into a performing body Troms og Finnmark 2023 75000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok HILD BORCHGREVINK Mellom hager – et essay og en samtale (arbeidstittel) Oslo 2023 30000 31.8.2023 Bevilget 40000 Manusutvikling HILD BORCHGREVINK Mellom hager – et essay og en samtale (arbeidstittel) Oslo 2024 30000 31.8.2023 Avslått 0 Manusutvikling GALLERI MARIA VEIE Kunstliturgien. Om kunstens grenser Trøndelag 2023 80000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok / monografi LARS CUZNER Good From Far Oslo 2023 100000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok LARS CUZNER Good From Far Oslo 2024 150000 31.8.2023 Avslått 0 Kunstnerbok